ราคาท่อกลมดำ แป๊ปกลมดำ ท่อดำ

ราคาท่อสตีล ASTM A53 #40 #80มีตะเข็บ ไม่มีตะเข็บ อยู่ล่างสุด

 

 

      

โทรทรู.082-954-2286

 

BKS STEEL

ท่อดำ ท่อกลมดำ

โทร.สั่งทรู 082-954-2286

.................................................................................

ราคา

ความหนา (mm.)

.............................

ราคา

ความหนา (mm.)

.............................

ราคา

ความหนา (mm.)

.............................

ราคา

ความหนา (mm.)

.............................

ราคา

ความหนา (mm.)

.............................

ราคา

ความหนา (mm.)

.............................

 ท่อกลมดำ 3/8" ท่อดำสามหุน

( OD 17mm  )

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

86 /ส

1.2 มิล

( OD : 15.7 mm.) 

2.6 Kg. A

190 /ส

2.0 มิล

( OD : 17.2 mm.) 

4.7 Kg. A

มีทำ 2รุ่น

     

 ท่อกลมดำ 1/2" ท่อดำสี่หุน

( OD 20 mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

96 /ส

1.2 มิล

( OD : 19.5 mm.) 

3.2 Kg. A

108 /ส

1.5 มิล

( OD : 19.6 mm.) 

3.8 Kg. A

149 /ส

2.0 มิล มอก

( OD : 21.5 mm.) 

5.6 Kg. A

176 /ส

2.5 มิล

( OD : 20.6 mm.) 

6.7 Kg. A

216 /ส

3.0 มิล

( OD : 21.0 mm.) 

8.0 Kg. A

ท่อกลมดำ  3/4" ท่อดำหกหุน

( OD 26 mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

125 /ส

1.2 มิล

( OD : 25.8 mm.) 

4.3 Kg. A

145 /ส

1.5 มิล

( OD : 25.9 mm.) 

5.1 Kg. A

155 /ส

1.6 มิล

( OD : 26.5 mm.) 

5.6 Kg. A

240 /ส

2.5 มิล

( OD : 26.6 mm.) 

9.0 Kg. A

250 /ส

2.7 มิล

( OD : 26.8 mm.) 

9.5 Kg. A

ท่อกลมดำ  3/4" ท่อดำหกหุน

( OD 26 mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

210 /ส

2.3 มิล มอก

( OD : 27.4 mm.) 

8.0 Kg. A

มีทำ 1รุ่น

ท่อกลมดำ  1" ท่อดำหนึ่งนิ้ว

( OD 33 mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

175 /ส

1.5 มิล

( OD : 31.7 mm.) 

6.30 Kg. A

185 /ส

1.8 มิล

( OD : 28.3 mm.) 

6.80 Kg. A

195 /ส

2.0 มิล

( OD : 28.4 mm.) 

7.4 Kg. A

285 /ส

2.5 มิล

( OD : 31.8 mm.) 

11.0 Kg. A

310 /ส

2.8 มิล

( OD : 32 mm.) 

12.0 Kg. A

มีทำ 5รุ่น 

ท่อกลมดำ  1" ท่อดำหนึ่งนิ้ว

( OD 33 mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

220 /ส

1.7 มิล JIS

( OD : 33.5 mm.) 

8.20 Kg. A

260 /ส

2.3 มิล มอก

( OD : 33.6 mm.) 

10.0 Kg. A

345 /ส

3.2 มิล มอก

( OD : 33.6 mm.) 

13.1 Kg. A

430 /ส

4.0 มิล JIS

( OD : 33.6 mm.) 

16.4 Kg. A

มีทำ 4รุ่น

ท่อกลมดำ 1"1/4 ท่อดำนิ้วสอง

( OD 42 mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

230 /ส

1.5 มิล

( OD : 41.7 mm.) 

8.2 Kg. A

269 /ส

1.8 มิล

( OD : 41.3 mm.) 

10. Kg. A

295 /ส

2.0 มิล

(OD:41.3mm.)

11.3 Kg. A

365 /ส

2.5 มิล

( OD :40.9 mm.) 

14.0 Kg. A

395 /ส

2.8 มิล

( OD: 41.3 mm.) 

15.0 Kg. A

มีทำ 4รุ่น

ท่อกลมดำ 1"1/4 ท่อดำนิ้วสอง

( OD 42 mm )

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

330 /ส

2.3 มิล มอก

( OD : 42.2 mm.) 

12.6 Kg. A

440 /ส

3.2 มิล มอก

( OD : 42.5 mm.) 

17.0 Kg. A

580 /ส

4.0 มิล JIS

( OD : 42.5 mm.) 

21.0 Kg. A

มีทำ 3รุ่น

 

 

ท่อกลมดำ 1" 1/2 ท่อดำนิ้วครึ่ง

 ( OD 48.5 mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

255 /ส

1.5 มิล

( OD : 46.6 mm.) 

9.3 Kg. A

310 /ส

1.8 มิล

( OD : 44.3 mm.) 

11 Kg. A

340 /ส

2.0 มิล

( OD : 44.3 mm.) 

13.0 Kg. A

410 /ส

2.5 มิล

( OD : 46.6 mm.) 

15.8 Kg. A

445 /ส

2.8 มิล

( OD : 46.7 mm.) 

17.1 Kg. A

มีทำ 5รุ่น

ท่อกลมดำ 1" 1/2 ท่อดำนิ้วครึ่ง

 ( OD 48.5 mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

345 /ส

2.0 มิล JIS

( OD : 48.7 mm.) 

13.2 Kg. A

390 /ส

2.3 มิล มอก

( OD : 48.5 mm.) 

14.7 Kg.

470 /ส

2.8 มิล JIS

( OD : 48.7 mm.) 

18.0 Kg.

510 /ส

3.2 มิล มอก

( OD : 48.6 mm.) 

19.5 Kg. A

660 /ส

 4.0 มิล JIS

( OD : 48.1 mm.) 

24.6 Kg. A

740 /ส

4.5 มิล JIS

( OD : 48.6 mm.) 

27.2 Kg. A

ท่อกลมดำ  1" 1/2 ท่อดำนิ้วครึ่ง

( OD 48.5 mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

810 /ส

5.0 มิล JIS

( OD : 48.7 mm.) 

30.3 Kg. A

มีทำ 7รุ่น

     

ท่อกลมดำ  2" ท่อดำสองนิ้ว

( OD 60 mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

335 /ส

1.5 มิล

( OD :59.0 mm.) 

12.1 Kg. A

380 /ส

1.8 มิล

( OD : 58.5 mm.) 

14.1 Kg. A

410 /ส

2.0 มิล

( OD : 59.0 mm.) 

15.8 Kg. A

535 /ส

2.5 มิล

( OD : 59.9 mm.) 

20.6 Kg. A

570 /ส

2.8 มิล

( OD : 58.2 mm.) 

21.9 Kg. A

มีทำ 5รุ่น

ท่อกลมดำ  2" ท่อดำสองนิ้ว

( OD 60 mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

480 /ส

2.3 มิล JIS

( OD : 60.4 mm.) 

18.5 Kg. A

650 /ส

3.2 มิล มอก

( OD : 60.0 mm.) 

25.0 Kg. A

735 /ส

3.5 มิลJIS

( OD : 60.2 mm.) 

28.2 Kg. A

820 /ส

4.0 มิล มอก

( OD :60.0  mm.) 

31.1 Kg. A

920 /ส

4.5 มิล JIS

( OD : 60.5 mm.) 

35.0 Kg. A

1,030 /ส

5.0 มิล JIS

( OD :60.5  mm.) 

38.4 Kg. A

ท่อกลมดำ 2"1/2 ท่อดำสองนิ้วครึ่ง

( OD 76 mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

490 /ส

1.8 มิล

( OD :75.0 mm.) 

18.3 Kg. A

540 /ส

2.0 มิล

( OD :73.0 mm.) 

20.7 Kg. A

690 /ส

2.5 มิล

( OD :74.50 mm.) 

26.2 Kg. A

740 /ส

2.8 มิล

( OD :74.50 mm.) 

28.2 Kg. A

920 /ส

3.5 มิล

( OD :76.90 mm.) 

38.4 Kg. A

มีทำ 5รุ่น 

ท่อกลมดำ 2"1/2 ท่อดำสองนิ้วครึ่ง

( OD 76 mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

610 /ส

2.3 มิล JIS

( OD :75.9 mm.) 

23.5 Kg. A

740 /ส

2.8 มิล JIS

( OD :75.60 mm.) 

28.5 Kg. A

824 /ส

3.2 มิล มอก

( OD :76.60 mm.) 

31.8 Kg. A

1,020 /ส

4.0 มิล มอก

( OD :76.40 mm.) 

39.0 Kg. A

1,160 /ส

4.5 มิล JIS

( OD :76.40 mm.) 

44.1 Kg. A

1,290 /ส

5.0 มิล JIS

( OD :76.50 mm.) 

48.6 Kg. A

ท่อกลมดำ  3" ท่อดำสามนิ้ว

( OD 89 mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

590 /ส

1.8 มิล

( OD :87.60 mm.) 

22.1 Kg. A

635 /ส

2.0 มิล

( OD :88.10 mm.) 

24.5 Kg. A

820 /ส

2.5 มิล

( OD :88.0 mm.) 

31.1 Kg. A

1,090 /ส

3.6 มิล

( OD :89.0 mm.) 

45.2 Kg. A

มีทำ 4รุ่น

 

ท่อกลมดำ  3" ท่อดำสามนิ้ว

( OD 89 mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

740 /ส

2.3 มิล JIS

( OD :89.0 mm.) 

27.5 Kg. A

 880 /ส

2.8 มิล JIS

( OD :89.0 mm.) 

33.8 Kg. A

970 /ส

3.2 มิล มอก

( OD :88.60 mm.) 

37.3 Kg. A

1,195 /ส

4.0 มิล มอก

( OD :88.40 mm.) 

46.0 Kg. A

1,400 /ส

4.5 มิล JIS

( OD :88.50 mm.) 

52.4 Kg. A

1,500 /ส

5.0 มิล JIS

( OD :89.10 mm.) 

57.4 Kg. A

ท่อกลมดำ  3" ท่อดำสามนิ้ว

( OD 89 mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

1,800 /ส

6.0 มิล JIS

( OD :89.20 mm.) 

68.0 Kg. A

มีทำ 7รุ่น        

ท่อกลมดำ 3"1/2 ท่อดำสามนิ้วครึ่ง

( OD101 mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

950 /ส

2.5 มิล

(OD:100.7 mm.) 

38.8 Kg. A

1,020 /ส

2.7 มิล

(OD:101.8 mm.) 

38.4 Kg. A

มีทำ 2รุ่น

 

ท่อกลมดำ 3"1/2 ท่อดำสามนิ้วครึ่ง

( OD 101 mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

835 /ส

2.3 มิล JIS

(OD:101.70 mm.) 

31.5 Kg. A

1,140 /ส

3.2 มิล มอก

(OD:101.40mm.) 

42.9 Kg. A

1,400 /ส

4.0 มิล มอก

(OD:101.6 mm.) 

53.0 Kg. A

1,580 /ส

 4.5 มิล JIS

(OD:102 mm.) 

59.7 Kg. A

1,840 /ส

5.0 มิล

(OD:101.6 mm.) 

68.9 Kg. A

 มีทำ 5รุ่น

ท่อกลมดำ  4" ท่อดำสี่นิ้ว

( OD 114 mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

1,040 /ส

2.5 มิล

(OD:113.8 mm.) 

40.1 Kg. A

1,125 /ส

2.8 มิล

(OD:112.3 mm.) 

43.3 Kg. A

มีทำ 2รุ่น

 

ท่อกลมดำ  4" ท่อดำสี่นิ้ว

( OD 114 mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

895 /ส

2.3 มิล JIS

(OD:114.0 mm.) 

34.5 Kg. A

1,260 /ส

3.2 มิล มอก

(OD:114.6 mm.) 

48.6 Kg. A

1,420 /ส

3.5 มิล JIS 

(OD:114.2 mm.) 

54.2 Kg. A

1,580 /ส

4.0 มิล JIS

(OD:117.0 mm.) 

60.4 Kg. A

1,770 /ส

4.5มิล มอก

(OD:114.0 mm.) 

67.6 Kg. A

1,930 /ส

5.0 มิล JIS

(OD:114.7 mm.) 

73.8 Kg. A

ท่อกลมดำ  4" ท่อดำสี่นิ้ว

( OD114mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

2,280 /ส

5.6 มิล มอก

(OD:115.0 mm.) 

86.8 Kg. A

2,380 /ส

6.0 มิล JIS

(OD: 114.9mm.) 

89.2 Kg. A

มีทำ 8รุ่น      

ท่อกลมดำ  5" ท่อดำห้านิ้ว

( OD140 mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

1,290 /ส

2.5 มิล

(OD:139.1 mm.) 

49.2 Kg. A

1,390 /ส

2.8 มิล

(OD:140.6 mm.) 

53.4 Kg. A

มีทำ 2รุ่น

ท่อกลมดำ  5" ท่อดำห้านิ้ว

( OD 140 mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

1,280 /ส

2.5 มิล JIS

(OD:139.0 mm.) 

48.7 Kg. A

1,445 /ส

2.8 มิล JIS

(OD:140.0 mm.) 

55.2 Kg. A 

1,580 /ส

3.2 มิล JIS

(OD:140.4 mm.) 

59.3 Kg. A

1,790 /ส

3.6 มิล JIS

(OD:139.5 mm.) 

67.4 Kg. A

1,980 /ส

4.0 มิล JIS

(OD:140.0 mm.) 

74.6 Kg. A

2,195 /ส

4.5 มิล มอก

(OD:141.0 mm.) 

82.9 Kg. A

ท่อกลมดำ 5 " ท่อดำห้านิ้ว

( OD 140 mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

2,460 /ส

5.0 มิล JIS

(OD:140.3 mm.) 

92.9 Kg. A

4,360 /ส

8.0 มิล JIS

( OD :140.0 mm.) 

160 Kg. A

มีทำ 8รุ่น

 

ท่อกลมดำ 6" ท่อดำหกนิ้ว

( OD 165 mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

1,550 /ส

2.5 มิล

(OD:162.5 mm.) 

58.4 Kg. A

1,680 /ส

2.8 มิล

(OD:165.2 mm.) 

63.3 Kg. A

มีทำ 2รุ่น

ท่อกลมดำ  6" ท่อดำหกนิ้ว

( OD 165 mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

1,880 /ส

3.2 มิล JIS

(OD:165.2 mm.) 

70.8 Kg. A

2,060 /ส

3.5 มิล JIS

(OD:165.0 mm.) 

77.6 Kg. A

2,325 /ส

4.0 มิล JIS

(OD:164.0 mm.) 

87.9 Kg. A

2,620 /ส

4.5 มิล มอก

(OD:165.6 mm.) 

98.9 Kg. A

2,900  /ส

 5.0มิล JIS

(OD:165.3 mm.) 

108.6 Kg. A

3,480 /ส

 6.0มิล มอก

(OD:166.3 mm.) 

129.8 Kg. A

ท่อกลมดำ  6" ท่อดำหกนิ้ว

( OD 165 mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

4,450 /ส

7.0 มิล JIS

(OD:165.7 mm.) 

153.6 Kg. A

5,230 /ส

8.0 มิล JIS

(OD:166.3 mm.) 

174.2 Kg. A

มีทำ 8รุ่น

 

ท่อกลมดำ  7" ท่อดำเจ็ดนิ้ว

( OD 190.5 mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

3,225 /ส

4.0 มิล JIS

(OD:190.6 mm.) 

 101.8 Kg. A

3,640 /ส

4.5 มิล JIS

(OD:190.6 mm.) 

113.7 Kg. A

4,060 /ส

5.0 มิล JIS

(OD:191.2 mm.) 

125.7 Kg. A

4,845 /ส

6.0 มิล JIS

(OD:189.8 mm.) 

150.2 Kg. A

6,625 /ส

8.0 มิล JIS

(OD:191.6 mm.) 

202.1 Kg. A

มีทำ 5รุ่น

ท่อกลมดำ 8 " ท่อดำแปดนิ้ว

( OD 217 mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

3,630 /ส

4.5 มิล JIS

(OD:215.9 mm.) 

130.5 Kg. A

3,980 /ส

5.0 มิล JIS

(OD:217.2 mm.) 

143.0 Kg. A

4,820 /ส

6.0 มิล มอก

(OD:220.0 mm.) 

173.4 Kg. A

5,940 /ส

7.0 มิล JIS

(OD:218.2 mm.) 

205.7 Kg. A

8,200 /ส

9.0 มิล JIS

( OD :217.0 mm.) 

260.3 Kg. A

 มีทำ 5รุ่น

ท่อกลมดำ  10" ท่อดำสิบนิ้ว

( OD 250 mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

5,200 /ส

4.5 มิล JIS

(OD:267.8 mm.) 

163.7 Kg. A

5,900 /ส

5.0 มิล JIS

(OD:265.0 mm.) 

185.0 Kg. A

6,900 /ส

6.0 มิล JIS

(OD:268.0 mm.) 

216.5 Kg. A

8,090 /ส

7.0 มิล JIS

(OD:268.4 mm.) 

254.3 Kg. A

9,400 /ส

8.0 มิล JIS

(OD:269.0 mm.) 

287.7 Kg. A

10,600 /ส

9.0 มิล JIS

(OD:269.0 mm.) 

326.3 Kg. A

ท่อกลมดำ 12 " ท่อดำสองนิ้ว

( OD 300 mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

6,200 /ส

4.5 มิล JIS

(OD:322.0 mm.) 

195.5 Kg. A

6,900 /ส

5.0 มิล JIS

(OD:314.8 mm.) 

217.2 Kg. A

8,400 /ส

6.0 มิล JIS

(OD:317.0 mm.) 

260.4 Kg. A

9,900 /ส

 7.0 มิล JIS

(OD:319.0 mm.) 

305.7 Kg. A

11,100 /ส

8.0 มิล JIS

(OD:318.0 mm.) 

344.5 Kg. A

12,500 /ส

9.0 มิล JIS

(OD:319.0 mm.) 

388 Kg. A

ท่อกลมดำ 12 " ท่อดำสองนิ้ว

( OD 300 mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

16,900/ส

12 มิล JIS

(OD:318.0 mm.) 

509.5 Kg. A

มีทำ 7รุ่น        

ท่อกลมดำ 14 " ท่อดำสี่นิ้ว

( OD 350 mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

6,900 /ส

4.5 มิล JIS

(OD:353.0 mm.) 

217.0 Kg. A

9,000 /ส

6.0 มิล JIS

(OD:355.0 mm.) 

285.0 Kg. A

12,200 /ส

8.0 มิล JIS

(OD:355.0 mm.) 

377.40 Kg. A

14,000 /ส

9.0 มิล JIS

(OD:356.0 mm.) 

427.8 Kg. A

18,200 /ส

12 มิล JIS

(OD:358.0 mm.) 

560.0 Kg. A

มีทำ 5รุ่น

ท่อกลมดำ 16 " ท่อดำหกนิ้ว

( OD 400 mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

10,400 /ส

6.0 มิล JIS

(OD:406.0 mm.) 

325.2 Kg. A

14,000 /ส

8.0 มิล JIS

(OD:408.0 mm.) 

431.6 Kg. A

18,000 /ส

9.0 มิล JIS

(OD:405.0 mm.) 

489.6 Kg. A

22,000 /ส

12 มิล JIS

(OD: 409.0mm.) 

679.3 Kg. A

มีทำ 4รุ่น

 

ราคาท่อสตีล ASTM A53 #40 #80มีตะเข็บ ไม่มีตะเข็บ 

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

           

1. ท่อสตีมดำ 1/2" ASTM A53

ท่อสตีมดำสี่หุน( OD 20.75 mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

200 /ส

SCH#40

ERW

ASTM

A53 A

มีตะเข็บ 

หนา2.4mm 6.9 Kg.

480 /ส

SCH#40

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา2.6mm 7.2 Kg.

660 /ส

SCH#80

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา3.7mm 9.7 Kg.

     
 

 ท่อสตีมดำ " ASTM A53

ท่อสตีมดำ( OD  mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

 /ส

SCH#40

ERW

ASTM

A53 A

มีตะเข็บ 

หนา mm  Kg.

 /ส

SCH#40

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา mm Kg.

 /ส

SCH#80

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา mm Kg.

     
 

 ท่อสตีมดำ " ASTM A53

ท่อสตีมดำ( OD  mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

 

 /ส

SCH#40

ERW

ASTM

A53 A

มีตะเข็บ 

หนา mm  Kg

 /ส

SCH#40

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา mm Kg.

 

 /ส

SCH#80

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา mm Kg.

 
     
 

 ท่อสตีมดำ " ASTM A53

ท่อสตีมดำ( OD  mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

 /ส

SCH#40

ERW

ASTM

A53 A

มีตะเข็บ 

หนา mm  Kg

 

 /ส

SCH#40

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา mm Kg.

 

 /ส

SCH#80

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา mm Kg.

 
     
 

 ท่อสตีมดำ " ASTM A53

ท่อสตีมดำ( OD  mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

 /ส

SCH#40

ERW

ASTM

A53 A

มีตะเข็บ 

หนา mm  Kg

 

 /ส

SCH#40

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา mm Kg.

 

 /ส

SCH#80

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา mm Kg.

 
     
 

 ท่อสตีมดำ " ASTM A53

ท่อสตีมดำ( OD  mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

 /ส

SCH#40

ERW

ASTM

A53 A

มีตะเข็บ 

หนา mm  Kg

 

 /ส

SCH#40

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา mm Kg.

 

 /ส

SCH#80

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา mm Kg.

 
     
 

 ท่อสตีมดำ " ASTM A53

ท่อสตีมดำ( OD  mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

 /ส

SCH#40

ERW

ASTM

A53 A

มีตะเข็บ 

หนา mm  Kg

 

 /ส

SCH#40

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา mm Kg.

 

 /ส

SCH#80

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา mm Kg.

 
     
 

 ท่อสตีมดำ " ASTM A53

ท่อสตีมดำ( OD  mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

 /ส

SCH#40

ERW

ASTM

A53 A

มีตะเข็บ 

หนา mm  Kg

 

 /ส

SCH#40

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา mm Kg.

 

 /ส

SCH#80

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา mm Kg.

 
     
 

 ท่อสตีมดำ " ASTM A53

ท่อสตีมดำ( OD  mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

 /ส

SCH#40

ERW

ASTM

A53 A

มีตะเข็บ 

หนา mm  Kg

 

 /ส

SCH#40

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา mm Kg.

 

 /ส

SCH#80

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา mm Kg.

 
     
 

 ท่อสตีมดำ " ASTM A53

ท่อสตีมดำ( OD  mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

 /ส

SCH#40

ERW

ASTM

A53 A

มีตะเข็บ 

หนา mm  Kg

 

 /ส

SCH#40

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา mm Kg.

 

 /ส

SCH#80

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา mm Kg.

 
     
 

 ท่อสตีมดำ " ASTM A53

ท่อสตีมดำ( OD  mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

 /ส

SCH#40

ERW

ASTM

A53 A

มีตะเข็บ 

หนา mm  Kg

 

 /ส

SCH#40

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา mm Kg.

 

 /ส

SCH#80

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา mm Kg.

 
     
 

 ท่อสตีมดำ " ASTM A53

ท่อสตีมดำ( OD  mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

 /ส

SCH#40

ERW

ASTM

A53 A

มีตะเข็บ 

หนา mm  Kg

 

 /ส

SCH#40

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา mm Kg.

 

 /ส

SCH#80

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา mm Kg.

 
     
 

 ท่อสตีมดำ " ASTM A53

ท่อสตีมดำ( OD  mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

 /ส

SCH#40

ERW

ASTM

A53 A

มีตะเข็บ 

หนา mm  Kg

 

 /ส

SCH#40

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา mm Kg.

 /ส

SCH#80

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา mm Kg.

 
     
 

 ท่อสตีมดำ " ASTM A53

ท่อสตีมดำ( OD  mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

 /ส

SCH#40

ERW

ASTM

A53 A

มีตะเข็บ 

หนา mm  Kg

 

 /ส

SCH#40

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา mm Kg.

 

 /ส

SCH#80

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา mm Kg.

 
     

 ท่อสตีมดำ " ASTM A53

ท่อสตีมดำ( OD  mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

 /ส

SCH#40

ERW

ASTM

A53 A

มีตะเข็บ 

หนา mm  Kg

 /ส

SCH#40

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา mm Kg.

 /ส

SCH#80

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา mm Kg.

     

 ท่อสตีมดำ " ASTM A53

ท่อสตีมดำ( OD  mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

 /ส

SCH#40

ERW

ASTM

A53 A

มีตะเข็บ 

หนา mm  Kg

 /ส

SCH#40

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา mm Kg.

 /ส

SCH#80

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา mm Kg.

     

 ท่อสตีมดำ " ASTM A53

ท่อสตีมดำ( OD  mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

 /ส

SCH#40

ERW

ASTM

A53 A

มีตะเข็บ 

หนา mm  Kg

 /ส

SCH#40

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา mm Kg.

 /ส

SCH#80

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา mm Kg.

     

 ท่อสตีมดำ " ASTM A53

ท่อสตีมดำ( OD  mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

 /ส

SCH#40

ERW

ASTM

A53 A

มีตะเข็บ 

หนา mm  Kg

 /ส

SCH#40

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา mm Kg.

 /ส

SCH#80

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา mm Kg.

     

 ท่อสตีมดำ " ASTM A53

ท่อสตีมดำ( OD  mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

 /ส

SCH#40

ERW

ASTM

A53 A

มีตะเข็บ 

หนา mm  Kg

 /ส

SCH#40

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา mm Kg.

 /ส

SCH#80

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา mm Kg.

     

 ท่อสตีมดำ " ASTM A53

ท่อสตีมดำ( OD  mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

 /ส

SCH#40

ERW

ASTM

A53 A

มีตะเข็บ 

หนา mm  Kg

 /ส

SCH#40

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา mm Kg.

 /ส

SCH#80

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา mm Kg.

     

 ท่อสตีมดำ " ASTM A53

ท่อสตีมดำ( OD  mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

 /ส

SCH#40

ERW

ASTM

A53 A

มีตะเข็บ 

หนา mm  Kg

 /ส

SCH#40

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา mm Kg.

 /ส

SCH#80

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา mm Kg.

     

 ท่อสตีมดำ " ASTM A53

ท่อสตีมดำ( OD  mm)

โทรสั่ง082-954-2286 bks steel

 /ส

SCH#40

ERW

ASTM

A53 A

มีตะเข็บ 

หนา mm  Kg

 /ส

SCH#40

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา mm Kg.

 /ส

SCH#80

Seamless

ASTM SA

A53/A106 

ไม่มีตะเข็บ 

หนา mm Kg.

     

 

 

 

 

 

 

 

 โทรทรู.082-954-2286   ท่อดำ,เหล็กท่อกลมดำ (Carbon Steel Tubes) หรือที่นิยมเรียกกันว่า

เหล็กท่อดำ ,แป๊บดำ ท่อดำ หรือ เหล็กท่อดำผลิตจากเหล็กกล้าแผ่นคุณภาพสูงและ

ได้ผ่านการขึ้นรูปด้วยเครื่อง จักรมาตรฐานควบคุมด้วยวิศวกรและผ่านการตรวจสอบคุณภาพ

โดยมีมาตรฐานการตรวจสอบ คุณภาพสูงมากเนื่องจาก

ท่อดำ เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบกลมตามมาตรฐาน มอก. 107-2533

ชั้นคุณภาพ HS41 มีความยาว 6,000 มม./เส้นท่อกลมดำ ใช้สำหรับเป็นท่อลำเลียง,ท่อการประปา,

ท่อชลประทานและงานโครงสร้างทั่วไปที่มีลักษณะเป็นท่อดำเหล็กท่อดำ เหล็กยาวมีความสามารถในการรับแรงดัน

มีความแข็งแรงทนทาน แต่น้ำหนักเบาตะเข็บเรียบ สะดวกในการเชื่อมต่อ

OD แปลว่า วัดนอก หรือวัดท่อรอบนอก หรือ เอาตลับเมตรวัดเกี่ยวนอกเส้นผ่าศูนย์กลาง

thaiflag small Thailand