ราคาเหล็กตัวซี ราคาเหล็กแปร

ราคาเหล็กทำหลังคา

ราคาเหล็กตัวซี มอก.เต็มโรงใหญ่

ขายแต่ของเกรด A คนไทยผลิต 

 

 

 

 

  

ใบเสนอราคา
ราคาเหล็กตัวซี

เหล็กแปรตัวซีทำหลังคา

 โทรทรู.082-954-2286

..................................................................................................

รุ่นน้ำหนัก

............................

 

เลือกเรา  

...........................

ของมี  

............................

รถพร้อม 

..........................

คนพร้อม 

..........................

ขอบพระคุณ

.............................

ตัวซีC 60x30x10มอก.เต็มโรงใหญ่

 โทรทรู.082-954-2286

250/เส้น

รุ่น1.6มิล

9.10 กิโล

280/เส้น

รุ่น2.0มิล

11.0กิโล

320/เส้น

รุ่น2.3มิล  12.4กิโล

มีทำ 3 รุ่น เลือกเรา ของมี  พร้อมสุด 

ตัวซีC 3"x1"1/2 มอก.เต็มโรงใหญ่

 โทรทรู.082-954-2286

ตัวซีC 75x45x15มอก.เต็มโรงใหญ่

285/เส้น

 รุ่น 1.6มิล

11.5 กิโล

 

380/เส้น

รุ่น 2.0มิล 15.6กิโล

420/เส้น

รุ่น 2.3 มิล 17.5 กิโล

มีทำ 3 รุ่น

 เลือกเรา ของมี 

พร้อมสุด

ตัวซีC 4"x2" มอก. เต็มโรงใหญ่

 โทรทรู.082-954-2286

ตัวซีC 100x50x20มอก.เต็มโรงใหญ่

365/เส้น 

รุ่น 1.6มิล

14.5 กิโล

480/เส้น

รุ่น2.0มิล 19.5 กิโล

520/เส้น

รุ่น2.3มิล 21.5 กิโล

690/เส้น

รุ่น2.8มิล

27 กิโล

710/เส้น

รุ่น3.2มิล

30.0กิโล

1,050/สรุ่น4.0มิล

37.80กิโล

ตัวซีC 5"x2"มอก. เต็มโรงใหญ่

 โทรทรู.082-954-2286

ตัวซีC125x50x20มอก.เต็มโรงใหญ่

590/เส้น

รุ่น2.3มิล

24.5 กิโล

790/เส้น

รุ่น3.2มิล 33.5 กิโล

 มีทำ 2 รุ่น เลือกเรา ของมี  พร้อมสุด รถพร้อม คนพร้อม

ตัวซีC 6"x2"มอก. เต็มโรงใหญ่

 โทรทรู.082-954-2286

 

ตัวซีC150x50x20มอก.เต็มโรงใหญ่

640/เส้น 

รุ่น2.3มิล

26.8 กิโล

880/เส้น

รุ่น3.2มิล

37.0 กิโล

 

1,320/ส

รุ่น4.5มิล

50.5 กิโล

มีทำ 3 รุ่น  เลือกเรา ของมี  พร้อมสุด

ราคาเหล็กตัวซี
เหล็กแปรตัวซีทำหลังคา

 โทรทรู.082-954-2286 มาตราฐาน มอก.เต็มโรงใหญ่ 

บาท/เส้น

รุ่น 1.6มิล

 

กิโล

บาท/เส้น

รุ่น 2.0มิล

 

กิโล

บาท/เส้น

รุ่น2.3มิล 

 

กิโล

บาท/เส้น

รุ่น2.8มิล

 

กิโล

บาท/เส้น

รุ่น3.2มิล 

 

กิโล

บาท/เส้น

รุ่น4.0มิล  

กิโล

ตัวซีC 150x65x20มอก.เต็มโรงใหญ่

 โทรทรู.082-954-2286

780/ส

รุ่น2.3มิล

30.2 กิโล

1,060/ส

รุ่น3.2มิล

40.8กิโล

1,320/ส

รุ่น4.0มิล  50.5กิโล

มีทำ 3 รุ่น  เลือกเรา ของมี 
พร้อมสุด
 

ตัวซีC 150x75x20มอก.เต็มโรงใหญ่

 โทรทรู.082-954-2286

 

1,140/ส

รุ่น3.2มิล

43.8กิโล

 

1,390/ส

รุ่น4.0มิล  53.8กิโล

 

1,590/ส

รุ่น4.5มิล  60.4กิโล

มีทำ 3 รุ่น  เลือกเรา ของมี  พร้อมสุด
 

ตัวซีC 150x75x25มอก.เต็มโรงใหญ่

 โทรทรู.082-954-2286

 

1,180/ส

รุ่น3.2มิล

45.2กิโล

 

1,450/ส

รุ่น4.0มิล  55.5กิโล

 

1,620/ส

รุ่น4.5มิล  62.2กิโล

มีทำ 3 รุ่น  เลือกเรา ของมี  พร้อมสุด
 

ตัวซีC 200x75x20มอก.เต็มโรงใหญ่

 โทรทรู.082-954-2286

 

1,330/ส

รุ่น3.2มิล

50.6กิโล

 

1,640/ส

รุ่น4.0มิล  62.5กิโล

 

1,830/ส

รุ่น4.5มิล  69.8กิโล

มีทำ 3 รุ่น  เลือกเรา ของมี  พร้อมสุด
 

ตัวซีC 200x75x25มอก.เต็มโรงใหญ่

 โทรทรู.082-954-2286

 

1,380/ส

รุ่น3.2มิล

52กิโล

 

1,680/ส

รุ่น4.0มิล  64กิโล

 

1,910/ส

รุ่น4.5มิล  72.6กิโล

มีทำ 3 รุ่น  เลือกเรา ของมี  พร้อมสุด
 

ตัวซีC 250x75x25มอก.เต็มโรงใหญ่

 โทรทรู.082-954-2286

 

2,400/ส

รุ่น4.5มิล

กิโล

 มีทำรุ่นเดียว

 เลือกเรา ของมี 

พร้อมสุด  รถพร้อม คนพร้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 เหล็กตัวซี(Light Lip Channel) เหล็กตัวซี จัดอยู่ในประเภทเหล็กรูปพรรณนิยมใช้ในการทำแปหลังคา เรียกว่าเหล็กตัวซีโครงหลังคา หรือใช้ทำโครงสร้างที่อยู่อาศัย และใช้ทำโครงสร้างอื่นๆ ก็ได้ ส่วนวัสดุที่ใช้ในการผลิต เหล็กตัวซี ก็คือเหล็กที่มีคุณภาพสูงที่ให้ความคงทน มีความทนทานต่อการกัดกร่อนมากกว่าวัสดุเหล็กดำโดยทั่วไปหลายเท่าข้อดีของการใช้ เหล็กตัวซีก็คือเหล็กตัวซีไม่จำเป็นต้องทาสีหรือเคลือบสารกันสนิมแต่อย่างใดทำให้ประหยัด และเหล็กตัวซี สามารถสั่งผลิตให้มีความยาวได้ตามต้องการโดยปกติ เหล็กตัวซี  มีความยาว 6 M.

 โทรทรู.082-954-2286

.

thaiflag small Thailand