ราคาเหล็กกล่องไม้ขีด ราคาแป๊ปแบน

ราคาท่อแบน ราคาเหล็กกล่อง

ราคาสี่เหลี่ยมแบน

 

โทรทรู.082-954-2286

      

     

โทรทรู.082-954-2286

 

             

ใบเสนอราคา

ราคาเหล็กแป๊บแบน
ราคาเหล็กกล่องไม้ขีด

 โทรทรู.082-954-2286

.........................................................................................

 เลือกเรา

 ......................

เราพร้อม

.........................

ส่งของ

........................

ได้เลย

........................

รถพร้อม

.........................

คนพร้อม

........................

ขอบพระคุณ

........................

ราคาเหล็กกล่อง

ยาว 6 เมตร.

ราคา หนา ราคา หนา ราคา หนา  ราคา หนา ราคา หนา ราคา หนา ราคา หนา

ราคากล่อง 25mm x 12 mm ย 6เมตร

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

120 บาท

1.2mm

3.7 kg.

145 บาท

1.4mm

4.4 kg.

160 บาท

1.6mm

5.0 kg.

 มีทำ 3 รุ่น  เลือกเรา  เราพร้อม  

ส่งของ

ได้เลย

ราคากล่อง 30mm x 20 mm ย 6 เมตร

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

180 บาท

1.2mm

5.3 kg.

มีความหนาเดียว

1.2 mm.

 เลือกเรา  เราพร้อม  

ส่งของ

ได้เลย

 รถพร้อม  

ราคากล่อง 32mm x 14 mm ย 6 เมตร

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

150 บาท

1.2mm

4.5 kg.

180 บาท

1.4mm

5.5 kg.

195 บาท

1.6mm

6.0 kg.

 มีทำ 3 รุ่น  เลือกเรา  เราพร้อม  

ส่งของ

ได้เลย

ราคากล่อง 1"1/2x 3/4 ย 6 เมตร

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

 185 บาท

1.2mm

5.9 kg.

 210 บาท

1.4mm

6.8 kg.

 240 บาท

1.7mm

8.1 kg.

 265 บาท

2.0mm

9.1 kg.

330 บาท

2.4mm

11.5 kg.

360 บาท

2.7mm

12.3 kg.

395 บาท

3.0mm

13.8 kg.

ราคากล่อง 40 mm x 20 mm ย 6 เมตร

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

มีความหนาเดียว

1.4 mm.

240 บาท

1.4mm

7.5 kg.

มีความหนาเดียว

1.4 mm.

 เลือกเรา  เราพร้อม  

ส่งของ

ได้เลย

 รถพร้อม

ราคากล่อง 50 mm x 20 mm ย 6เมตร

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

245 บาท

1.2mm

7.4 kg.

265 บาท

1.4mm

8.5 kg.

300 บาท

1.7mm

10.3 kg.

325 บาท

1.9mm

11.5 kg.

345 บาท

2.1 mm

11.9 kg.

  มีทำ 5 รุ่น  เลือกเราเราพร้อม

กล่อง 2"x 1" ย 6 เมตร ธรรมดา

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

  210 บาท

1.2mm

 7.0 kg. S

  245 บาท

1.5 mm

 8.5 kg. S

  265 บาท

1.8 mm

 9.8 kg. S

  295 บาท

2.0 mm

 11.5 kg. S

 345 บาท

2.3 mm

13.1 kg. s

 430 บาท

2.8 mm

 15.5 kg. A

 455 บาท

3.2mm

 18.8 kg. s

ราคากล่อง 50 mm x 25 mm ย 6เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel 

230 บาท

1.2 mm

 7.8 kg. A

260 บาท

1.4mm

JIS

 9.2 kg. A

300 บาท

1.7 mm

JIS

11.3 kg. A

330 บาท

2.0 mm JIS

 12.5 kg. A

360 บาท

2.3mm มอก.

 13.7 kg. A

440บาท

2.8 mm 

 

 

 

16.5 kg. A

480บาท

3.2 mm มอก.

 18.4 kg. A

ราคากล่อง 60 mm x 30 mm ย 6เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

280 บาท

1.2mm

 10.0 kg. A

320 บาท

1.4mm

 11.5 kg. A

  355 บาท

1.7mm 

 13.5 kg. A

  385 บาท

2.0mm JIS

 15.2 kg. A

  435 บาท

2.3mm มอก.

16.7 kg. A

 520บาท

2.8mm JIS

20.0 kg. A

 595บาท

3.2mm มอก.

 22.8 kg. A

ราคากล่อง 60 mm x 40 mm ย 6เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

490 บาท

2.3 mm JIS

 18.5 kg. A

 660 บาท

3.2 mm JIS

25.0 kg. A

 820 บาท

4.0 mm JIS

 31.0 kg. A

 มีทำ 3 รุ่น

 เลือกเรา  เราพร้อม  

ส่งของ

ได้เลย

ราคากล่อง 65 mm x 35 mm ย 6เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel 

  395 บาท

1.7 mm

 15.1 kg.

  425 บาท

1.9 mm

16.6  kg.

  480 บาท

2.3 mm JIS

18.7 kg. A

มีทำ 3 รุ่น
 เลือกเรา  เราพร้อม  

ส่งของ

ได้เลย

ราคากล่อง 75 mm x 25 mm ย 6เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

 

  400 บาท

1.4 mm

 12.6 kg. A

  420 บาท

1.7 mm

 15.1 kg. A

 460 บาท

2.0 mm

  

17.1 kg. A

 495 บาท

2.3mm JIS

 18.5 kg. A

 610 บาท

2.8 mm

  

22.8 kg. A

  680 บาท

3.2 mm JIS

 25.4 kg. A

  มีทำ 6 รุ่น

ราคากล่อง  3"x 1"1/2 ย 6 เมตร ธรรมดา

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

  315 บาท

1.2 mm

 11.0 kg. s

  355 บาท

1.5 mm

 13.0 kg. s

 395 บาท

1.8 mm

 15.0 kg. s

  445 บาท

2.0 mm 

 17.8 kg. s

  520 บาท

2.3mm

มอก.

 21.0 kg. s

  625 บาท

2.8 mm

 25.0 kg. s

  710 บาท

3.2 mm มอก.

 29.0 kg. s

ราคากล่อง 75 mm x 38 mm ย 6เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

345 บาท

1.2 mm

 12.10 kg. A

456 บาท

1.7mm

JIS

 17.20 kg. A

 495 บาท

2.0mm JIS

 19.05 kg. A

  550 บาท

2.3mm มอก.107

21.30 kg. A

  745 บาท

3.2 mm มอก.

 29.0 kg. A

  945 บาท

4.0 mm JIS

 35.30 kg. A

1,050 บาท

4.5 mm

JIS

 39.40 kg. A

ราคากล่อง 75 mm x 45 mm ย 6เมตร ธรรมดา 

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

410 บาท

1.4 mm

 15.40 kg. A

655 บาท

2.5 mm

 26.00 kg. A

 700 บาท

2.8 mm 

 27.60 kg. A

  745 บาท

3.0 mm 

31.10  kg. A

  มีทำ 4 รุ่น  เลือกเรา  เราพร้อม

ส่งของ

ได้เลย

ราคากล่อง 75 mm x 45 mm ย 6เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

 

  460 บาท

1.8 mm

JIS

 17.30 kg. A

 545 บาท

2.0 mm JIS

 20.50 kg. A

 595 บาท

2.3mm มอก.

22.70 kg. A

 725 บาท

2.8 mm

JIS

 28.0 kg. A

  800 บาท

3.2 mm มอก.

 30.80 kg. A

  990 บาท

4.0 mm JIS

37.80 kg. A

  มีทำ 6 รุ่น

ราคากล่อง 75 mm x 50 mmย 6เมตร    ธรรมดา 

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

495 บาท

1.8 mm

 18.90 kg. A

545 บาท

2.0 mm

 21.40 kg. A

685 บาท

2.5 mm

 27.0 kg. A

745 บาท

2.8 mm

29.40 kg. A

 1,200 บาท

4.7 mm

49.10 kg. A

 มีทำ 5 รุ่น  เลือกเราเราพร้อม

ส่งของ

ได้เลย

ราคากล่อง 75 mm x 50 mm ย 6เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

 625 บาท

 2.3 mm  JIS

 23.60 kg. A

 765 บาท

2.7 mm JIS

28.80 kg. A

 845 บาท

3.2 mm JIS

32.40 kg. A

1,060 บาท

4.0 mm JIS

 40.0 kg. A

1,200 บาท

4.5 mm JIS

44.80 kg. A

1,600 บาท

6.0 mm JIS

58.60 kg. A

 มีทำ 6 รุ่น

ราคากล่อง  4"x 2" ยาว 6 เมตร

ธรรมดา 

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

  420 บาท

1.2 mm

 15.0 kg. s

 475 บาท

1.5 mm

17.50 kg. s

 525 บาท

1.8 mm

19.50 kg. s

  650 บาท

2.0 mm

24.0 kg. s

  695 บาท

2.3mm

 28.0 kg. s

  860 บาท

2.8 mm

 34.6 kg. s

  955 บาท

3.2 mm

 38.0 kg. s

ราคากล่อง 100 mm x 50 mm ย 6 เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

  565 บาท

1.4 mm JIS

 19.00 kg. A

  615 บาท

1.7 mm JIS

 23.20 kg. A

  655 บาท

2.0 mm JIS

 25.40 kg. A

  740 บาท

2.3 mm JIS

 28.40 kg. A

  840 บาท

2.5 mm JIS

 32.40 kg. A

  910 บาท

2.8 mm JIS

35.00 kg. A

1,050 บาท

3.2 mm มอก.

 39.10 kg. A

ราคากล่อง 100 mm x 50 mm ย 6 เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

1,290บาท

4.0 mm มอก.

 48.00 kg. A

1,450บาท

4.5 mm มอก.

54.00  kg. A

1,620บาท

5.0 mm JIS

 60.70 kg. A

1,920บาท

6.0 mm JIS

 70.30 kg. A

มีทำ 11 รุ่น   เลือกเรา  เราพร้อม

ส่งของ

ได้เลย

ราคากล่อง 100 mm x 75 mm ย 6 เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

1,325 บาท

3.0 mm JIS

 46.50 kg. A

1,900 บาท

4.5 mm JIS

 64.50 kg. A

มีทำ 2 รุ่น   เลือกเรา  เราพร้อม  

ส่งของ

ได้เลย

 รถพร้อม

ราคากล่อง 125 mm x 50 mm ย 6 เมตร ธรรมดา 

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

 

740 บาท

1.7 mm

 27.20 kg. A

  800 บาท

2.0mm 

30.50 kg. A

มีทำ 2 รุ่น  เลือกเรา
 เราพร้อม  

ส่งของ

ได้เลย


 รถพร้อม

ราคากล่อง 125 mm x 50 mm ย 6 เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

 

760 บาท

1.7 mm JIS

 27.60 kg. A

  820 บาท

2.0 mm JIS

30.80 kg. A

  960 บาท

2.3 mm JIS

34.00 kg. A

1,900 บาท

2.7 mm JIS

 41.50 kg. A

1,380 บาท

3.2 mm JIS

 46.50 kg. A

1,590 บาท

4.0mm JIS

 57.50 kg. A

1,800 บาท

4.5mm

JIS

63.8  kg. A

ราคากล่อง 125 mm x 75 mm ย 6 เมตร ธรรมดา

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

 910 บาท

2.0 mm

 34.8 kg. A

มีทำ 1 รุ่น   เลือกเรา  เราพร้อม
 

ส่งของ

ได้เลย

 รถพร้อม  คนพร้อม

ราคากล่อง 125 mm x 75 mm ย 6 เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

820 บาท

1.7 mm JIS

 31.10 kg. A

1,000 บาท

2.3 mm JIS

38.20 kg. A

1,400 บาท

3.2 mm มอก.

52.60 kg. A

1,900 บาท

4.0 mm มอก.

 65.20 kg. A

2,000 บาท

4.5 mm มอก.

73.10 kg. A

2,690 บาท

6.0 mm มอก.

 96.20 kg. A

มีทำ 6 รุ่น

ราคากล่อง 6"x 2" ยาว 6 เมตร

ธรรมดา 

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

780 บาท

1.8 mm

 28.50 kg. s

870 บาท

2.0 mm

33.50 kg. s

970 บาท

2.3 mm

37.50 kg. s

1,070 บาท

2.5 mm

 42.20 kg. s

1,190 บาท

3.0 mm

 46.50 kg. s

1,290 บาท

3.2 mm 

 52.00 kg. s

 มีทำ 6 รุ่น

ราคากล่อง 150 mm x 50 mm ย 6 เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

1,000 บาท

2.3 mm JIS

38.40 kg. A

1,390 บาท

3.2 mm JIS

53.00 kg. A

1,780 บาท

4.0 mm JIS

66.40 kg. A

1,950 บาท

4.5 mm JIS

72.40 kg. A

2,200 บาท

5.0 mm JIS

 80.50 kg. A

2,690 บาท

6.0 mm JIS

95.70 kg. A

มีทำ 6 รุ่น

ราคากล่อง 150 mm x 75 mm ย 6 เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

1,300 บาท

2.5 mm

49.20 kg. A

1,400 บาท

2.8 mm

53.00 kg. A

1,600 บาท

3.2 mm JIS

60.0 kg. A

2,000 บาท

4.0 mm JIS

 73.00 kg. A

2,200 บาท

4.5 mm JIS

 82.00 kg. A

3,000 บาท

6.0 mm JIS

 108.4 kg. A

มีทำ 6 รุ่น

ราคากล่อง 150 mm x 80 mm ย 6 เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

1,800 บาท

3.2 mm JIS

 61.00 kg. A

2,400 บาท

4.5 mm JIS

 84.50 kg. A

  มีทำ 2 รุ่น   เลือกเรา  เราพร้อม
 

ส่งของ

ได้เลย

 รถพร้อม

ราคากล่อง 150 mm x 100 mm ย 6 เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

1,580 บาท

2.7 mm

 59.60 kg. A

1,820 บาท

3.2 mm JIS

67.80 kg. A

2,200 บาท

4.0 mm JIS

 82.20 kg. A

2,500 บาท

4.5 mm มอก.

 92.40 kg. A

3,000 บาท

5.5 mm

 121.80 kg. A

3,300 บาท

6.0 mm มอก.

 120.70 kg. A

5,700 บาท

9.0 mm

JIS

 180 kg. A

ราคากล่อง 200 mm x 50 mm ย 6 เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

1,320 บาท

2.3 mm JIS

 48.30 kg. A

1,640 บาท

2.8 mm

59.50 kg. A

2,220 บาท

3.2 mm JIS

66.50 kg. A

2,400 บาท

4.0 mm JIS

83.10  kg. A

2,500 บาท

4.5 mm JIS

91.50 kg. A

3,450 บาท

6.0 mm JIS

123 kg. A

มีทำ 6 รุ่น

ราคากล่อง 200 mm x 100 mm ย 6 เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

1,950บาท

2.5 mm

 66.60 kg. A

2,140บาท

2.8 mm

 72.00 kg. A

2,350บาท

3.2 mm JIS

 81.40 kg. A

2,720บาท

4.0 mm JIS

 99.40 kg. A

3,050บาท

4.5 mm มอก.

 111.20 kg. A

3,390บาท

5.0 mm JIS

 122.60 kg. A

3,790บาท

5.5 mm

 146.50 kg. A

ราคากล่อง 200 mm x 100 mm ย 6 เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

4,000 บาท

6.0 mm มอก.

 147 kg. A

4,720 บาท

7.0 mm JIS

 169.4 kg. A

6,200 บาท

8.0 mm JIS

 195.50 kg. A

6,900 บาท

9.0 mm JIS

 217.20 kg. A

7,600 บาท

10.0 mm JIS

237.10 kg. A

9,100 บาท

12.0 mm JIS

 280.50 kg. A

มีทำ 13 รุ่น

ราคากล่อง 200 mm x 150 mm ย 6 เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

4,200 บาท

4.5 mm JIS

130.20 kg. A

5,500 บาท

6.0 mm JIS

173 kg. A

8,400 บาท

9.0 mm JIS

 255.40 kg. A

 มีทำ 3 รุ่น  เลือกเรา  เราพร้อม

ส่งของ

ได้เลย

ราคากล่อง 250 mm x 100 mm ย 6 เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

4,150 บาท

4.5 mm JIS

130 kg. A

5,420 บาท

6.0 mm JIS

 170.60 kg. A

8,190 บาท

9.0 mm JIS

256.8 kg. A

 มีทำ 3 รุ่น  เลือกเรา  เราพร้อม  

ส่งของ

ได้เลย

ราคากล่อง 250 mm x 200 mm ย 6 เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

5,350 บาท

4.5 mm JIS

 168.30 kg. A

4,200 บาท

6.0 mm JIS

 222.50 kg. A

10,900บาท

9.0 mm JIS

 334 kg. A

 มีทำ 3 รุ่น  เลือกเรา  เราพร้อม  

ส่งของ

ได้เลย

ราคากล่อง 300 mm x 100 mm ย 6 เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

4,750 บาท

4.5 mm JIS

149.40 kg. A

6,300 บาท

6.0 mm JIS

 197.0 kg. A

9,400 บาท

9.0 mm JIS

296.20 kg. A

 มีทำ 3 รุ่น  เลือกเรา  เราพร้อม

ส่งของ

ได้เลย

ราคากล่อง 300 mm x 150 mm ย 6 เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

5,400 บาท

4.5 mm JIS

 168.80 kg. A

7,100 บาท

6.0 mm JIS

222.50 kg. A

10,700บาท

9.0 mm JIS

 335.10 kg. A

มีทำ 3 รุ่น  เลือกเรา  เราพร้อม  

ส่งของ

ได้เลย

ราคากล่อง 300 mm x 200 mm ย 6 เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

6,000 บาท

4.5 mm JIS

 188.20 kg. A

7,900 บาท

6.0 mm JIS

 248.20 kg. A

12,900บาท

9.0 mm JIS

 373.20 kg. A

มีทำ 3 รุ่น  เลือกเรา  เราพร้อม  

ส่งของ

ได้เลย

ราคากล่อง 350 mm x 150 mm ย 6 เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

8,000 บาท

6.0 mm JIS

 249.30 kg. A

12,000บาท

9.0 mm JIS

 373.80 kg. A

มีทำ 2 รุ่น  เลือกเรา  เราพร้อม  

ส่งของ

ได้เลย

ราคากล่อง 400 mm x 200 mm ย 6 เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

7,300 บาท

4.5 mm JIS

 228.0 kg. A

9,600 บาท

6.0 mm JIS

302.0 kg. A

14,400บาท

9.0 mm JIS

449.50 kg. A

18,700บาท

12.0 mm JIS

587.40 kg. A

 มีทำ 4 รุ่น  เลือกเรา  เราพร้อม

 

โทรทรู.082-954-2286

  เหล็กกล่อง (ท่อเหล็ก) หรือที่รู้จักกันอีกชื่อคือเหล็กแป๊บจัดอยู่ในประเภทเหล็กรูปพรรณซึ่ง เหล็กกล่องมี 2 ประเภทคือเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยม (ท่อเหล็กสแควร์) หรือ ที่เรียกกันว่าเหล็กแป๊บโปร่ง  และ เหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมแบน(ท่อเหล็กสี่เหลี่ยม) หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่าเหล็กแป๊บแบน เช่นที่พักอาศัยและอาคารพาณิชย์

ราคาเหล็กกล่องไม้ขีดแป๊ปแบนสี่เหลี่ยมแบนท่อแบนLGวันนี้ จำหน่ายเหล็กกล่องไม้ขีดแป๊ปแบนสี่เหลี่ยมแบนท่อแบนLG ราคาเหล็ก จำหน่าย จำหน่ายเหล็ก ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก

thaiflag small Thailand