ราคาเหล็กกล่องไม้ขีด ราคาแป๊ปแบน

ราคาท่อแบน ราคาเหล็กกล่อง

ราคาสี่เหลี่ยมแบน Rectangular Pipe

 

โทรทรู.082-954-2286โทรหา น้องได้เลยค่ะ

โทร.Ais 081-887-9449 โทรหา น้องได้เลยค่ะ 

โทร.Ais 089-838-4499 โทรหา น้องได้เลยค่ะ

      

     

  โทร.ทรู 082-954-2286 ได้เลยค่ะ

   โทร.Ais 081-735-9191 ได้เลยค่ะ

   โทร.Ais 089-838-4499 ได้เลยค่ะ 

   โทร.Ais 081-887-9449 ได้เลยค่ะ 

   โทร.Ais 095-456-3044 ได้เลยค่ะ

 

             

ใบเสนอราคา

ราคาเหล็กแป๊บแบน
ราคาเหล็กกล่องไม้ขีด Rectangular Pipe

โทรทรู.082-954-2286  โทร.Ais 089-838-4499

.........................................................................................

 เลือกเรา

 ......................

เราพร้อม

.........................

ส่งของ

........................

ได้เลย

........................

รถพร้อม

.........................

คนพร้อม

........................

ส่งไว

ทันใจแน่นอน

........................

ราคาเหล็กกล่อง

ยาว 6 เมตร.

ราคา หนา ราคา หนา ราคา หนา  ราคา หนา ราคา หนา ราคา หนา ราคา หนา

ราคากล่อง 25mm x 12 mm ย 6เมตร 

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

ราคากล่อง 1/2 x 1" ยาว 6เมตร

 บาท

1.2mm

3.7 kg. A.

 บาท

1.5mm

4.4 kg. A.

 บาท

1.8mm

5.0 kg. A.

 มีทำ 3 รุ่น  เลือกเรา  เราพร้อม  

ส่งของ

ได้เลย

ราคากล่อง 30mm x 20 mm ย 6 เมตร

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

 บาท

1.2mm

5.3 kg. A.

มีความหนาเดียว

1.2 mm. 

 เลือกเรา  เราพร้อม  

ส่งของ

ได้เลย

 รถพร้อม  

ราคากล่อง 32mm x 14 mm ย 6 เมตร

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

 บาท

1.2mm

4.5 kg. A.

 บาท

1.5mm

5.5 kg. A.

 บาท

1.8mm

6.0 kg. A.

 มีทำ 3 รุ่น  เลือกเรา  เราพร้อม  

ส่งของ

ได้เลย

ราคากล่อง 3/4 x 1"1/2 ยาว 6 เมตร

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

 บาท

1.2mm

5.9 kg. A.

 บาท

1.5mm

7.0 kg. A.

บาท

1.8mm

8.1 kg. A.

 บาท

2.0mm

9.1 kg. A.

 บาท

2.5mm

11.5 kg. A.

 บาท

2.8mm

12.3 kg. A.

 บาท

3.0mm

13.8 kg. A.

ราคากล่อง 1"1/2 x 3/4  ยาว 6 เมตร

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

 บาท

2.5mm

11.5 kg. A.

 บาท

2.8mm

12.3 kg. A.

 บาท

3.0mm

13.8 kg. A.

       

ราคากล่อง 40 mm x 20 mm ย 6 เมตร

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

มีความหนาเดียว

 

 บาท

1.5mm

7.5 kg. A.

มีความหนาเดียว

 

 เลือกเรา  เราพร้อม  

ส่งของ

ได้เลย

 รถพร้อม

ราคากล่อง 50 mm x 20 mm ย 6เมตร

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

 บาท

1.2mm

7.4 kg. A

 บาท

1.5mm

8.5 kg. A

 บาท

1.8mm

10.3 kg. A

 บาท

2.0mm

11.5 kg. A

มีทำ 4 รุ่น

เลือกเรา

พร้อม

ส่งของ

ได้เลย


ราคากล่อง 1"x 2" ย 6 เมตร 

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

 บาท

1.2mm

 7.0 kg. S

 บาท

1.5 mm

 8.5 kg. S

 บาท

1.8 mm

 9.8 kg. S

 บาท

2.0 mm

 11.5 kg. S

 บาท

2.3 mm

13.1 kg. s

 บาท

2.8 mm

 15.5 kg. A

บาท

3.2mm

 18.8 kg. s

ราคากล่อง 50 mm x 25 mm ย 6เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel 

 บาท     1.2 mm.

กัลวาไนซ์

 7.6 kg. F4 

 บาท

1.4mm

JIS

 9.2 kg. A

 บาท

1.7 mm

JIS

11.3 kg. A

 บาท

2.0 mm JIS

 12.5 kg. A

 บาท

2.3mm มอก.

 13.7 kg. A

บาท

2.8 mm

A

16.5 kg. A

บาท

3.2 mm มอก.

 18.4 kg. A

ราคากล่อง 60 mm x 30 mm ย 6เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

 บาท

1.2mm

A

 10.0 kg. A

 บาท

1.4mm

A

 11.5 kg. A

บาท

1.7mm

A

13.5 kg. A

 บาท

2.0mm

JIS

 15.2 kg. A

 บาท

2.3mm

มอก.

16.7 kg. A

บาท

2.8mm

JIS

20.0 kg. A

 บาท

3.2mm มอก.

 22.8 kg. A

ราคากล่อง 60 mm x 40 mm ย 6เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

 บาท

2.3 mm JIS

 18.5 kg. A

 บาท

3.2 mm JIS

25.0 kg. A

 บาท

4.0 mm JIS

 31.0 kg. A

 มีทำ 3 รุ่น

 เลือกเรา  เราพร้อม  

ส่งของ

ได้เลย

ราคากล่อง 65 mm x 35 mm ย 6เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel 

 บาท

1.7 mm

 A

 15.1 kg.A

 บาท

1.9 mm

 A

16.6  kg.A

 บาท

2.3 mm JIS

18.7 kg. A

มีทำ 3 รุ่น
 เลือกเรา  เราพร้อม  

ส่งของ

ได้เลย

ราคากล่อง 75 mm x 25 mm ย 6เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

 บาท

1.4 mm

 A

 12.6 kg. A

 บาท

1.7 mm

 15.1 kg. A

 บาท

2.0 mm

17.1 kg. A

 บาท

2.3mm JIS

 18.5 kg. A

 บาท

2.8 mm

 A

22.8 kg. A

 บาท

3.2 mm JIS

 25.4 kg. A

  มีทำ 6 รุ่น

ราคากล่อง  1"1/2 x 3"ยาว 6 เมตร 

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

 บาท

1.2 mm

S

 11.0 kg. s

 บาท

1.5 mm

S

 13.0 kg. s

 บาท

1.8 mm

S

 15.0 kg. s

 บาท

2.0 mm

S 

17.8 kg. s

 บาท

2.3mm

มอก.

 21.0 kg. s

 บาท

2.8 mm

S

 25.0 kg. s

 บาท

3.2 mm มอก.

 29.0 kg. s

ราคากล่อง 75 mm x 38 mm ย 6เมตร กล่อง 3"x 1"/2 มาตราฐาน โรงใหญ่

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

 บาท     1.2 mm.

กัลวาไนซ์

 9.34 kg. F4 

 บาท

1.7mm

JIS

 17.20 kg. A

 บาท

2.0mm JIS

 19.05 kg. A

 บาท

2.3mm มอก.107

21.30 kg. A

 บาท

3.2 mm มอก.

 29.0 kg. A

 บาท

4.0 mm JIS

 35.30 kg. A

 บาท

4.5 mm

JIS

 39.40 kg. A

ราคากล่อง 75 mm x 45 mm ย 6 เมตร 

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

 บาท

1.4 mm

 15.40 kg. A

 บาท

2.5 mm

 26.00 kg. A

 บาท

2.8 mm 

 27.60 kg. A

 บาท

3.0 mm 

31.10  kg. A

  มีทำ 4 รุ่น  เลือกเรา ส่งของ

ได้เลย

ราคากล่อง 75 mm x 45 mm ย 6 เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

 บาท

1.8 mm

JIS

 17.30 kg. A

 บาท

2.0 mm JIS

 20.50 kg. A

 บาท

2.3mm มอก.

22.70 kg. A

 บาท

2.8 mm

JIS

 28.0 kg. A

 บาท

3.2 mm มอก.

 30.80 kg. A

 บาท

4.0 mm JIS

37.80 kg. A

  มีทำ 6 รุ่น

ราคากล่อง 75 mm x 50 mmย 6 เมตร 

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

 บาท

1.8 mm

 18.90 kg. A

 บาท

2.0 mm

 21.40 kg. A

 บาท

2.5 mm

 27.0 kg. A

 บาท

2.8 mm

29.40 kg. A

 บาท

4.7 mm

49.10 kg. A

 มีทำ 5 รุ่น ส่งของ

ได้เลย

ราคากล่อง 75 mm x 50 mm ย 6เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

 บาท

 2.3 mm  JIS

 23.60 kg. A

 บาท

2.7 mm JIS

28.80 kg. A

 บาท

3.2 mm JIS

32.40 kg. A

บาท

4.0 mm JIS

 40.0 kg. A

 บาท

4.5 mm JIS

44.80 kg. A

 บาท

6.0 mm JIS

58.60 kg. A

 มีทำ 6 รุ่น

ราคากล่อง  2"x 4" ยาว 6 เมตร

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

 บาท

1.2 mm

 15.0 kg. s

 บาท

1.5 mm

17.50 kg. s

 บาท

1.8 mm

19.50 kg. s

 บาท

2.0 mm

24.0 kg. s

 บาท

2.3mm

 28.0 kg. s

  820 บาท

2.8 mm

 34.6 kg. s

  960 บาท

3.2 mm

 38.0 kg. s

ราคากล่อง 100 mm x 50 mm ย 6 เมตร กล่อง 4"x 2" มาตราฐาน โรงใหญ่

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

 บาท

1.4 mm JIS

 19.00 kg. A

 บาท

1.7 mm JIS

 23.20 kg. A

 บาท

2.0 mm JIS

 25.40 kg. A

 บาท

2.3 mm JIS

 28.40 kg. A

 บาท

2.5 mm JIS

 32.40 kg. A

 บาท

2.8 mm JIS

35.00 kg. A

บาท

3.2 mm มอก.

 39.10 kg. A

ราคากล่อง 100 mm x 50 mm ย 6 เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

บาท

4.0 mm มอก.

 48.00 kg. A

บาท

4.5 mm มอก.

54.00  kg. A

บาท

5.0 mm JIS

 60.70 kg. A

บาท

6.0 mm JIS

 70.30 kg. A

มีทำ 11 รุ่น   เลือกเรา  เราพร้อม

ส่งของ

ได้เลย

ราคากล่อง 100 mm x 75 mm ย 6 เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

 บาท

3.0 mm JIS

 46.50 kg. A

 บาท

4.5 mm JIS

 64.50 kg. A

มีทำ 2 รุ่น   เลือกเรา  เราพร้อม  

ส่งของ

ได้เลย

 รถพร้อม

ราคากล่อง 2" x 5"ยาว 6 เมตร 

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

บาท

1.7 mm

 27.20 kg. A

 บาท

2.0mm 

30.50 kg. A

มีทำ 2 รุ่น  

 บาท       1.8 mm.

กัลวาไนซ์

 28.34 kg. F4

 เราพร้อม  

ส่งของ

ได้เลย

 รถพร้อม

ราคากล่อง 125 mm x 50 mm ย 6 เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่ กล่อง 5"x2"

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

บาท

1.7 mm JIS

 27.60 kg. A

 บาท

2.0 mm JIS

30.80 kg. A

 บาท

2.3 mm JIS

34.00 kg. A

 บาท

2.7 mm JIS

 41.50 kg. A

 บาท

3.2 mm JIS

 46.50 kg. A

 บาท

4.0mm JIS

 57.50 kg. A

 บาท

4.5mm

JIS

63.8  kg. A

ราคากล่อง 3"x 5"ยาว 6 เมตร 

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

 บาท

2.0 mm

 34.8 kg. A

มีทำ 1 รุ่น   เลือกเรา  เราพร้อม
 

ส่งของ

ได้เลย

 รถพร้อม  คนพร้อม

ราคากล่อง 125 mm x 75 mm ย 6 เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่  กล่อง 5"x 3"

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

 บาท

1.7 mm JIS

 31.10 kg. A

 บาท

2.3 mm JIS

38.20 kg. A

 บาท

3.2 mm มอก.

52.60 kg. A

 บาท

4.0 mm มอก.

 65.20 kg. A

 บาท

4.5 mm มอก.

73.10 kg. A

 บาท

6.0 mm มอก.

 96.20 kg. A

มีทำ 6 รุ่น

ราคากล่อง 2"x 6" ยาว 6 เมตร

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

 บาท

1.8 mm

 28.50 kg. s

 บาท

2.0 mm

33.50 kg. s

 บาท

2.3 mm

37.50 kg. s

 บาท

2.5 mm

 42.20 kg. s

 บาท

3.0 mm

 46.50 kg. s

บาท

3.2 mm 

52.00 kg. s

 มีทำ 6 รุ่น

ราคากล่อง 150 mm x 50 mm ย 6 เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่ กล่อง 6"x2"

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

 บาท

2.3 mm JIS

38.40 kg. A

 บาท

3.2 mm JIS

53.00 kg. A

 บาท

4.0 mm JIS

66.40 kg. A

 บาท

4.5 mm JIS

72.40 kg. A

 บาท

5.0 mm JIS

 80.50 kg. A

 บาท

6.0 mm JIS

95.70 kg. A

มีทำ 6 รุ่น

ราคากล่อง 150 mm x 75 mm ย 6 เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่ กล่อง 6"x 3"

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

 บาท

2.5 mm

 A

49.20 kg. A

 บาท

2.8 mm

 A

53.00 kg. A

 บาท

3.2 mm JIS

60.0 kg. A

 บาท

4.0 mm JIS

 73.00 kg. A

บาท

4.5 mm JIS

 82.00 kg. A

 บาท

6.0 mm JIS

 108.4 kg. A

มีทำ 6 รุ่น

ราคากล่อง 150 mm x 80 mm ย 6 เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

 บาท

3.2 mm JIS

 61.00 kg. A

 บาท

4.5 mm JIS

 84.50 kg. A

  มีทำ 2 รุ่น   เลือกเรา  เราพร้อม
 

ส่งของ

ได้เลย

 รถพร้อม

ราคากล่อง 150 mm x 100 mm ย 6 เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่ กล่อง 6"x 4"

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

 บาท

2.7 mm

 A

 59.60 kg. A

 บาท

3.2 mm JIS

67.80 kg. A

 บาท

4.0 mm JIS

 82.20 kg. A

 บาท

4.5 mm มอก.

 92.40 kg. A

 บาท

5.5 mm

 A

 121.80 kg. A

 บาท

6.0 mm มอก.

 120.70 kg. A

 บาท

9.0 mm

JIS

 180 kg. A

ราคากล่อง 200 mm x 50 mm ย 6 เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่ กล่อง 8"x 2"

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

 บาท

2.3 mm JIS

 48.30 kg. A

 บาท

2.8 mm

 A

59.50 kg. A

บาท

3.2 mm JIS

66.50 kg. A

 บาท

4.0 mm JIS

83.10  kg. A

 บาท

4.5 mm JIS

91.50 kg. A

 บาท

6.0 mm JIS

123 kg. A

มีทำ 6 รุ่น

ราคากล่อง 200 mm x 100 mm ย 6 เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่ กล่อง 4"x 8"

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

บาท

2.5 mm

 A

 66.60 kg. A

บาท

2.8 mm

 A

 72.00 kg. A

บาท

3.2 mm JIS

 81.40 kg. A

บาท

4.0 mm JIS

 99.40 kg. A

บาท

4.5 mm มอก.

 111.20 kg. A

บาท

5.0 mm JIS

 122.60 kg. A

บาท

5.5 mm

 A

 146.50 kg. A

ราคากล่อง 200 mm x 100 mm ย 6 เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่ กล่อง 8"x 4"

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

บาท

6.0 mm มอก.

 147 kg. A

 บาท

7.0 mm JIS

 169.4 kg. A

 บาท

8.0 mm JIS

 195.50 kg. A

 บาท

9.0 mm JIS

 217.20 kg. A

 บาท

10.0 mm JIS

237.10 kg. A

บาท

12.0 mm JIS

 280.50 kg. A

มีทำ 13 รุ่น

ราคากล่อง 200 mm x 150 mm ย 6 เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่ กล่อง 8"x 6"

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

 บาท

4.5 mm JIS

130.20 kg. A

 บาท

6.0 mm JIS

173 kg. A

 บาท

9.0 mm JIS

 255.40 kg. A

 มีทำ 3 รุ่น  เลือกเรา  เราพร้อม ส่งของ

ได้เลย

ราคากล่อง 250 mm x 100 mm ย 6 เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่ กล่อง 4" x 10"

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

 บาท

4.5 mm JIS

130 kg. A

 บาท

6.0 mm JIS

 170.60 kg. A

 บาท

9.0 mm JIS

256.8 kg. A

 มีทำ 3 รุ่น  เลือกเรา  เราพร้อม  

ส่งของ

ได้เลย

ราคากล่อง 250 mm x 200 mm ย 6 เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่ กล่อง 10"x 8"

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

 บาท

4.5 mm JIS

 168.30 kg. A

 บาท

6.0 mm JIS

 222.50 kg. A

บาท

9.0 mm JIS

 334 kg. A

 มีทำ 3 รุ่น  เลือกเรา  เราพร้อม  

ส่งของ

ได้เลย

ราคากล่อง 300 mm x 100 mm ย 6 เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่ กล่อง 4"x 12"

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

 บาท

4.5 mm JIS

149.40 kg. A

 บาท

6.0 mm JIS

 197.0 kg. A

 บาท

9.0 mm JIS

296.20 kg. A

 มีทำ 3 รุ่น  เลือกเรา  เราพร้อม

ส่งของ

ได้เลย

ราคากล่อง 300 mm x 150 mm ย 6 เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่ กล่อง 6"x 12"

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

 บาท

4.5 mm JIS

 168.80 kg. A

 บาท

6.0 mm JIS

222.50 kg. A

บาท

9.0 mm JIS

 335.10 kg. A

มีทำ 3 รุ่น  เลือกเรา  เราพร้อม  

ส่งของ

ได้เลย

ราคากล่อง 300 mm x 200 mm ย 6 เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่ กล่อง 12"x 8"

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

 บาท

4.5 mm JIS

 188.20 kg. A

 บาท

6.0 mm JIS

 248.20 kg. A

บาท

9.0 mm JIS

 373.20 kg. A

มีทำ 3 รุ่น  เลือกเรา  เราพร้อม  

ส่งของ

ได้เลย

ราคากล่อง 350 mm x 150 mm ย 6 เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่ กล่อง 14"x 6" 

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

 บาท

6.0 mm JIS

 249.30 kg. A

บาท

9.0 mm JIS

 373.80 kg. A

มีทำ 2 รุ่น  เลือกเรา  เราพร้อม  

ส่งของ

ได้เลย

ราคากล่อง 400 mm x 200 mm ย 6 เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่ กล่อง 8"x 16"

โทร ทรู 082-954-2286. bks steel

 บาท

4.5 mm JIS

 228.0 kg. A

 บาท

6.0 mm JIS

302.0 kg. A

บาท

9.0 mm JIS

449.50 kg. A

บาท

12.0 mm JIS

587.40 kg. A

 มีทำ 4 รุ่น  เลือกเรา  เราพร้อม

 

โทรทรู.082-954-2286โทรหา ได้เลยค่ะ

โทร.Ais 081-735-9191 โทรหา ได้เลยค่ะ

โทร.Ais 081-887-9449 โทรหา ได้เลยค่ะ 

โทร.Ais 089-838-4499 โทรหา ได้เลยค่ะ

  เหล็กกล่อง (ท่อเหล็ก) หรือที่รู้จักกันอีกชื่อคือเหล็กแป๊บจัดอยู่ในประเภทเหล็กรูปพรรณซึ่ง เหล็กกล่องมี 2 ประเภทคือเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยม (ท่อเหล็กสแควร์) หรือ ที่เรียกกันว่าเหล็กแป๊บโปร่ง  และ เหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมแบน(ท่อเหล็กสี่เหลี่ยม) หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่าเหล็กแป๊บแบน เช่นที่พักอาศัยและอาคารพาณิชย์

ราคาเหล็กกล่องไม้ขีดแป๊ปแบนสี่เหลี่ยมแบนท่อแบนLGวันนี้ จำหน่ายเหล็กกล่องไม้ขีดแป๊ปแบนสี่เหลี่ยมแบนท่อแบนLG ราคาเหล็ก จำหน่าย จำหน่ายเหล็ก ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก

thaiflag small Thailand