ราคาเหล็กฉาก ราคาแองเกิ้ล L

 Angle Bar

 

 

    

 

 โทร ทรู 082-954-2286โทรหา น้องได้เลยค่ะ 

  โทร.Ais 089-838-4499 โทรหา น้องได้เลยค่ะ 

  โทร.Ais 081-887-9449 โทรหา น้องได้เลยค่ะ 

 

2456

เหล็กฉาก ขนาด

bks steel โทรสั่งของ 082-954-2286.

................................................................................................................................

 

 

 

steel

ราคา หนา

 

.....................

 

 

 

steel

ราคา หนา

 

......................

 

 

 

steel

ราคา หนา

 

......................

 

 

 

steel

ราคา หนา

 

....................

 

 

 

steel

ราคา หนา

 

......................

L  เหล็กฉาก 1"       ยาว 6 เมตร มาตราฐาน มอก.เต็มโรงใหญ่ 

 L เหล็กฉาก 25 มม   ยาว 6 เมตร มาตราฐาน มอก.เต็มโรงใหญ่

bks steel โทรสั่งของ 082-954-2286. 

 /ส

3.0 mm.

6.40 Kg. A

 /ส

5.0 mm.

10.20 Kg. A

มีทำ 2 รุ่น    

L  เหล็กฉาก 1"1/4    ยาว 6 เมตร มาตราฐาน มอก.เต็มโรงใหญ่ 

 L เหล็กฉาก 30 มม   ยาว 6 เมตร มาตราฐาน มอก.เต็มโรงใหญ่

bks steel โทรสั่งของ 082-954-2286. 

 /ส

3.0 mm.

7.90 Kg. A

 /ส

5.0 mm.

12.6 Kg. A

มีทำ 2 รุ่น    

L  เหล็กฉาก 1"1/2   ยาว 6 เมตร มาตราฐาน มอก.เต็มโรงใหญ่ 

 L เหล็กฉาก 40 มม   ยาว 6 เมตร มาตราฐาน มอก.เต็มโรงใหญ่

bks steel โทรสั่งของ 082-954-2286. 

 /ส

3.0 mm.

10.7 Kg. A

 /ส

4.0 mm.

14.0 Kg. A

 /ส

5.0 mm.

17.4 Kg. A

 /ส

6.0 mm.

20.7 Kg. A

มีทำ 4 รุ่น

L  เหล็กฉาก 45 มม       ยาว 6 เมตร มาตราฐาน มอก.เต็มโรงใหญ่ 

 L เหล็กฉาก 45 mm       ยาว 6 เมตร มาตราฐาน มอก.เต็มโรงใหญ่

bks steel โทรสั่งของ 082-954-2286. 

 /ส

4.0 mm.

16.4 Kg. A

 /ส

5.0 mm.

20.2 Kg. A

มีทำ 2 รุ่น

L  เหล็กฉาก 2"         ยาว 6 เมตร มาตราฐาน มอก.เต็มโรงใหญ่ 

 L เหล็กฉาก 50 มม     ยาว 6 เมตร มาตราฐาน มอก.เต็มโรงใหญ่

bks steel โทรสั่งของ 082-954-2286. 

 /ส

3.0 mm.

13.4 Kg. A

 /ส

4.0 mm.

17.7 Kg. A

 /ส

5.0 mm.

22.0 Kg. A

 /ส

6.0 mm.

25.8 Kg. A

มีทำ 4 รุ่น

L  เหล็กฉาก 60 มม       ยาว 6 เมตร มาตราฐาน มอก.เต็มโรงใหญ่ 

 L เหล็กฉาก 60 mm   ยาว 6 เมตร มาตราฐาน มอก.เต็มโรงใหญ่

bks steel โทรสั่งของ 082-954-2286. 

 /ส

4.0 mm.

22.0 Kg. A

 /ส

5.0 mm.

27.3 Kg. A

มีทำ 2 รุ่น

L  เหล็กฉาก 2"1/2       ยาว 6 เมตร มาตราฐาน มอก.เต็มโรงใหญ่ 

 L เหล็กฉาก 65 มม    ยาว 6 เมตร มาตราฐาน มอก.เต็มโรงใหญ่

bks steel โทรสั่งของ 082-954-2286. 

 /ส

5.0 mm.

30.0 Kg. A

 /ส

6.0 mm.

34.7 Kg. A

 /ส

8.0 mm.

44.6 Kg. A

มีทำ 3 รุ่น

L  เหล็กฉาก  70 มม        ยาว 6 เมตร มาตราฐาน มอก.เต็มโรงใหญ่ 

 L เหล็กฉาก 70 mm      ยาว 6 เมตร มาตราฐาน มอก.เต็มโรงใหญ่

bks steel โทรสั่งของ 082-954-2286. 

 /ส

6.0 mm.

38.3 Kg. A

มีทำ 1 รุ่น

L  เหล็กฉาก  3"         ยาว 6 เมตร มาตราฐาน มอก.เต็มโรงใหญ่ 

 L เหล็กฉาก 75 มม    ยาว 6 เมตร มาตราฐาน มอก.เต็มโรงใหญ่

bks steel โทรสั่งของ 082-954-2286. 

 /ส

6.0 mm.

40.0 Kg. A

 /ส

9.0 mm.

59.0 Kg. A

 /ส

12.0 mm.

75.8 Kg. A

มีทำ 3 รุ่น

L  เหล็กฉาก  80 มม     ยาว 6 เมตร มาตราฐาน มอก.เต็มโรงใหญ่ 

 L เหล็กฉาก 80 mm   ยาว 6 เมตร มาตราฐาน มอก.เต็มโรงใหญ่

bks steel โทรสั่งของ 082-954-2286. 

 /ส

6.0 mm.

43.9 Kg. A

มีทำ 1 รุ่น

L  เหล็กฉาก 90  มม      ยาว 6 เมตร มาตราฐาน มอก.เต็มโรงใหญ่ 

 L เหล็กฉาก 90 mm   ยาว 6 เมตร มาตราฐาน มอก.เต็มโรงใหญ่

bks steel โทรสั่งของ 082-954-2286. 

 /ส

6.0 mm.

49.6 Kg. A

 /ส

7.0 mm.

57.6 Kg. A

 /ส

10.0 mm.

79.8 Kg. A

 /ส

12.0 mm.

91.0 Kg. A

มีทำ 4 รุ่น

L  เหล็กฉาก    4"         ยาว 6 เมตร มาตราฐาน มอก.เต็มโรงใหญ่ 

 L เหล็กฉาก 100 มม   ยาว 6 เมตร มาตราฐาน มอก.เต็มโรงใหญ่

bks steel โทรสั่งของ 082-954-2286. 

 /ส

7.0 mm.

64.2 Kg. A

 /ส

10.0 mm.

89.4 Kg. A

 /ส

12.0 mm.

103.2 Kg. A

 /ส

13.0 mm.

114.6 Kg. A

มีทำ 4 รุ่น

L  เหล็กฉาก  120 mm        ยาว 6 เมตร มาตราฐาน มอก.เต็มโรงใหญ่ 

 L เหล็กฉาก 120  มม   ยาว 6 เมตร มาตราฐาน มอก.เต็มโรงใหญ่

bks steel โทรสั่งของ 082-954-2286. 

 /ส

8.0 mm.

88.2 Kg. A

มีทำ 1 รุ่น

L  เหล็กฉาก 130 mm       ยาว 6 เมตร มาตราฐาน มอก.เต็มโรงใหญ่ 

 L เหล็กฉาก 130 มม   ยาว 6 เมตร มาตราฐาน มอก.เต็มโรงใหญ่

bks steel โทรสั่งของ 082-954-2286. 

 /ส

9.0 mm.

107.4 Kg. A

 /ส

12.0 mm.

140.4 Kg. A

 /ส

15.0 mm.

172.8 Kg. A

มีทำ 3 รุ่น

L  เหล็กฉาก   6"        ยาว 6 เมตร มาตราฐาน มอก.เต็มโรงใหญ่ 

 L เหล็กฉาก  150 มม   ยาว 6 เมตร มาตราฐาน มอก.เต็มโรงใหญ่

bks steel โทรสั่งของ 082-954-2286. 

 /ส

12.0 mm.

163.8 Kg. A

 /ส

15.0 mm.

201.6 Kg. A

 /ส

19.0 mm.

251.4 Kg. A

มีทำ 3 รุ่น

L  เหล็กฉาก 175 mm     ยาว 6 เมตร มาตราฐาน มอก.เต็มโรงใหญ่ 

 L เหล็กฉาก 175  มม     ยาว 6 เมตร มาตราฐาน มอก.เต็มโรงใหญ่

bks steel โทรสั่งของ 082-954-2286. 

 /ส

12.0 mm.

191.0 Kg. A

 /ส

15.0 mm.

236.4 Kg. A

มีทำ 2 รุ่น

L  เหล็กฉาก  8"         ยาว 6 เมตร มาตราฐาน มอก.เต็มโรงใหญ่ 

 L เหล็กฉาก   200 มม  ยาว 6 เมตร มาตราฐาน มอก.เต็มโรงใหญ่

bks steel โทรสั่งของ 082-954-2286. 

 /ส

15.0 mm.

272.0  Kg. A

 /ส

20.0 mm.

358.0 Kg. A

 /ส

25.0 mm.

441.6 Kg. A

มีทำ 3 รุ่น

L  เหล็กฉาก  10"        ยาว 6 เมตร มาตราฐาน มอก.เต็มโรงใหญ่ 

 L เหล็กฉาก  250 มม   ยาว 6 เมตร มาตราฐาน มอก.เต็มโรงใหญ่

bks steel โทรสั่งของ 082-954-2286. 

 /ส

25.0 mm.

562.2  Kg. A

 /ส

35.0 mm.

768.0 Kg. A

มีทำ 2 รุ่น

ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ

 

  เหล็กฉาก (Angles) สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป การทำโครงหลังคา มีลักษณะเป็นมุมฉากเหล็กฉากนิยมใช้สำหรับงานโครงสร้างทั่วไปการทำโครงหลังคาชั้นวางประเภทต่างๆเหล็กฉาก  คุณภาพดี ขนาดมาตรฐานต้องมีมุมฉากตรง น้ำหนัก +/- ไม่เกิน 3% จากสเปคที่กำหนดและทำมุมได้ 90 องศา มีด้านเท่ากันทั้งสองด้านเนื้อเรียบมีความยืดหยุ่นดีเพื่อสะดวกในการประกอบชิ้นงาน ให้สวยงามยิ่งขึ้น ที่สำคัญจะต้องมีใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม กำกับสินค้า เพราะมี เหล็กฉากที่ไม่ได้มาตรฐาน จำนวนมากวางจำหน่ายในตลาดจึงควรตรวจสอบทุกครั้ง

 

thaiflag small Thailand