ราคาแป๊บโปร่ง ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง ราคาไลน์เกรต ราคาเสาเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง

  

       

  โทร.ทรู 082-954-2286 ได้เลยค่ะ

   โทร.Ais 081-735-9191 ได้เลยค่ะ

   โทร.Ais 089-838-4499 ได้เลยค่ะ 

   โทร.Ais 081-887-9449 ได้เลยค่ะ 

   โทร.Ais 095-456-3044 ได้เลยค่ะ

 

ใบเสนอราคา

BKS STEEL

ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง
ราคาเหล็กแป๊ปโปร่งราคาเหล็กกล่อง

 โทรทรู.082-954-2286

bks steel.com

........................................................................

 

 ราคา

..................

ราคา

..................

ราคา

....................

ราคา

..................

ราคา

..................

ราคา

.......................

ราคา

.......................

สี่เหลี่ยม  1/2 x 1/2 ยาว 6 เมตร

โทรทรู082-954-2286

bks steel.com

 /ส

1.2 มิล.

2.3 Kg. A

 /ส

1.5 มิล.

2.7 Kg. A

 /ส

1.8 มิล.

3.2 Kg. A

มีทำ  3รุ่น

 
     

สี่เหลี่ยม  5/8 x 5/8 ยาว 6 เมตร.

 โทรทรู.082-954-2286

bks steel.com

 /ส

1.2 มิล.

3.2 Kg. A

 /ส

1.5 มิล.

3.8 Kg. A

มีทำ 

2รุ่น

       

สี่เหลี่ยม  3/4 x 3/4 ยาว 6 เมตร.

 โทรทรู.082-954-2286

bks steel.com

 /ส

1.2 มิล.

3.6 Kg. A

 /ส

1.5 มิล.

4.3 Kg. A

 /ส

1.8 มิล.

5.0 Kg. A

 /ส

2.0 มิล.

5.50 Kg. A

มีทำ 

4รุ่น

   

สี่เหลี่ยม 7/8 x 7/8 ยาว 6 เมตร.

 โทรทรู.082-954-2286

bks steel.com

 /ส

1.2 มิล.

4.3 Kg. A

 /ส

1.5 มิล.

4.9 Kg. A

มีทำ 

2รุ่น

 
       

สี่เหลี่ยม  1" x 1" ยาว 6 เมตร.

 โทรทรู.082-954-2286

bks steel.com

 /ส

1.2 มิล.

4.10 Kg. A

 /ส

1.5 มิล.

5.20 Kg. A

 /ส

1.8 มิล.

5.90 Kg. A

 /ส

2.0 มิล.

7.0 Kg. A

 /ส

2.3 มิล.

8.80 Kg. S

 /ส

2.5 มิล.

 9.0 Kg. A

 /ส

2.8 มิล.

9.80 Kg. A

ท่อเหลี่ยม  25 x 25 ยาว 6 m

มาตราฐาน โรงใหญ่

 โทรทรู.082-954-2286

bks steel.com

 บาท

1.2 mm.

กัลวาไนซ์

 4.51 kg. F4 

 /ส

1.4 มิล.

JIS

5.80 Kg. A

 /ส 1.7 มิล.

JIS

7.10 Kg. A

 /ส

 2.0มิล.

มอก.

7.80 Kg. A

 /ส

 2.3มิล.

มอก.

8.80 Kg. A

 /ส

 3.2มิล.

JIS

11.00 Kg. A

 /ส

 3.5มิล.

JIS

12.80 Kg. A

สี่เหลี่ยม 32 x 32 ยาว 6 เมตร.

 โทรทรู.082-954-2286

bks steel.com

 /ส

1.2 มิล.

6.10 Kg. A

 /ส

1.5 มิล.

7.10 Kg. A

 /ส

1.8 มิล.

8.60 Kg. A

 /ส

2.0 มิล.

9.70 Kg. A

 /ส

2.5 มิล.

12.40 Kg. A

 /ส

2.8 มิล.

13.20 Kg. A

 

มีทำ 

6รุ่น

ท่อเหลี่ยม  32 x 32 ยาว 6 m

มาตราฐาน โรงใหญ่

 โทรทรู.082-954-2286

bks steel.com


 
 /ส

1.4 มิล.

JIS

7.8 Kg. A

 /ส

1.7 มิล.

JIS

9.60 Kg. A

 /ส

2.0 มิล.

JIS

10.50 Kg. A

 /ส

2.3 มิล.

มอก.

11.60 Kg. A

 /ส

3.2 มิล.

มอก.

15.0 Kg. A

มีทำ 

5รุ่น


 

สี่เหลี่ยม 38 x 38 ยาว 6 เมตร.

 โทรทรู.082-954-2286

bks steel.com

 

 /ส

1.2 มิล.

7.0 Kg. S

 /ส

1.5 มิล.

8.0 Kg. S

 /ส

1.8 มิล.

9.80 Kg. A

 /ส

2.0 มิล.

12.00 Kg. A

 /ส

2.3 มิล.

13.40 Kg. A

 /ส

2.5 มิล.

14.50 Kg. A

 /ส

2.8 มิล.

15.80 Kg. A

ท่อเหลี่ยม  38 x 38 ยาว 6 m

มาตราฐาน โรงใหญ่

 โทรทรู.082-954-2286

bks steel.com

 /ส

1.4 มิล.

JIS

9.30 Kg. A

 /ส

1.7 มิล.

JIS

11.40 Kg. A

 /ส

2.0 มิล.

JIS

12.60 Kg. A

 /ส

2.3 มิล.

มอก.

13.80 Kg. A

 /ส

3.2 มิล.

JIS

18.40 Kg. A

มีทำ 

5รุ่น


ท่อเหลี่ยม 40 x 40 ยาว 6 m

มาตราฐาน โรงใหญ่

 โทรทรู.082-954-2286

bks steel.com

 /ส

1.5 มิล.

10.0 Kg. A

 /ส

1.8 มิล.

12.0 Kg. A

 /ส

2.0 มิล.

13.5 Kg. A

 /ส

2.3 มิล.

JIS

14.60 Kg. A

 /ส

2.8 มิล.

18.0 Kg. A

 /ส

3.2 มิล.

JIS

20.0 Kg. A

 /ส

4.0 มิล.

JIS

23.5 Kg. A

ท่อเหลี่ยม  50 x 50 ยาว 6 m

 โทรทรู.082-954-2286

bks steel.com

 

 /ส

1.2 มิล.

10.0 Kg. s

 /ส

1.5 มิล.

11.50 Kg. s

 /ส

1.8 มิล.

 13.0 Kg. s 

 /ส

2.0 มิล.

15.0 Kg. s

 /ส

2.3 มิล.

18.0 Kg. s

 /ส

2.5 มิล.

20.0 Kg. s

 /ส

2.8 มิล.

21.0 Kg. s

ท่อเหลี่ยม  50 x 50 ยาว 6 m

มาตราฐาน โรงใหญ่

 โทรทรู.082-954-2286

bks steel.com

 /ส

1.7 มิล.

JIS

15.20 Kg. A

 /ส

2.0 มิล.

JIS

16.60 Kg. A

 /ส

2.3 มิล.

มอก.

18.20 Kg. A

 /ส

3.2 มิล.

JIS

24.80 Kg. A

 /ส

4.0 มิล.

JIS

30.50 Kg. A

 /ส

4.5 มิล.

JIS

34.0 Kg. A

ท่อเหลี่ยม  50 x 50 ยาว 6 m

มาตราฐาน โรงใหญ่

 โทรทรู.082-954-2286

bks steel.com

 /ส

 5.0 มิล.

JIS

37.60 Kg. A

 /ส

6.0 มิล.

JIS

43.60 Kg. A

มีทำ 

8รุ่น

/ส

3.2 มิล.

กัลวาไนซ์

25.0 Kg. A

 
     

ท่อเหลี่ยม  60 x 60 ยาว 6 m

มาตราฐาน โรงใหญ่

 โทรทรู.082-954-2286

bks steel.com

 /ส

1.5 มิล.

15.0 Kg. A

 /ส

1.8 มิล.

18.3 Kg. A

มีทำ 

2รุ่น

       

ท่อเหลี่ยม  60 x 60 ยาว 6 m

มาตราฐาน โรงใหญ่

 โทรทรู.082-954-2286

bks steel.com

 /ส

2.3 มิล.

มอก.

22.50 Kg. A

 /ส

3.2 มิล.

มอก.

30.80 Kg. A

 /ส

4.0 มิล.

มอก.

38.0 Kg. A

 /ส

4.5 มิล.

JIS

42.0 Kg. A

 /ส

6.0 มิล.

JIS

55.0 Kg. A

มีทำ 

5รุ่น

 

ท่อเหลี่ยม  65 x 65 ยาว 6 m

 โทรทรู.082-954-2286

bks steel.com

 /ส

1.8 มิล.

20.20 Kg. A

 /ส

2.0 มิล.

22.40 Kg. A

 /ส

 2.5 มิล.

29.30 Kg. A

 /ส

2.8 มิล.

30.60 Kg. A

มีทำ 

4รุ่น

   

ท่อเหลี่ยม  65 x 65 ยาว 6 m

มาตราฐาน โรงใหญ่

 โทรทรู.082-954-2286

bks steel.com

 /ส

2.3 มิล.

JIS

25.0 Kg. A

 /ส

3.2 มิล.

JIS

33.60 Kg. A

 /ส

4.0 มิล.

JIS

41.4 Kg. A

 /ส

4.5 มิล.

JIS

46.0 Kg. A

 /ส

 6.0 มิล.

JIS

59.0 Kg. A

มีทำ 

5รุ่น

 

ท่อเหลี่ยม  70 x 70 ยาว 6 m

 โทรทรู.082-954-2286

bks steel.com

 /ส

1.5 มิล.

17.3 Kg. A

 /ส

1.8 มิล.

21.4 Kg. A

 /ส

2.0 มิล.

23.5 Kg. A 

มีทำ 

3รุ่น

 
   
 

ท่อเหลี่ยม 75 x 75 ยาว 6 m

 โทรทรู.082-954-2286

bks steel.com

 /ส

1.5 มิล.

17.0 Kg. s

 /ส

1.8 มิล.

19.5 Kg. s

 /ส

2.0 มิล.

23.5 Kg. A

 /ส

2.3 มิล.

28.0 Kg. s

 /ส

2.5 มิล.

43.5 Kg. s

 /ส

2.8 มิล.

33.5 Kg. s

 /ส

3.0 มิล.

38.0 Kg. s

ท่อเหลี่ยม  75 x 75 ยาว 6 m

มาตราฐาน โรงใหญ่

 โทรทรู.082-954-2286

bks steel.com

 /ส

1.7 มิล.

JIS

23.20 Kg. A

 /ส

2.0 มิล.

JIS

25.7 Kg. A

 ส

2.3 มิล.

JIS

28.20 Kg. A

 /ส

3.2 มิล.

มอก.

39.0 Kg. A

 /ส

4.0 มิล.

มอก.

48.4 Kg. A

/ส

4.5 มิล.

JIS

52.4 Kg. A

 /ส

5.0 มิล.

JIS

60.0 Kg. A

ท่อเหลี่ยม  80 x 80 ยาว 6 m

มาตราฐาน โรงใหญ่

 โทรทรู.082-954-2286

bks steel.com

 /ส

3.2 มิล.

JIS

43.0 Kg. A

 /ส

4.0 มิล.

JIS

52.80 Kg. A

 /ส

4.5 มิล.

JIS

58.60 Kg. A

 /ส

6.0 มิล.

JIS

77.60 Kg. A

มีทำ 

4รุ่น

   

ท่อเหลี่ยม  89 x 89 ยาว 6 m

มาตราฐาน โรงใหญ่

 โทรทรู.082-954-2286

bks steel.com

 /ส

2.3 มิล.

JIS

34.50 Kg. A

 /ส

3.2 มิล.

JIS

46.8 Kg. A

 /ส

3.5 มิล.

53.2 Kg. A

 /ส

4.5 มิล.

70.8 Kg. A

 /ส

6.0 มิล.

JIS

84.4 Kg. A

มีทำ 

5รุ่น

ท่อเหลี่ยม  100 x 100 ยาว 6 m

 โทรทรู.082-954-2286

bks steel.com

 /ส

1.5 มิล.

24.5 Kg. s

 /ส

1.8 มิล.

28.0 Kg. s

 /ส

2.0 มิล.

33.5 Kg. s

 /ส

2.3 มิล.

37.8 Kg. s

 /ส

2.5 มิล.

43.5 Kg. s

 /ส

2.8 มิล.

46.5 Kg. s

 /ส

3.2 มิล.

52.0 Kg. s

ท่อเหลี่ยม  100 x 100 ยาว 6 m

มาตราฐาน โรงใหญ่

 โทรทรู.082-954-2286

bks steel.com

 /ส

2.3 มิล.

JIS

38.8 Kg. A

 /ส

2.5 มิล.

JIS

44.2 Kg. A

 /ส

2.8 มิล.

JIS

47.8 Kg. A

 /ส

3.2 มิล.

มอก.

53.0 Kg. A

 /ส

4.0 มิล.

มอก.

66.0 Kg. A

 /ส

4.5 มิล.

มอก.

 73.40 Kg. A

ท่อเหลี่ยม  100 x 100 ยาว 6 m

มาตราฐาน โรงใหญ่

 โทรทรู.082-954-2286

bks steel.com

 

 /ส

5.0 มิล.

JIS

81.6 Kg. A

 /ส

6.0 มิล.

JIS

96.10 Kg. A

/ ส

8.0 มิล.

JIS

124.20 Kg. A

 /ส

9.0 มิล.

JIS

139.30 Kg. A

 /ส

10 มิล.

JIS

139.30 Kg. A

 

มีทำ 

11 รุ่น

 

ท่อเหลี่ยม  125 x 125 ยาว 6 m

 โทรทรู.082-954-2286

bks steel.com

 /ส

2.5 มิล.

55.40 Kg. A

 /ส

2.8 มิล.

59.80 Kg. A

มีทำ 

2รุ่น

     

 

ท่อเหลี่ยม  125 x 125 ยาว 6 m

มาตราฐาน โรงใหญ่

 โทรทรู.082-954-2286

bks steel.com

 /ส

2.3 มิล.

JIS

48.80 Kg. A

 /ส

3.2 มิล.

JIS

66.20 Kg. A

 /ส

3.6 มิล.

JIS

74.40 Kg. A

 /ส

4.0 มิล.

JIS

82.0 Kg. A

 /ส

4.5 มิล.

JIS

91.40 Kg. A

 /ส

5.0 มิล.

JIS

102.0 Kg. A

 /ส

6.0 มิล.

JIS

120.2Kg. A

ท่อเหลี่ยม  150 x 150 ยาว 6 m

 โทรทรู.082-954-2286

bks steel.com

 /ส

2.5 มิล.

67.0 Kg. A

 /ส

2.8 มิล.

71.80 Kg. A

มีทำ 

5รุ่น

   

ท่อเหลี่ยม 150 x 150 ยาว 6 m

มาตราฐาน โรงใหญ่

 โทรทรู.082-954-2286

bks steel.com

 /ส

3.2 มิล.

JIS

81.0 Kg. A

 /ส

4.0 มิล.

JIS

98.80 Kg. A

 /ส

4.5 มิล.

มอก.

111.0 Kg. A

 /ส

5.0 มิล.

JIS

122.3 Kg. A

 /ส

6.0 มิล.

มอก.

146.8 Kg. A

 /ส

8.0 มิล.

JIS

194.0 Kg. A

 /ส

 9.0 มิล.

JIS

217.0 Kg. A

ท่อเหลี่ยม  175 x 175 ยาว 6 m

มาตราฐาน โรงใหญ่

 โทรทรู.082-954-2286

bks steel.com

 /ส

4.5 มิล.

JIS

130.20 Kg. A

 /ส

5.0 มิล.

JIS

143.0 Kg. A

 /ส

6.0 มิล.

JIS

171.50 Kg. A

 /ส

9.0 มิล.

JIS

254.8 Kg. A

มีทำ 

4รุ่น

 

ท่อเหลี่ยม  200 x 200 ยาว 6 m

มาตราฐาน โรงใหญ่

 โทรทรู.082-954-2286

bks steel.com

 /ส

 4.0 มิล.

JIS

133.5 Kg. A

 /ส

5.0 มิล.

JIS

165.8 Kg. A

 /ส

6.0 มิล.

มอก.

197.8 Kg. A

 /ส

8.0 มิล.

JIS

262.5 Kg. A

 /ส

9.0 มิล.

มอก.

296.5 Kg. A

 /ส

10 มิล.

JIS

323.6 Kg. A

 /ส

12 มิล.

JIS

382.3 Kg. A

ท่อเหลี่ยม  250 x 250 ยาว 6 m

มาตราฐาน โรงใหญ่ 

 โทรทรู.082-954-2286

bks steel.com

 /ส

4.5 มิล.

JIS

189.30 Kg. A

 /ส

5.0 มิล.

JIS

208.80 Kg. A

 /ส

6.0 มิล.

JIS

249.0 Kg. A


8.0 มิล.

JIS

329.20 Kg. A


9.0 มิล.

JIS

372.20 Kg. A

 /ส

12 มิล.

JIS

484.0 Kg. A

มีทำ 

6รุ่น

ท่อเหลี่ยม  300 x 300 ยาว 6 m

มาตราฐาน โรงใหญ่ 

 โทรทรู.082-954-2286

bks steel.com

 /ส

 4.2 มิล.

230.0 Kg. A

 /ส

4.5 มิล.

JIS

228.5 Kg. A

 /ส

5.0 มิล.

JIS

252.8 Kg. A


6.0 มิล.

JIS

326.6 Kg. A


8.0 มิล.

JIS

395.5 Kg. A

 /ส

9.0 มิล.

JIS

449.0 Kg. A

 /ส

12 มิล.

JIS

586.3 Kg. A

 

 

 

    เหล็กแป๊ปโปร่ง เหมาะสำหรับงานโครงสร้างใช้ในงานทั่วไปที่ไม่รับน้ำหนักมาก ทดแทนการใช้ไม้ คอนกรีตและเหล็กรูปพรรณชนิดอื่นๆเพราะ 

เหล็กแป๊ปโปร่งมีคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา ราคาถูกนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายมาก เช่น เสาคาน

นั่งร้าน,ผนัง , ประตู, ชั้นวางของ, รั้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thaiflag small Thailand