ราคาท่อสตีมASTM A53/Gr.A SCH 40 มีตะเข็บ ERW 

ราคาท่อสตีมASTM A53/Gr.A SCH 40 มีตะเข็บ ERW
ราคาท่อสตีม ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40ท่อมีตะเข็บ bks steel 
ราคาท่อสตีม ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40ท่อมีตะเข็บ 1/2" bks steelขายบาท นน 6.8กก/ส.

ราคาท่อสตีม ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40ท่อมีตะเข็บ 3/4" bks steelขายบาท นน 8.7กก/ส.

ราคาท่อสตีม ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40ท่อมีตะเข็บ 1" bks steelขายบาท นน 13.3กก/ส.
ราคาท่อสตีม ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40ท่อมีตะเข็บ1"1/4 bks steelขายบาท นน18.6กก/ส.
ราคาท่อสตีม ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40ท่อมีตะเข็บ1"1/2 bks steelขายบาท นน 21.3กก/ส.
ราคาท่อสตีม ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40ท่อมีตะเข็บ2" bks steelขายบาท นน 30.1กก/ส.
ราคาท่อสตีม ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40ท่อมีตะเข็บ2"1/2bks steelขายบาท นน46.3กก/ส.
ราคาท่อสตีม ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40ท่อมีตะเข็บ3" bks steelขายบาท นน 60.3กก/ส.
ราคาท่อสตีม ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40ท่อมีตะเข็บ4" bks steelขายบาท นน 87.5กก/ส.
ราคาท่อสตีม ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40ท่อมีตะเข็บ5" bks steelขายบาท นน 120.3กก/ส.
ราคาท่อสตีม ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40ท่อมีตะเข็บ6" bks steelขายบาท นน 151.5กก/ส.
ราคาท่อสตีม ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40ท่อมีตะเข็บ8" bks steelขายบาท นน 235กก/ส.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
thaiflag small Thailand