ราคาท่อสตีมASTM A53/Gr.A SCH 40 มีตะเข็บ ERW

 

 

 

 

ราคาท่อสตีมASTM A53/Gr.A SCH 40 มีตะเข็บ ERW
ราคาท่อสตีม ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40ท่อมีตะเข็บ bkssteel.com

โทรสั่งของ064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาท่อสตีม ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40ท่อมีตะเข็บ 1/2" bkssteel.com ราคา 450บาท นน 6.8กก/ส.

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาท่อสตีม ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40ท่อมีตะเข็บ 3/4" bkssteel.com ราคา 510บาท นน 8.7กก/ส.

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาท่อสตีม ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40ท่อมีตะเข็บ 1" bkssteel.com ราคา 645บาท นน 13.3กก/ส.

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาท่อสตีม ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40ท่อมีตะเข็บ1"1/4 bkssteel.com ราคา 820บาท นน18.6กก/ส.

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาท่อสตีม ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40ท่อมีตะเข็บ1"1/2 bkssteel.com ราคา 930บาท นน 21.3กก/ส.

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาท่อสตีม ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40ท่อมีตะเข็บ2" bkssteel.com ราคา 1,200บาท นน 30.1กก/ส.

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาท่อสตีม ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40ท่อมีตะเข็บ2"1/2 bkssteel.comราคา1,990บาท นน46.3กก/ส.

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาท่อสตีม ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40ท่อมีตะเข็บ3" bkssteel.com ราคา 2,450บาท นน 60.3กก/ส.

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาท่อสตีม ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40ท่อมีตะเข็บ4" bkssteel.com ราคา 3,300บาท นน 87.5กก/ส.

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาท่อสตีม ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40ท่อมีตะเข็บ5" bkssteel.com ราคา 4,500บาท นน 120.3กก/ส.

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาท่อสตีม ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40ท่อมีตะเข็บ6" bkssteel.com ราคา6,900บาท นน 150.7กก/ส.

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาท่อสตีม ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40ท่อมีตะเข็บ8" bkssteel.com ราคา 8,990บาท นน 235กก/ส.

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

 

ราคาข้องอเชื่อม 90องศา  ERW SCH 40 ขนาด 8" มีตะเข็บ bkssteel.com ราคา 1,530บาท นน 18.2กก/ตัว.

โทรสั่งข้องอเชื่อม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาข้องอเชื่อม 45องศา  ERW SCH 40 ขนาด 8" มีตะเข็บ bkssteel.com ราคา 750บาท นน 9.3กก/ตัว.

โทรสั่งข้องอเชื่อม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาหน้าแปลน 10K แฟรงค์ ขนาด 8"  bkssteel.com ราคา 2,500บาท 

โทรสั่งหน้าแปลน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
thaiflag small Thailand