ราคาท่อจีน ท่อสตีม SCH 40 ASTM A53

ราคาท่อ Seamless Pipe ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 SMLระบุข้างท่อ

ราคาท่อสตีมASTM A53 SCH40 SML ไม่มีตะเข็บ Seamless

ราคาท่อสตีมไม่มีตะเข็บ Seamless SML

 

 

 2456

      ราคาท่อสตีม 40 ASTM A53

Seamless Pipe ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH40  SML

ราคาท่อสตีมASTM A53 SCH 40 SMLไม่มีตะเข็บ Seamless

ท่อสตีมไม่มีตะเข็บ Seamless SML 

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

.................................................................................................................................................................................................................

 

ท่อสตีมไม่มีตะเข็บASTM A53 Seamless SML SCH 40 

Seamless Pipe ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 SML

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า

 

ราคาท่อสตีม SCH40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1/4" bkssteel.com

 SML Seamless Pipe 1/4" ยาว 6 เมตร  ราคาซื้อเส้นเดียว2,890บาท  12/10/2023 10.36.

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ราคาท่อสตีม SCH40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1/2" bkssteel.com

น้ำหนัก 7กก/เส้น หนา 2.8มม SML Seamless Pipe ยาว 6 เมตร  

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 3/4" bkssteel.com 

น้ำหนก 10.1 กก/เส้น หนา 2.9 มม  SML Seamless Pipe ยาว 6 เมตร

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1" bkssteel.com

น้ำหนัก 15 กก/เส้น หนา 3.4 มม  SML Seamless Pipe ยาว 6 เมตร

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

4.1 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1"1/4 bkssteel.com 

น้ำหนัก 19 กก/เส้น หนา 3.6 มม  SML Seamless Pipe ยาว 6 เมตร 

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

5.1 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1"1/2 bkssteel.com 

น้ำหนัก 23 กก/เส้น หนา 3.7 มม  SML Seamless Pipe ยาว 6 เมตร 

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 2" bkssteel.com 

น้ำหนัก 31.5 กก/เส้น หนา 3.9 มม SML Seamless Pipe ยาว 6 เมตร 

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 2"1/2 bkssteel.com 

น้ำหนัก 50 กก/เส้น หนา 5.2 มม  SML Seamless Pipe 

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 3" bkssteel.com

น้ำหนัก 65 กก/เส้น หนา 5.5 มม  SML Seamless Pipe 

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 4" bkssteel.com 

น้ำหนัก 96.4 กก/เส้น หนา 6.0 มม  SML Seamless Pipe 

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 5" bkssteel.com

น้ำหนัก 131 กก/เส้น หนา 6.6 มม  SML Seamless Pipe .

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 6" bkssteel.com 

น้ำหนัก 170 กก/เส้น หนา 7.1 มม  SML Seamless Pipe 

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 8" bkssteel.com

น้ำหนัก 255 กก/เส้น หนา 8.2 มม  SML Seamless Pipe 

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 10" bkssteel.com 

น้ำหนัก 362 กก/เส้น หนา 9.3 มม  SML Seamless Pipe 

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 12" bkssteel.com

น้ำหนัก 477 กก/เส้น หนา 10.3 มม  SML Seamless Pipe

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 14" bkssteel.com 

น้ำหนัก 567 กก/เส้น หนา 11.1มม SML Seamless Pipe 

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 16" bkssteel.com 

น้ำหนัก 739 กก/เส้น หนา 12.7มม  SML Seamless Pipe 

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

 ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 18" bkssteel.com 

น้ำหนัก 935 กก/เส้น หนา 14.27มม  SML Seamless Pipe 

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 20" bkssteel.com 

น้ำหนัก 1,100 กก/เส้น หนา 15.09มม  SML Seamless Pipe 

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ราคาท่อสตีม SCH#40 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 24" bkssteel.com 

น้ำหนัก 1,531 กก/เส้น หนา 17.48มม  SML Seamless Pipe 

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
thaiflag small Thailand