ราคาท่อจีน ท่อสตีม SCH 80 ASTM A53/A106

ราคาท่อสตีมASTM API A53/A106 SCH 80 SML

ท่อไม่มีตะเข็บ Seamless

ราคาท่อสตีมไม่มีตะเข็บ Seamless SML

 ราคาท่อสตีล 80 ASTM A53

ราคาท่อสตีมASTM API 5L A53/A106 SCH 80 API 5L SML Seamless

ราคาท่อสตีมไม่มีตะเข็บ Seamless SML 

 

 

 2456

ราคาท่อสตีมASTM API/A106 SCH 80 SML  Seamless 

ท่อสตีมไม่มีตะเข็บ Seamless SML SCH 80

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

.................................................................................................................................................................................................

  ราคาท่อสตีมASTM API/A106 SCH 80 SML ท่อไม่มีตะเข็บ Seamless
  ท่อสตีมไม่มีตะเข็บASTM A106 Seamless SML SCH 80

 

ท่อสตีม SCH80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1/2" bkssteel.com   SML

Carbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 1/2" x6,000mm.

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 3/4" bkssteel.com  นน 13.1 กก หนา 3.6 มม  SML

Carbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 3/4"x6,000mm.

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1" bkssteel.com  นน 19.4 กก หนา 4.5 มม  SML

Carbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 1"x6,000mm.

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1"1/4  bkssteel.com  นน 26.8 กก หนา 4.8 มม  SML

Carbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 1-1/4"x6,000mm.

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1"1/2 bkssteel.com  นน 32.5 กก หนา 5 มม  SML

Carbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 1-1/2"x6,000mm.

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 2" bkssteel.com   นน 44.9 กก หนา 5.5 มม  SML

Carbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML bkssteel Seamless 2"x6,000mm.

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 2"1/2 bkssteel.com   นน 68.5 กก หนา 7มม  SML

Carbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 2-1/2"x6,000mm.

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 3" bkssteel.com  นน 91.6 กก หนา 7.2 มม  SML

Carbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 3"x6,000mm.

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 4" bkssteel.com   นน 133.9 กก หนา 8.2 มม  SML

Carbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 4"x6,000mm.

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 5" bkssteel.com   นน 185.8 กก หนา 9.5 มม  SML

Carbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 5"x6,000mm.

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 6" bkssteel.com   นน 255.4 กก หนา 10.9 มม  SML

Carbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 6"x6,000mm.

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 8" bkssteel.com   นน 387.9 กก หนา 12.7 มม  SML

Carbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 8"x6,000mm.

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 10" bkssteel.com   นน 550 กก หนา 15.1มม  SML

Carbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 10"x6,000mm.

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 12" bkssteel.com   นน 765 กก หนา 17.5มม  SML

Carbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 12"x6,000mm.

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 14" bkssteel.com   นน  948กก หนา 19มม  SML

Carbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 14"x6,000mm.

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 16" bkssteel.com   นน 1,221 กก หนา 21.4มม  SML

Carbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 16"x6,000mm.

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 18" bkssteel.com  นน 1,528กก หนา 23.8มม  SML

Carbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 18"x6,000mm.

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 20" bkssteel.com  นน  1,868กก หนา 26มม  SML

Carbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 20"x6,000mm.

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1/4" bkssteel.com  นน 4.6 กก หนา 3.2 มม  SML

Carbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 1/4"x6,000mm.

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ท่อสตีม SCH#80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 3/8" bkssteel.com  นน 6.3 กก หนา 3.1มม  SML

Carbon Steel Seamless Pipe API 5L / ASTM A53 /ASTM A106 SCH 80 SML Seamless 3/8"x6,000mm.

โทรสั่งท่อสตีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
thaiflag small Thailand