ราคาท่อASTM A53 ชุบกัลวาไนซ์ ยี่ห้อ สหไทย 

 

ราคาท่อ ASTM A53 ชุบกัลวาไนซ์ ยี่ห้อ สหไทย

โทรสั่งของ081-735-9191.bks steel

1.ราคาท่อASTM A53 ชุบกัลวาไนซ์ ยี่ห้อสหไทย bks steelขนาด 1" ยาว6เมตร

bks steelขายบาท น้ำหนัก14กก/ส.

โทรสั่ง064-468-2654.ของมีเลยครับ พร้อมจัดส่งให้ได้เลยครับ 

2.ราคาท่อASTM A53 ชุบกัลวาไนซ์ ยี่ห้อสหไทย bks steelขนาด 1"1/4 ยาว6เมตร

bks steelขายบาท น้ำหนัก18.5กก/ส.

โทรสั่ง064-468-2654.ของมีเลยครับ พร้อมจัดส่งให้ได้เลยครับ

3.ราคาท่อASTM A53 ชุบกัลวาไนซ์ ยี่ห้อสหไทย bks steelขนาด 1"1/2 ยาว6เมตร

bks steelขายบาท น้ำหนัก23กก/ส.

โทรสั่ง064-468-2654.ของมีเลยครับ พร้อมจัดส่งให้ได้เลยครับ

4.ราคาท่อASTM A53 ชุบกัลวาไนซ์ ยี่ห้อสหไทย bks steelขนาด 2" ยาว6เมตร

bks steelขายบาท น้ำหนัก30กก/ส.

โทรสั่ง064-468-2654.ของมีเลยครับ พร้อมจัดส่งให้ได้เลยครับ

5.ราคาท่อASTM A53 ชุบกัลวาไนซ์ ยี่ห้อสหไทย bks steelขนาด 2"1/2 ยาว6เมตร

bks steelขายบาท น้ำหนัก48กก/ส.

โทรสั่ง064-468-2654.ของมีเลยครับ พร้อมจัดส่งให้ได้เลยครับ

6.ราคาท่อASTM A53 ชุบกัลวาไนซ์ ยี่ห้อสหไทย bks steelขนาด 3" ยาว6เมตร

bks steelขายบาท น้ำหนัก64กก/ส.

โทรสั่ง064-468-2654.ของมีเลยครับ พร้อมจัดส่งให้ได้เลยครับ

7.ราคาท่อASTM A53 ชุบกัลวาไนซ์ ยี่ห้อสหไทย bks steelขนาด 4" ยาว6เมตร

bks steelขายบาท น้ำหนัก91กก/ส.

โทรสั่ง064-468-2654.ของมีเลยครับ พร้อมจัดส่งให้ได้เลยครับ

8.ราคาท่อASTM A53 ชุบกัลวาไนซ์ ยี่ห้อสหไทย bks steelขนาด 6" ยาว6เมตร

bks steelขายบาท น้ำหนัก158กก/ส.

โทรสั่ง064-468-2654.ของมีเลยครับ พร้อมจัดส่งให้ได้เลยครับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
thaiflag small Thailand