ราคาท่อ ASTM A53 Hot Dip ชุบฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์

bkssteel.com สินค้ามีพ่นข้างระบุข้างท่อ

ASTM a53 SCH40 hotdip  

โทรสั่ง064-468-2654.ขอบคุณมากจ้า

เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

1.ราคาท่อASTM A53 Hot Dipชุบฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์  bkssteel.com ขนาด 1/2" ยาว6เมตร มอก.276

bks steelราคา865บาท 

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

2.ราคาท่อASTM A53 Hot Dipชุบฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์ bkssteel.com ขนาด 3/4" ยาว6เมตร มอก.276

bks steelราคา987บาท 

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

3.ราคาท่อASTM A53 Hot Dipชุบฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์ bkssteel.com ขนาด 1" ยาว6เมตร มอก.276

bks steelราคา1,197บาท 

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

4.ราคาท่อASTM A53 Hot Dipชุบฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์ bkssteel.com ขนาด1"1/4 ย6เมตร มอก.276

bks steelราคา1,939บาท 

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

5.ราคาท่อASTM A53 Hot Dipชุบฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์ bkssteel.com ขนาด 1"1/2 ยาว6เมตร มอก.276

bks steelราคา2,130บาท

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

6.ราคาท่อASTM A53 Hot Dipชุบฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์ bkssteel.com ขนาด 2" ยาว6เมตร มอก.276

bks steelราคา2,500บาท 

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

7.ราคาท่อASTM A53 HOt Dipชุบฮอตดิ๊บกัลวาไนซ์ bkssteel.com ขนาด 2"1/2 ย6เมตร มอก.276

bks steelราคา2,995บาท

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

8.ราคาท่อASTM A53 Hot Dipชุบฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์ bkssteel.com ขนาด 3" ยาว6เมตร มอก.276

bks steelราคา3,987บาท 

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

9.ราคาท่อASTM A53 Hot Dipชุบฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์ bkssteel.com ขนาด 4" ยาว6เมตร มอก.276

bks steelราคา5,390บาท.

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

10.ราคาท่อASTM A53 Hot Dipชุบฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์ bkssteel.com ขนาด 5" ยาว6เมตร มอก.276

bks steelราคา7,100บาท 

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

11.ราคาท่อASTM A53 Hot Dipชุบฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์ bkssteel.com ขนาด 6" ยาว6เมตร มอก.276

bks steelราคา8,760บาท 

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

12.ราคาท่อASTM A53 Hot Dipชุบฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์  bkssteel.com ขนาด 8" ยาว6เมตร มอก.276

bks steelราคา13,595บาท

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
thaiflag small Thailand