ราคาท่อสตีมASTM SCH 160 Seamless Pipe

 

ราคาท่อASTM SCH 160 Seamless Pipe bks steel 

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 1/2" ยาว6เมตร

bks steelขายบาท โทรสั่งของ064-468-2654 ของมีเลยครับ พร้อมจัดส่งให้ได้ครับ

หนา 4.8มิล น้ำหนัก 11.7กก/เส้น 

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 3/4" ยาว6เมตร

bks steelขายบาท โทรสั่งของ064-468-2654 ของมีเลยครับ พร้อมจัดส่งให้ได้ครับ

หนา 5.6มิล น้ำหนัก 17.4กก/เส้น

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 1" ยาว6เมตร

bks steelขายบาท โทรสั่งของ064-468-2654 ของมีเลยครับ พร้อมจัดส่งให้ได้ครับ

หนา 6.4มิล น้ำหนัก 25.4กก/เส้น

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 1"1/4 ยาว6เมตร

bks steelขายบาท โทรสั่งของ064-468-2654 ของมีเลยครับ พร้อมจัดส่งให้ได้ครับ

หนา 6.4มิล น้ำหนัก 33.6กก/เส้น

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 1"1/2 ยาว6เมตร

bks steelขายบาท โทรสั่งของ064-468-2654 ของมีเลยครับ พร้อมจัดส่งให้ได้ครับ

หนา 7.1มิล น้ำหนัก 43.5กก/เส้น

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 2" ยาว6เมตร

bks steelขายบาท โทรสั่งของ064-468-2654 ของมีเลยครับ พร้อมจัดส่งให้ได้ครับ

หนา 8.7มิล น้ำหนัก 66.7กก/เส้น

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 2"1/2 ยาว6เมตร

bks steelขายบาท โทรสั่งของ064-468-2654 ของมีเลยครับ พร้อมจัดส่งให้ได้ครับ

หนา 9.5มิล น้ำหนัก 89.5กก/เส้น 22/10/64.8:59.

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 3" ยาว6เมตร

bks steelขายบาท โทรสั่งของ064-468-2654 ของมีเลยครับ พร้อมจัดส่งให้ได้ครับ

หนา 11.1มิล น้ำหนัก 128กก/เส้น

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 4" ยาว6เมตร

bks steelขายบาท โทรสั่งของ064-468-2654 ของมีเลยครับ พร้อมจัดส่งให้ได้ครับ

หนา 13.5มิล น้ำหนัก 201กก/เส้น

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 5" ยาว6เมตร

bks steelขาย37,200บาท โทรสั่งของ064-468-2654 ของมีเลยครับ พร้อมจัดส่งให้ได้ครับ

หนา 15.9มิล น้ำหนัก 295กก/เส้น

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 6" ยาว6เมตร

bks steelขายบาท โทรสั่งของ064-468-2654 ของมีเลยครับ พร้อมจัดส่งให้ได้ครับ

หนา 18.3มิล น้ำหนัก 405กก/เส้น

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 8" ยาว6เมตร

bks steelขายบาท โทรสั่งของ064-468-2654 ของมีเลยครับ พร้อมจัดส่งให้ได้ครับ

หนา 23มิล น้ำหนัก 668กก/เส้น

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 10" ยาว6เมตร

bks steelขายบาท โทรสั่งของ064-468-2654 ของมีเลยครับ พร้อมจัดส่งให้ได้ครับ

หนา 24.6มิล น้ำหนัก 1,034กก/เส้น

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 12" ยาว6เมตร

bks steelขายบาท โทรสั่งของ064-468-2654 ของมีเลยครับ พร้อมจัดส่งให้ได้ครับ

หนา 33.3มิล น้ำหนัก 1,432กก/เส้น

 

 

 

 

 
 
thaiflag small Thailand