www.bkssteel.com

ราคาเหล็กบีม Beam H Wf

ราคาเสาบีม BKS STEEL

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า

เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีจ้า พร้อมจ้า 

ราคาH 100x50 (รุ่นน้ำหนัก 9.3Kg/m) bkssteel.com สเป๊ก H 100x50x5x7mm.

1.ราคาH 100x50x5x7mm.โทรสั่งโทร.064-468-2654.

ราคาH 100x50x5x7(9.3Kg/m) ยาว6เมตร bks steel.com ราคา3,100บาท น้ำหนัก55.8กก/เส้น

ราคาH 100x50x5x7(9.3Kg/m) ยาว9เมตร bks steel น้ำหนัก83.7กก/เส้น

ราคาH 100x50x5x7(9.3Kg/m) ยาว12เมตร bks steel น้ำหนัก111.6กก/เส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

ราคาH 100x100 (รุ่นน้ำหนัก 17.2Kg/m) bkssteel.com สเป๊ก H 100x100x6x8mm.

2.ราคาH 100x100x6x8mm.โทรสั่ง.โทร.064-468-2654

ราคาH 100x100x6x8(17.2Kg/m) ยาว6เมตร bks steel ราคา4,100บาท น้ำหนัก103.2กก/เส้น

ราคาH 100x100x6x8(17.2Kg/m) ยาว9เมตร bks steel  น้ำหนัก154.8กก/เส้น

ราคาH 100x100x6x8(17.2Kg/m) ยาว12เมตร bks steel น้ำหนัก206.4กก/เส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

ราคาH 125x125 (รุ่นน้ำหนัก 23.8Kg/m) bks steel สเป๊ก H 125x125x6.5x9mm.

3.ราคาH 125x125x6.5x9mm.โทรสั่ง.โทร.064-468-2654

ราคาH 125x125x6.5x9(23.8Kg/m) ยาว6เมตร bks steelราคา6,500บาท น้ำหนัก142.8กก/เส้น

ราคาH 125x125x6.5x9(23.8Kg/m) ยาว9เมตร bks steel น้ำหนัก214.2กก/เส้น

ราคาH 125x125x6.5x9(23.8Kg/m) ยาว12เมตร bks steel น้ำหนัก285.6กก/เส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

ราคาH 150x100 (รุ่นน้ำหนัก 21.1Kg/m) bks steel สเป๊ก H 148x100x6x9mm.

4.ราคาH 148x100x6x9mm.โทรสั่ง.โทร.064-468-2654

ราคาH 148x100x6x9(21.1Kg/m) ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา 5,700บาท น้ำหนัก126.6กก/เส้น

ราคาH 148x100x6x9(21.1Kg/m) ยาว9เมตร bkssteel.com ราคา 8,000บาท น้ำหนัก189.9กก/เส้น

ราคาH 148x100x6x9(21.1Kg/m) ยาว12เมตรbkssteel.com ราคา 10,500บาท น้ำหนัก253.2กก/เส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

ราคาH 150x75 (รุ่นน้ำหนัก 14.0Kg/m) bks steel สเป๊ก H 150x75x5x7mm.

5.ราคาH 150x75x5x7mm.โทรสั่ง โทร.064-468-2654

ราคาH 150x75x5x7(14.0Kg/m) ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา 4,100บาท น้ำหนัก84กก/เส้น

ราคาH 150x75x5x7(14.0Kg/m) ยาว9เมตร bkssteel.com ราคา 5,700บาท น้ำหนัก126กก/เส้น

ราคาH 150x75x5x7(14.0Kg/m)ยาว12เมตร bkssteel.com ราคา 7,200บาท น้ำหนัก168กก/เส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

ราคาH 150x150 (รุ่นน้ำหนัก 31.5Kg/m) bks steel สเป๊ก H 150x150x7x10mm.

6.ราคาH 150x150x7x10mm.โทรสั่งโทร.064-468-2654

ราคาH 150x150x7x10(31.5Kg/m)ยาว6เมตรbkssteel.com ราคา 8,000บาท น้ำหนัก189กก/เส้น

ราคาH 150x150x7x10(31.5Kg/m)ยาว9เมตรbkssteel.com ราคา 11,600บาท น้ำหนัก283.5กก/เส้น

ราคาH 150x150x7x10(31.5Kg/m)ยาว12เมตรbkssteel.com ราคา 15,100บาท น้ำหนัก378กก/เส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

ราคาH 175x90 (รุ่นน้ำหนัก 18.1Kg/m) bks steel

สเป๊ก H 175x90x5x8mm.

7.ราคาH 175x90x5x8mm.โทรสั่ง.โทร.064-468-2654

ราคาH 175x90x5x8(18.1Kg/m) ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา 5,900บาท น้ำหนัก108.6กก/เส้น

ราคาH 175x90x5x8(18.1Kg/m) ยาว9เมตร bkssteel  น้ำหนัก162.9กก/เส้น

ราคาH 175x90x5x8(18.1Kg/m) ยาว12เมตร bkssteel น้ำหนัก217.2กก/เส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

ราคาH 175x175 (รุ่นน้ำหนัก 40.2Kg/m) bks steel สเป๊ก H 175x175x7.5x11mm.

8.ราคาH 175x175x7.5x11mm.โทรสั่ง.โทร.064-468-2654

ราคาH 175x175x7.5x11(40.2Kg/m)ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา 10,500บาท น้ำหนัก241.2กก/เส้น

ราคาH 175x175x7.5x11(40.2Kg/m)ยาว9เมตร bkssteel.com ราคา 14,900บาท น้ำหนัก361.8กก/เส้น

ราคาH 175x175x7.5x11(40.2Kg/m)ยาว12เมตร bkssteel.com ราคา 19,500บาท น้ำหนัก482.4กก/เส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

ราคาH 200x100 (รุ่นน้ำหนัก 18.2Kg/m) bks steel สเป๊ก H 198x99x4.5x7mm.

9.ราคาH 198x99x4.5x7mm.โทรสั่ง.โทร.064-468-2654

ราคาH 198x99x4.5x7(18.2Kg/m) ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา 6,500บาท น้ำหนัก109.2กก/เส้น

ราคาH 198x99x4.5x7(18.2Kg/m) ยาว9เมตร bkssteel.com ราคา 9,000บาท น้ำหนัก163.8กก/เส้น

ราคาH 198x99x4.5x7(18.2Kg/m) ยาว12เมตร bkssteel.com ราคา 12,500บาท น้ำหนัก218.4กก/เส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

ราคาH 200x100 (รุ่นน้ำหนัก 21.3Kg/m) bks steel สเป๊ก H 200x100x5.5x8mm.

10.ราคาH 200x100x5.5x8mm.โทรสั่ง.โทร.064-468-2654

ราคาH 200x100x5.5x8(21.3Kg/m) ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา 5,700บาท น้ำหนัก127.8กก/เส้น

ราคาH 200x100x5.5x8(21.3Kg/m) ยาว9เมตร bkssteel.com ราคา 8,100บาท น้ำหนัก191.7กก/เส้น

ราคาH 200x100x5.5x8(21.3Kg/m) ยาว12เมตร bkssteel.com ราคา 10,500บาท น้ำหนัก255.6กก/เส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

ราคาH 200x150 (รุ่นน้ำหนัก 30.6Kg/m) bks steel สเป๊ก H 194x150x6x9mm.

11.ราคาH 194x150x6x9mm.โทรสั่ง.โทร.064-468-2654

ราคาH 194x150x6x9(30.6Kg/m) ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา 7,800บาท น้ำหนัก183.6กก/เส้น

ราคาH 194x150x6x9(30.6Kg/m) ยาว9เมตร bkssteel.com ราคา 11,200บาท น้ำหนัก275.4กก/เส้น

ราคาH 194x150x6x9(30.6Kg/m) ยาว12เมตร bkssteel.com ราคา 14,500บาท น้ำหนัก367.2กก/เส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

ราคาH 200x200 (รุ่นน้ำหนัก 49.9Kg/m) bks steel สเป๊ก H 200x200x8x12mm.

12.ราคาH 200x200x8x12mm.โทรสั่ง.โทร.064-468-2654

ราคาH 200x200x8x12(49.9Kg/m) ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา 12,500บาท น้ำหนัก299.4กก/เส้น

ราคาH 200x200x8x12(49.9Kg/m) ยาว9เมตร bkssteel.com ราคา 17,700บาท น้ำหนัก449.1กก/เส้น

ราคาH 200x200x8x12(49.9Kg/m) ยาว12เมตร bkssteel.com ราคา 23,300บาท น้ำหนัก598.8กก/เส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

ราคาH 200x200 (รุ่นน้ำหนัก 56.2Kg/m) bks steel สเป๊กH 200x204x12x12mm.

13.ราคาH 200x204x12x12mm.โทรสั่งโทร.064-468-2654

ราคาH 200x204x12x12(56.2Kg/m) ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา 17,500บาท น้ำหนัก337.2กก/เส้น

ราคาH 200x204x12x12(56.2Kg/m) ยาว9เมตร bks steel น้ำหนัก505.8กก/เส้น

ราคาH 200x204x12x12(56.2Kg/m) ยาว12เมตร bks steel น้ำหนัก674.4กก/เส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

ราคาH 200x200 (รุ่นน้ำหนัก 65.7Kg/m) bks steel สเป๊ก H 208x202x10x16mm.

14.ราคาH 208x202x10x16mm.โทร.064-468-2654

ราคาH 208x202x10x16(65.7Kg/m)ยาว6เมตร bks steelราคา19,500บาท น้ำหนัก394.2กก/เส้น

ราคาH 208x202x10x16(65.7Kg/m)ยาว9เมตร bks steel น้ำหนัก591.3กก/เส้น

ราคาH 208x202x10x16(65.7Kg/m)ยาว12เมตร bks steel น้ำหนัก788.4กก/เส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

ราคาH 250x125 (รุ่นน้ำหนัก 25.7Kg/m) bks steel สเป๊ก H 248x124x5x8mm.

15.ราคาH 248x124x5x8mm.โทรสั่ง.โทร.064-468-2654

ราคาH 248x124x5x8(25.7Kg/m) ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา 7,900บาท น้ำหนัก154.2กก/เส้น

ราคาH 248x124x5x8(25.7Kg/m) ยาว9เมตร bks steel น้ำหนัก231.3กก/เส้น

ราคาH 248x124x5x8(25.7Kg/m) ยาว12เมตร bks steel น้ำหนัก308.4กก/เส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

ราคาH 250x125 (รุ่นน้ำหนัก 29.6Kg/m) bks steel สเป๊ก H 250x125x6x9mm.

16.ราคาH 250x125x6x9mm.โทรสั่ง.โทร.064-468-2654

ราคาH 250x125x6x9(29.6Kg/m) ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา 7,500บาท น้ำหนัก177.6กก/เส้น

ราคาH 250x125x6x9(29.6Kg/m) ยาว9เมตร bkssteel.com ราคา 10,800บาท น้ำหนัก266.4กก/เส้น

ราคาH 250x125x6x9(29.6Kg/m) ยาว12เมตร bkssteel.com ราคา 14,050บาท น้ำหนัก355.2กก/เส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

ราคาH 250x175 (รุ่นน้ำหนัก 44.1Kg/m) bks steel สเป๊ก H 244x175x7x11mm.

17.ราคาH 244x175x7x11mm.โทรสั่ง.โทร.064-468-2654.

ราคาH 244x175x7x11(44.1Kg/m) ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา11,500บาท น้ำหนัก264.6กก/เส้น

ราคาH 244x175x7x11(44.1Kg/m) ยาว9เมตร bks steel  น้ำหนัก396.9กก/เส้น

ราคาH 244x175x7x11(44.1Kg/m) ยาว12เมตร bks steelน้ำหนัก529.2กก/เส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

ราคาH 250x250 (รุ่นน้ำหนัก 64.4Kg/m) bks steel สเป๊ก H 244x252x11x11mm.

18.ราคาH 244x252x11x11mm.โทรสั่ง.โทร.064-468-2654

ราคาH 244x252x11x11(64.4Kg/m) ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา19,700บาท น้ำหนัก386.4กก/เส้น

ราคาH 244x252x11x11(64.4Kg/m) ยาว9เมตร bks steel  น้ำหนัก579.6กก/เส้น

ราคาH 244x252x11x11(64.4Kg/m) ยาว12เมตร bks steel น้ำหนัก772.8กก/เส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

ราคาH 250x250(รุ่นน้ำหนัก 66.5Kg/m) bks steel สเป๊ก H 248x249x8x13mm.

19.ราคาH 248x249x8x13mm.โทรสั่ง.โทร.064-468-2654

ราคาH 248x249x8x13(66.5Kg/m) ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา20,500บาท น้ำหนัก399กก/เส้น

ราคาH 248x249x8x13(66.5Kg/m) ยาว9เมตร bks steel  น้ำหนัก598.5กก/เส้น

ราคาH 248x249x8x13(66.5Kg/m) ยาว12เมตร bks steel น้ำหนัก798กก/เส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

ราคาH 250x250 (รุ่นน้ำหนัก 72.4Kg/m) bks steel สเป๊ก H 250x250x9x14mm.

20.ราคาH 250x250x9x14mm.โทรสั่ง.โทร.064-468-2654

ราคาH 250x250x9x14(72.4Kg/m) ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา17,500บาท น้ำหนัก434.4กก/เส้น

ราคาH 250x250x9x14(72.4Kg/m) ยาว9เมตร bkssteel.com ราคา25,500บาท น้ำหนัก651.6กก/เส้น

ราคาH 250x250x9x14(72.4Kg/m) ยาว12เมตร bkssteel.com ราคา33,500บาท น้ำหนัก868.8กก/เส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

ราคาH 250x250 (รุ่นน้ำหนัก 82.2Kg/m) bks steel.com ของมีเลย

21.ราคาH 250x255x14x14mm.(82.2Kg/m)ยาว6เมตร bkssteel.com ของมีเลย โทรถาม หนัก493.2กก

ราคาH 300x150 (รุ่นน้ำหนัก 32.0Kg/m) bks steel สเป๊ก H 298x149x5.5x8mm.พิเศษ

22.ราคาH 298x149x5.5x8mm.โทรสั่ง.โทร.064-468-2654

ราคาH 298x149x5.5x8(32.0Kg/m) ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา10,500บาท น้ำหนัก192กก/เส้น

ราคาH 298x149x5.5x8(32.0Kg/m) ยาว9เมตร bks steel  น้ำหนัก288กก/เส้น

ราคาH 298x149x5.5x8(32.0Kg/m) ยาว12เมตร bks steel น้ำหนัก384กก/เส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

ราคาH 300x150 (รุ่นน้ำหนัก 36.7Kg/m) bks steel สเป๊ก H 300x150x6.5x9mm.

23.ราคาH 300x150x6.5x9mm.โทรสั่ง.โทร.064-468-2654

ราคาH 300x150x6.5x9(36.7Kg/m) ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา9,500บาท น้ำหนัก220.2กก/เส้น

ราคาH 300x150x6.5x9(36.7Kg/m) ยาว9เมตร bkssteel.com ราคา13,500บาท น้ำหนัก330.3กก/เส้น

ราคาH 300x150x6.5x9(36.7Kg/m) ยาว12เมตร bkssteel.com ราคา17,500บาท น้ำหนัก440.4กก/เส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

ราคาH 300x200 (รุ่นน้ำหนัก 56.8Kg/m) bks steel สเป๊ก H 294x200x8x12mm.

24.ราคาH 294x200x8x12mm.โทรสั่ง โทร.064-468-2654bkssteel.com

ราคาH 294x200x8x12(56.8Kg/m) ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา17,500บาท น้ำหนัก340.8กก/เส้น

ราคาH 294x200x8x12(56.8Kg/m) ยาว9เมตร bks steel  น้ำหนัก511.2กก/เส้น

ราคาH 294x200x8x12(56.8Kg/m) ยาว12เมตร bks steel น้ำหนัก681.6กก/เส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

ราคาH 300x200 (รุ่นน้ำหนัก 65.4Kg/m) bks steel สเป๊ก H 298x201x9x14mm.

25.ราคาH 298x201x9x14mm.โทรสั่ง.โทร.064-468-2654

ราคาH 298x201x9x14(65.4Kg/m) ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา17,800บาท น้ำหนัก392.4กก/เส้น

ราคาH 298x201x9x14(65.4Kg/m) ยาว9เมตร bks steel  น้ำหนัก588.6กก/เส้น

ราคาH 298x201x9x14(65.4Kg/m) ยาว12เมตร bks steel น้ำหนัก784.8กก/เส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

ราคาH 300x300 (รุ่นน้ำหนัก 84.5Kg/m) bks steel สเป๊ก H 294x302x12x12mm.

26.ราคาH 294x302x12x12mm.โทรสั่ง.โทร.064-468-2654

ราคาH 294x302x12x12(84.5Kg/m) ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา25,500บาท น้ำหนัก507กก/เส้น

ราคาH 294x302x12x12(84.5Kg/m) ยาว9เมตร bks steel  น้ำหนัก760.5กก/เส้

ราคาH 294x302x12x12(84.5Kg/m)ยาว12เมตร bks steelน้ำหนัก1,014กก/เส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

ราคาH 300x300 (รุ่นน้ำหนัก 87.0Kg/m) bks steel สั่งจองผลิตข้ามปี

27.ราคาH 298x299x9x14mm...สั่งจองผลิตข้ามปี 

ราคาH 300x300 (รุ่นน้ำหนัก 94.0Kg/m) bks steel สเป๊ก H 300x300x10x15mm.

28.ราคาH 300x300x10x15mm.โทร.064-468-2654

ราคาH 300x300x10x15(94.0Kg/m) ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา21,500บาท น้ำหนัก564กก/เส้น

ราคาH 300x300x10x15(94.0Kg/m) ยาว9เมตร bkssteel.com ราคา32,500บาท น้ำหนัก846กก/เส้น

ราคาH 300x300x10x15(94.0Kg/m)ยาว12เมตร bkssteel.com ราคา42,500บาท น้ำหนัก1,128กก/เส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

ราคาH 300x300 (รุ่นน้ำหนัก 106Kg/m) bks steel สเป๊ก H 300x305x15x15mm.

29.ราคาH 300x305x15x15mm.โทรสั่ง .โทร.064-468-2654

ราคาH 300x305x15x15(106Kg/m) ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา28,500บาท น้ำหนัก636กก/เส้น

ราคาH 300x305x15x15(106Kg/m) ยาว9เมตร bkssteel.comน้ำหนัก954กก/เส้น

ราคาH 300x305x15x15(106Kg/m) ยาว12เมตร bkssteel.comน้ำหนัก1,272กก/เส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

ราคาH 300x300 (รุ่นน้ำหนัก 106Kg/m) bks steel สเป๊ก H 304x301x11x17mm.

30.ราคาH 304x301x11x17mm.โทรสั่ง.โทร.064-468-2654

ราคาH 304x301x11x17(106Kg/m) ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา31,700บาท น้ำหนัก636กก/เส้น

ราคาH 304x301x11x17(106Kg/m) ยาว9เมตร bks steel  น้ำหนัก954กก/เส้น

ราคาH 304x301x11x17(106Kg/m) ยาว12เมตร bks steel น้ำหนัก1,272กก/เส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

ราคาH 350x175 (รุ่นน้ำหนัก 41.4Kg/m) bks steel สเป๊ก H 346x174x6x9mm.

31.ราคาH 346x174x6x9mm.โทรสั่ง.โทร.064-468-2654

ราคาH 346x174x6x9(41.4Kg/m) ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา14,000บาท น้ำหนัก248.4กก/เส้น

ราคาH 346x174x6x9(41.4Kg/m) ยาว9เมตร bks steel  น้ำหนัก372.6กก/เส้น

ราคาH 346x174x6x9(41.4Kg/m) ยาว12เมตร bks steel น้ำหนัก496.8กก/เส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

ราคาH 350x175 (รุ่นน้ำหนัก 49.6Kg/m) bks steel สเป๊ก H 350x175x7x11mm.

32.ราคาH 350x175x7x11mm.โทรสั่ง.โทร.064-468-2654

ราคาH 350x175x7x11(49.6Kg/m) ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา12,050บาท น้ำหนัก297.6กก/เส้น

ราคาH 350x175x7x11(49.6Kg/m) ยาว9เมตร bkssteel.com ราคา17,800บาท น้ำหนัก446.4กก/เส้น

ราคาH 350x175x7x11(49.6Kg/m) ยาว12เมตร bkssteel.com ราคา23,100บาท น้ำหนัก595.2กก/เส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

ราคาH 350x175 (รุ่นน้ำหนัก 57.8Kg/m) bks steel สเป๊ก H 354x176x8x13mm.

33.ราคาH 354x176x8x13mm.โทรสั่ง.โทร.064-468-2654

ราคาH 354x176x8x13(57.8Kg/m) ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา18,000บาท น้ำหนัก346.8กก/เส้น

ราคาH 354x176x8x13(57.8Kg/m) ยาว9เมตร bks steel  น้ำหนัก520.2กก/เส้น

ราคาH 354x176x8x13(57.8Kg/m) ยาว12เมตร bks steelน้ำหนัก693.6กก/เส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

ราคาH 350x250(รุ่นน้ำหนัก 69.2Kg/m) bks steel สั่งจองผลิตข้ามปี

34.ราคาH 336x249x8x12mm..สั่งจองผลิตข้ามปี 

ราคาH 350x250 (รุ่นน้ำหนัก 79.7Kg/m) bks steel สเป๊ก H 340x250x9x14mm.

35.ราคาH 340x250x9x14mm.โทรสั่ง โทร.064-468-2654

ราคาH 340x250x9x14(79.7Kg/m) ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา19,500บาท น้ำหนัก478.2กก/เส้น

ราคาH 340x250x9x14(79.7Kg/m) ยาว9เมตร bkssteel.com ราคา28,500บาท น้ำหนัก717.3กก/เส้น

ราคาH 340x250x9x14(79.7Kg/m) ยาว12เมตร bkssteel.com ราคา38,000บาท น้ำหนัก956.4กก/เส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

ราคาH 350x350 (รุ่นน้ำหนัก 106Kg/m) bks steel สเป๊ก H 338x351x13x13mm.

36.ราคาH 338x351x13x13mm.โทรสั่ง.โทร.064-468-2654

ราคาH 338x351x13x13(106Kg/m) ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา31,700บาท น้ำหนัก636กก/เส้น

ราคาH 338x351x13x13(106Kg/m) ยาว9เมตร bks steel  น้ำหนัก954กก/เส้น

ราคาH 338x351x13x13(106Kg/m)ยาว12เมตร bks steel น้ำหนัก1,272กก/เส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

ราคาH 350x350 (รุ่นน้ำหนัก 115Kg/m) bks steel สั่งจองผลิตข้ามปี

37.ราคาH 344x348x10x16mm..สั่งจองผลิตข้ามปี

ราคาH 350x350 (รุ่นน้ำหนัก 131Kg/m) bks steel สั่งจองผลิตข้ามปี

38.ราคาH 344x354x16x16mm..สั่งจองผลิตข้ามปี

ราคาH 350x350 (รุ่นน้ำหนัก 137Kg/m) bks steel สเป๊ก H 350x350x12x19mm.

39.ราคาH 350x350x12x19mm.โทรสั่ง.โทร.064-468-2654

ราคาH 350x350x12x19(137Kg/m) ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา32,500บาท น้ำหนัก822กก/เส้น

ราคาH 350x350x12x19(137Kg/m) ยาว9เมตร bkssteel.com ราคา48,300บาท น้ำหนัก1,233กก/เส้น

ราคาH 350x350x12x19(137Kg/m) ยาว12เมตร bkssteel.com ราคา64,000บาท น้ำหนัก1,644กก/เส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

ราคาH 350x350 (รุ่นน้ำหนัก 156Kg/m) bks steel สั่งจองผลิตข้ามปี

40.ราคาH 350x357x19x19mm..สั่งจองผลิตข้ามปี 

ราคาH 400x200 (รุ่นน้ำหนัก 56.6Kg/m) bks steel สเป๊ก H 396x199x7x11mm.

41.ราคาH 396x199x7x11mm.โทรสั่ง.โทร.064-468-2654

ราคาH 396x199x7x11(56.6Kg/m) ยาว6เมตร bkssteel.com  น้ำหนัก339.6กก/เส้น

ราคาH 396x199x7x11(56.6Kg/m) ยาว9เมตร bks steel  น้ำหนัก509.4กก/เส้น

ราคาH 396x199x7x11(56.6Kg/m) ยาว12เมตร bks steel น้ำหนัก679.2กก/เส้น 

ราคาH 400x200 (รุ่นน้ำหนัก 66Kg/m) bks steel สเป๊ก H 400x200x8x13mm.

42.ราคาH 400x200x8x13mm.โทรสั่ง .โทร.064-468-2654

ราคาH 400x200x8x13(66Kg/m) ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา16,000บาท น้ำหนัก396กก/เส้น

ราคาH 400x200x8x13(66Kg/m) ยาว9เมตร bkssteel.com ราคา23,000บาท น้ำหนัก594กก/เส้น

ราคาH 400x200x8x13(66Kg/m) ยาว12เมตร bkssteel.com ราคา30,500บาท น้ำหนัก792กก/เส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

ราคาH 400x200 (รุ่นน้ำหนัก 75.5Kg/m) bks steel สั่งจองผลิตข้ามปี

43.ราคาH 404x201x9x15mm..สั่งจองผลิตข้ามปี 

ราคาH 400x300 (รุ่นน้ำหนัก 94.3Kg/m) bks steel สั่งจองผลิตข้ามปี

44.ราคาH 386x299x9x14mm..สั่งจองผลิตข้ามปี 

ราคาH 400x300 (รุ่นน้ำหนัก 107Kg/m) bks steel สเป๊ก H 390x300x10x16mm.

45.ราคาH 390x300x10x16mm.โทรสั่ง โทร.064-468-2654

ราคาH 390x300x10x16(107Kg/m) ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา28,500บาท น้ำหนัก642กก/เส้น

ราคาH 390x300x10x16(107Kg/m) ยาว9เมตร bks steel  น้ำหนัก963กก/เส้น

ราคาH 390x300x10x16(107Kg/m) ยาว12เมตร bks steel ราคา 47,800บาท น้ำหนัก1,284กก/เส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

ราคาH 400x400 (รุ่นน้ำหนัก 140Kg/m) bks steel สั่งจองผลิตข้ามปี

46.ราคาH 388x402x15x15mm..สั่งจองผลิตข้ามปี 

ราคาH 400x400 (รุ่นน้ำหนัก 147Kg/m) bks steel สั่งจองผลิตข้ามปี

47.ราคาH 394x398x11x18mm.สั่งจองผลิตข้ามปี

ราคาH 400x400 (รุ่นน้ำหนัก 172Kg/m) bks steel สเป๊ก H 400x400x13x21mm.

48.ราคาH 400x400x13x21mm.โทรสั่ง .โทร.064-468-2654

ราคาH 400x400x13x21(172Kg/m) ยาว6เมตร bks steel ราคา42,000บาท น้ำหนัก1,032กก/เส้น

ราคาH 400x400x13x21(172Kg/m) ยาว9เมตร bkssteel.com ราคา62,500บาท น้ำหนัก1,548กก/เส้น

ราคาH 400x400x13x21(172Kg/m) ยาว12เมตร bkssteel.com ราคา82,800บาท น้ำหนัก2,064กก/เส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

ราคาH 400x400 (รุ่นน้ำหนัก 197Kg/m) bkssteel.com สั่งจองผลิตข้ามปี

49.ราคาH 400x408x21x21mm..สั่งจองผลิตข้ามปี 

ราคาH 400x400 (รุ่นน้ำหนัก 232Kg/m) bks steel สเป๊ก H 414x405x18x28mm.

50.ราคาH 414x405x18x28mm.โทรสั่ง.โทร.064-468-2654

ราคาH 414x405x18x28(232Kg/m) ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา67,000บาท น้ำหนัก1,392กก/เส้น

ราคาH 414x405x18x28(232Kg/m) ยาว9เมตร bks steel  น้ำหนัก2,088กก/เส้น

ราคาH 414x405x18x28(232Kg/m)ยาว12เมตร bks steel น้ำหนัก2,784กก/เส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

ราคาH 450x200 (รุ่นน้ำหนัก 66.2Kg/m) bks steel สั่งจองผลิตข้ามปี

51.ราคาH 446x199x8x12mm..สั่งจองผลิตข้ามปี 

ราคาH 450x200 (รุ่นน้ำหนัก 76Kg/m) bks steel สเป๊ก H 450x200x9x14mm.

52.ราคาH 450x200x9x14mm.โทรสั่ง.โทร.064-468-2654

ราคาH 450x200x9x14(76Kg/m) ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา18,500บาท น้ำหนัก456กก/เส้น

ราคาH 450x200x9x14(76Kg/m) ยาว9เมตร bkssteel.com ราคา27,500บาท น้ำหนัก684กก/เส้น

ราคาH 450x200x9x14(76Kg/m) ยาว12เมตร bkssteel.com ราคา36,000บาท น้ำหนัก912กก/เส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

ราคาH 450x200 (รุ่นน้ำหนัก 88.9Kg/m) bks steel สั่งจองผลิตข้ามปี

53.ราคาH 456x201x10x17mm..สั่งจองผลิตข้ามปี 

ราคาH 450x300 (รุ่นน้ำหนัก 106Kg/m) bks steel สั่งจองผลิตข้ามปี

54.ราคาH 434x299x10x15mm..สั่งจองผลิตข้ามปี 

ราคาH 450x300 (รุ่นน้ำหนัก 124Kg/m) bks steel สเป๊ก H 440x300x11x18mm.

55.ราคาH 440x300x11x18mm.โทรสั่ง.โทร.064-468-2654

ราคาH 440x300x11x18(124Kg/m) ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา36,000บาท น้ำหนัก744กก/เส้น

ราคาH 440x300x11x18(124Kg/m) ยาว9เมตร bkssteel.com ราคา54,000บาท น้ำหนัก1,116กก/เส้น

ราคาH 440x300x11x18(124Kg/m)ยาว12เมตร bkssteel.com ราคา72,000บาท น้ำหนัก1,488กก/เส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

ราคาH 450x300 (รุ่นน้ำหนัก 145Kg/m) bks steel สั่งจองผลิตข้ามปี

56.ราคาH 446x302x13x21mm.สั่งจองผลิตข้ามปี 

ราคาH 500x200 (รุ่นน้ำหนัก 79.5Kg/m) bks steel สเป๊ก H 496x199x9x14mm.

57.ราคาH 496x199x9x14mm.โทร.064-468-2654.

ราคาH 496x199x9x14(79.5Kg/m) ยาว6เมตร bkssteel.comน้ำหนัก477กก/เส้น

ราคาH 496x199x9x14(79.5Kg/m) ยาว9เมตร bks steel  น้ำหนัก715.5กก/เส้น

ราคาH 496x199x9x14(79.5Kg/m) ยาว12เมตร bks steel น้ำหนัก954กก/เส้น

ราคาH 500x200 (รุ่นน้ำหนัก 89.6Kg/m) bks steel สเป๊ก H 500x200x10x16mm.

58.ราคาH 500x200x10x16mm.โทร.064-468-2654

ราคาH 500x200x10x16(89.6Kg/m) ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา22,000บาท น้ำหนัก537.6กก/เส้น

ราคาH 500x200x10x16(89.6Kg/m) ยาว9เมตร bkssteel.com ราคา32,000บาท น้ำหนัก806.4กก/เส้น

ราคาH 500x200x10x16(89.6Kg/m)ยาว12เมตร bkssteel.com ราคา43,000บาท น้ำหนัก1,075.2กก/เส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

ราคาH 500x200 (รุ่นน้ำหนัก 103Kg/m) bks steel สั่งจองผลิตข้ามปี

59.ราคาH 506x201x11x19mm..สั่งจองผลิตข้ามปี 

ราคาH 500x300 (รุ่นน้ำหนัก 114Kg/m) bks steel สเป๊ก H 482x300x11x15mm.

60.ราคาH 482x300x11x15mm.โทรสั่ง .โทร.064-468-2654

ราคาH 482x300x11x15(146Kg/m) ยาว6เมตร bkssteel.comน้ำหนัก684กก/เส้น

ราคาH 482x300x11x15(146Kg/m) ยาว9เมตร bks steel  น้ำหนัก1,026กก/เส้น

ราคาH 482x300x11x15(146Kg/m) ยาว12เมตร bks steel น้ำหนัก1,368กก/เส้น

ราคาH 500x300 (รุ่นน้ำหนัก 128Kg/m) bks steel สเป๊ก H 488x300x11x18mm.

61.ราคาH 488x300x11x18mm.โทรสั่ง.โทร.064-468-2654

ราคาH 488x300x11x18(128Kg/m) ยาว6เมตร bkssteel.comน้ำหนัก768กก/เส้น

ราคาH 488x300x11x18(128Kg/m) ยาว9เมตร bks steel  น้ำหนัก1,152กก/เส้น

ราคาH 488x300x11x18(128Kg/m) ยาว12เมตร bks steel น้ำหนัก1,536กก/เส้น

ราคาH 500x300 (รุ่นน้ำหนัก 150Kg/m) bks steel สเป๊ก H 494x302x13x21mm.สั่งจองผลิต

62.ราคาH 494x302x13x21mm..สั่งจองผลิตข้ามปี

ราคาH 600x200 (รุ่นน้ำหนัก 94.6Kg/m) bks steel สั่งจองผลิตข้ามปี

63.ราคาH 596x199x10x15mm..สั่งจองผลิตข้ามปี 

ราคาH 600x200 (รุ่นน้ำหนัก 106Kg/m) bks steel สเป๊ก H 600x200x11x17mm.

64.ราคาH 600x200x11x17mm.โทรสั่ง.โทร.064-468-2654

ราคาH 600x200x11x17(106Kg/m) ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา24,500บาท น้ำหนัก636กก/เส้น

ราคาH 600x200x11x17(106Kg/m) ยาว9เมตร bkssteel.com ราคา43,000บาท น้ำหนัก954กก/เส้น

ราคาH 600x200x11x17(106Kg/m) ยาว12เมตร bkssteel.com ราคา56,000บาท น้ำหนัก1,272กก/เส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

ราคาH 600x200 (รุ่นน้ำหนัก 120Kg/m) bks steel สเป๊ก H 606x201x12x20mm.

65.ราคาH 606x201x12x20mm.โทรสั่ง .ทร.064-468-2654

ราคาH 606x201x12x20(120Kg/m) ยาว6เมตร bks steel  น้ำหนัก720กก/เส้น

ราคาH 606x201x12x20(120Kg/m) ยาว9เมตร bks steel  น้ำหนัก1,080กก/เส้น

ราคาH 606x201x12x20(120Kg/m) ยาว12เมตร bks steel น้ำหนัก1,440กก/เส้น

ราคาH 600x200 (รุ่นน้ำหนัก 134Kg/m) bks steel สเป๊ก H 612x202x13x23mm.

66.ราคาH 612x202x13x23mm.โทรสั่ง.โทร.064-468-2654

ราคาH 612x202x13x23(134Kg/m) ยาว6เมตร bks steel  น้ำหนัก804กก/เส้น

ราคาH 612x202x13x23(134Kg/m) ยาว9เมตร bks steel  น้ำหนัก1,206กก/เส้น

ราคาH 612x202x13x23(134Kg/m) ยาว12เมตร bks steel น้ำหนัก1,608กก/เส้น

ราคาH 600x300 (รุ่นน้ำหนัก 137Kg/m) bks steel สเป๊ก H 582x300x12x17mm.

67.ราคาH 582x300x12x17mm.โทรสั่ง โทร.064-468-2654

ราคาH 582x300x12x17(137Kg/m) ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา 35,200บาท น้ำหนัก822กก/เส้น

ราคาH 582x300x12x17(137Kg/m) ยาว9เมตร bkssteel.com ราคา 52,800บาท น้ำหนัก1,233กก/เส้น

ราคาH 582x300x12x17(137Kg/m) ยาว12เมตร bkssteel.com ราคา 70,500บาท น้ำหนัก1,644กก/เส้น

ราคาH 600x300 (รุ่นน้ำหนัก 151Kg/m) bks steel สเป๊ก H 588x300x12x20mm.

68.ราคาH 588x300x12x20mm.โทรสั่ง.โทร.064-468-2654

ราคาH 588x300x12x20(151Kg/m) ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา36,900บาท น้ำหนัก906กก/เส้น

ราคาH 588x300x12x20(151Kg/m) ยาว9เมตร bkssteel.com ราคา55,300บาท น้ำหนัก1,359กก/เส้น

ราคาH 588x300x12x20(151Kg/m) ยาว12เมตร bkssteel.com ราคา73,700บาท น้ำหนัก1,812กก/เส้น

ราคาH 600x300 (รุ่นน้ำหนัก 175Kg/m) bks steel สเป๊ก H 594x302x14x23mm.

69.ราคาH 594x302x14x23mm.โทรสั่ง.โทร.064-468-2654

ราคาH 594x302x14x23(175Kg/m) ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา 44,950บาท น้ำหนัก1,050กก/เส้น

ราคาH 594x302x14x23(175Kg/m) ยาว9เมตร bkssteel.com ราคา 67,500บาท น้ำหนัก1,575กก/เส้น

ราคาH 594x302x14x23(175Kg/m)ยาว12เมตร bkssteel.com ราคา 89,900บาท น้ำหนัก2,100กก/เส้น

ราคาH 700x300 (รุ่นน้ำหนัก 166Kg/m) bks steel สั่งจองผลิตข้ามปี

70.ราคาH 692x300x13x20mm..สั่งจองผลิตข้ามปี 

ราคาH 700x300 (รุ่นน้ำหนัก 185Kg/m) bks steel สเป๊ก H 700x300x13x24mm.

71.ราคาH 700x300x13x24mm.โทรสั่ง.โทร.064-468-2654

ราคาH 700x300x13x24(185Kg/m) ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา55,000บาท น้ำหนัก1,110กก/เส้น

ราคาH 700x300x13x24(185Kg/m) ยาว9เมตร bkssteel.com ราคา82,000บาท น้ำหนัก1,665กก/เส้น

ราคาH 700x300x13x24(185Kg/m) ยาว12เมตร bkssteel.com ราคา108,000บาท น้ำหนัก2,220กก/เส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

ราคาH 800x300 (รุ่นน้ำหนัก 191Kg/m) bks steel สั่งจองผลิตข้ามปี

72.ราคาH 792x300x14x22mm..สั่งจองผลิตข้ามปี 

ราคาH 800x300 (รุ่นน้ำหนัก 210Kg/m) bks steel สเป๊ก H 800x300x14x26mm.

73.ราคาH 800x300x14x26mm.โทรสั่ง.โทร.064-468-2654

ราคาH 800x300x14x26(210Kg/m) ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา 61,000บาท น้ำหนัก1,260กก/เส้น

ราคาH 800x300x14x26(210Kg/m) ยาว9เมตร bkssteel.com ราคา91,000บาท น้ำหนัก1,890กก/เส้น

ราคาH 800x300x14x26(210Kg/m)ยาว12เมตร bkssteel.com ราคา135,000บาท น้ำหนัก2,520กก/เส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

ราคาH 900x300 (รุ่นน้ำหนัก 213Kg/m) bks steel สั่งจองผลิตข้ามปี

74.ราคาH 890x299x15x23mm..สั่งจองผลิตข้ามปี

ราคาH 900x300 (รุ่นน้ำหนัก 243Kg/m) bks steel สเป๊ก H 900x300x16x28mm.

75.ราคาH 900x300x16x28mm.โทรสั่ง โทร.064-468-2654

ราคาH 900x300x16x28(243Kg/m) ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา57,600บาท น้ำหนัก1,458กก/เส้น

ราคาH 900x300x16x28(243Kg/m) ยาว9เมตร bkssteel.com ราคา117,000บาท น้ำหนัก2,187กก/เส้น

ราคาH 900x300x16x28(243Kg/m)ยาว12เมตร bkssteel.com ราคา156,000บาท น้ำหนัก2,916กก/เส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า.

ราคาH 900x300 (รุ่นน้ำหนัก 286Kg/m) bkssteel.com สั่งจองผลิตข้ามปี

76.ราคาH 900x302x18x34mm..สั่งจองผลิตข้ามปี 

 

 

 

 

 

 

 
 
thaiflag small Thailand