ราคาเหล็กรางรถไฟ   สินค้าผลิตใหม่ เกรดA

 

 

 

ราคาเหล็กรางรถไฟ Rail Beam G235B สินค้าผลิตใหม่ เกรดA   

1.ราคาเหล็กรางรถไฟ(6Kg/m)รุ่นขนาด 25mm.x50mm.x5mm.ยาว6เมตร bks steel.com สินค้าผลิตใหม่

ราคาเหล็กรางรถไฟ(6Kg/m)วัดจริงขนาด หัว25.4mm.xสูง50.8mm.xหนา4.76mm.ยาว6เมตร  เกรดA

ราคาเหล็กรางรถไฟ ขนาด 1"x2" ยาว6เมตร (35.9กก/เส้น)โทร.081-735-9191.โทร.081-887-9449.ของมีเลย

2.ราคาเหล็กรางรถไฟ(9Kg/m)รุ่นขนาด 32mm.x65mm.x6mm.ยาว6เมตร bks steel.com สินค้าผลิตใหม่

ราคาเหล็กรางรถไฟ(9Kg/m)วัดจริงขนาด หัว32.1mm.xสูง63.5mm.xหนา5.9mm.ยาว6เมตร เกรดA 

ราคาเหล็กรางรถไฟ ขนาด 1"1/4x2"1/2 ยาว6เมตร (53.6กก/เส้น)โทร.081-735-9191.โทร.081-887-9449.ของมีเลย

3.ราคาเหล็กรางรถไฟ(12Kg/m)รุ่นขนาด 38mm.x70mm.x7.54mm.ยาว6เมตร bks steel.com ผลิตใหม่

ราคาเหล็กรางรถไฟ(12Kg/m)วัดจริงขนาด หัว38.1mm.xสูง69.8mm.xหนา7.54mm.ยาว6เมตร เกรดA

ราคาเหล็กรางรถไฟ ขนาด 1"1/2x2"3/4 ยาว6เมตร (72กก/เส้น)โทร.081-735-9191.โทร.081-887-9449.ของมีเลย

4.ราคาเหล็กรางรถไฟ(15Kg/m)รุ่นขนาด 42mm.x80mm.x8.3mm.ยาว6เมตร bks steel.com ผลิตใหม่

ราคาเหล็กรางรถไฟ(Kg/m)วัดจริงขนาด หัว42.86mm.xสูง79.37mm.xหนา8.3mm.ยาว6เมตร เกรดA

ราคาเหล็กรางรถไฟ ขนาด 1"7/8x2"7/8 ยาว6เมตร (91กก/เส้น)โทร.081-735-9191.โทร.081-887-9449.ของมีเลย

5.ราคาเหล็กรางรถไฟ(22Kg/m)รุ่นขนาด 50mm.x94mm.x10.7mm.ยาว6เมตร bks steel.comผลิตใหม่

ราคาเหล็กรางรถไฟ(22Kg/m)วัดจริงขนาด หัว50.8mm.xสูง93.66mm.xหนา12.3mm.ยาว6เมตร เกรดA

ราคาเหล็กรางรถไฟขนาด 2"x4" ยาว6เมตร(133.8กก/เส้น)โทร.081-735-9191.โทร.081-887-9449.ของมีเลย

6.ราคาเหล็กรางรถไฟ(30Kg/m)รุ่นขนาด 60mm.x107mm.x12.3mm.ยาว6เมตร bks steel.com ผลิตใหม่

ราคาเหล็กรางรถไฟ(30Kg/m)วัดจริงขนาด หัว60.33mm.xสูง108mm.xหนา12.3mm.ยาว6เมตร เกรดA

ราคาเหล็กรางรถไฟขนาด 2"3/8x4"1/4 ยาว6เมตร(180.6กก/เส้น)โทร.081-735-9191.โทร.081-887-9449.ของมีเลย

7.ราคาเหล็กรางรถไฟ(38Kg/m)รุ่นขนาด 68mm.x135mm.x13mm.ยาว6เมตร bks steel.com ผลิตใหม่

ราคาเหล็กรางรถไฟ(38Kg/m)วัดจริงขนาด หัว68mm.xสูง135mm.xหนา13mm.ยาว6เมตร เกรดA

ราคาเหล็กรางรถไฟ ขนาด 2"5/8x5"3/8 ยาว6เมตร (228กก/เส้น)โทร.081-735-9191.โทร.081-887-9449.ของมีเลย

8.ราคาเหล็กรางรถไฟ(38Kg/m)รุ่นขนาด 68mm.x135mm.x13mm.ยาว12เมตร bks steel.com 

ราคาเหล็กรางรถไฟ(38Kg/m)วัดจริงขนาด หัว68mm.xสูง135mm.xหนา13mm.ยาว12เมตร สินค้าผลิตใหม่ เกรดA

ราคาเหล็กรางรถไฟ ขนาด 2"5/8x5"3/8 ยาว12เมตร (456กก/เส้น)โทร.081-735-9191.โทร.081-887-9449.ของมีเลย

9.ราคาเหล็กรางรถไฟ(43Kg/m)รุ่นขนาด 70mm.x140mm.x14.5mm.ยาว6เมตร bks steel.com 

ราคาเหล็กรางรถไฟ(43Kg/m)วัดจริงขนาด หัว70mm.xสูง140mm.xหนา14.5mm.ยาว6เมตร สินค้าผลิตใหม่ เกรดA

ราคาเหล็กรางรถไฟ ขนาด 2"5/8x5"3/4 ยาว6เมตร (258กก/เส้น)โทร.081-735-9191.โทร.081-887-9449.ของมีเลย

10.ราคาเหล็กรางรถไฟ(43Kg/m)รุ่นขนาด 70mm.x140mm.x14.5mm.ยาว12เมตร bks steel.com 

ราคาเหล็กรางรถไฟ(43Kg/m)วัดจริงขนาด หัว70mm.xสูง140mm.xหนา14.5mm.ยาว12เมตร สินค้าผลิตใหม่ เกรดA 

ราคาเหล็กรางรถไฟ ขนาด "x" ยาว12เมตร (516กก/เส้น)โทร.081-735-9191.โทร.081-887-9449.ของมีเลย

 

 

 

 

 

 

 
 
thaiflag small Thailand