ราคาเหล็กรางรถไฟ   สินค้าผลิตใหม่ เกรดA

โทรสั่งเหล็กรางรถไฟ .

 

 

ราคาเหล็กรางรถไฟ Rail Beam G235B สินค้าผลิตใหม่ เกรดA

โทร.064-468-2654 สวัสดีจ้า ยินดีจ้า 

1.ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น6Kg/m) bkssteel.com ราคา 2,950บาท

รุ่นขนาด 25mm.x50mm.x5mm.ยาว6เมตร สินค้าผลิตใหม่

ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น6Kg/m)วัดจริงขนาด หัว25.4mm.xสูง50.8mm.xหนา4.76mm.ยาว6เมตร bkssteel.com เกรดA

ราคาเหล็กรางรถไฟ ขนาด 1"x2" ยาว6เมตร รุ่นน้ำหนัก6กิโล/เมตร(35.9กก/เส้น)

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

2.ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น9Kg/m) bkssteel.com ราคา 3,400บาท

รุ่นขนาด 32mm.x65mm.x6mm.ยาว6เมตร สินค้าผลิตใหม่

ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น9Kg/m)วัดจริงขนาด หัว32.1mm.xสูง63.5mm.xหนา5.9mm.ยาว6เมตร bkssteel.com เกรดA 

ราคาเหล็กรางรถไฟ ขนาด 1"1/4x2"1/2 ยาว6เมตร รุ่นน้ำหนัก9กิโล/เมตร(53.6กก/เส้น)

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

3.ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น12Kg/m) bkssteel.com ราคา 4,200บาท 

รุ่นขนาด38mmx70mmx7.54mmยาว6เมตร สินค้าผลิตใหม่

ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น12Kg/m)วัดจริงขนาด หัว38.1mm.xสูง69.8mm.xหนา7.54mm.ยาว6เมตร bkssteel.com เกรดA

ราคาเหล็กรางรถไฟ ขนาด 1"1/2x2"3/4 ยาว6เมตร รุ่นน้ำหนัก12กิโล/เมตร(72กก/เส้น)

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

4.ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น15Kg/m) bkssteel.com ราคา4,700บาท

รุ่นขนาด42mmx80mmx8.3mmยาว6เมตร สินค้าผลิตใหม่

ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น15Kg/m)วัดจริงขนาด หัว42.86mm.xสูง79.37mm.xหนา8.3mm.ยาว6เมตร bkssteel.com เกรดA

ราคาเหล็กรางรถไฟ ขนาด 1"7/8x2"7/8 ยาว6เมตร รุ่นน้ำหนัก15กิโล/เมตร(91กก/เส้น)

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

5.ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น22Kg/m) bkssteel.com ราคา 6,500บาท 

รุ่นขนาด50mmx94mmx10.7mmยาว6เมตร สินค้าผลิตใหม่

ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น22Kg/m)วัดจริงขนาด หัว50.8mm.xสูง93.66mm.xหนา12.3mm.ยาว6เมตร bkssteel.com เกรดA

ราคาเหล็กรางรถไฟขนาด 2"x4" ยาว6เมตร รุ่นน้ำหนัก22กิโล/เมตร(133.8กก/เส้น)

ราคาเหล็กรางรถไฟ 4"นิ้ว  รุ่น22กิโล

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

6.ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น30Kg/m) bkssteel.com ราคา 7,500บาท

รุ่นขนาด60mmx107mmx12.3mmยาว6เมตร สินค้าผลิตใหม่

ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น30Kg/m)วัดจริงขนาด หัว60.33mm.xสูง108mm.xหนา12.3mm.ยาว6เมตร bkssteel.com เกรดA

ราคาเหล็กรางรถไฟขนาด2"3/8x4"1/4ยาว6เมตร รุ่นน้ำหนัก30กิโล/เมตร(180.6กก/เส้น)

ราคาเหล็กรางรถไฟ 4"นิ้ว รุ่น30กิโล

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

7.ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น38Kg/m) bkssteel.com ราคา 13,500บาท

รุ่นขนาด68mmx135mmx13mmยาว6เมตร สินค้าผลิตใหม่

ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น38Kg/m)วัดจริงขนาด หัว68mm.xสูง135mm.xหนา13mm.ยาว6เมตร bkssteel.com เกรดA

ราคาเหล็กรางรถไฟ ขนาด2"5/8x5"3/8ยาว6เมตร รุ่นน้ำหนัก38กิโล/เมตร(228กก/เส้น)

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

8.ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น38Kg/m) bkssteel.com ยาว12เมตร ราคา 25,900บาท

รุ่นขนาด68mmx135mmx13mm ผลิตใหม่

ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น38Kg/m)วัดจริงขนาด หัว68mm.xสูง135mm.xหนา13mm.ยาว12เมตร bkssteel.com เกรดA

ราคาเหล็กรางรถไฟขนาด2"5/8x5"3/8ยาว12เมตร รุ่นน้ำหนัก38กิโล/เมตร(456กก/เส้น)

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

9.ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น43Kg/m) bkssteel.com ราคา 19,000บาท

รุ่นขนาด70mmx140mmx14.5mmยาว6เมตร สินค้าผลิตใหม่

ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น43Kg/m)วัดจริงขนาด หัว70mm.xสูง140mm.xหนา14.5mm.ยาว6เมตร bkssteel.com เกรดA

ราคาเหล็กรางรถไฟขนาด2"5/8x5"3/4ยาว6เมตร รุ่นน้ำหนัก43กิโล/เมตร(258กก/เส้น)

โทร.064-468-2654  ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

10.ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น43Kg/m) bkssteel.com ราคา 38,000บาท

รุ่นขนาด70mmx140mmx14.5mmยาว12เมตร สินค้าผลิตใหม่

ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น43Kg/m)วัดจริงขนาด หัว70mm.xสูง140mm.xหนา14.5mm.ยาว12เมตร bkssteel.com เกรดA 

ราคาเหล็กรางรถไฟขนาด2"5/8x5"3/4ยาว12เมตร รุ่นน้ำหนัก43กิโล/เมตร(516กก/เส้น)

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

11.ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น50.5Kg/m) bkssteel.com สูง 6" ยาว12เมตร ราตา 41,000บาท

รุ่นขนาด70mmx152mmx15.5mmยาว12เมตร สินค้าผลิตใหม่

ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น50.5Kg/m)วัดจริงขนาด หัว70mm.xสูง152mm.xหนา15.5mm.ยาว12เมตร bkssteel.com เกรดA 

ราคาเหล็กรางรถไฟขนาด2"5/8 x 6"ยาว12เมตร รุ่นน้ำหนัก50.5กิโล/เมตร

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

 

 

 

 

 

 
 
thaiflag small Thailand