สวัสดีค่ะ ขอราคา  แอดไลน์มา แล้วส่ง

รายละเอียดมาได้เลย

ทำใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ แจ้งรายละเอียดบริษัทนำเสนอ

แจ้งรายการสินค้า จำนวนเป็นเส้น เราขายเป็นเส้น 

แชร์ตำแหน่งส่งของGPS สถานที่ส่งของ เบอร์โทรมือถือ

ทุกอย่างถ่ายรูปส่งมาได้ เขียนใส่กระดาษถ่ายส่งมา ไวกว่าเยอะ 

 

 

 

ราคาเหล็กทำโครงสร้าง bks steel โทร.081-735-9191.
1.ท่อกลมดำ48.4 x2.3มม.bks steel ขายบาทบวกแวต7% น้ำหนัก14.6กก/เส้น 
2.ท่อกลมดำ 76.2x3.2มม.bks steel ขายบาทบวกแวต7% น้ำหนัก31.8กก/เส้น 
3.ท่อกลมดำ 101.6x3.2มม.bks steel ขายบาทบวกแวต7% น้ำหนัก42.7กก/เส้น 
4.ท่อกลมดำ 165.2x4.5มม.bks steel ขายบาทบวกแวต7% น้ำหนัก98.2กก/เส้น 
5.ท่อกลมดำ 267.4x6.0มม.bks steel ขายบาทบวกแวต7% น้ำหนัก219.2กก/เส้น 
6.เหล็กกล่องดำ 75x75x2.3มม.bks steel ขายบาทบวกแวต7% น้ำหนัก28กก/เส้น 
7.เหล็กกล่องดำ 100x100x3.2มม.bks steel ขายบาทบวกแวต7% น้ำหนัก52.6กก/เส้น 
8.เหล็กกล่องดำ 150x75x2.3มม.bks steel ขายบาทบวกแวต7% น้ำหนัก43กก/เส้น 
9.เหล็กตัวซีดำ C 60x30x10x1.6มม.bks steel ขายบาทบวกแวต7% น้ำหนัก9กก/เส้น 
10.เหล็กตัวซีดำ C 100x50x20x2.3มม.bks steel ขายบาทบวกแวต7% น้ำหนัก22.3กก/เส้น 
11.เหล็กตัวซีดำ C 150x50x20x2.3มม.bks steel ขายบาทบวกแวต7% น้ำหนัก27กก/เส้น 
12.เหล็กรางน้ำ C-Channel 150x75x6.5x10มม.bks steel ขายบาทบวกแวต7% น้ำหนัก107กก/เส้น
13. Wf 150x150x31.5 Kg/m.bks steel ขายบาทต่อกิโล บวกแวต7% 
14. Wf 200x100x21.3 Kg/m.bks steel ขายบาทต่อกิโล บวกแวต7% 
15. Wf 200x150x30.6 Kg/m.bks steel ขายบาทต่อกิโล บวกแวต7% 
16. Wf 200x200x49.9 Kg/m.bks steel ขายบาทต่อกิโล บวกแวต7% 
17. Wf 300x150x36.7 Kg/m.bks steel ขายบาทต่อกิโล บวกแวต7% 
18. Wf 300x200x56.8 Kg/m.bks steel ขายบาทต่อกิโล บวกแวต7% 

 

 

 

 

 

 
 
thaiflag small Thailand