ราคาเหล็กกล่องหน้ากว้างขนาด12mm.ถึงหน้ากว้างขนาด 22mm.

ราคาเหล็กกล่องดำ หน้ากว้างขนาด1/2สี่หุน

ถึงหน้ากว้างขนาด 1"นิ้ว

www.bkssteel.com  ยินดีจ้า

โทรสั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า

เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กกล่องดำ 12x12x1.0mm.x6000mm.JIS. bkssteel.com ราคา 395บาท  น้ำหนัก 2.1กิโล/เส้น 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 12x12x1.2mm.x6000mm.JIS. bkssteel.com ราคา 410บาท น้ำหนัก 2.4กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654  ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 12x12x1.4mm.x6000mm.JIS. bkssteel.com ราคา 430บาท น้ำหนัก 2.8กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 12x12x1.6mm.x6000mm.JIS. bkssteel.com ราคา 450บาท น้ำหนัก 3.3กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654  ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

ราคาเหล็กกล่องดำ 16x16x1.2mm.x6000mm.JIS. bkssteel.com ราคา 420บาท  น้ำหนัก 3.2กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 16x16x1.4mm.x6000mm.JIS. bkssteel.com ราคา 440บาท น้ำหนัก 3.6กิโล/เส้น 

โทร.สั่ง064-468-2654  ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 16x16x1.6mm.x6000mm.JIS. bkssteel.com ราคา 460บาท น้ำหนัก 4กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

ราคาเหล็กกล่องดำ 18x18x1.2mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 430บาท น้ำหนัก 3.2กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 18x18x1.4mm.x6000mm.JIS. bkssteel.com ราคา 450บาท น้ำหนัก 4กิโล/เส้น 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 18x18x1.6mm.x6000mm.JIS. bkssteel.com ราคา 470บาท  น้ำหนัก4.5กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 18x18x1.7mm.x6000mm.JIS. bkssteel.com ราคา 470บาท น้ำหนัก 4.8กิโล/เส้น  

โทร.สั่ง064-468-2654  ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 18x18x2.0mm.x6000mm.JIS. bkssteel.com ราคา 490บาท น้ำหนัก 5.6กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

ราคาเหล็กกล่องดำ 19x19x1.2mm.x6000mm.JIS. bkssteel.com ราคา 430บาท น้ำหนัก 3.6กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 19x19x1.4mm.x6000mm.JIS. bkssteel.com ราคา 450บาท  น้ำหนัก 4.2กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 19x19x1.7mm.x6000mm.JIS. bkssteel.com ราคา 490บาท  น้ำหนัก 5.1กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 19x19x2.0mm.x6000mm.JIS. bkssteel.com ราคา 520บาท  น้ำหนัก 5.7กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

ราคาเหล็กกล่องดำ 21x21x1.4mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 470บาท น้ำหนัก 4.8กิโล/เส้น 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 21x21x1.7mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 495บาท  น้ำหนัก 5.8กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

ราคาเหล็กกล่องดำ 22x22x1.2mm.x6000mm.JIS. bkssteel.com ราคา 450บาท น้ำหนัก 4.2กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 22x22x2.0mm.x6000mm.JIS. bkssteel.com ราคา 550บาท น้ำหนัก 6.8กฺิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
thaiflag small Thailand