www.bkssteel.com

ราคาเหล็กกล่องดำ ขนาดหน้ากว้าง 25mm ถึง ขนาดหน้ากว้าง 50mm. bks steel.com

ราคาเหล็กกล่องดำ ขนาดหน้ากว้าง 1"นิ้ว ถึงหน้ากว้างขนาด 2"นิ้ว   เหล็กเกรดA รุ่นเกรดสูง 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กกล่องดำ 25x12x1.2mm.x6000mm.JIS. bkssteel.com ราคา 450บาท น้ำหนัก 3.5กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 25x12x1.4mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 470บาท น้ำหนัก 4.2กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 25x12x1.6mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 490บาท น้ำหนัก 5กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

ราคาเหล็กกล่องดำ 25x25x1.2mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 470บาท น้ำหนัก 5กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 25x25x1.5mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 510บาท น้ำหนัก 6.2กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 25x25x1.6mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 540บาท น้ำหนัก 6.4กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 25x25x1.8mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 560บาท น้ำหนัก 7.5กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 25x25x2.0mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 580บาท น้ำหนัก 7.8กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 25x25x2.3mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 395บาท น้ำหนัก 9.3กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 25x25x2.5mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 620บาท น้ำหนัก 9.5กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 25x25x2.8mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 640บาท น้ำหนัก 10.3กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 25x25x3.2mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 680บาท น้ำหนัก 11.5กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

ราคาเหล็กกล่องดำ 30x20x1.2mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 499บาท น้ำหนัก 5กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 30x20x1.4mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 550บาท น้ำหนัก 5.5กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 30x20x1.6mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 570บาท น้ำหนัก 6.5กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

ราคาเหล็กกล่องดำ 30x30x1.2mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 520บาท น้ำหนัก 6.2กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 30x30x2.0mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 620บาท น้ำหนัก 9.5กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

ราคาเหล็กกล่องดำ 32x32x1.2mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 530บาท น้ำหนัก 6.6กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 32x32x1.4mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 560บาท น้ำหนัก 7.6กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 32x32x1.6mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 580บาท น้ำหนัก 8.4กก/เส้น

โทรสั่งเหล็ก064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 32x32x1.8mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 620บาท น้ำหนัก 9.7กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 32x32x2.0mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 630บาท น้ำหนัก 10.3กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 32x32x2.3mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 660บาท น้ำหนัก 11.3กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 32x32x2.5mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 699บาท น้ำหนัก 12.6กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 32x32x2.7mm.x6000mm.มอก.bksteel.com ราคา 740บาท น้ำหนัก 13.8กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 32x32x3.2mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 780บาท น้ำหนัก 15กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

ราคาเหล็กกล่องดำ 35x35x1.2mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 560บาท น้ำหนัก 7.2กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 35x35x1.4mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 590บาท น้ำหนัก 8.5กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 35x35x2.0mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 660บาท น้ำหนัก 11.4กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 35x35x2.5mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 730บาท น้ำหนัก 13.5กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 35x35x2.8mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 799บาท น้ำหนัก 16กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

ราคาเหล็กกล่องดำ 38x19x1.2mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 510บาท น้ำหนัก 5.7กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 38x19x1.4mm.x6000mm.JISg3466.bkssteel.com ราคา 540บาท น้ำหนัก 7กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 38x19x1.7mm.x6000mm.JISg3466.bkssteel.com ราคา 570บาท น้ำหนัก 8.2กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 38x19x2.0mm.x6000mm.JISg3466.bkssteel.com ราคา 595บาท น้ำหนัก 9กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 38x19x2.4mm.x6000mm.JISg3466.bkssteel.com ราคา 670บาท น้ำหนัก 11.4กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 38x19x2.6mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 695บาท น้ำหนัก 12.2กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 38x19x2.8mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 730บาท น้ำหนัก 13.2กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 38x19x3.0mm.x6000mm.JISg3466.bkssteel.com ราคา 750บาท น้ำหนัก 13.5กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

ราคาเหล็กกล่องดำ 38x38x1.2mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 570บาท น้ำหนัก 7.8กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 38x38x1.4mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 620บาท น้ำหนัก 9.2กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 38x38x1.5mm.x6000mm..bkssteel.com ราคา 640บาท น้ำหนัก 10กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 38x38x1.6mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 640บาท น้ำหนัก 10.2กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 38x38x1.7mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 660บาท น้ำหนัก 11กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 38x38x1.8mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 680บาท น้ำหนัก 11.6กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 38x38x2.0mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 695บาท น้ำหนัก 12.5กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 38x38x2.3mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 495บาท น้ำหนัก 13.5กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 38x38x2.5mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 795บาท น้ำหนัก 15.7กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 38x38x2.7mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 830บาท น้ำหนัก 16.8กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 38x38x3.2mm.x6000mm.มอก107.bkssteel.com ราคา 630บาท น้ำหนัก 18กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

ราคาเหล็กกล่องดำ 40x20x1.2mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 520บาท น้ำหนัก 5.7กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654  ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 40x20x1.4mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 550บาท น้ำหนัก 7กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 40x20x1.7mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 570บาท น้ำหนัก 8กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 40x20x2.0mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 620บาท น้ำหนัก 9.5กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

ราคาเหล็กกล่องดำ 40x25x1.2mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 530บาท น้ำหนัก 6.5กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 40x25x1.4mm.x6000mm.bkssteel.com ราคา 570บาท น้ำหนัก 7.7กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 40x25x1.7mm.x6000mm.bkssteel.com ราคา 620บาท น้ำหนัก 9.6กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 40x25x2.0mm.x6000mm.bkssteel.com ราคา 650บาท น้ำหนัก 10.6กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

ราคาเหล็กกล่องดำ 40x40x1.2mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 600บาท น้ำหนัก 8.5กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 40x40x1.4mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 630บาท น้ำหนัก 9.7กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 40x40x1.7mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 690บาท น้ำหนัก 12กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 40x40x2.0mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 750บาท น้ำหนัก 14กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 40x40x2.3mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 820บาท น้ำหนัก 16กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 40x40x2.5mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 840บาท น้ำหนัก 16.5กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 40x40x2.8mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 920บาท น้ำหนัก 19กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 40x40x3.2mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 995บาท น้ำหนัก 22กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654  ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 40x40x4.0mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,100บาท น้ำหนัก 23.5กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

ราคาเหล็กกล่องดำ 45x45x1.2mm.x6000mm.JISg3466.bkssteel.com ราคา 640บาท น้ำหนัก 9.6กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 45x45x1.4mm.x6000mm.JISg3466.bkssteel.com ราคา 680บาท น้ำหนัก 11.2กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 45x45x1.7mm.x6000mm.JISg3466.bkssteel.com ราคา 750บาท น้ำหนัก 13.6กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 45x45x2.3mm.x6000mm.JISg3466.bkssteel.com ราคา 850บาท น้ำหนัก 16.5กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 45x45x3.2mm.x6000mm.JISg3466.bkssteel.com ราคา 999บาท น้ำหนัก 22.3กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

ราคาเหล็กกล่องดำ 50x20x1.2mm.x6000mm.bkssteel.com ราคา 570บาท น้ำหนัก 7.2กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 50x20x1.4mm.x6000mm.bkssteel.com ราคา 590บาท น้ำหนัก 8.3กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 50x20x1.7mm.x6000mm..bkssteel.com ราคา 640บาท น้ำหนัก 10.2กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 50x20x3.2mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 880บาท น้ำหนัก 17กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

ราคาเหล็กกล่องดำ 50x25x1.2mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 570บาท น้ำหนัก 7.9กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 50x25x1.4mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 610บาท น้ำหนัก 9กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 50x25x1.5mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 630บาท น้ำหนัก 9.8กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654  ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 50x25x1.6mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 650บาท น้ำหนัก 10กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 50x25x1.7mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 660บาท น้ำหนัก 11กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 50x25x1.8mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 680บาท น้ำหนัก 11.7กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 50x25x2.0mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 690บาท น้ำหนัก 12.4กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 50x25x2.3mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 520บาท น้ำหนัก 13.2กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 50x25x2.5mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 780บาท น้ำหนัก 15.2กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 50x25x2.7mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 830บาท น้ำหนัก 16.4กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 50x25x2.8mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 870บาท น้ำหนัก 16.5กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 50x25x3.2mm.x6000mm.มอก107.bkssteel.com ราคา 690บาท น้ำหนัก 18กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

ราคาเหล็กกล่องดำ 50x30x1.2mm.x6000mm.JISg3466.bkssteel.com ราคา 600บาท น้ำหนัก 8.5กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 50x30x1.4mm.x6000mm.JISg3466.bkssteel.com ราคา 640บาท น้ำหนัก 9.6กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 50x30x1.7mm.x6000mm.JISg3466.bkssteel.com ราคา 700บาท น้ำหนัก 12กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 50x30x2.0mm.x6000mm.JISg3466.bkssteel.com ราคา 730บาท น้ำหนัก 13.2กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 50x30x2.3mm.x6000mm.JISg3466.bkssteel.com ราคา 790บาท น้ำหนัก 14.2กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 50x30x2.8mm.x6000mm.JISg3466.bkssteel.com ราคา 890บาท น้ำหนัก 18กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 50x30x3.2mm.x6000mm.JISg3466.bkssteel.com ราคา 950บาท น้ำหนัก 19.5กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

ราคาเหล็กกล่องดำ 50x50x1.2mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 660บาท น้ำหนัก 10.5กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654  ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 50x50x1.4mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 710บาท น้ำหนัก 12.2กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 50x50x1.5mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 750บาท น้ำหนัก 13.2กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 50x50x1.6mm.x6000mm.มอก.bks steel.com ราคา 780บาท น้ำหนัก 13.6กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 50x50x1.7mm.x6000mm.มอก.bks steel.com ราคา 795บาท น้ำหนัก 14.6กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 50x50x1.8mm.x6000mm.มอก.bks steel.com ราคา 820บาท น้ำหนัก 15.7กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 50x50x2.3mm.x6000mm.มอก107.bks steel.com ราคา 690บาท น้ำหนัก 18.2กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 50x50x2.5mm.x6000mm.มอก.bks steel.com ราคา 950บาท น้ำหนัก 20.7กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 50x50x2.7mm.x6000mm.มอก.bks steel.com ราคา 990บาท น้ำหนัก 22กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 50x50x3.2mm.x6000mm.มอก107.bks steel.com ราคา 890บาท น้ำหนัก 25กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 50x50x3.5mm.x6000mm.มอก.bks steel.com ราคา 1,160บาท น้ำหนัก 27.2กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 50x50x4.0mm.x6000mm.มอก.bks steel.com ราคา 1,300บาท น้ำหนัก 30กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654  ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 50x50x4.5mm.x6000mm.มอก.bks steel.com ราคา 1,400บาท น้ำหนัก 33.5กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 50x50x6.0mm.x6000mm.มอก.bks steel.com ราคา 1,830บาท น้ำหนัก 44.7กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

 

 

 

 

 

 
 
thaiflag small Thailand