www.bkssteel.com

ราคาเหล็กกล่องดำ หน้ากว้างขนาด 60mm.

ถึง หน้ากว้างขนาด90mm.

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า

เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 60x30x1.2mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา700บาท น้ำหนัก 9กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 60x30x1.4mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 740บาท น้ำหนัก11กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 60x30x1.7mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 780บาท น้ำหนัก 12.8กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 60x30x2.0mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 795บาท น้ำหนัก 15.3กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 60x30x2.3mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 840บาท น้ำหนัก 16.4กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 60x30x2.5mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 900บาท น้ำหนัก 18.7กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 60x30x2.8mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 950บาท น้ำหนัก 20กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 60x30x3.2mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,050บาท น้ำหนัก 22.5กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

ราคาเหล็กกล่องดำ 60x40x1.4mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 740บาท น้ำหนัก 12.2กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 60x40x2.0mm.x6000mm.มอก107.bkssteel.com ราคา 870บาท น้ำหนัก 16.7กิโล/เส้น 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 60x40x2.3mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา1,140บาท น้ำหนัก 18.5กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 60x40x3.2mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,300บาท น้ำหนัก 25.2กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

ราคาเหล็กกล่องดำ 60x60x1.4mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 900บาท น้ำหนัก 15.2กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 60x60x1.7mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 950บาท น้ำหนัก 17.1กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 60x60x2.0mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,090บาท น้ำหนัก 20.2กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 60x60x2.3mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,140บาท น้ำหนัก 22.6กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 60x60x2.5mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,240บาท น้ำหนัก 25.1กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 60x60x2.8mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,340บาท น้ำหนัก 27.5กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 60x60x3.2mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,490บาท น้ำหนัก 30.4กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 60x60x4.0mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,790บาท น้ำหนัก 37กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 60x60x4.5mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,920บาท น้ำหนัก 42กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 60x60x6.0mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 2,300บาท น้ำหนัก 54.2กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

ราคาเหล็กกล่องดำ 65x35x1.7mm.x6000mm.bkssteel.com ราคา 890บาท น้ำหนัก 15กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 65x35x1.9mm.x6000mm.bkssteel.com ราคา 950บาท น้ำหนัก 16.5กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 65x35x2.3mm.x6000mm.JISg3466.bkssteel.com ราคา 980 บาท น้ำหนัก 18.5กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

ราคาเหล็กกล่องดำ 65x38x2.3mm.x6000mm.JISg3466.bkssteel.com ราคา 1,100บาท น้ำหนัก 19.2กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 65x38x3.2mm.x6000mm.JISg3466.bkssteel.com ราคา 1,300บาท น้ำหนัก 26กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

ราคาเหล็กกล่องดำ 65x65x1.7mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 1,090บาท น้ำหนัก 20กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 65x65x2.0mm.x6000mm.JISg3466.bkssteel.com ราคา 1,230บาท น้ำหนัก 22.2กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 65x65x2.3mm.x6000mm.JISg3466.bkssteel.com ราคา 1,350บาท น้ำหนัก 24.7กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 65x65x2.5mm.x6000mm.JISg3466.bkssteel.com ราคา 1,450บาท น้ำหนัก 28กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654  ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 65x65x2.7mm.x6000mm.JISg3466.bkssteel.com ราคา 1,550บาท น้ำหนัก 30.5กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 65x65x3.2mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,630บาท น้ำหนัก 33.7กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 65x65x4.0mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,870บาท น้ำหนัก 41.5กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 65x65x4.5mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com  ราคา 1,980บาท น้ำหนัก 45.4กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 65x65x6.0mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 2,570่บาท น้ำหนัก 58.5กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

ราคาเหล็กกล่องดำ 70x70x1.4mm.x6000mm.bkssteel.com ราคา 1,090บาท น้ำหนัก 17กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 70x70x1.7mm.x6000mm.bkssteel.com ราคา 1,200บาท น้ำหนัก 21.2กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 70x70x1.9mm.x6000mm.bkssteel.com ราคา 1,300บาท น้ำหนัก 23.2กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x20x1.2mm.x6000mm.bkssteel.com ราคา 870บาท น้ำหนัก 9.8กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654  ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x20x1.4mm.x6000mm.bkssteel.com  ราคา 910บาท น้ำหนัก 11.5กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x20x1.7mm.x6000mm.bkssteel.com ราคา 960บาท น้ำหนัก 14กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x20x2.0mm.x6000mm.JIS bkssteel.com ราคา 1,100บาท น้ำหนัก 16กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x25x1.4mm.x6000mm.JISg3466.bkssteel.com ราคา 980บาท น้ำหนัก 12.5กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x25x1.7mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา1,080บาท  น้ำหนัก 15กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x25x2.0mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 1,150บาท น้ำหนัก 16.7กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x25x2.3mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 1,290บาท น้ำหนัก 18.2กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x25x2.7mm.x6000mm.JISg3466.bkssteel.com ราคา 1,390บาท น้ำหนัก 23กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x25x3.2mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,450บาท  น้ำหนัก 25กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x38x1.2mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 820บาท น้ำหนัก 12กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x38x1.4mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 870บาท น้ำหนัก 14.3กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x38x1.5mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 899บาท น้ำหนัก 15.3กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x38x1.6mm.x6000mm.มอก107.bkssteel.com ราคา 920บาท น้ำหนัก 15.4กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x38x1.7mm.x6000mm.มอก107.bkssteel.com ราคา 950บาท น้ำหนัก 17กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x38x1.8mm.x6000mm.มอก107.bkssteel.com ราคา 980บาท น้ำหนัก 18.3กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x38x2.0mm.x6000mm.มอก107.bkssteel.com ราคา 1,090บาท น้ำหนัก 19กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654  ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x38x2.3mm.x6000mm.มอก107.bkssteel.com ราคา 790บาท น้ำหนัก 21กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x38x2.7mm.x6000mm.มอก107.bks steel.com ราคา 1,250บาท น้ำหนัก 25.2กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x38x2.8mm.x6000mm.มอก107.bkssteel.com ราคา 1,290บาท น้ำหนัก 25.3กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x38x3.2mm.x6000mm.มอก107.bkssteel.com ราคา 1,090บาท น้ำหนัก 28.4กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x38x4.0mm.x6000mm.มอก107.bkssteel.com ราคา 1,690บาท น้ำหนัก 34.5กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x38x4.5mm.x6000mm.มอก107.bkssteel.com ราคา 1,790บาท น้ำหนัก 39.2กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x45x1.4mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 1,050บาท น้ำหนัก 15.2กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x45x1.7mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,090บาท น้ำหนัก 17.3กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x45x2.0mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,190บาท น้ำหนัก 20.4กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x45x2.3mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,250บาท น้ำหนัก 22.5กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x45x2.8mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,390บาท น้ำหนัก 28กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x45x3.2mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,460บาท น้ำหนัก 30.2กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x45x4.0mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 1,790บาท น้ำหนัก 37.5กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x50x1.4mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 1,050บาท น้ำหนัก 15.5กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x50x1.7mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 1,160บาท น้ำหนัก 19.2กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x50x2.0mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,230บาท น้ำหนัก 21.5กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654  ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x50x2.3mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,390บาท น้ำหนัก 23.7กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x50x2.5mm.x6000mm.มอก107.bkssteel.com ราคา 1,190บาท น้ำหนัก 26.7กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x50x2.8mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 1,470บาท น้ำหนัก 29กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x50x3.2mm.x6000mm.มอก107.bkssteel.com ราคา 1,700บาท น้ำหนัก 35.5กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x50x4.0mm.x6000mm.มอก107.bkssteel.com ราคา 1,870บาท น้ำหนัก 39.2กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x50x4.5mm.x6000mm.มอก107.bkssteel.com ราคา 2,160บาท น้ำหนัก 49กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x50x6.0mm.x6000mm.มอก107.bkssteel.com ราคา 2,790บาท น้ำหนัก 62กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x75x1.4mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 1,160บาท น้ำหนัก 19.2กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x75x1.5mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 1,280บาท น้ำหนัก 20.5กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x75x1.6mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,350บาท น้ำหนัก 21กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x75x1.7mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,380บาท น้ำหนัก 23กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654  ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x75x1.8mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,400บาท น้ำหนัก 24กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x75x2.0mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,450บาท น้ำหนัก 25.5กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x75x2.3mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,090บาท น้ำหนัก 28.5กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x75x2.5mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,530บาท น้ำหนัก 31.7กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x75x2.7mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,590บาท น้ำหนัก 35กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x75x3.2mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,790บาท น้ำหนัก 38.5กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x75x4.0mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,990บาท น้ำหนัก 47กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x75x4.5mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 2,290บาท น้ำหนัก 52.5กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x75x5.0mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 2,590บาท น้ำหนัก 58.5กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x75x6.0mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 2,890บาท น้ำหนัก 68.5กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

ราคาเหล็กกล่องดำ 80x40x1.7mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 1,280บาท น้ำหนัก 18กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 80x40x2.3mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,400บาท น้ำหนัก 22กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 80x40x3.2mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,690บาท น้ำหนัก 30กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

ราคาเหล็กกล่องดำ 80x80x2.3mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,450บาท น้ำหนัก 29.5กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 80x80x3.2mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,870บาท น้ำหนัก 42.5กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 80x80x4.0mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 2,190บาท น้ำหนัก 52.5กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 80x80x4.5mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 2,350บาท น้ำหนัก 58.4กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 80x80x6.0mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 3,100บาท น้ำหนัก 77กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

ราคาเหล็กกล่องดำ 89x89x2.3mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 1,590บาท น้ำหนัก 34.5กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 89x89x4.0mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 2,900บาท น้ำหนัก 58กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 89x89x4.5mm.x6000mm.bkssteel.com ราคา 3,500บาท น้ำหนัก 70กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 89x89x6.0mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 3,970บาท น้ำหนัก 85กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

ราคาเหล็กกล่องดำ 90x90x2.3mm.x6000mm.JISg3466.bkssteel.com ราคา 1,690บาท น้ำหนัก 35กิโล/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
thaiflag small Thailand