www.bkssteel.com

ราคาเหล็กกล่องดำ ขนาดหน้ากว้าง 100mm.ถึงหน้ากว้าง 175mm.

ราคาเหล็กกล่องดำ หน้ากว้าง4"นิ้ว ถึงหน้ากว้าง7"นิ้ว

bkssteel.com โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า

เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กกล่องดำ ขนาด 4"นิ้ว x 1"นิ้ว  

ราคาเหล็กกล่องดำ 100x25x1.4mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 1,090บาท 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 100x25x1.7mm.x6000mm.JISg3466.bkssteel.com ราคา 1,200บาท น้ำหนัก 18.5กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 100x25x2.0mm.x6000mm.JISg3466.bkssteel.com ราคา 1,290บาท น้ำหนัก 21กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ ขนาด 4"นิ้ว x 1-1/2"นิ้ว  

ราคาเหล็กกล่องดำ 100x38x1.2mm.x6000mm.bkssteel.com ราคา 1,100บาท น้ำหนัก 14.5กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 100x38x1.4mm.x6000mm.bkssteel.com ราคา 1,200บาท น้ำหนัก 17.5กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 100x38x1.7mm.x6000mm.bkssteel.com ราคา 1,300บาท น้ำหนัก 21กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 100x38x2.0mm.x6000mm.bkssteel.com ราคา 1,400บาท น้ำหนัก 23กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 100x38x2.3mm.x6000mm.bkssteel.com ราคา 1,500บาท น้ำหนัก 26กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 100x38x3.2mm.x6000mm.bkssteel.com ราคา 1,870บาท น้ำหนัก 36กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ ขนาด 4"นิ้ว x 2"นิ้ว 

ราคาเหล็กกล่องดำ 100x50x1.2mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 970บาท น้ำหนัก 16กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 100x50x1.5mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 1,100บาท น้ำหนัก 20กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 100x50x1.6mm.x6000mm.มอก107.bkssteel.com ราคา 1,200บาท น้ำหนัก 20.8กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 100x50x1.8mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,300บาท น้ำหนัก 24.4กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 100x50x2.0mm.x6000mm.มอก107.bkssteel.com ราคา 1,390บาท น้ำหนัก 25.5กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 100x50x2.3mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา990บาท น้ำหนัก 28กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 100x50x2.5mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,500บาท น้ำหนัก 32กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 100x50x2.7mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,580บาท น้ำหนัก 34กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654  ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 100x50x3.2mm.x6000mm.มอก107.bkssteel.com ราคา1,295บาท น้ำหนัก 38.5กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 100x50x3.5mm.x6000mm.มอก107.bkssteel.com ราคา 1,590บาท น้ำหนัก 42.5กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 100x50x4.0mm.x6000mm.มอก107.bkssteel.com ราคา 1,990บาท น้ำหนัก 47กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 100x50x4.5mm.x6000mm.มอก107.bkssteel.com ราคา 2,390บาท น้ำหนัก 52กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 100x50x6.0mm.x6000mm.มอก107.bkssteel.com ราคา 2,890บาท น้ำหนัก 68กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ ขนาด 4"นิ้ว x 3"นิ้ว 

ราคาเหล็กกล่องดำ 100x75x2.3mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 1,950บาท น้ำหนัก 33.5กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 100x75x3.2mm.x6000mm.มอก107.bkssteel.com ราคา 2,830บาท น้ำหนัก 46กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 100x75x4.5mm.x6000mm.มอก107.bkssteel.com ราคา 3,490บาท น้ำหนัก 64.5กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 100x75x6.0mm.x6000mm.JISg3466.bkssteel.com ราคา 4,170บาท น้ำหนัก 85กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ ขนาด 4"นิ้ว x 4"นิ้ว  

ราคาเหล็กกล่องดำ 100x100x1.6mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,360บาท น้ำหนัก 28.5กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 100x100x1.7mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,390บาท น้ำหนัก 29กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654  ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 100x100x2.0mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,490บาท น้ำหนัก 34.5กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 100x100x2.3mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,280บาท น้ำหนัก 38กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 100x100x2.5mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,920บาท น้ำหนัก 43.5กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 100x100x2.8mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,970บาท น้ำหนัก 47กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 100x100x3.2mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,790บาท น้ำหนัก 52กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 100x100x4.0mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 3,090บาท น้ำหนัก 64กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 100x100x4.5mm.x6000mm.มอก107.bkssteel.com ราคา 3,400บาท น้ำหนัก 72กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654  ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 100x100x6.0mm.x6000mm.มอก107.bkssteel.com ราคา 4,520บาท น้ำหนัก 95กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 100x100x8.0mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 6,700บาท น้ำหนัก 123กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 100x100x9.0mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 7,500บาท น้ำหนัก 140กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ ขนาด 5"นิ้ว x 2"นิ้ว 

ราคาเหล็กกล่องดำ 125x50x1.6mm.x6000mm.มอก107.bkssteel.com ราคา 1,290บาท น้ำหนัก 24.5กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 125x50x1.8mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,350บาท น้ำหนัก 26.5กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 125x50x2.3mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา1,190บาท น้ำหนัก 34กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 125x50x2.5mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,750บาท น้ำหนัก 38กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 125x50x2.8mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,850บาท น้ำหนัก 41.5กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 125x50x3.2mm.x6000mm.มอก107.bks steel.com ราคา1,570บาท น้ำหนัก 46กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 125x50x4.0mm.x6000mm.มอก.bks steel.com ราคา 2,850บาท น้ำหนัก 57กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ ขนาด 5"นิ้ว x 3"นิ้ว 

ราคาเหล็กกล่องดำ 125x75x1.6mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 1,490บาท น้ำหนัก 27.5กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 125x75x1.8mm.x6000mm.มอก107.bkssteel.com ราคา 1,520บาท น้ำหนัก 32กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 125x75x2.0mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 1,600บาท น้ำหนัก 35กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 125x75x2.3mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,700บาท น้ำหนัก 38กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 125x75x2.5mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,850บาท น้ำหนัก 43กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 125x75x2.8mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,960บาท น้ำหนัก 46.7กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 125x75x3.2mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 2,140บาท น้ำหนัก 52กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 125x75x4.0mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 3,260บาท น้ำหนัก 65กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 125x75x4.5mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 3,450บาท น้ำหนัก 72.2กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 125x75x6.0mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 4,400บาท น้ำหนัก 95กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ ขนาด 5"นิ้ว x 5"นิ้ว  

ราคาเหล็กกล่องดำ 125x125x2.3mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา1,750บาท น้ำหนัก 47กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 125x125x2.5mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 2,790บาท น้ำหนัก 55กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 125x125x2.8mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 2,980บาท น้ำหนัก 59กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 125x125x3.2mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา2,450บาท น้ำหนัก 67กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 125x125x4.0mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 3,640บาท น้ำหนัก 82กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 125x125x4.5mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 3,930บาท น้ำหนัก 91กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 125x125x6.0mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 5,300บาท น้ำหนัก 120กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 125x125x9.0mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 8,800บาท น้ำหนัก 177กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ ขนาด 6"นิ้ว x 2"นิ้ว  

ราคาเหล็กกล่องดำ 150x50x1.6mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,960บาท น้ำหนัก 28.6กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 150x50x1.7mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 1,980บาท น้ำหนัก 30.8กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 150x50x1.8mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 1,990บาท น้ำหนัก 31กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 150x50x2.0mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 2,190บาท น้ำหนัก 34.5กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 150x50x2.3mm.x6000mm.มอก107.bkssteel.com ราคา1,430บาท น้ำหนัก 38กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 150x50x2.8mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 2,490บาท น้ำหนัก 46.5กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 150x50x3.2mm.x6000mm.มอก107.bkssteel.com ราคา1,790บาท น้ำหนัก 52.5กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 150x50x4.0mm.x6000mm.มอก107.bkssteel.com ราคา 3,200บาท น้ำหนัก 65กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 150x50x4.5mm.x6000mm.มอก107.bkssteel.com ราคา 3,490บาท น้ำหนัก 73กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654  ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 150x50x5.0mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 3,700บาท น้ำหนัก 80กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 150x50x6.0mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 4,400บาท น้ำหนัก 95.5กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ ขนาด 6"นิ้ว x 3"นิ้ว 

ราคาเหล็กกล่องดำ 150x75x2.3mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 2,470บาท น้ำหนัก 43กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 150x75x2.5mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 2,620บาท น้ำหนัก 49กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 150x75x2.8mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 2,750บาท น้ำหนัก 53กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 150x75x3.2mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 2,950บาท น้ำหนัก 59กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 150x75x4.0mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 3,480บาท น้ำหนัก 73กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 150x75x4.5mm.x6000mm.มอก107.bkssteel.com ราคา 3,700บาท น้ำหนัก 81.5กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 150x75x6.0mm.x6000mm.มอก107.bkssteel.com ราคา 4,850บาท น้ำหนัก 109กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ ขนาด 6"นิ้ว x 80มิล  

ราคาเหล็กกล่องดำ 150x80x2.3mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 2,500บาท น้ำหนัก 44กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 150x80x3.2mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 2,990บาท น้ำหนัก 61กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 150x80x4.0mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 3,490บาท น้ำหนัก 75กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 150x80x4.5mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 3,890บาท น้ำหนัก 84กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ ขนาด 6"นิ้ว x 4"นิ้ว 

ราคาเหล็กกล่องดำ 150x100x2.5mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 2,830บาท น้ำหนัก 55กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 150x100x2.8mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 2,990บาท น้ำหนัก 59.7กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 150x100x3.2mm.x6000mm.มอก107.bkssteel.com ราคา 3,250บาท น้ำหนัก 66.5กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 150x100x4.0mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 3,800บาท น้ำหนัก 81กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 150x100x4.5mm.x6000mm.JISg3466.bkssteel.com ราคา 4,230บาท น้ำหนัก 91กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 150x100x6.0mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 5,300บาท น้ำหนัก 119กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 150x100x9.0mm.x6000mm.มอก107.bkssteel.com ราคา 8,700บาท น้ำหนัก 179กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654  ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ ขนาด 6"นิ้ว x 6"นิ้ว  

ราคาเหล็กกล่องดำ 150x150x2.3mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 3,300บาท น้ำหนัก 62กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 150x150x2.5mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 3,450บาท น้ำหนัก 65.5กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 150x150x2.8mm.x6000mm.มอก107.bkssteel.com ราคา 3,650บาท น้ำหนัก 72กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654  ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 150x150x3.2mm.x6000mm.มอก107.bkssteel.com ราคา2,990บาท น้ำหนัก 78.5กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 150x150x4.0mm.x6000mm.,vd.bkssteel.com ราคา 4,200บาท น้ำหนัก 98กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 150x150x4.5mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 4,700บาท น้ำหนัก 111กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 150x150x5.0mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 4,970บาท น้ำหนัก 121กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 150x150x6.0mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 5,800บาท น้ำหนัก 145กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 150x150x9.0mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 13,500บาท น้ำหนัก 217กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ ขนาด 7"นิ้ว x 7"นิ้ว  

ราคาเหล็กกล่องดำ 175x175x4.5mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 6,800บาท น้ำหนัก 130กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 175x175x6.0mm.x6000mm.มอก.bkssteel.com ราคา 8,900บาท น้ำหนัก 172กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 175x175x9.0mm.x6000mm.JIS.bkssteel.com ราคา 12,490บาท น้ำหนัก 254กก/เส้น

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

 

 

 

 

 

 
 
thaiflag small Thailand