www.bkssteel.com

ราคาเหล็กกล่องดำ ขนาดหน้ากว้าง 200mm.

ถึง 250mm.

ราคาเหล็กกล่องดำ หน้ากว้าง 8"นิ้ว ถึงหน้ากว้าง 10"นิ้ว

bkssteel.com โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า 

เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ หน้ากว้างขนาด 8"นิ้ว x 2"นิ้ว  bkssteel.com

ราคาเหล็กกล่องดำ 200x50x2.3mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 2,500บาท

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 200x50x2.5mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 2,850บาท

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 200x50x2.8mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 2,970บาท 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 200x50x3.2mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 2,700บาท 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 200x50x4.0mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 3,750บาท 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 200x50x4.5mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา3,980บาท

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ หน้ากว้างขนาด 8"นิ้ว x 4"นิ้ว  ยาว 6เมตร 

ราคาเหล็กกล่องดำ 200x100x2.5mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 3,200บาท

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 200x100x2.8mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 3,680บาท

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 200x100x3.2mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 3,790บาท 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 200x100x4.0mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 4,300บาท 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 200x100x4.5mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 4,700บาท

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 200x100x6.0mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 6,100บาท 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 200x100x9.0mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 9,300บาท

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 200x100x10.0mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 11,800บาท 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กกล่องดำ 200x100x12.0mm.x6000mm. bkssteel.comราคา 14,500บาท

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ ขนาด 8"นิ้ว x 6"นิ้ว

ราคาเหล็กกล่องดำ 200x150x4.5mm.x6000mm. bkssteel.comราคา 7,500บาท

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 200x150x9.0mm.x6000mm. bkssteel.comราคา 13,500บาท

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 200x150x12.0mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 16,900บาท

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ ขนาด 8"นิ้ว x 8"นิ้ว

ราคาเหล็กกล่องดำ 200x200x4.0mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 5,600บาท 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 200x200x4.5mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 6,100บาท

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 200x200x6.0mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 7,800บาท 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 200x200x9.0mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 14,800บาท

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 200x200x10.0mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 15,900บาท 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 200x200x12.0mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 19,700บาท 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ ขนาด 10"นิ้ว x 4"นิ้ว

ราคาเหล็กกล่องดำ 250x100x4.5mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 7,200บาท 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 250x100x6.0mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 8,900บาท

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 250x100x9.0mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 13,500บาท

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ ขนาด 10"นิ้ว x 6"นิ้ว

ราคาเหล็กกล่องดำ 250x150x4.5mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 7,500บาท

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 250x150x6.0mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 9,700บาท

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 250x150x9.0mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 14,000บาท

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 250x150x12.0mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 18,000บาท

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ ขนาด 10"นิ้ว x 8"นิ้ว

ราคาเหล็กกล่องดำ 250x200x4.5mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 9,900บาท

โทร.สั่ง064-468-2654  ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 250x200x6.0mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 12,260บาท

โทร.สั่ง064-468-2654  ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 250x200x9.0mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 16,900บาท

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ ขนาด 10"นิ้ว x 10"นิ้ว ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกล่องดำ 250x250x4.5mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 11,500บาท 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 250x250x8.0mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 15,900บาท 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กกล่องดำ 250x250x12.0mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 23,700บาท 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

 

 

 

 

 
 
thaiflag small Thailand