ตะแกรงฉีก Expaned sheet steel

ตะแกรงฉีก มีหลายรุ่นหลายขนาด ตามภาพที่เห็นเป็นรุ่นตาห่าง2นิ้ว ยอดนิยม

โทรสั่งตะแกรงฉีก 064-468-2654โทรมาสั่ง ชำระเงิน แล้วเราไปส่งให้ได้เลยจ้า พร้อมจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ขอบคุณมากจ้า 

 

 

ตะแกรงฉีก มีหลายรุ่นหลายขนาด ตามภาพที่เห็นเป็นรุ่นตาห่าง2นิ้ว ยอดนิยม โทรสั่งตะแกรงฉีก หรือโทรถามเพิ่มเติมได้ที่064-468-2654 ของมีเลย เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

 

 

 

ราคาตะแกรงฉีก

โทรสั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า

.ราคาตะแกรงฉีก S-6 x4'x8' bkssteel.com หนา1.6มม ราคา1,150บาท

โทรสั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เรามีรถไปส่งให้ได้จ้า

.ราคาตะแกรงฉีก S-6 x4'x8' bkssteel.com หนา2.3มม ราคา1,290บาท

โทรสั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เรามีรถไปส่งให้ได้จ้า

ราคาตะแกรงฉีก

โทรสั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า

1.ราคาตะแกรงฉีก XS-31 x4'x8' bkssteel.com หนา1.2มม ราคา490บาท

โทรสั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เรามีรถไปส่งให้ได้จ้า

.ราคาตะแกรงฉีก XS-32 x4'x8' bkssteel.com หนา1.6มม ราคา690บาท

โทรสั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เรามีรถไปส่งให้ได้จ้า

.ราคาตะแกรงฉีก XS-33 x4'x8' bkssteel.com หนา2.3มม ราคา1,290บาท

โทรสั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เรามีรถไปส่งให้ได้จ้า

.ราคาตะแกรงฉีก XS-33 x5'x10' bkssteel.com หนา2.3มม ราคา2,200บาท

โทรสั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เรามีรถไปส่งให้ได้จ้า

.ราคาตะแกรงฉีก XS-41 x4'x8' bkssteel.com หนา1.6มม ราคา490บาท

โทรสั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เรามีรถไปส่งให้ได้จ้า

.ราคาตะแกรงฉีก XS-42 x4'x8' bkssteel.com หนา2.3มม ราคา690บาท

โทรสั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เรามีรถไปส่งให้ได้จ้า

.ราคาตะแกรงฉีก XS-42 x5'x10' bkssteel.com หนา2.3มม ราคา1,300บาท

โทรสั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เรามีรถไปส่งให้ได้จ้า

.ราคาตะแกรงฉีก XS-43 x4'x8' bkssteel.com หนา3.2มม ราคา1,290บาท

โทรสั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เรามีรถไปส่งให้ได้จ้า

.ราคาตะแกรงฉีก XS-43 x5'x10' bkssteel.com หนา3.2มม ราคา1,950บาท

โทรสั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เรามีรถไปส่งให้ได้จ้า

.ราคาตะแกรงฉีก XS-51 x4'x8' bkssteel.com หนา1.6มม ราคา490บาท

โทรสั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เรามีรถไปส่งให้ได้จ้า

.ราคาตะแกรงฉีก XS-52 x4'x8' bkssteel.com หนา2.3มม ราคา790บาท

โทรสั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เรามีรถไปส่งให้ได้จ้า

.ราคาตะแกรงฉีก XS-52 x5'x10' bkssteel.com หนา2.3มม ราคา1,400บาท

โทรสั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เรามีรถไปส่งให้ได้จ้า

.ราคาตะแกรงฉีก XS-53 x4'x8' bkssteel.com หนา3.2มม ราคา1,490บาท

โทรสั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เรามีรถไปส่งให้ได้จ้า

.ราคาตะแกรงฉีก XS-53 x5'x10' bkssteel.com หนา3.2มม ราคา1,980บาท

โทรสั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เรามีรถไปส่งให้ได้จ้า

.ราคาตะแกรงฉีก XS-61 x4'x8' bkssteel.com หนา2.3มม ราคา690บาท

โทรสั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เรามีรถไปส่งให้ได้จ้า

.ราคาตะแกรงฉีก XS-62 x4'x8' bkssteel.com หนา3.2มม ราคา980บาท

โทรสั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เรามีรถไปส่งให้ได้จ้า

.ราคาตะแกรงฉีก XS-62 x5'x10' bkssteel.com หนา3.2มม ราคา1,590บาท

โทรสั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เรามีรถไปส่งให้ได้จ้า

.ราคาตะแกรงฉีก XS-63 x4'x8' bkssteel.com หนา4.5มม ราคา1,700บาท

โทรสั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เรามีรถไปส่งให้ได้จ้า

.ราคาตะแกรงฉีก XS-63 x5'x10' bkssteel.com หนา4.5มม ราคา2,450บาท

โทรสั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เรามีรถไปส่งให้ได้จ้า

.ราคาตะแกรงฉีก XS-71 x4'x8' bkssteel.com หนา2.3มม ราคา590บาท

โทรสั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เรามีรถไปส่งให้ได้จ้า

.ราคาตะแกรงฉีก XS-72 x4'x8' bkssteel.com หนา3.2มม ราคา790บาท

โทรสั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เรามีรถไปส่งให้ได้จ้า

.ราคาตะแกรงฉีก XS-73 x4'x8' bkssteel.com หนา4.5มม ราคา1,290บาท

โทรสั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เรามีรถไปส่งให้ได้จ้า

.ราคาตะแกรงฉีก XS-75 x4'x8' bkssteel.com หนา3.2มม ราคา690บาท

โทรสั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เรามีรถไปส่งให้ได้จ้า

.ราคาตะแกรงฉีก XS-77 x4'x8' bkssteel.com หนา6.0มม ราคา1,490บาท

โทรสั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เรามีรถไปส่งให้ได้จ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
thaiflag small Thailand