เหล็กแผ่นรูสี่เหลี่ม

 

 
 

thaiflag small Thailand