ระบบท่อดับเพลิง Fire Alarm System

 

www.bkssteel.com

ราคาระบบดับเพลิง โทร.064-468-2654

1. Steel Pipe #10 ERW 1"(ท่อดับเพลิง) bkssteel.com ยาว6เมตร ราคา740บาทต่อเส้น
2. Steel Pipe #10 ERW 1-1/4"(ท่อดับเพลิง) ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา870บาทต่อเส้น
3. Steel Pipe #10 ERW 1-1/2"(ท่อดับเพลิง)ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา950บาทต่อเส้น
4. Steel Pipe #10 ERW 2-1/2"(ท่อดับเพลิง)ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา1,590บาทต่อเส้น
5. Steel Pipe #10 ERW 4"(ท่อดับเพลิง)ยาว 6เมตร bkssteel.com ราคา2,230บาทต่อเส้น
6. ข้อต่ออุปกรณ์ท่อค่าวัสดุ 40%ของราคาท่อ ค่าแรง 30%ของค่าวัสดุ bkssteel.com(ระบบดับเพลิง)
7. Fier Hose Cabinet ตู้สายดับเพลิงแบบพับ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด(ถุงมือ+ขวาน)(ชุดตู้ดับเพลิง)

8. เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุbkssteel.com(ระบบท่อดับเพลิง)

9. Sprinkler Head Pendent 1/2" Temp 155F (ชุดหัวสปริงเกอร์ที่ห้อยลงมาของระบบดับเพลิง)
10. ราคาทาสีท่อดับเพลิงให้เป็นสีแดง ค่าวัสดุ30% ของราคาท่อ ค่าแรง30% ของค่าวัสดุ(ระบบดับเพลิง)
11. ทดสอบระบบคิดราคาจาก ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อวัสดุ ค่าแรง30% ของค่าวัสดุ(ระบบท่อดับเพลิง)
12.ทำความสะอาดคิดราคาจากค่าวัสดุ 10%ของราคาท่อวัสดุ ค่าแรง30% ของค่าวัสดุ(ระบบท่อดับเพลิง)

13. ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อดับเพลิงคิดราคาจาก ค่าวัสดุ 10%ของราคาท่อวัสดุ

      ค่าแรง30% ของค่าวัสดุ(ระบบท่อดับเพลิง)bkssteel.com

 

 

 

 

 

 

 

 

ตีราคา ระบบดับเพลิง ท่อSCH-10
1.ท่อสตีม SCH 10 ขนาด 1" ยาว 6 เมตร bkssteel.com ซื้อ300เส้น  เสนอราคา450บาท
2.ท่อสตีม SCH 10 ขนาด 1-1/2" ยาว 6 เมตร bkssteel.com ซื้อ120เส้น เสนอราคา 650บาท
3.ท่อสตีม SCH 10 ขนาด 2" ยาว 6 เมตร bkssteel.com ซื้อ130เส้น เสนอราคา795บาท
4.ท่อสตีม SCH 10 ขนาด 2-1/2" ยาว 6 เมตร bkssteel.com ซื้อ50เส้น เสนอราคา1,170บาท
5.ท่อสตีม SCH 10 ขนาด 3" ยาว 6 เมตร bkssteel.com ซื้อ45เส้น  เสนอราคา1,396บาท
6.ท่อสตีม SCH 10 ขนาด 4" ยาว 6 เมตร bkssteel.com ซื้อ 38เส้น เสนอราคา1,780บาท
7.ท่อสตีม SCH 10 ขนาด 6" ยาว 6 เมตร bkssteel.com ซื้อ 30เส้น เสนอราคา2,950บาท
8.เหล็กรางน้ำ ขนาด 3" ยาว 6 เมตร bkssteel.com ซื้อ 34เส้น เสนอราคา1,050บาท

 

 

 

 

ตีราคาอุปกรณ์fitting 
สามทางเชื่อม
1.สามทางเชื่อม ขนาด 1"x1" ซื้อ270ตัว เสนอราคา45บาท
2.สามทางเชื่อม ขนาด 1-1/2"x1-1/2" ซื้อ145ตัว เสนอราคา75บาท
3.สามทางเชื่อม ขนาด 3"x3" ซื้อ42ตัว เสนอราคา200บาท
สามทางเชื่อม ลด 
1.สามทางเชื่อมลด ขนาด 1-1/2"x1" ซื้อ270ตัว เสนอราคา75บาท
2.สามทางเชื่อมลด ขนาด 2"x1" ซื้อ270ตัว เสนอราคา200บาท
3.สามทางเชื่อมลด ขนาด 6"x3" ซื้อ270ตัว เสนอราคา1,300บาท
ข้องอเชื่อม
1.ข้องอชื่อม 90องศา ขนาด 1" ซื้อ360ตัว เสนอราคา25บาท
2.ข้องอชื่อม 90องศา ขนาด 1-1/2" ซื้อ60ตัว เสนอราคา35บาท
3.ข้องอชื่อม 90องศา ขนาด 2" ซื้อ40ตัว เสนอราคา45บาท
4.ข้องอชื่อม 90องศา ขนาด 2-1/2" ซื้อ60ตัว เสนอราคา85บาท
5.ข้องอชื่อม 90องศา ขนาด 3" ซื้อ30ตัว เสนอราคา150บาท
6.ข้องอชื่อม 90องศา ขนาด 4" ซื้อ48ตัว เสนอราคา290บาท
7.ข้องอชื่อม 90องศา ขนาด 6" ซื้อ65ตัว เสนอราคา700บาท
ข้อลด หรือ ลดกลมเชื่อม หรือ ข้อลดกลมเชื่อม
1.ข้อลดกลมเชื่อม ขนาด 1-1/2"x1" ซื้อ300ตัว เสนอราคา45บาท
2.ข้อลดกลมเชื่อม ขนาด 2"x1-1/2" ซื้อ85ตัว เสนอราคา55บาท
3.ข้อลดกลมเชื่อม ขนาด 2-1/2"x2" ซื้อ55ตัว เสนอราคา65บาท
4.ข้อลดกลมเชื่อม ขนาด 3"x2-1/2" ซื้อ65ตัว เสนอราคา150บาท
5.ข้อลดกลมเชื่อม ขนาด 6"x4" ซื้อ35ตัว เสนอราคา350บาท

 

fittings2654 20042023

 

 

 
 
thaiflag small Thailand