ราคาท่อดับเพลิง SCH 40 ASTM A53

 

WWW.bkssteel.com

ราคาท่อดับเพลิง SCH 40 ASTM A53

โทร.064-468-2654 Schedule 40

1.ท่อดับเพลิงมีตะเข็บ Schedule 40 Dia 1-1/2" ท่อเหล็กยาว 6 เมตร 

 www.bkssteel.com ราคา 750บาท โทร.064-468-2654.

2.ท่อดับเพลิงมีตะเข็บ Schedule 40 Dia 1" ท่อเหล็กยาว 6 เมตร 

www.bkssteel.com ราคา 510บาท โทร.064-468-2654.

3. หัวสปริงเกอร์ 1/2 Sprinkler Head Dia 1/2  หัวจ่ายน้ำฉุกเฉิน 

www.bkssteel.com ราคา 350บาท โทร.064-468-2654.

 

 

 

ตีราคาระบบงานดับเพลิง SCH40 ASTM A53
Fire Pump Installation
Fire Protection System
1.BSP:ASTM A53 Grade A SCH40:3/4"x6M.ERW bkssteel.com ราคา 340บาท
2.BSP:ASTM A53 Grade A SCH40:1"x6M.ERW bkssteel.com ราคา 490บาท
3.BSP:ASTM A53 Grade A SCH40:2"x6M.ERW bkssteel.com ราคา 1,150บาท
4.BSP:ASTM A53 Grade A SCH40:6"x6M.ERW bkssteel.com ราคา 4,980บาท
5.BSP:ASTM A53 Grade A SCH40:8"x6M.ERW bkssteel.com ราคา 7,990บาท
6.BSP:ASTM A53 Grade B SCH40:10"x6M.ERW bkssteel.com ราคา 13,600บาท
7.Stainless Pipe: 1/2"x6M. SCH40 SUS304 bkssteel.com ราคา 1,490บาท
Office Sprinkler Installation
Fire Protection System
1.BSP:ASTM A53 Grade A SCH40:1/2"x6M.ERW bkssteel.com ราคา 290บาท
2.BSP:ASTM A53 Grade A SCH40:3/4"x6M.ERW bkssteel.com ราคา 340บาท
3.BSP:ASTM A53 Grade A SCH40:1"x6M.ERW bkssteel.com ราคา 490บาท
4.BSP:ASTM A795 Grade A SCH10:1-1/2"x6M.ERW bkssteel.com ราคา 690บาท
5.BSP:ASTM A795 Grade A SCH10:2"x6M.ERW bkssteel.com ราคา 890บาท
6.BSP:ASTM A795 Grade A SCH10:4"x6M.ERW bkssteel.com ราคา 1,790บาท
Storage Sprinkler Installation
Fire Protection System
1.BSP:ASTM A53 Grade A SCH40:1/2"x6M.ERW bkssteel.com ราคา 290บาท
2.BSP:ASTM A53 Grade A SCH40:3/4"x6M.ERW bkssteel.com ราคา 340บาท
3.BSP:ASTM A53 Grade A SCH40:1"x6M.ERW bkssteel.com ราคา 490บาท
4.BSP:ASTM A795 Grade A SCH10:1-1/2"x6M.ERW bkssteel.com ราคา 690บาท
5.BSP:ASTM A795 Grade A SCH10:2"x6M.ERW bkssteel.com ราคา 890บาท
6.BSP:ASTM A795 Grade A SCH10:4"x6M.ERW bkssteel.com ราคา 1,790บาท
7.BSP:ASTM A795 Grade A SCH10:6"x6M.ERW bkssteel.com ราคา 2,995บาท
Inside Hydrant Installation
Fire Protection System
1.BSP:ASTM A53 Grade A SCH40:1"x6M.ERW bkssteel.com ราคา 490บาท
2.BSP:ASTM A795 Grade A SCH10:2-1/2"x6M.ERW bkssteel.com ราคา 1,190บาท
3.BSP:ASTM A795 Grade A SCH10:4"x6M.ERW bkssteel.com ราคา 1,790บาท
Main Pipe Installation
Fire Protection System
1.BSP:ASTM A795 Grade A SCH10:6"x6M.ERW bkssteel.com ราคา 2,995บาท
Outside Hydrant Installation
Fire Protection System
1.BSP:ASTM A795 Grade A SCH10:4"x6M.ERW bkssteel.com ราคา 1,790บาท
2.BSP:ASTM A795 Grade A SCH10:6"x6M.ERW bkssteel.com ราคา 2,995บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
thaiflag small Thailand