ราคาท่อแสตนเลส SCH40 SML

ราคาท่อแสตนเลส SCH80 SML

ราคาท่อแสตนเลสSCH40 SML

Stainless steel seamless pipe ASTM/ASME A/SA312

TP304/304 ”×SCH40SX6m  HEAT

โทรสั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า 

ราคาท่อแสตนเลสSUS 304/304L SCH 40 SML ขนาด 1-1/2" ยาว6เมตร bkssteel.com

Stainless steel seamless pipe ASTM/ASME A/SA312 TP304/304 1-1/2”×SCH40SX6m HEAT

ราคา 4,900บาทต่อเส้น โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า

ราคาหน้าแปลนมีรูตรงกลาง แสตนเลส SUS 304 PN16 ตาดี ขนาด 1-1/2" bkssteel.com

ราคา 497บาทต่อชิ้น โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า

ราคาหน้าแปลนทึบ แสตนเลส SUS 304 PN16 บอด ขนาด 1-1/2" bkssteel.com

ราคา 590บาทต่อชิ้น โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า

ราคาข้องอ 90องศา แสตนเลส SUS 304 SCH 40 SMLS  ขนาด 1-1/2" bkssteel.com

ราคา 290บาทต่อชิ้น โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า

ราคาท่อแสตนเลสSCH80 SML

Stainless steel seamless pipe ASTM/ASME A/SA312

TP304/304 ”×SCH80SX6m  HEAT

โทรสั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า

ราคาท่อแสตนเลสSUS 304/304L SCH 80 SML ขนาด 2" ยาว6เมตร bkssteel.com

Stainless steel seamless pipe ASTM/ASME A/SA312 TP304/304 2”×SCH80SX6m  HEAT

ราคา 11,900บาทต่อเส้น โทร.สั่ง064-468-2654  ขอบคุณมากจ้า

ราคาข้องอ 90องศา แสตนเลส SUS 304 SCH 40 SMLS  ขนาด 1-1/2" bkssteel.com

ราคา 290บาทต่อชิ้น โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
thaiflag small Thailand