อุปกรณ์ fitting

 

อุปกรณ์ fitting

อุปกรณ์ งานระบบ CHW

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า

สามทางลด SCH80 Seamless สามทางลด ขนาด 1-1/2" ลด 1" ราคา 870บาท
ข้องอเชื่อม 90องศา SCH80 Seamless ขนาด 1" ราคา 110บาท
หน้าแปลนเชื่อม 1" Class 150 ขนาด 1" ราคา 150บาท
Fate Valve 1-1/2"  ราคา 795บาท

สามทางลด SCH80 Seamless สามทางลด 1-1/2" ลด 1/2" ราคา 950บาท

อุปกรณ์ fitting 3000lbs

อุปกรณ์ งานระบบ แรงดัน 3000ปอนด์

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า

ราคาข้องอเชื่อม 90องศา แบบสวมเชื่อม 3000lbs  ขนาด 1" ราคา 350บาท
ราคาข้อต่อ 3ทางเชื่อม แบบสวมเชื่อม 3000lbs  ขนาด 1" ราคา 490บาท
ข้อต่อตรง แบบสวมเชื่อม 3000lbs  ขนาด 1" ราคา 250บาท
ข้อต่อตรง แบบเกลียว 3000lbs  ขนาด 1" ราคา 250บาท
ยูเนี่ยน  3000lbs  ขนาด 1" ราคา 450บาท
นิเปิ้ล  3000lbs  ขนาด 1" ราคา 250บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
thaiflag small Thailand