อุปกรณ์ fitting

 

อุปกรณ์ fitting

อุปกรณ์ งานระบบ CHW

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า

สามทางลด SCH80 Seamless สามทางลด ขนาด 1-1/2" ลด 1" ราคา 870บาท
ข้องอเชื่อม 90องศา SCH80 Seamless ขนาด 1" ราคา 110บาท
หน้าแปลนเชื่อม 1" Class 150 ขนาด 1" ราคา 150บาท
Fate Valve 1-1/2"  ราคา 795บาท

สามทางลด SCH80 Seamless สามทางลด 1-1/2" ลด 1/2" ราคา 950บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
thaiflag small Thailand