ราคาท่อกลมดำ แป๊ปกลมดำ ท่อดำ

ราคาท่อblack steel Pipe ราคาท่อกลมดำทำหลังคา 

  

 โทร.081-735-9191.โทร.089-838-4499.โทร.081-887-9449

 

 

 

ราคาท่อกลมดำ bks steel.com โทร.081-735-9191.
ราคาท่อกลมดำ 6นิ้ว หนา8มิล JISg3444 ยาว6เมตร bks steel.comขายบาท 
ราคาท่อกลมดำ 7นิ้ว หนา6มิล มอก.107 ยาว6เมตร bks steel.comขายบาท
ราคาท่อกลมดำOD 63.5mm.x3.2มิลJISg3444ยาว6เมตรbks steel.comขายบาท
ราคาท่อกลมดำ 10นิ้ว หนา6มิล JISg3444 ยาว6เมตร bks steel.comขายบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BKS STEEL

ราคาท่อดำ ท่อกลมดำ

โทร.สั่ง 064-468-2654.โทร.064-638-5595.โทร.089-838-4499.

.....................................................................................................................................................................................

ราคาท่อกลมดำ 3/8" (ท่อดำขนาด 17mm)ท่อกลมดำสามหุน ยาว 6 เมตร ราคาท่อกลมดำ 10mm 

1.1.ราคาท่อกลมดำ 3/8"(10mm)(OD 15.9mm.)หนา 1.2มิล ยาว6เมตรbks steelขายบาท นน 2.6กก/ส.  

1.2.ราคาท่อกลมดำ 3/8"(10mm)(OD17.2mm.)หนา 2 มิล ยาว6เมตรbks steelขายบาท นน4.5กก/ส

โทรสั่งของ 064-468-2654 โทร.064-638-5595 โทร.089-838-4499 bks steel ของมีเลย เรามีรถไปส่งให้ได้

ราคาท่อกลมดำ 1/2" (ท่อดำขนาด 21.7mm)ท่อกลมดำสี่หุน ยาว 6 เมตร 

2.1.ราคาท่อกลมดำ 1/2"(OD19.5mm.)หนา 1.2มิล ยาว6เมตรbks steelขายบาท นน 3.1กก/ส.

2.2.ราคาท่อกลมดำ 1/2"(OD19.6mm.)หนา 1.4มิล ยาว6เมตรbks steelขายบาท นน 3.7กก/ส.

2.3.ราคาท่อกลมดำ 1/2"(OD21.4mm.)หนา 1.8มิลJISg3444 ยาว6เมตรbks steelขายบาท นน 4.5กก/ส.

2.4.ราคาท่อกลมดำ 1/2"(OD21.5mm.)หนา 2 มิล มอก107.ยาว6เมตรbks steelขายบาท นน 5.6กก/ส.

2.5.ราคาท่อกลมดำ 1/2"(OD21.7mm.)หนา 2.5มิล มอก107.ยาว6เมตรbks steelขายบาท นน 7กก/ส.

2.6.ราคาท่อกลมดำ 1/2"(OD21.3mm.)หนา 3.2มิล มอก. ยาว6เมตรbks steel ขาย บาท นน 8.2กก/ส.

โทรสั่งของ 064-468-2654 โทร.064-638-5595 โทร.089-838-4499 bks steel ของมีเลย เรามีรถไปส่งให้ได้

ราคาท่อกลมดำ  3/4"(ท่อดำขนาด 25mm)ท่อกลมดำหกหุน ยาว 6 เมตร 

3.1.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD25.2mm.)หนา 1.2มิล ยาว6เมตรbks steelขายบาท นน 4.0 กก/ส.

3.2.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD25.5mm.)หนา 1.4มิล ยาว6เมตรbks steelขายบาท นน 4.6 กก/ส.

3.3.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD25.5mm.)หนา 1.7มิล ยาว6เมตรbks steelขายบาท นน 5.8 กก/ส.

โทรสั่งของ 064-468-2654 โทร.064-638-5595 โทร.089-838-4499 bks steel ของมีเลย เรามีรถไปส่งให้ได้

ท่อกลมดำ 3/4" (ท่อดำขนาด 27.2mm)ท่อกลมดำหกหุน ยาว 6 เมตร

1.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD26.3mm.)หนา 1.2มิลbks steelยาว6เมตร ขายบาท นน 4.3กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD27.1mm.)หนา 1.5มิลJISg3444bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน 5.7กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD27.1mm.)หนา 1.7มิลJISg3444bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน 6.5กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD27.1mm.)หนา 1.8มิลJISg3444bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน 6.8กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD26.6mm.)หนา 2.0มิลJISg3444bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน 7.0กิโล/ส.

6.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD27.4mm.)หนา 2.3มิล มอก. bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน 7.7กิโล/ส.

7.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD27.3mm.)หนา 2.5มิล มอก107. bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน 9.0กิโล/ส.

8.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD27mm.)หนา 2.8มิล มอก107. bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน 9.7กิโล/ส.

9.ราคาท่อกลมดำ 3/4"(OD27.3mm.)หนา 3.2มิล มอก107. bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน 10.7กิโล/ส.

โทรสั่งของ064-468-2654 โทร.064-638-5595 โทร.089-838-4499 bks steel ของมีเลย เรามีรถไปส่งให้ได้

ราคาท่อกลมดำ 1" (ท่อดำขนาด 28.3mm)ท่อดำหนึ่งนิ้ว ยาว 6 เมตร

1.ราคาท่อกลมดำ 1"(OD28mm.)หนา 1.4มิลbks steelยาว6เมตร ขายบาท นน 5.3กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 1"(OD28.3mm.)หนา 1.7มิล bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน 6.6กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 1"(OD28.4mm.)หนา 1.9มิล bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน 7.4กิโล/ส.

โทรสั่งของ064-468-2654 โทร.064-638-5595 โทร.089-838-4499 bks steel ของมีเลย เรามีรถไปส่งให้ได้

ราคาท่อกลมดำ 1" (ท่อกลมดำขนาด 33.4mm)ท่อดำหนึ่งนิ้ว ยาว 6 เมตร ราคาท่อกลมดำ 25mm 

1.ราคาท่อกลมดำ 1"(25)(OD33.9mm.)หนา 1.4มิลJISg3444bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน 6.7กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 1"(25)(OD33.7mm.)หนา 1.5มิลJISg3444bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน 7.2กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 1"(25)(OD33.7mm.)หนา 1.7มิลJISg3444bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน8.2 กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 1"(25)(OD34.1mm.)หนา 1.8มิลJISg3444bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน 8.6กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำ 1"(25)(OD34mm.)หนา 2.0มิล มอก. bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน 9.0กิโล/ส.

6.ราคาท่อกลมดำ 1"(25)(OD33.6mm.)หนา 2.3มิล มอก107.bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน 10กิโล/ส.

7.ราคาท่อกลมดำ 1"(25)(OD33.8mm.)หนา 2.5มิล มอก107.bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน 11.2กิโล/ส.

8.ราคาท่อกลมดำ 1"(25)(OD33.7mm.)หนา 2.8มิล มอก107.bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน 12.1กิโล/ส.

9.ราคาท่อกลมดำ 1"(25)(OD33.5mm.)หนา 3.2มิล มอก107.bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน 13.2กิโล/ส.

10.ราคาท่อกลมดำ 1"(25)(OD33.6mm.)หนา 4มิลJISg3444 bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน 16.4กิโล/ส.

โทรสั่งของ064-468-2654 โทร.064-638-5595 โทร.089-838-4499 bks steel ของมีเลย เรามีรถไปส่งให้ได้

ราคาท่อกลมดำ วัดเกี่ยวนอกท่อได้ 38 มม  (ท่อกลมดำขนาดOD 38mm)

1.ราคาท่อกลมดำ วัดนอก 38 มม(OD38.3mm.)หนา 1.2มิลbks steelยาว6เมตร ขายบาท นน 6.5กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ วัดนอก 38 มม(OD38.2mm.)หนา 1.4มิล.bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน 7.7กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ วัดนอก 38 มม(OD37.9mm.)หนา 1.7มิล.bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน 9.0กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ วัดนอก 38 มม(OD38.3mm.)หนา 1.9มิล.bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน 10.1กิโล/ส.

โทรสั่งของ064-468-2654 โทร.064-638-5595 โทร.089-838-4499 bks steel ของมีเลย เรามีรถไปส่งให้ได้

ราคาท่อกลมดำ1-1/4"(ท่อกลมดำขยาด 42.7mm)ท่อดำนิ้วสอง ยาว 6 เมตร

1.ราคาท่อกลมดำ 1-1/4"(OD41.3mm.)หนา 1.35มิลbks steelยาว6เมตร ขายบาท นน 7.8กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 1-1/4"(OD42.2mm.)หนา 1.5มิลJISg3444bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน 9.2กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 1-1/4"(OD42.6mm.)หนา 1.8มิลJISg3444bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน 11กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 1-1/4"(OD42.8mm.)หนา 2มิล มอก. bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน 11.5กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำ 1-1/4"(OD42.2mm.)หนา 2.3มิล มอก. bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน 12.8กิโล/ส.

6.ราคาท่อกลมดำ 1-1/4"(OD42.7mm.)หนา 2.5มิล มอก.bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน 14.3กิโล/ส.

7.ราคาท่อกลมดำ 1-1/4"(OD42.5mm.)หนา 2.8มิลJISg3444bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน 15.6กิโล/ส.

8.ราคาท่อกลมดำ 1-1/4"(OD42.8mm.)หนา 3.2มิล มอก.bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน 17.3กิโล/ส.

โทรสั่งของ064-468-2654 โทร.064-638-5595 โทร.089-838-4499 bks steel ของมีเลย เรามีรถไปส่งให้ได้

ราคาท่อกลมดำ ท่อวัดเกี่ยวนอกได้OD 44mm(1-1/2") ยาว 6 เมตร

1.ราคาท่อกลมดำ วัดนอก 44mm หนา 1.4มิล bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน 8.4กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ วัดนอก 44mm หนา 1.7มิล bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน 10.7กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ วัดนอก 44mm หนา 1.9มิล bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน 11.7กิโล/ส.

โทรสั่งของ064-468-2654 โทร.064-638-5595 โทร.089-838-4499 bks steel ของมีเลย เรามีรถไปส่งให้ได้

ราคาท่อกลมดำ 1"1/2 (40)(ท่อกลมดำขยาด 48.6mm) ท่อดำนิ้วครึ่ง ยาว 6 เมตร

1.ราคาท่อกลมดำ 1"1/2(40)(OD46mm.)หนา 1.4มิลbks steelยาว6เมตร ขาย375บาท นน 9.1กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 1"1/2(40)(OD48.4mm.)หนา 1.5มิลJISg3444bks steelยาว6เมตรขายบาท นน10.5กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 1"1/2(40)(OD48.4mm.)หนา 1.7มิลJISg3444bks steelยาว6เมตรขายบาท นน12กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 1"1/2(40)(OD48.7mm.)หนา 1.8มิลJISg3444bks steelยาว6เมตรขายบาท นน12.6กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำ 1"1/2(40)(OD48.7mm.)หนา 2มิล มอก107 bks steelยาว6เมตรขายบาท นน13.1กิโล/ส.

6.ราคาท่อกลมดำ 1"1/2(40)(OD48.4mm.)หนา 2.3มิล มอก107 bks steelยาว6เมตรขายบาท นน14.5กิโล/ส.

7.ราคาท่อกลมดำ 1"1/2(40)(OD48.5mm.)หนา 2.5มิล มอก107 bks steelยาว6เมตรขายบาท นน 16.4กิโล/ส.

8.ราคาท่อกลมดำ 1"1/2(40)(OD48.7mm.)หนา 2.8มิล มอก107 bks steelยาว6เมตรขายบาท นน17.8กิโล/ส.

9.ราคาท่อกลมดำ 1"1/2(40)(OD48.3mm.)หนา 3.2มิล มอก107 bks steelยาว6เมตรขายบาท นน19.6กิโล/ส.

10.ราคาท่อกลมดำ 1"1/2(40)(OD48.2mm.)หนา 3.5มิล มอก bks steelยาว6เมตรขายบาท นน21.9กิโล/ส.

11.ราคาท่อกลมดำ 1"1/2(40)(OD48.4mm.)หนา 4มิล มอก107 bks steelยาว6เมตรขายบาท นน24.4กิโล/ส.

12.ราคาท่อกลมดำ 1"1/2(40)(OD48.6mm.)หนา 4.5มิล มอก bks steelยาว6เมตรขายบาท นน27.2กิโล/ส.

13.ราคาท่อกลมดำ 1"1/2(40)(OD48.7mm.)หนา 5มิลJISg3444 bks steelยาว6เมตรขายบาท นน30กิโล/ส.

โทรสั่งของ064-468-2654  โทร.064-638-5595 โทร.089-838-4499  bks steel ของมีเลย เรามีรถไปส่งให้ได้

ราคาท่อกลมดำ 2"(ท่อกลมดำ วัดเกี่ยวนอกท่อขนาด 50.4mm) ท่อดำสองนิ้ว ยาว 6 เมตร 

1.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD50.5mm.)หนา 1.4มิล bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน 10.3กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD50.5mm.)หนา 1.7มิล bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน 12.2กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD5.05mm.)หนา 1.9มิล bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน 13.6กิโล/ส.

โทรสั่งของ064-468-2654   โทร.064-638-5595 โทร.089-838-4499 bks steel ของมีเลย เรามีรถไปส่งให้ได้

ราคาท่อกลมดำ 2"(50)(ท่อกลมดำขนาด 60.5mm)ท่อดำสองนิ้ว ยาว 6 เมตร

1.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD60.4mm.)หนา 1.5มิลJISg344bks steelยาว6เมตรขายบาท นน13.2กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD60mm.)หนา 1.7มิลJISg3444bks steelยาว6เมตรขายบาท นน15กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD60.3mm.)หนา 1.8มิลJISg3444bks steelยาว6เมตรขายบาท นน15.8กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD60.4mm.)หนา 2มิล มอก bks steelยาว6เมตรขายบาท นน16.5กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD60.4mm.)หนา 2.3มิล มอก bks steelยาว6เมตรขายบาท นน18.2กิโล/ส.

6.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD60.9mm.)หนา 2.5มิลJISg3444bks steelยาว6เมตรขายบาท นน20.7กิโล/ส.

7.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD60.5mm.)หนา 2.8มิล มอก107. bks steelยาว6เมตรขายบาท นน22.4กิโล/ส.

8.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD60.7mm.)หนา 3.2มิล มอก bks steelยาว6เมตรขายบาท นน25กิโล/ส.

9.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD60.2mm.)หนา 3.5มิลJISg3444bks steelยาว6เมตรขายบาท นน28.2กิโล/ส.

10.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD60.5mm.)หนา 4มิล มอก107. bks steelยาว6เมตรขายบาท นน30กิโล/ส.

11.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD60.7mm.)หนา 4.5มิล มอก107 bks steelยาว6เมตรขายบาท นน34.2กิโล/ส.

12.ราคาท่อกลมดำ 2"(OD60.5mm.)หนา 5มิลJISg3444bks steelยาว6เมตรขายบาท นน37.5กิโล/ส.

โทรสั่งของ064-468-2654   โทร.064-638-5595 โทร.089-838-4499 bks steel ของมีเลย เรามีรถไปส่งให้ได้

ราคาท่อกลมดำ วัดนอก 63.5mm (วัดเกี่ยวนอกท่อ 63.5mm) ยาว 6 เมตร

1.ราคาท่อกลมดำ วัดนอก 63.5 mm(OD63.5mm.)หนา 1.7มิล bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน 15.6กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ วัดนอก 63.5mm(OD63.9mm.)หนา 2มิล bks steelยาว6เมตรขายบาท นน 17.3กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ วัดนอก 63.5mm(OD63.6mm.)x 2.3มิลJIS bks steelยาว6เมตรขายบาท นน 19.3กิโล/ส.

4.ราคาท่อดำ วัดนอก63.5mm(OD63.6mm.)x3.2มิลJISg3444 bks steelย6เมตรขายบาท นน 26.3กิโล/ส.

โทรสั่งของ064-468-2654   โทร.064-638-5595 โทร.089-838-4499 bks steel ของมีเลย เรามีรถไปส่งให้ได้

ราคาท่อกลมดำ 2"1/2(65)(ท่อกลมดำขนาด 76.3mm)ท่อกลมดำสองนิ้วครึ่ง ยาว 6 เมตร

1.ราคาท่อกลมดำ 2"1/2(65)(OD76mm.)หนา 1.7มิลJIS bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน18.9กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 2"1/2(65)(OD76mm.)หนา 2มิล มอก107 bks steelยาว6เมตรขายบาท นน21กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 2"1/2(65)(OD76.5mm.)x 2.3มิล มอก107bks steelยาว6เมตรขายบาท นน23.2กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 2"1/2(65)(OD76.2mm.)x2.5มิล มอก107bks steelยาว6เมตรขายบาท นน26.3กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำ 2"1/2(65)(OD76mm.)หนา 2.8มิล มอก bks steelยาว6เมตรขายบาท นน28.9กิโล/ส.

6.ราคาท่อกลมดำ 2"1/2(65)(OD76.6mm.)x 3.2มิล มอก107 bks steelยาว6เมตรขายบาท นน32กิโล/ส.

7.ราคาท่อกลมดำ 2"1/2(65)(OD76.1mm.)x 3.5มิลJISg3444bks steelยาว6เมตรขายบาท นน35กิโล/ส.

8.ราคาท่อกลมดำ 2"1/2(65)(OD76.4mm.)x 4มิล มอก107 bks steelยาว6เมตรขายบาท นน39.2กิโล/ส.

9.ราคาท่อกลมดำ 2"1/2(65)(OD76.4mm.)หนา 4.5มิล มอก bks steelยาว6เมตรขายบาท นน44.3กิโล/ส.

10.ราคาท่อกลมดำ 2"1/2(65)(OD76.5mm.)x 5มิลJISg3444bks steelยาว6เมตรขายบาท นน48.6กิโล/ส.

โทรสั่งของ064-468-2654   โทร.064-638-5595 โทร.089-838-4499 bks steel ของมีเลย เรามีรถไปส่งให้ได้

ราคาท่อกลมดำ 3"(80)(ท่อกลมดำขนาด 89.1mm) ท่อดำสามนิ้ว ยาว 6 เมตร

1.ราคาท่อกลมดำ 3"(OD88.9mm.)หนา 1.8มิลJISg3444 bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน23.3กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 3"(OD88.2mm.)หนา 2มิล มอก bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน24.5กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 3"(OD89mm.)หนา 2.3มิลJISg3444bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน27กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 3"(OD89.4mm.)หนา 2.5มิล มอก bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน31กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำ 3"(OD89mm.)หนา 3.2มิล มอก107 bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน37กิโล/ส.

6.ราคาท่อกลมดำ 3"(OD89mm.)หนา 3.5มิล มอก107 bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน40.9กิโล/ส.

7.ราคาท่อกลมดำ 3"(OD89.1mm.)หนา 4.0มิล มอก107 bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน45.6กิโล/ส.

8.ราคาท่อกลมดำ 3"(OD89.4mm.)หนา 4.5มิล มอก107 bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน51.9กิโล/ส.

9.ราคาท่อกลมดำ 3"(OD89.4mm.)หนา 5มิล มอก107 bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน57.2.6กิโล/ส.

10.ราคาท่อกลมดำ 3"(OD89.2mm.)หนา 6มิลJISg3444bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน68กิโล/ส.

โทรสั่งของ064-468-2654   โทร.064-638-5595 โทร.089-838-4499 bks steel ของมีเลย เรามีรถไปส่งให้ได้

ราคาท่อกลมดำ 3"1/2 (ท่อกลมดำขนาด 101.6 mm) ท่อดำสามนิ้วครึ่ง ยาว 6เมตร

1.ราคาท่อกลมดำ 3"1/2(OD101.7mm.)หนา 2.3มิลbks steelยาว6เมตร ขายบาท นน 31.4กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 3"1/2(OD100.9mm.)หนา 2.8มิลJISg3444bks steelยาว6เมตรขายบาท นน38.5กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 3"1/2(OD101.6mm.)หนา 3.2มิล มอก107 bks steelยาว6เมตรขายบาท นน42.8กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 3"1/2(OD101.1mm.)หนา 3.5มิลJISg3444bks steelยาว6เมตรขายบาท นน46.9กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำ 3"1/2(OD101.5mm.)หนา 4.0มิล มอก bks steelยาว6เมตรขายบาท นน52.9กิโล/ส.

6.ราคาท่อกลมดำ 3"1/2(OD102mm.)หนา 4.5มิลJISg3444bks steelยาว6เมตรขายบาท นน60กิโล/ส.

7.ราคาท่อกลมดำ 3"1/2(OD101.6mm.)หนา 5มิล มอก107 bks steelยาว6เมตรขายบาท นน65.7กิโล/ส.

8.ราคาท่อกลมดำ 3"1/2(OD101.9mm.)หนา 6มิลJISg3444bks steelยาว6เมตรขายบาท นน77.6กิโล/ส.

โทรสั่งของ064-468-2654 โทร.064-638-5595 โทร.089-838-4499   bks steel ของมีเลย เรามีรถไปส่งให้ได้

ราคาท่อกลมดำ  4"(100) (ท่อกลมดำขนาด 114.3mm)ท่อดำสี่นิ้ว ยาว 6 เมตร

1.ราคาท่อกลมดำ 4"(100)(OD114mm.)หนา 2.3มิล มอก107 bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน34.3กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 4"(100)(OD114.3mm.)x2.5มิล มอก107 bks steelยาว6เมตรขายบาท นน39.7กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 4"(100)(OD114.4mm.)x2.8มิลJISg3444bks steelยาว6เมตรขายบาท นน42.9กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 4"(100)(OD113.7mm.)x3.2มิล มอก107 bks steelยาว6เมตรขายบาท นน48.5กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำ 4"(100)(OD114.2mm.)x3.5มิลJISg3444bks steelยาว6เมตรขายบาท นน53.2กิโล/ส.

6.ราคาท่อกลมดำ 4"(100)(OD114.7mm.)x4มิล มอก107 bks steelยาว6เมตรขายบาท นน59.2กิโล/ส.

7.ราคาท่อกลมดำ 4"(100)(OD114mm.)x 4.5มิล มอก107 bks steelยาว6เมตรขายบาท นน67กิโล/ส.

8.ราคาท่อกลมดำ 4"(100)(OD114.6mm.)x5มิล มอก107 bks steelยาว6เมตรขายบาท นน74.5กิโล/ส.

9.ราคาท่อกลมดำ 4"(100)(OD115mm.)x 5.6มิล มอก107 bks steelยาว6เมตรขายบาท นน86กิโล/ส.

10.ราคาท่อกลมดำ 4"(100)(OD114.6mm.)x6มิล มอก107 bks steelยาว6เมตรขายบาท นน87.5กิโล/ส.

โทรสั่งของ064-468-2654  โทร.064-638-5595 โทร.089-838-4499  bks steel ของมีเลย เรามีรถไปส่งให้ได้

ราคาท่อกลมดำ 5"(125)(ท่อกลมดำขนาด 139.8mm)ท่อดำห้านิ้ว ยาว 6 เมตร

1.ราคาท่อกลมดำ 5"(125)(OD139.8mm.)หนา 2.5มิล มอก bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน49.1กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 5"(125)(OD140mm.)x2.8มิล มอก107 bks steelยาว6เมตรขายบาท นน53.4กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 5"(125)(OD140.2mm.)x3.2มิล มอก107 bks steelยาว6เมตรขายบาท นน59.6กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 5"(125)(OD139.9mm.)x3.6มิล มอก107 bks steelยาว6เมตรขายบาท นน67.2กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำ 5"(125)(OD140.3mm.)x4มิล มอก107 bks steelยาว6เมตรขายบาท นน73.2กิโล/ส.

6.ราคาท่อกลมดำ 5"(125)(OD141mm.)x4.5มิล มอก107 bks steelยาว6เมตรขายบาท นน82.7กิโล/ส.

7.ราคาท่อกลมดำ 5"(125)(OD140.3mm.)x5มิลJISg3444bks steelยาว6เมตรขายบาท นน91.5กิโล/ส.

8.ราคาท่อกลมดำ 5"(125)(OD140.2mm.)x6มิล มอก bks steelยาว6เมตรขายบาท นน116.1กิโล/ส.

โทรสั่งของ064-468-2654  โทร.064-638-5595 โทร.089-838-4499  bks steel ของมีเลย เรามีรถไปส่งให้ได้

ราคาท่อกลมดำ 6"(150)(ท่อกลมดำขนาด 165.2mm)ท่อดำหกนิ้ว ยาว 6 เมตร

1.ราคาท่อกลมดำ 6"(150)(OD165.6mm.)หนา 2.8มิล มอก.bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน63กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 6"(150)(OD164.6mm.)x3.2มิล มอก.bks steelยาว6เมตรขายบาท นน71กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 6"(150)(OD165.5mm.)x3.5มิล มอก.bks steelยาว6เมตรขายบาท นน77.9กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 6"(150)(OD165mm.)x4มิล มอก.bks steelยาว6เมตรขายบาท นน86.8กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำ 6"(150)(OD165.6mm.)x4.5มิล มอก107 bks steelยาว6เมตรขายบาท นน98.2กิโล/ส.

6.ราคาท่อกลมดำ 6"(150)(OD165.3mm.)x5มิล มอก107 bks steelยาว6เมตรขายบาท นน108.4กิโล/ส.

7.ราคาท่อกลมดำ 6"(150)(OD165.6mm.)x6มิล มอก.bks steelยาว6เมตรขายบาท นน129.5กิโล/ส.

8.ราคาท่อกลมดำ 6"(150)(OD165.7mm.)x7มิลJISg3444bks steelยาว6เมตรขายบาท นน151.1กิโล/ส.

9.ราคาท่อกลมดำ 6"(150)(OD166.3mm.)x8มิลJISg3444bks steelยาว6เมตรขายบาท นน173.7กิโล/ส.

โทรสั่งของ064-468-2654  โทร.064-638-5595 โทร.089-838-4499  bks steel ของมีเลย เรามีรถไปส่งให้ได้

ราคาท่อกลมดำ 7"(175)(ท่อกลมดำขนาด 190.7mm)ท่อดำเจ็ดนิ้ว ยาว 6 เมตร

1.ราคาท่อกลมดำ 7"(175)(OD190.6mm.)หนา 4มิลJISg3444bks steelยาว6เมตรขายบาทนน101.8กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 7"(175)(OD190.6mm.)x4.5มิลJISg3444bks steelยาว6เมตรขายบาท นน114กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 7"(175)(OD191.2mm.)x5มิล มอก107 bks steelยาว6เมตรขายบาท นน125.9กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 7"(175)(OD189.8mm.)x6มิล มอก107 bks steelยาว6เมตรขายบาท นน147.7กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำ 7"(175)(OD190.4mm.)x7มิลJISg3444bks steelยาว6เมตรขายบาท นน172.2กิโล/ส.

6.ราคาท่อกลมดำ 7"(175)(OD191.6mm.)x8มิลJISg3444bks steelยาว6เมตรขายบาท นน200.6กิโล/ส.

7.ราคาท่อกลมดำ 7"(175)(OD189.3mm.)x9มิลJISg3444bks steelยาว6เมตรขายบาท นน226.8กิโล/ส.

โทรสั่งของ064-468-2654  โทร.064-638-5595 โทร.089-838-4499  bks steel ของมีเลย เรามีรถไปส่งให้ได้

ราคาท่อกลมดำ 8"(200)(ท่อกลมดำขนาด 216.3mm)ท่อดำแปดนิ้ว ยาว 6 เมตร

1.ราคาท่อกลมดำ 8"(OD217.2mm.)หนา 4มิลJISg3444bks steelยาว6เมตรขายบาทนน117.5กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 8"(200)(OD216mm.)x4.5มิล มอก107 bks steelยาว6เมตรขายบาท นน131.2กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 8"(200)(OD216mm.)x5มิลJISg3444bks steelยาว6เมตรขายบาท นน141.6กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 8"(200)(OD216.4mm.)x6มิล มอก107 bks steelยาว6เมตรขายบาท นน173กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำ 8"(200)(OD219mm.)x7มิลJISg3444bks steelยาว6เมตรขายบาท นน205.7กิโล/ส.

6.ราคาท่อกลมดำ 8"(200)(OD217mm.)x8มิล มอก107 bks steelยาว6เมตรขายบาท นน227.3กิโล/ส.

7.ราคาท่อกลมดำ 8"(200)(OD218mm.)x10มิลJISg3444bks steelยาว6เมตรขายบาท นน285.8กิโล/ส.

8.ราคาท่อกลมดำ 8"(200)(OD218mm.)x12มิลJISg3444bks steelยาว6เมตรขายบาท นน340กิโล/ส.

โทรสั่งของ064-468-2654  โทร.064-638-5595 โทร.089-838-4499  bks steel ของมีเลย เรามีรถไปส่งให้ได้

ราคาท่อกลมดำ 10"(250)(ท่อกลมดำขนาด 264.7mm)ท่อดำสิบนิ้ว ยาว 6 เมตร

1.ราคาท่อกลมดำ 10"(OD415mm.)หนา4.5มิลJISg3444bks steelยาว6เมตรขายบาทนน163.2กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 10"(250)(OD265mm.)x5มิลJISg3444bks steelยาว6เมตรขายบาท นน183.7กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 10"(250)(OD268.4mm.)x7มิลJISg3444bks steelยาว6เมตรขายบาท นน253.7กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 10"(250)(OD267mm.)x10มิลJISg3444bks steelยาว6เมตรขายบาท นน358.4กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำ 10"(250)(OD269mm.)x12มิลJISg3444bks steelยาว6เมตรขายบาท นน426.5กิโล/ส.

โทรสั่งของ064-468-2654  โทร.064-638-5595 โทร.089-838-4499  bks steel ของมีเลย เรามีรถไปส่งให้ได้

ราคาท่อกลมดำ 12"(300)(ท่อกลมดำขนาด 318.5mm)ท่อดำสิบสองนิ้ว ยาว 6 เมตร

1.ราคาท่อกลมดำ 12"(OD322mm.)หนา 4.5มิลJISg3444bks steelยาว6เมตรขายบาทนน195.8กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 12"(300)(OD314.8mm.)x5มิลJISg3444bks steelยาว6เมตรขายบาท นน217.2กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 12"(300)(OD317mm.)x6มิลJISg3444bks steelยาว6เมตรขายบาท นน259.7กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 12"(300)(OD319mm.)x7มิล มอก107 bks steelยาว6เมตรขายบาท นน304.8กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำ 12"(300)(OD318mm.)x9มิลJISg3444bks steelยาว6เมตรขายบาท นน388.4กิโล/ส.

6.ราคาท่อกลมดำ 12"(300)(OD318.2mm.)x10มิลJISg3444bks steelยาว6เมตรขายบาทนน423.9กิโล/ส.

7.ราคาท่อกลมดำ 12"(300)(OD318mm.)x12มิลJISg3444bks steelยาว6เมตรขายบาทนน507.4กิโล/ส.

โทรสั่งของ064-468-2654  โทร.064-638-5595 โทร.089-838-4499  bks steel ของมีเลย เรามีรถไปส่งให้ได้

ราคาท่อกลมดำ 14"(350)(ท่อกลมดำขนาด 355.6mm)ท่อดำสิบสี่นิ้ว ยาว 6 เมตร

1.ราคาท่อกลมดำ 14"(OD353mm.)หนา4.5มิลJISg3444 bks steelยาว6เมตรขายบาท นน215.2กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 14"(350)(OD355mm.)x6มิลJISg3444bks steelยาว6เมตรขายบาท นน285.5กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 14"(350)(OD357mm.)x7มิลJISg3444bks steelยาว6เมตรขายบาท นน332.6กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 14"(350)(OD355mm.)x8มิลJISg3444bks steelยาว6เมตรขายบาท นน377กิโล/ส.

5.ราคาท่อกลมดำ 14"(350)(OD356mm.)x9มิลJISg3444bks steelยาว6เมตรขายบาท นน426.5กิโล/ส.

โทรสั่งของ064-468-2654  โทร.064-638-5595 โทร.089-838-4499  bks steel ของมีเลย เรามีรถไปส่งให้ได้

ราคาท่อกลมดำ 16"(400)(ท่อกลมดำขนาด 406.4mm)ท่อดำสิบหกนิ้ว ยาว 6 เมตร

1.ราคาท่อกลมดำ 16"(400)(OD405mm.)x6มิลJISg3444bks steelยาว6เมตรขายบาท นน326.2กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 16"(400)(OD408mm.)x8มิลJISg3444bks steelยาว6เมตรขายบาท นน430.5กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 16"(400)(OD404.8mm.)x10มิลJISg3444bks steelยาว6เมตรขายบาท 536.5กิโล/ส.

4.ราคาท่อกลมดำ 16"(400)(OD409mm.)x12มิลJISg3444bks steelยาว6เมตรขายบาท นน640.5กิโล/ส.

โทรสั่งของ064-468-2654  โทร.064-638-5595 โทร.089-838-4499  bks steel ของมีเลย เรามีรถไปส่งให้ได้

ราคาท่อกลมดำ 18"(ท่อmm)ท่อดำสิบสองนิ้ว ยาว 6 เมตร

1.ราคาท่อกลมดำ 18"หนา 7.9มิล bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน525.2กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 18"หนา 14.3มิล bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน936กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 18"หนา 23.88มิล bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน1,528กิโล/ส.

โทรสั่งของ064-468-2654  โทร.064-638-5595 โทร.089-838-4499  bks steel ของมีเลย เรามีรถจัดส่งให้ได้

ราคาท่อกลมดำ 20"(ท่อmm)ท่อดำสิบสองนิ้ว ยาว 6 เมตร

1.ราคาท่อกลมดำ 20"หนา 9.5มิลbks steelยาว6เมตร ขายบาท นน702.9กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 20"หนา 15.1มิล bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน1,100.5กิโล/ส.

โทรสั่งของ064-468-2654  โทร.064-638-5595 โทร.089-838-4499  bks steel ของมีเลย เรามีรถจัดส่งให้ได้

ราคาท่อกลมดำ 24"(ท่อmm)ท่อดำสิบสองนิ้ว ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ081-735-9191 bks steel ของมีเลย เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ

1.ราคาท่อกลมดำ 24"หนา 7.9มิล bks steelยาว6เมตร ขายบาท นน705.1กิโล/ส.

2.ราคาท่อกลมดำ 24"หนา12.7มิล bks steelยาว6เมตรขายบาท นน1,121.6กิโล/ส.

3.ราคาท่อกลมดำ 24"หนา17.5มิล bks steelยาว6เมตรขายบาท นน1,531.4กิโล/ส.

โทรสั่งของ064-468-2654  โทร.064-638-5595 โทร.089-838-4499  bks steel ของมีเลย เรามีรถไปส่งให้ได้

 

 

 

 

 

 

 

   ท่อดำ,เหล็กท่อกลมดำ (Carbon Steel Tubes) หรือที่นิยมเรียกกันว่า

เหล็กท่อดำ ,แป๊บดำ ท่อดำ หรือ เหล็กท่อดำผลิตจากเหล็กกล้าแผ่นคุณภาพสูงและ

ได้ผ่านการขึ้นรูปด้วยเครื่อง จักรมาตรฐานควบคุมด้วยวิศวกรและผ่านการตรวจสอบคุณภาพ

โดยมีมาตรฐานการตรวจสอบ คุณภาพสูงมากเนื่องจาก

ท่อดำ เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบกลมตามมาตรฐาน มอก. 107-2533

ชั้นคุณภาพ HS41 มีความยาว 6,000 มม./เส้นท่อกลมดำ ใช้สำหรับเป็นท่อลำเลียง,ท่อการประปา,

ท่อชลประทานและงานโครงสร้างทั่วไปที่มีลักษณะเป็นท่อดำเหล็กท่อดำ เหล็กยาวมีความสามารถในการรับแรงดัน

มีความแข็งแรงทนทาน แต่น้ำหนักเบาตะเข็บเรียบ สะดวกในการเชื่อมต่อ

OD แปลว่า วัดนอก หรือวัดท่อรอบนอก หรือ เอาตลับเมตรวัดเกี่ยวนอกเส้นผ่าศูนย์กลาง

 
 
thaiflag small Thailand