ราคาเหล็กตัวซี ราคาเหล็กแปร

ราคาเหล็กทำหลังคา

ราคาเหล็กตัวซี มอก.เต็มโรงใหญ่

ขายแต่ของเกรด A คนไทยผลิต 

 

 

 

 

  

ราคาเหล็กตัวซี
ราคาเหล็กแปรตัวซีทำหลังคา

โทร.สั่ง 064-468-2654 bks steel 064-468-2654.

..............................................................................................................................

 

ราคาเหล็กตัวซีC60x30x10x1.6มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง  064-468-2654 bks steel

 

ราคาเหล็กตัวซีC60x30x10x2.0มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 064-468-2654 bks steel

 

ราคาเหล็กตัวซีC60x30x10x2.3มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 064-468-2654 bks steel

 
 

ราคาเหล็กตัวซีC3"x1"1/2x1.6มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง  064-468-2654 bks steel

ราคาเหล็กตัวซีC75x45x15x1.6มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซีC3"x1"1/2x2.0มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 064-468-2654 bks steel

ราคาเหล็กตัวซีC75x45x15x2.0มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซีC3"x1"1/2x2.3มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง  064-468-2654 bks steel

ราคาเหล็กตัวซีC75x45x15x2.3มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซีC3"x1"1/2x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง  064-468-2654 bks steel  ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

ราคาเหล็กตัวซีC75x45x15x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่ 

มาตรฐานสินค้า/ชั้นคุณภาพ (Standard/Specific)

TIS 1228-2561/SSCS 400

 ........................................................................................................................................................
 

ราคาเหล็กตัวซีC4"x2"x1.6มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง  064-468-2654 bks steel

ราคาเหล็กตัวซีC100x50x20x1.6มอก.เต็มโรงใหญ่

 

ราคาเหล็กตัวซีC4"x2"x2.0มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 064-468-2654 bks steel

ราคาเหล็กตัวซีC100x50x20x2.0มอก.เต็มโรงใหญ่

 

ราคาเหล็กตัวซีC4"x2"x2.3มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 064-468-2654 bks steel

ราคาเหล็กตัวซีC100x50x20x2.3มอก.เต็มโรงใหญ่

 

ราคาเหล็กตัวซีC4"x2"x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง  064-468-2654 bks steel

ราคาเหล็กตัวซีC100x50x20x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่

 
 

ราคาเหล็กตัวซีC5"x2"x2.3มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง  064-468-2654 bks steel

ราคาเหล็กตัวซีC125x50x20x2.3มอก.เต็มโรงใหญ่

 

ราคาเหล็กตัวซีC5"x2"x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง  064-468-2654 bks steel

ราคาเหล็กตัวซีC125x50x20x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่

 

ราคาเหล็กตัวซีC5"x2"x4.0มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง  064-468-2654 bks steel

ราคาเหล็กตัวซีC125x50x20x4.0มอก.เต็มโรงใหญ่

 

ราคาเหล็กตัวซีC6"x2"x2.3มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 064-468-2654 bks steel

ราคาเหล็กตัวซีC150x50x20x2.3มอก.เต็มโรงใหญ่

 

ราคาเหล็กตัวซีC6"x2"x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง  064-468-2654 bks steel

ราคาเหล็กตัวซีC150x50x20x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซีC6"x2"x4.5มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง  064-468-2654 bks steel

ราคาเหล็กตัวซีC150x50x20x4.5มอก.เต็มโรงใหญ่

 

ราคาเหล็กตัวซีC150x65x20x2.3มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง  064-468-2654 bks steel

ราคาเหล็กตัวซีC150x65x20x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง  064-468-2654 bks steel

ราคาเหล็กตัวซีC150x65x20x4.0มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง  064-468-2654 bks steel

 

ราคาเหล็กตัวซีC150x75x20x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง  064-468-2654 bks steel 064-468-2654.

ราคาเหล็กตัวซีC150x75x20x4.0มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง  064-468-2654 bks steel 064-468-2654.

ราคาเหล็กตัวซีC150x75x20x4.5มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง  064-468-2654 bks steel 064-468-2654.

 

ราคาเหล็กตัวซีC150x75x25x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 064-468-2654 bks steel 064-468-2654.

ราคาเหล็กตัวซีC150x75x25x4.0มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 064-468-2654 bks steel 064-468-2654.

ราคาเหล็กตัวซีC150x75x25x4.5มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 064-468-2654bks steel 064-468-2654.

 

ราคาเหล็กตัวซีC200x75x20x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง  064-468-2654 bks steel 064-468-2654.

ราคาเหล็กตัวซีC200x75x20x4.0มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง  064-468-2654 bks steel 064-468-2654.

ราคาเหล็กตัวซีC200x75x20x4.5มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง  064-468-2654 bks steel 064-468-2654.

 

ราคาเหล็กตัวซีC200x75x25x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 064-468-2654 bks steel 064-468-2654.

ราคาเหล็กตัวซีC200x75x25x4.0มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 064-468-2654 bks steel 064-468-2654.

ราคาเหล็กตัวซีC200x75x25x4.5มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง  064-468-2654 bks steel 064-468-2654.

ราคาเหล็กตัวซีC250x75x25x4.5มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง  064-468-2654 bks steel 064-468-2654.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหล็กตัวซี (Light Lip Channel)  เหล็กตัวซี  จัดอยู่ในประเภทเหล็กรูปพรรณนิยมใช้ในการทำแปหลังคา เรียกว่าเหล็กตัวซีโครงหลังคา  หรือใช้ทำโครงสร้างที่อยู่อาศัย และใช้ทำโครงสร้างอื่นๆ ก็ได้ ส่วนวัสดุที่ใช้ในการผลิต เหล็กตัวซี  ก็คือเหล็กที่มีคุณภาพสูงที่ให้ความคงทน มีความทนทานต่อการกัดกร่อนมากกว่าวัสดุเหล็กดำโดยทั่วไปหลายเท่าข้อดีของการใช้ เหล็กตัวซี ก็คือ เหล็กตัวซี ไม่จำเป็นต้องทาสีหรือเคลือบสารกันสนิมแต่อย่างใดทำให้ประหยัด และ เหล็กตัวซี สามารถสั่งผลิตให้มีความยาวได้ตามต้องการโดยปกติ  เหล็กตัวซี  มีความยาว  6 M.

 

.

 
 
thaiflag small Thailand