www.bkssteel.com

ราคาเหล็กตัวซี

ราคาเหล็กแปรตัวซีทำหลังคา

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

...................................................................................................................................................................................................................................

ราคาเหล็กตัวซี C 60x30x10x1.6mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่ 

ราคาเหล็กตัวซี C 60x30x10x1.6mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 595บาท น้ำหนัก 9.0 Kg/เส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กตัวซี C 60x30x10x2.0mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 60x30x10x2.0mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 650บาท น้ำหนัก 11 Kg/เส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 60x30x10x2.3mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 60x30x10x2.3mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 690บาท น้ำหนัก 12 Kg/เส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 
ราคาเหล็กตัวซี C 3"x1"1/2x1.6mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 75x45x15x1.6mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

มาตรฐานสินค้า/ชั้นคุณภาพ (Standard/Specific) TIS 1228-2561/SSCS 400

ราคาเหล็กตัวซี C 75x45x15x1.6mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 730บาทต่อเส้น 

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 3"x1"1/2x1.8mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 75x45x15x1.8mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

มาตรฐานสินค้า/ชั้นคุณภาพ (Standard/Specific) TIS 1228-2561/SSCS 400

ราคาเหล็กตัวซี C 75x45x15x1.8mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 760บาทต่อเส้น 

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 3"x1"1/2x2.0mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 75x45x15x2.0mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

มาตรฐานสินค้า/ชั้นคุณภาพ (Standard/Specific) TIS 1228-2561/SSCS 400

ราคาเหล็กตัวซี C 75x45x15x2.0mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 790บาทต่อเส้น 

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 3"x1"1/2x2.3mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 75x45x15x2.3mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

มาตรฐานสินค้า/ชั้นคุณภาพ (Standard/Specific) TIS 1228-2561/SSCS 400

ราคาเหล็กตัวซี C 75x45x15x2.3mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 840บาทต่อเส้น 

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 3"x1"1/2x2.5mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 75x45x15x2.5mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

มาตรฐานสินค้า/ชั้นคุณภาพ (Standard/Specific) TIS 1228-2561/SSCS 400

ราคาเหล็กตัวซี C 75x45x15x2.5mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 900บาทต่อเส้น  

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 3"x1"1/2x2.8mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 75x45x15x2.8mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

มาตรฐานสินค้า/ชั้นคุณภาพ (Standard/Specific) TIS 1228-2561/SSCS 400

ราคาเหล็กตัวซี C 75x45x15x2.8mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 950บาทต่อเส้น   

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 3"x1"1/2x3.2mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 75x45x15x3.2mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

มาตรฐานสินค้า/ชั้นคุณภาพ (Standard/Specific) TIS 1228-2561/SSCS 400

ราคาเหล็กตัวซี C 75x45x15x3.2mm.x6000mm. bks steel.com ราคา 999บาทต่อเส้น  

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

 ...................................................................................................................................................................................................................................
ราคาเหล็กตัวซี C 4"x2"x1.6mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 100x50x20x1.6mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 100x50x20x1.6mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 690บาทต่อเส้น  

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 4"x2"x1.8mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 100x50x20x1.8mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 100x50x20x1.8mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 790บาทต่อเส้น 

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 4"x2"x2.0mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 100x50x20x2.0mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 100x50x20x2.0mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 890บาทต่อเส้น   

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 4"x2"x2.3mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 100x50x20x2.3mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 100x50x20x2.3mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 890บาทต่อเส้น  

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 4"x2"x2.5mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 100x50x20x2.5mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 100x50x20x2.5mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 1,160บาทต่อเส้น  

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 4"x2"x2.8mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 100x50x20x2.8mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 100x50x20x2.8mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 1,230บาทต่อเส้น  

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 4"x2"x3.2mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 100x50x20x3.2mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 100x50x20x3.2mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 1,195บาทต่อเส้น 

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 4"x2"x4.0mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 100x50x20x4.0mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 100x50x20x4.0mm.x6000mm. bkssteel.com

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 
ราคาเหล็กตัวซี C 5"x2"x1.8mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 125x50x20x1.8mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 125x50x20x1.8mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 1,050บาทต่อเส้น  

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 5"x2"x2.0mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 125x50x20x2.0mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 125x50x20x2.0mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 1,100บาทต่อเส้น  

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 5"x2"x2.3mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 125x50x20x2.3mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 125x50x20x2.3mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 980บาทต่อเส้น 

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 5"x2"x2.5mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 125x50x20x2.5mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 125x50x20x2.5mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 1,290บาทต่อเส้น 

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 5"x2"x2.8mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 125x50x20x2.8mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 125x50x20x2.8mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 1,390บาทต่อเส้น 

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 5"x2"x3.2mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 125x50x20x3.2mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 125x50x20x3.2mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 1,350บาทต่อเส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 5"x2"x4.0mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 125x50x20x4.0mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 125x50x20x4.0mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 1,750บาทต่อเส้น  

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 5"x2"x4.5mm.x6000mm.bkssteel.comมอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 125x50x20x4.5mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 150x50x20x4.5mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 1,890บาทต่อเส้น  

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ราคาเหล็กตัวซี C 6"x2"x1.8mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 150x50x20x1.8mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 150x50x20x1.8mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา  1,170บาทต่อเส้น  

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 6"x2"x2.0mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 150x50x20x2.0mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 150x50x20x2.0mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา  1,230บาทต่อเส้น  

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 6"x2"x2.3mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 150x50x20x2.3mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 150x50x20x2.3mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา  995บาทต่อเส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 6"x2"x2.5mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 150x50x20x2.5mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 150x50x20x2.5mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา  1,430บาทต่อเส้น  

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 6"x2"x2.8mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 150x50x20x2.8mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 150x50x20x2.8mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา  1,490บาทต่อเส้น  

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ราคาเหล็กตัวซี C 6"x2"x3.2mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 150x50x20x3.2mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 125x50x20x3.2mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 1,390บาทต่อเส้น  

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 6"x2"x4.5mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 150x50x20x4.5mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 150x50x20x4.5mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา  1,995บาทต่อเส้น  

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ราคาเหล็กตัวซี C 150x65x20x2.3mm.x6000mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 150x65x20x2.3mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 1,430บาทต่อเส้น 

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 150x65x20x3.2mm.x6000mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 150x65x20x3.2mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 1,560บาทต่อเส้น 

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 150x65x20x4.0mm.x6000mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 150x65x20x4.0mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 2,050บาทต่อเส้น  

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ราคาเหล็กตัวซี C 150x75x20x2.3mm.x6000mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 150x75x20x2.3mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา  1,490บาทต่อเส้น  

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 150x75x20x2.5mm.x6000mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 150x75x20x2.5mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 1,590บาทต่อเส้น  

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 150x75x20x2.8mm.x6000mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 150x75x20x2.8mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 1,690บาทต่อเส้น  

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 150x75x20x3.2mm.x6000mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 150x75x20x3.2mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 1,870บาทต่อเส้น  

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 150x75x20x4.0mm.x6000mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 150x75x20x4.0mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 2,150บาทต่อเส้น 

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 150x75x20x4.5mm.x6000mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 150x75x20x4.5mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 2,350บาทต่อเส้น   

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ราคาเหล็กตัวซี C 150x75x25x2.3mm.x6000mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 150x75x25x2.3mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 1,530บาทต่อเส้น 

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 150x75x25x2.5mm.x6000mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 150x75x25x2.5mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 1,650บาทต่อเส้น 

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 150x75x25x2.8mm.x6000mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 150x75x25x2.8mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 1,780บาทต่อเส้น  

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 150x75x25x3.2mm.x6000mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 150x75x25x3.2mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 1,900บาทต่อเส้น 

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 150x75x25x4.0mm.x6000mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 150x75x25x4.0mm.x6000mm. bkssteel.com

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 150x75x25x4.5mm.x6000mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 150x75x25x4.5mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 2,390บาทต่อเส้น  

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ราคาเหล็กตัวซี C 200x75x20x2.3mm.x6000mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 200x75x20x2.3mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 1,670บาทต่อเส้น   

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 200x75x20x2.5mm.x6000mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 200x75x20x2.5mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 1,800บาทต่อเส้น  

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 200x75x20x2.8mm.x6000mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 200x75x20x2.8mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 1,930บาทต่อเส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 200x75x20x3.2mm.x6000mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 200x75x20x3.2mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 2,190บาทต่อเส้น  

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 200x75x20x4.0mm.x6000mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 200x75x20x4.0mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา  2,250บาทต่อเส้น 

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 200x75x20x4.5mm.x6000mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 200x75x20x4.5mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 2,790บาทต่อเส้น  

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ราคาเหล็กตัวซี C 200x75x25x2.3mm.x6000mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 200x75x25x2.3mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 1,700บาทต่อเส้น 

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 200x75x25x2.5mm.x6000mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 200x75x25x2.5mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 1,870บาทต่อเส้น  

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 200x75x25x2.8mm.x6000mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 200x75x25x2.8mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 1,950บาทต่อเส้น 

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 200x75x25x3.2mm.x6000mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 200x75x25x3.2mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 2,150บาทต่อเส้น 

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 200x75x25x4.0mm.x6000mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 200x75x25x4.0mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 2,590บาทต่อเส้น  

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 200x75x25x4.5mm.x6000mm.bkssteel.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 200x75x25x4.5mm.x6000mm. bkssteel.com

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ราคาเหล็กตัวซี C 250x75x25x2.3mm.x6000mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 250x75x25x2.3mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 2,190บาทต่อเส้น 

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 250x75x25x2.5mm.x6000mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 250x75x25x2.5mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 2,290บาทต่อเส้น 

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 250x75x25x3.2mm.x6000mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 250x75x25x3.2mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 2,670บาทต่อเส้น 

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 250x75x25x4.0mm.x6000mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 250x75x25x4.0mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 3,180บาทต่อเส้น 

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กตัวซี C 250x75x25x4.5mm.x6000mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กตัวซี C 250x75x25x4.5mm.x6000mm. bkssteel.com ราคา 3,450บาทต่อเส้น 

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหล็กตัวซี (Light Lip Channel)  เหล็กตัวซี  จัดอยู่ในประเภทเหล็กรูปพรรณนิยมใช้ในการทำแปหลังคา เรียกว่าเหล็กตัวซีโครงหลังคา  หรือใช้ทำโครงสร้างที่อยู่อาศัย และใช้ทำโครงสร้างอื่นๆ ก็ได้ ส่วนวัสดุที่ใช้ในการผลิต เหล็กตัวซี  ก็คือเหล็กที่มีคุณภาพสูงที่ให้ความคงทน มีความทนทานต่อการกัดกร่อนมากกว่าวัสดุเหล็กดำโดยทั่วไปหลายเท่าข้อดีของการใช้ เหล็กตัวซี ก็คือ เหล็กตัวซี ไม่จำเป็นต้องทาสีหรือเคลือบสารกันสนิมแต่อย่างใดทำให้ประหยัด และ เหล็กตัวซี สามารถสั่งผลิตให้มีความยาวได้ตามต้องการโดยปกติ  เหล็กตัวซี  มีความยาว  6 M.

 

.

 
 
thaiflag small Thailand