เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

ราคาเหล็กตัวซี ราคาเหล็กแปร

ราคาเหล็กทำหลังคา

ราคาเหล็กตัวซี มอก.เต็มโรงใหญ่

ขายแต่ของเกรด A คนไทยผลิต 

โทร. 081-735-9191  โทร.082-954-2286

 

 

 

 

Lek-TuaC-1

      เหล็กตัวซี (Light Lip Channel)  เหล็กตัวซี  จัดอยู่ในประเภทเหล็กรูปพรรณนิยมใช้ในการทำแปหลังคา เรียกว่าเหล็กตัวซีโครงหลังคา  หรือใช้ทำโครงสร้างที่อยู่อาศัย และใช้ทำโครงสร้างอื่นๆ ก็ได้ ส่วนวัสดุที่ใช้ในการผลิต เหล็กตัวซี  ก็คือเหล็กที่มีคุณภาพสูงที่ให้ความคงทน มีความทนทานต่อการกัดกร่อนมากกว่าวัสดุเหล็กดำโดยทั่วไปหลายเท่าข้อดีของการใช้ เหล็กตัวซี ก็คือ เหล็กตัวซี ไม่จำเป็นต้องทาสีหรือเคลือบสารกันสนิมแต่อย่างใดทำให้ประหยัด และ เหล็กตัวซี สามารถสั่งผลิตให้มีความยาวได้ตามต้องการโดยปกติ  เหล็กตัวซี มีความยาว  6 M.

 โทร.081-735-9191 082-954-2286 081-887-9449 

ใบเสนอราคา
ราคาเหล็กตัวซี

เหล็กแปรตัวซีทำหลังคา

โทร.081-735-9191 082-954-2286

......................................................................................................................

รุ่นน้ำหนัก

.............................................

 

ตัวซี 3"x1"1/2x1.6มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.081-735-9191 082-954-2286

ตัวซี 75x45x15x1.6มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

335 บาท/เส้น

13/03/62.14.49

 

รุ่น11.5 กิโล

 

 

ตัวซี 3"x1"1/2x2.0มิล มอก. เต็มโรงใหญ่

โทร.081-735-9191 082-954-2286

ตัวซี 75x45x15x2.0มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ 

 405บาท/เส้น

13/03/62.14.49

รุ่น 15.6กิโล

 

 

ตัวซี 3"x1"1/2x2.3มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.081-735-9191 082-954-2286

ตัวซี 75x45x15x2.3มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

 445บาท/เส้น

13/03/62.14.49

รุ่น 17.5 กิโล

 

ตัวซี 4"x2"x1.6มิล มอก. เต็มโรงใหญ่

โทร.081-735-9191 082-954-2286

ตัวซี 100x50x20x1.6มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

 415บาท/เส้น

13/03/62.14.49

รุ่น14.5 กิโล

 

ตัวซี 4"x2"x2.0มิล มอก. เต็มโรงใหญ่

โทร.081-735-9191 082-954-2286

ตัวซี 100x50x20x2.0มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

 510บาท/เส้น

13/03/62.14.49

รุ่น 19.5 กิโล

ตัวซี 4"x2"x2.3มิล มอก. เต็มโรงใหญ่

โทร.081-735-9191 082-954-2286

ตัวซี 100x50x20x2.3มิล มอกเต็มโรงใหญ่

 560บาท/เส้น

13/03/62.14.49

รุ่น 21.5 กิโล

 

ตัวซี 4"x2"x3.2มิล มอก. เต็มโรงใหญ่

โทร.081-735-9191 082-954-2286

 

ตัวซี 100x50x20x3.2มิล มอกเต็มโรงใหญ่

 765บาท/เส้น

13/03/62.14.49

รุ่น30.0กิโล

 

ตัวซี 5"x2"x2.3มิล มอก. เต็มโรงใหญ่

โทร.081-735-9191 082-954-2286

ตัวซี 125x50x20x2.3มิล มอกเต็มโรงใหญ่

 635บาท/เส้น

13/03/62.14.49

รุ่น 24.5 กิโล

 

ตัวซี 5"x2"x3.2มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ 

โทร.081-735-9191 082-954-2286

ตัวซี 125x50x20x3.2มิล มอก. เต็มโรงใหญ่

 850บาท/เส้น

13/03/62.14.49

รุ่น 33.5 กิโล

 

 

ตัวซี 6"x2"x2.3มิล มอก. เต็มโรงใหญ่

โทร.081-735-9191 082-954-2286

 

ตัวซี 150x50x20x2.3มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

 695บาท/เส้น

13/03/62.14.49

รุ่น 26.8 กิโล

 

ตัวซี 6"x2"x3.2มิล มอก. เต็มโรงใหญ่

โทร.081-735-9191 082-954-2286

ตัวซี 150x50x20x3.2มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

 945บาท/เส้น

13/03/62.14.49

รุ่น37.0 กิโล

 

ตัวซี 150x65x20x4.0มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.081-735-9191 082-954-2286

1,390บาท/เส้น

13/03/62.14.49

รุ่น50.5 กิโล

ตัวซี 200x100x20x4.0มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.081-735-9191 082-954-2286

1,695บาท/เส้น

13/03/62.14.49

รุ่น62.8 กิโล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โทร. 081-735-9191 082-954-2286.

thaiflag small Thailand