ราคาเหล็กแป๊บแบน

ราคาเหล็กกล่องไม้ขีด Rectangular Pipe

 โทร.064-468-2654. ขอบคุณมากจ้า  

...................................................................................................................................................................................................

1.เหล็กกล่อง 25 มม.x12 มม.  ยาว 6 เมตร bks steel โทร.064-468-2654.

1.1เหล็กกล่อง 25x12x1.2มม bks steel  นน 3.6กก/เส้น 

1.2เหล็กกล่อง 25x12x1.4มม bks steel  นน 4.4กก/เส้น 

1.3เหล็กกล่อง 25x12x1.6มม.JIS bks steel นน 5กก/เส้น

กล่อง 1/2 x 1" ยาว 6เมตร bks steel โทร.064-468-2654.

2. ราคาเหล็กกล่อง 30x20x1.2มม ยาว6เมตร bks steel  ขาย บาท นน 4.9กก/เส้น

3. ราคาเหล็กกล่อง 32 มม. x 14 มม. ยาว 6 เมตร bks steel โทร.064-468-2654.

3.1 ราคาเหล็กกล่อง 32x14x1.2 มม. bks steel ขาย บาท นน4.5กก/เส้น 

3.2 ราคาเหล็กกล่อง 32x14x1.4 มม. bks steel ขาย บาท นน5.4กก/เส้น 

3.3 ราคาเหล็กกล่อง 32x14x1.6 มม. bks steel ขาย บาท นน6.0กก/เส้น

ราคาเหล็กกล่อง 3/4 x 1"1/2 x6 เมตร bks steel โทร.064-468-2654.

สินค้า การันตีจากโรงงาน พิมพ์ข้างเหล็กเห็นชัดเจน คัดสวยทุกเส้น เกรดA

4. ราคาเหล็กกล่อง 38 มม. x 19 มม.  ยาว 6 เมตร

4.1 ราคาเหล็กกล่อง 38x19x1.2 มม. bks steel ขาย บาท นน 5.9กก/เส้น 

4.2 ราคาเหล็กกล่อง 38x19x1.4 มม. bks steel ขาย บาท นน 6.7กก/เส้น

4.3 ราคาเหล็กกล่อง 38x19x1.6 มม.JISg3466 bks steel ขาย บาท นน 8กก/เส้น

4.4 ราคาเหล็กกล่อง 38x19x1.7มม.JISg3466 bks steel ขาย บาท นน 8.3กก/เส้น

4.5 ราคาเหล็กกล่อง 38x19x2.0มม.JISg3466 bks steel ขาย บาท นน 9.3กก/เส้น 

4.6 ราคาเหล็กกล่อง 38x19x2.7มม. bks steel ขาย บาท นน12.5กก/เส้น

4.7 ราคาเหล็กกล่อง 38x19x3.0 มม.JISg3466 bks steel ขาย บาท นน13.7กก/เส้น

ราคาเหล็กกล่อง 1"1/2 x 3/4 mm 6 เมตร bks steel โทร.064-468-2654.

5. ราคาเหล็กกล่อง 40 มม. x 20 มม. ยาว 6 เมตร bks steel โทร.064-468-2654.

5.1 ราคาเหล็กกล่อง 40x20x1.1มม. bks steel ขาย บาท นน 6.1กก/เส้น 

5.2 ราคาเหล็กกล่อง 40x20x1.4มม. bks steel ขาย บาท นน 7.4กก/เส้น 

5.3 ราคาเหล็กกล่อง 40x20x1.7มม. bks steel ขาย บาท นน 8.9กก/เส้น 

5.4 ราคาเหล็กกล่อง 40x20x1.9มม. bks steel ขาย บาท นน 9.8กก/เส้น 

ราคาเหล็กกล่อง 40x25xมม. ยาว6เมตร bks steel โทรสั่งเหล็ก064-468-2654.

ราคาเหล็กกล่อง 40x25x1.4มม. bks steel ขาย บาท นน 7.7กก/เส้น

ราคาเหล็กกล่อง 40x25x1.7มม. bks steel ขาย บาท นน 9.7กก/เส้น

ราคาเหล็กกล่อง 40x25x1.9มม. bks steel ขาย บาท นน 10.8กก/เส้น

6. ราคาเหล็กกล่อง 50 มม. x 20 มม. ยาว 6 เมตร bks steel โทร064-468-2654.

6.1 ราคาเหล็กกล่อง 50x20x1.2มม. bks steel ขาย บาท นน7.4กก/เส้น 

6.2 ราคาเหล็กกล่อง 50x20x1.4มม. bks steel ขาย บาท นน8.5กก/เส้น

6.3 ราคาเหล็กกล่อง 50x20x1.7มม. bks steel ขาย บาท นน10.3กก/เส้น 

6.5 ราคาเหล็กกล่อง 50x20x2.3มม.JIS bks steel ขาย บาท นน12.5กก/เส้น  

6.6 ราคาเหล็กกล่อง 50x20x3.2มม.JIS bks steel ขายบาท นน17.1กก/เส้น

7. ราคาเหล็กกล่อง2"x 1" JISมาตราฐานโรงใหญ่ bks steel โทรสั่ง064-468-2654.

7.1 ราคาเหล็กกล่อง 50x25x1.2มม.JISg3466 bks steel ขาย บาท นน8.0กก/เส้น 

7.2 ราคาเหล็กกล่อง 50x25x1.4มม.JISg3466 bks steel ขาย บาท นน9.5กก/เส้น 

7.3 ราคาเหล็กกล่อง 50x25x1.5มม.JISg3466 bks steel ขาย บาท นน9.9กก/เส้น 

7.4 ราคาเหล็กกล่อง 50x25x1.6มม.มอก. bks steel ขาย บาท นน10.2กก/เส้น

7.5 ราคาเหล็กกล่อง 50x25x1.7มม.107มอก. bks steel ขาย บาท นน10.5กก/เส้น 

7.6 ราคาเหล็กกล่อง 50x25x1.8มม.มอก.107 bks steel ขาย บาท นน11.2กก/เส้น

7.7 ราคาเหล็กกล่อง 50x25x2.0มม.มอก.107 bks steel ขาย บาท นน12.4กก/เส้น

7.8 ราคาเหล็กกล่อง 50x25x2.3มม.มอก.107 bks steel ขาย บาท นน13.7กก/เส้น

7.9 ราคาเหล็กกล่อง 50x25x2.5มม.มอก.107 bks steel ขาย บาท นน14.7กก/เส้น

7.10 ราคาเหล็กกล่อง 50x25x2.8มม.มอก.107 bks steel ขายบาท นน16.6กก/เส้น

7.11 ราคาเหล็กกล่อง 50x25x3.2มม.มอก. bks steel ขายบาท นน18.2กก/เส้น

 ราคาเหล็กกล่อง 50 x30 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่ bks steel โทร.064-468-2654.

1. ราคาเหล็กกล่อง 50x30x1.2มม.JISg3466 bks steel ขาย บาท นน8.6กก/เส้น 

2. ราคาเหล็กกล่อง 50x30x1.4 ม.JISg3466 bks steel ขาย บาท นน10กก/เส้น 

3. ราคาเหล็กกล่อง 50x30x1.7มม.JISg3466 bks steel ขาย บาท นน12.1กก/เส้น 

4. ราคาเหล็กกล่อง 50x30x2.3มม.JISg3466 bks steel ขาย บาท นน14.8กก/เส้น 

5. ราคาเหล็กกล่อง 50x30x3.2มม.JISg3466 bks steel ขาย บาท นน19.8กก/เส้น 

8. ราคาเหล็กกล่อง 60 x30 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่ bks steel โทร.064-468-2654.

8.1 ราคาเหล็กกล่อง 60x30x1.2 มม.JISg3466 bks steel ขาย บาท นน10.1กก/เส้น 

8.2 ราคาเหล็กกล่อง 60x30x1.4 มม.JISg3466 bks steel  นน 11กก/เส้น

8.3 ราคาเหล็กกล่อง 60x30x1.7 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 13กก/เส้น 

8.4 ราคาเหล็กกล่อง 60x30x2.0 มม.มอก.107 bks steel ราคา บาท นน15.3กก/เส้น 

8.5 ราคาเหล็กกล่อง 60x30x2.3มม.มอก. bks steel  นน 16.5กก/เส้น

8.6 ราคาเหล็กกล่อง 60x30x2.8 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 20กก/เส้น 

8.7 ราคาเหล็กกล่อง 60x30x3.2 มม.มอก.bks steel  นน 22.4กก/เส้น   

9. ราคาเหล็กกล่อง 60 มม.x40 มม.JISมาตราฐานโรงใหญ่ bks steelโทร.064-468-2654.

9.1 ราคาเหล็กกล่อง 60x40x1.4 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 12.4กก/เส้น

9.2 ราคาเหล็กกล่อง 60x40x1.7 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 15.2กก/เส้น

9.3 ราคาเหล็กกล่อง 60x40x2.3 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน18.4กก/เส้น

9.4 ราคาเหล็กกล่อง 60x40x3.2 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 24.8กก/เส้น

9.5 ราคาเหล็กกล่อง 60x40x4.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 30.9กก/เส้น

10.ราคาเหล็กกล่อง 65มม.x35มม.JISมาตราฐานโรงใหญ่ bks steelโทร.064-468-2654.

10.1 ราคาเหล็กกล่อง 65x35x1.7 มม. bks steel ราคาบาท นน 15.1กก/เส้น

10.2ราคาเหล็กกล่อง 65x35x1.9 มม. bks steel ราคา บาท นน 16.6กก/เส้น

10.3ราคาเหล็กกล่อง 65x35x2.3มม.JISg3466 bks steelราคา บาท 18.7กก/เส้น

10.4ราคาเหล็กกล่อง 65x35x3.2มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 26.3กก/เส้น

1. ราคาเหล็กกล่อง 75x20x1.2 มม. bks steel ราคา บาท นน 9.9กก/เส้น

2. ราคาเหล็กกล่อง 75x20x1.4 มม. bks steel ราคาบาท นน 11.6กก/เส้น

3.ราคาเหล็กกล่อง 75x20x1.7 มม. bks steel ราคาบาท นน 14.1กก/เส้น

4. ราคาเหล็กกล่อง 75x20x2.0 มม. bks steel ราคาบาท นน 16.5กก/เส้น

11. ราคาเหล็กกล่อง 3"x 1" JIS มาตราฐานโรงใหญ่ bks steel โทร.064-468-2654.

11.1 ราคาเหล็กกล่อง 75x25x1.4 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 12.6กก/เส้น

11.2  ราคาเหล็กกล่อง 75x25x1.7 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน14.4กก/เส้น

11.3  ราคาเหล็กกล่อง 75x25x2.0 มม.มอก.bks steel ราคา บาท นน 18กก/เส้น

11.4  ราคาเหล็กกล่อง 75x25x2.3 มม.JIS bks steel ราคา บาท นน18.7กก/เส้น

11.5  ราคาเหล็กกล่อง 75x25x2.7มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน23.2กก/เส้น

11.6  ราคาเหล็กกล่อง 75x25x3.2 มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 25.4กก/เส้น 

ราคาเหล็กกล่อง  1" x 3"ยาว 6 เมตร bks steel

12. ราคาเหล็กกล่อง 3"x 1"1/2 JIS มาตราฐานโรงใหญ่ bks steelโทร.064-468-2654.

12.1 ราคาเหล็กกล่อง 75x38x1.2 มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 12.2กก/เส้น

12.2 ราคาเหล็กกล่อง 75x38x1.4 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท นน 14.4กก/เส้น

12.3 ราคาเหล็กกล่อง 75x38x1.5 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 15.4กก/เส้น

12.4 ราคาเหล็กกล่อง 75x38x1.6มม.มอก.107 bks steel ราคา บาท นน 15.5กก/เส้น

12.5 ราคาเหล็กกล่อง 75x38x1.7 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 17.3กก/เส้น

12.6 ราคาเหล็กกล่อง 75x38x1.8 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 18.4กก/เส้น

12.7 ราคาเหล็กกล่อง 75x38x2.0 มม.มอก.107 bks steel ราคา บาท นน 19.0กก/เส้น

12.8 ราคาเหล็กกล่อง 75x38x2.3 มม.มอก.107 bks steel ราคา บาท นน21.1กก/เส้น

12.9 ราคาเหล็กกล่อง 75x38x2.5 มม.มอก.107 bks steel ราคา บาท นน 23.6กก/เส้น 

12.10 ราคาเหล็กกล่อง 75x38x2.8 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 25.9กก/เส้น

12.11 ราคาเหล็กกล่อง 75x38x3.2 มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 28.7กก/เส้น

12.12 ราคาเหล็กกล่อง 75x38x4.0 มม.มอก bks steel ราคา บาท นน 35.3กก/เส้น

12.13 ราคาเหล็กกล่อง 75x38x4.5มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 39.3กก/เส้น

ราคาเหล็กกล่อง 3"x 1"/2 มาตราฐาน โรงใหญ่ bks steel

13. ราคาเหล็กกล่อง 75 x 45 มม.JIS มาตราฐานโรงใหญ่ bks steelโทร.064-468-2654.

13.1 ราคาเหล็กกล่อง 75x45x1.4 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท

13.2 ราคาเหล็กกล่อง 75x45x1.7 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

13.3 ราคาเหล็กกล่อง 75x45x2.0 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

13.4 ราคาเหล็กกล่อง 75x45x2.3 มม.มอก. bks steel ราคาบาท

13.5 ราคาเหล็กกล่อง 75x45x2.8 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

13.6 ราคาเหล็กกล่อง 75x45x3.2 มม.มอก. bks steel ราคาบาท 

13.7 ราคาเหล็กกล่อง 75x45x4.0 มม.JIS bks steel ราคาบาท 

14. ราคาเหล็กกล่อง 3"x 2"JIS มาตราฐานโรงใหญ่ bks steelโทร.064-468-2654.

14.1 ราคาเหล็กกล่อง 75x50x1.7 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท

14.2 ราคาเหล็กกล่อง 75x50x2.0 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท

14.3 ราคาเหล็กกล่อง 75x50x2.3 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

14.4 ราคาเหล็กกล่อง 75x50x2.7 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

14.6 ราคาเหล็กกล่อง 75x50x4.0 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

14.7 ราคาเหล็กกล่อง 75x50x4.5 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

14.8 ราคาเหล็กกล่อง 75x50x6.0 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

ราคาเหล็กกล่อง  2"x 3" ยาว 6 เมตร bks steel

 ราคาเหล็กกล่อง 4"x 1"1/2 bks steel โทร.064-468-2654

1. ราคาเหล็กกล่อง 100x38x1.2 มม. bks steel ราคา บาท 

2. ราคาเหล็กกล่อง 100x38x1.4 มม. bks steel ราคา บาท 

3. ราคาเหล็กกล่อง 100x38x1.7 มม. bks steel ราคาบาท

4.  ราคาเหล็กกล่อง 100x38x2.0 มม. bks steel ราคา บาท 

5. ราคาเหล็กกล่อง 100x38x2.3 มม. bks steel ราคา บาท 

6. ราคาเหล็กกล่อง 100x38x3.2 มม. bks steel ราคา บาท

ราคาเหล็กกล่อง 4"x 1"1/2 bks steel

15. ราคาเหล็กกล่อง 4"x 2"JIS มาตราฐานโรงใหญ่ bks steel โทร.064-468-2654.

15.1 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x1.2 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

15.2 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x1.4 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

15.3 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x1.5 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

15.4  ราคาเหล็กกล่อง 100x50x1.7 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

15.5 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x1.8 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท

15.6 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x2.0 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

15.7 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.มอก. bks steel ราคาบาท

15.8 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x2.8 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

15.9 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม.มอก. bks steel ราคาบาท 

15.10 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x4.0 มม.มอก. bks steel ราคาบาท

15.11 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x4.5 มม.มอก. bks steel ราคาบาท

15.12 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x5.0 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

15.13 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x6.0 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

ราคาเหล็กกล่อง 4"x 2"มาตราฐาน โรงใหญ่ bks steel

16. ราคาเหล็กกล่อง 4"x 3"JIS มาตราฐานโรงใหญ่bsk steel โทร.064-468-2654.

16.1 ราคาเหล็กกล่อง 100x75x3.2 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

16.2 ราคาเหล็กกล่อง 100x75x4.5 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

16.3 ราคาเหล็กกล่อง 100x75x6.0 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

ราคาเหล็กกล่อง 4"x 3" มาตราฐาน โรงใหญ่ bks steel

17. ราคาเหล็กกล่อง 5"x 2"JIS มาตราฐานโรงใหญ่ bks steel โทร.064-468-2654.

17.1 ราคาเหล็กกล่อง 125x50x1.7 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท

17.2 ราคาเหล็กกล่อง 125x50x2.0 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท

17.3 ราคาเหล็กกล่อง 125x50x2.3 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

17.4 ราคาเหล็กกล่อง 125x50x2.7 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท

17.5 ราคาเหล็กกล่อง 125x50x3.2 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

17.6 ราคาเหล็กกล่อง 125x50x4.0 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

17.7 ราคาเหล็กกล่อง 125x50x4.5 มม.JISg3466 bks steel ราคบาท 

17.8 ราคาเหล็กกล่อง 125x50x6.0 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

ราคาเหล็กกล่อง 2" x 5"ยาว 6 เมตร bks steel

18. #ราคาเหล็กกล่อง 5"x 3"JIS มาตราฐานโรงใหญ่ bks steel

18.1 ราคาเหล็กกล่อง 125x75x1.7 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

18.2 ราคาเหล็กกล่อง 125x75x2.3 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท

18.3 ราคาเหล็กกล่อง 125x75x2.8 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

18.4 ราคาเหล็กกล่อง 125x75x3.2 มม.มอก. bks steel ราคาบาท

18.5 ราคาเหล็กกล่อง 125x75x4.0 มม.มอก. bks steel ราคาบาท

18.7 ราคาเหล็กกล่อง 125x75x6.0 มม.JIS bks steel ราคาบาท

ราคาเหล็กกล่อง 3"x 5"ยาว 6 เมตร  bks steel

19.ราคาเหล็กกล่อง 2"x 6 "JIS มาตราฐานโรงใหญ่ bks steel

19.1 ราคาเหล็กกล่อง 150x50x1.7 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท

19.2 ราคาเหล็กกล่อง 150x50x2.0 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท

19.3 ราคาเหล็กกล่อง 150x50x2.3 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท

19.4 ราคาเหล็กกล่อง 150x50x2.8 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท

19.5 ราคาเหล็กกล่อง 150x50x3.2 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท

19.6 ราคาเหล็กกล่อง 150x50x4.0 มม.JIS bks steel ราคาบาท

19.7 ราคาเหล็กกล่อง 150x50x4.5 มม.JIS bks steel ราคาบาท

19.8 ราคาเหล็กกล่อง 150x50x5.0 มม.JIS bks steel ราคาบาท

19.9 ราคาเหล็กกล่อง 150x50x6.0 มม.JIS bks steel ราคาบาท

ราคาเหล็กกล่อง 2"x 6" ยาว 6 เมตร bks steel

20. ราคาเหล็กกล่อง 6"x 3"JIS มาตราฐานโรงใหญ่ bks steel

20.1 ราคาเหล็กกล่อง 150x75x2.8 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท

20.2 ราคาเหล็กกล่อง 150x75x3.2 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท

20.3 ราคาเหล็กกล่อง 150x75x4.0 มม.JIS bks steel ราคาบาท

20.4 ราคาเหล็กกล่อง 150x75x4.5 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท

20.5 ราคาเหล็กกล่อง 150x75x6.0 มม.JIS bks steel ราคาบาท

ราคาเหล็กกล่อง 3"x 6" ยาว 6 เมตร bks steel

21.ราคาเหล็กกล่อง 150x80 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่ bks steel

21.1 ราคาเหล็กกล่อง 150x80x3.2 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท

21.2 ราคาเหล็กกล่อง 150x80x4.5 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

22. ราคาเหล็กกล่อง 6"x 4"JIS มาตราฐานโรงใหญ่ bks steel

22.1 ราคาเหล็กกล่อง 150x100x2.7มม.bks steel ราคาบาท

22.2 ราคาเหล็กกล่อง 150x100x3.2มม.JISg3466 bks steel ราคบาท

22.3 ราคาเหล็กกล่อง 150x100x4.0มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท

22.4 ราคาเหล็กกล่อง 150x100x4.5มม.มอก. bks steel ราคาบาท

22.5 ราคาเหล็กกล่อง 150x100x5.5 มม. bks steel  ราคาบาท

22.6 ราคาเหล็กกล่อง 150x100x9.0มม.JISg3466 bks steelราคาบาท

ราคาเหล็กกล่อง 4"x 6" ยาว 6 เมตร bks steel

23. ราคาเหล็กกล่อง 8"x 2"JIS มาตราฐานโรงใหญ่ bks steel

23.1 ราคาเหล็กกล่อง 200x50x2.3 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท

23.2 ราคาเหล็กกล่อง 200x50x2.8 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท

23.3 ราคาเหล็กกล่อง 200x50x3.2 มม.JISg3466 bks steel 

23.4 ราคาเหล็กกล่อง 200x50x4.0 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

23.5 ราคาเหล็กกล่อง 200x50x4.5 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

23.6 ราคาเหล็กกล่อง 200x50x6.0 มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท

ราคาเหล็กกล่อง 2"x 8" ยาว 6 เมตร bks steel

24. ราคาเหล็กกล่อง 8"x 4"JIS มาตราฐานโรงใหญ่ bks steel

24.2ราคาเหล็กกล่อง 200x100x2.8มม.JISg3466 bks steel ราคาบาท 

24.3 ราคาเหล็กกล่อง 200x100x3.2มม.JISg3466 bks steel ราคบาท 

24.4 ราคาเหล็กกล่อง 200x100x4.0 มม.JIS bks steel ราคาบาท

24.5 ราคา