เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

ราคาเหล็กกล่องไม้ขีด ราคาแป๊ปแบน

ราคาท่อแบน ราคาเหล็กกล่อง

ราคาสี่เหลี่ยมแบน Rectangular Pipe

 

      

     

 

             

ใบเสนอราคา

ราคาเหล็กแป๊บแบน
ราคาเหล็กกล่องไม้ขีด Rectangular Pipe

   โทร.สั่ง081-735-9191

............................................................................................

 เลือกเรา

 ......................

เราพร้อม

.........................

ส่งของ

........................

ได้เลย

........................

รถพร้อม

.........................

คนพร้อม

........................

ส่งไว

ทันใจแน่นอน

........................

ราคาเหล็กกล่อง

ยาว 6 เมตร.

ราคา หนา ราคา หนา ราคา หนา  ราคา หนา ราคา หนา ราคา หนา ราคา หนา

ราคาเหล็กกล่อง 25mm x 12 mm 6เมตร 

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

ราคากล่อง 1/2 x 1" ยาว 6เมตร

บาท

1.2mm

3.6 kg. A.

 บาท

1.4mm

4.4 kg. A.

 บาท

1.6mm

5.0 kg. A.

 มีทำ 3 รุ่น  เลือกเรา  เราพร้อม  

ส่งของ

ได้เลย

ราคาเหล็กกล่อง 30mm x 20 mm 6 เมตร

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

 บาท

1.2mm

5.1 kg. A.

มีความหนาเดียว

1.2 mm. 

 เลือกเรา  เราพร้อม  

ส่งของ

ได้เลย

 รถพร้อม  

ราคาเหล็กกล่อง 32mm x 14 mm 6 เมตร

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

 บาท

1.2mm

4.5 kg. A.

 บาท

1.4mm

5.5 kg. A.

 บาท

1.6mm

6.0 kg. A.

 มีทำ 3 รุ่น  เลือกเรา  เราพร้อม  

ส่งของ

ได้เลย

ราคาเหล็กกล่อง 3/4 x 1"1/2 x6 เมตร

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 38mmx19mm 6 เมตร

  บาท

1.2mm

5.9 kg. A.

 บาท

1.4mm

7.0 kg. A.

 บาท

1.6m

7.9 kg. A.

 บาท

2.0mm

9.1 kg. A.

 บาท

2.7mm

12.3 kg. A.

 บาท

3.0mm

13.8 kg. A.

ราคาเหล็กกล่อง 40mmx20mm 6 เมตร

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

มีความหนาเดียว

 

 บาท

1.4mm

7.5 kg. A.

มีความหนาเดียว

 

 เลือกเรา  เราพร้อม  

ส่งของ

ได้เลย

 รถพร้อม

ราคาเหล็กกล่อง 50mmx20mm 6เมตร

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

 บาท

1.2mm

7.4 kg. A

 บาท

1.4mm

8.5 kg. A

 บาท

1.7mm

10.3 kg. A

 บาท

1.9mm

11.5 kg. A

มีทำ 4 รุ่น

เลือกเรา

พร้อม

ส่งของ

ได้เลย


ราคาเหล็กกล่อง 50mmx25mm 6เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

 บาท

1.2mm

พิมพ์ข้าง

7.8 kg.bks 

 บาท

1.4mm

JIS

 9.2 kg. bks

 บาท

1.7 mm

JIS

11.3 kg. bks

 บาท

2.0 mm JIS

 12.5 kg. bks

 บาท

2.3mm มอก.

 13.7 kg. bks

บาท

3.2 mm มอก.

 18.2 kg. bks

ราคาเหล็กกล่อง 60 mm x 30 mm ย 6ม. มาตราฐาน โรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

 บาท

1.4mm

JIS

 11.3 kg. bks

 บาท

2.0mm

JIS

 15.2 kg. bks

 บาท

2.3mm

มอก.

16.7 kg. bks

 บาท

2.8mm

JIS

20.0 kg. bks

บาท

3.2mm มอก.

 22.4 kg.  bks

ราคาเหล็กกล่อง 60 mm x 40 mm ย 6ม. มาตราฐาน โรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

 บาท

2.3 mm JIS

 18.5 kg. bks

 บาท

3.2 mm JIS

25.0 kg. bks

 บาท

4.0 mm JIS

 30.9 kg. bks

 มีทำ 3 รุ่น

 เลือกเรา  เราพร้อม  

ส่งของ

ได้เลย

ราคาเหล็กกล่อง 65 mm x 35 mm ย 6ม. มาตราฐาน โรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

 บาท

1.7 mm

 A

 15.1 kg. bks

 บาท

1.9 mm

 A

16.6 kg. bks

 บาท

2.3 mm JIS

18.7 kg.  bks

มีทำ 3 รุ่น
 เลือกเรา  เราพร้อม  

ส่งของ

ได้เลย

ราคาเหล็กกล่อง 75 mm x 25 mm ย 6ม. มาตราฐาน โรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

ราคาเหล็กกล่อง  1" x 3"ยาว 6 เมตร

 บาท

1.4 mm

JIS

 12.5 kg.  bks

 บาท

1.7 mm

JIS

 15.1 kg.  bks

 บาท

2.0 mm

JIS

16.7 kg. bks

 บาท

2.3mm JIS

 18.4 kg.  bks

 บาท

3.2 mm JIS

 25.4 kg.  bks

มีทำ5 รุ่น  

ราคาเหล็กกล่อง 75 mm x 38 mm ย 6ม.

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 3"x 1"/2

มาตราฐาน โรงใหญ่

 บาท

1.4mm

JIS

 14.0 kg. bks

 บาท

1.7mm

JIS

 17.2 kg.  bks

 บาท

2.0mm JIS

 19.0 kg. bks

 บาท

2.3mm มอก.107

20.8 kg. bks

 บาท

3.2 mm มอก.

 28.5 kg. bks

 บาท

4.0 mm JIS

 35.0 kg. bks

 บาท

4.5 mm

JIS

 39.4 kg. bks

ราคาเหล็กกล่อง 75 mm x 45 mm ย 6 ม. มาตราฐาน โรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

 บาท

1.4 mm

JIS

 15.3 kg.  bks

 บาท

1.8 mm JIS

 17.3 kg. bks

 บาท

2.0mm JIS.

20.5 kg. bks

 บาท

2.3 mm

มอก.

22.7 kg.  bks

 บาท

2.8 mm JIS.

27.9 kg. bks

 บาท

3.2 mm มอก.

30.7 kg. bks

บาท

4.0 mm JIS

37.80 kg. bks

ราคาเหล็กกล่อง 75 mm x 50 mm ย 6ม. มาตราฐาน โรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

ราคาเหล็กกล่อง  2"x 3" ยาว 6 เมตร

 บาท

1.7 mm  JIS

18.2 kg. bks

 บาท

2.3 mm JIS

23.9 kg bks

 บาท

2.7 mm JIS

28.9 kg. bks

บาท

3.2 mm JIS

 32.7 kg. bks

 บาท

4.0 mm JIS

40.0 kg. bks

 บาท

4.5 mm JIS

44.7 kg. bks

 บาท

6.0 mm JIS

57.7kg. bks

ราคาเหล็กกล่อง 100 mm x 50 mm 

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 4"x 2"

มาตราฐาน โรงใหญ่

 บาท

1.4 mm JIS

 19.00 kg. bks

 บาท

1.7 mm JIS

 23.20 kg. bks

บาท

2.0 mm JIS

 25.40 kg. bks

 บาท

2.3 mm JIS

 28.20 kg. bks

 บาท

2.5 mm JIS

 32.40 kg. bks

 บาท

3.2 mm มอก.

 38.2 kg. bks

ราคาเหล็กกล่อง 100 mm x 50 mm

มาตราฐาน โรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 4"x 2" มาตราฐาน โรงใหญ่

 บาท

4.0 mm มอก.

 48.20 kg. bks

 บาท

4.5 mm มอก.

53.8  kg. bks

 บาท

5.0 mm JIS

59.3 kg. bks

 บาท

6.0 mm JIS

70.30 kg.  bks

มีทำ 10 รุ่น   เลือกเรา  เราพร้อม

ส่งของ

ได้เลย

ราคาเหล็กกล่อง 100 mm x 75 mm

มาตราฐาน โรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 4"x 3" มาตราฐาน โรงใหญ่

 บาท

3.0 mm JIS

 46.30 kg. bks

 บาท

4.5 mm JIS

 64.50 kg bks

 บาท

6.0 mm JIS

 85.3 kg bks

  เลือกเรา  เราพร้อม  

ส่งของ

ได้เลย

 รถพร้อม

ราคาเหล็กกล่อง 125 mm x 50 mm

มาตราฐาน โรงใหญ่ 

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 2" x 5"ยาว 6 เมตร

 บาท

1.7 mm JIS

 27.0 kg. bks

บาท

2.0 mm JIS

30.80 kg.  bks

บาท

2.3 mm JIS

34.0 kg. bks

 บาท

2.7 mm JIS

 41.50 kg. bks

บาท

3.2 mm JIS

 46.30 kg. bks

 บาท

4.0mm JIS

 57.50 kg. bks

 บาท

4.5mm

JIS

64.2  kg.  bks

ราคาเหล็กกล่อง 125 mm x 50 mm

มาตราฐาน โรงใหญ่ 

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 2" x 5"ยาว 6 เมตร

 บาท

6.0 mm JIS

83.4 kg. bks

           

ราคาเหล็กกล่อง 125 mm x 75 mm 

มาตราฐาน โรงใหญ่  

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 3"x 5"ยาว 6 เมตร 

 บาท

1.7 mm JIS

31.10 kg. bks

บาท

2.3 mm JIS

38.20 kg. bks

 บาท

3.2 mm มอก.

53.0 kg. bks

 บาท

4.0 mm มอก.

 65.20 kg. bks

บาท

4.5 mm มอก.

73.9 kg bks

 บาท

6.0 mm JIS.

 96.60 kg bks

มีทำ 6 รุ่น

ราคาเหล็กกล่อง 150 mm x 50 mm

 มาตราฐาน โรงใหญ่ 

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 2"x 6" ยาว 6 เมตร

บาท

2.3 mm JIS

38.40 kg. bks

 บาท

3.2 mm JIS

52.6 kg. bks

 บาท

4.0 mm JIS

65.7 kg. bks

 บาท

4.5 mm JIS

73.40 kg. bks

 บาท

5.0 mm JIS

 80.70 kg. bks

 บาท

6.0 mm JIS

95.70 kg. bks

มีทำ 6 รุ่น

ราคาเหล็กกล่อง 150 mm x 75 mm

 มาตราฐาน โรงใหญ่ 

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 3"x 6" ยาว 6 เมตร

 บาท

2.4 mm

 A

49.60 kg. bks

 บาท

2.7 mm

 A

53.00 kg. bks

 บาท

3.2 mm JIS

59.3 kg.  bks

 บาท

4.0 mm JIS

 74.7 kg.  bks

บาท

4.5 mm JIS

82.4 kg. bks

 บาท

6.0 mm JIS

108.4 kg. bks

มีทำ 6 รุ่น

ราคาเหล็กกล่อง 150 mm x 80 mm

 มาตราฐานโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

 บาท

3.2 mm JIS

 61.00 kg. bks

 บาท

4.5 mm JIS

 84.50 kg. bks

  มีทำ 2 รุ่น   เลือกเรา  เราพร้อม
 

ส่งของ

ได้เลย

 รถพร้อม

ราคาเหล็กกล่อง 150 mmx100 mm

 มาตราฐานโรงใหญ่ 

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 4"x 6" ยาว 6 เมตร

 บาท

2.7 mm

 A

 59.60 kg.  bks

 บาท

3.2 mm JIS

66.1 kg. bks

 บาท

4.0 mm JIS

 81.8 kg.  bks

 บาท

4.5 mm มอก.

 92.0 kg bks

 บาท

6.0 mm มอก.

 121.8 kg. bks

 บาท

9.0 mm

JIS

179.7kg. bks

ราคาเหล็กกล่อง 200mmx50mmย 6 เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่ 

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 2"x 8" ยาว 6 เมตร

 บาท

2.3 mm JIS

 48.30 kg. bks

 บาท

2.7 mm

 A

59.90 kg. bks

 บาท

4.0 mm JIS

83.10 kg bks

 บาท

4.5 mm JIS

91.50 kg. bks

 บาท

6.0 mm JIS

123 kg. bks

มีทำ 6 รุ่น

ราคาเหล็กกล่อง 200mmx100mmย 6 เมตร มาตราฐานโรงใหญ่ 

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 8"x 4" ยาว 6 เมตร

บาท

2.4 mm

 A

 67.0 kg. bks

 บาท

2.7 mm

 A

 72.2 kg. bks

 บาท

3.2 mm JIS

81.4 kg bks

 บาท

4.0 mm JIS

 99.3 kg. bks

 บาท

4.5 mm มอก.

 111.2 kg. bks

 บาท

5.0 mm JIS

122.6 kg. bks

ราคาเหล็กกล่อง 200mmx100mmย 6 เมตร มาตราฐานโรงใหญ่ 

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 4"x 8" ยาว 6 เมตร

 บาท

6.0 mm มอก.

 147.0 kg bks

 บาท

7.0 mm JIS

 169.3 kg. bks

 บาท

9.0 mm JIS

 217.20 kg. bks

 บาท

10.0 mm JIS

236.7 kg. bks

 บาท

12.0 mm JIS

 280.90 kg bks

ราคาเหล็กกล่อง 200mmx150mmย 6 เมตร มาตราฐานโรงใหญ่ 

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 8"x 6" ยาว 6 เมตร

 บาท

4.5 mm JIS

129.7 kg. bks

 บาท

6.0 mm JIS

173 kg. bks

 บาท

9.0 mm JIS

 255.40 kg. bks

 มีทำ 3 รุ่น  เลือกเรา  เราพร้อม ส่งของ

ได้เลย

ราคาเหล็กกล่อง 250mmx100mmย 6 เมตร มาตราฐานโรงใหญ่ 

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 10"x 4 " ยาว 6 เมตร

 บาท

4.5 mm JIS

129.9 kg. bks

 บาท

6.0 mm JIS

 170.60 kg. bks

 บาท

9.0 mm JIS

256.7 kg.  bks

 มีทำ 3 รุ่น  เลือกเรา  เราพร้อม  

ส่งของ

ได้เลย

ราคาเหล็กกล่อง 250mmx150mmย 6 เมตร มาตราฐานโรงใหญ่ 

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 10"x 6 " ยาว 6 เมตร

 บาท

4.5 mm JIS

 149.5 kg. bks

 บาท

6.0 mm JIS

197.4 kg. bks

 บาท

9.0 mm JIS

295.1 kg. bks

มีทำ 3 รุ่น เลือกเรา เราพร้อม

ส่งของ

ได้เลย

ราคาเหล็กกล่อง 250mmx200mmย 6 เมตร มาตราฐานโรงใหญ่ 

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 10"x 8 " ยาว 6 เมตร

 บาท

4.5 mm JIS

 168.30 kg. bks

 บาท

6.0 mm JIS

 222.50 kg. bks

บาท

9.0 mm JIS

 334 kg. bks

 มีทำ 3 รุ่น  เลือกเรา  เราพร้อม  

ส่งของ

ได้เลย

ราคาเหล็กกล่อง 300mmx100mmย 6 เมตร มาตราฐานโรงใหญ่ 

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 12"x 4 " ยาว 6 เมตร

 บาท

4.5 mm JIS

149.40 kg. bks

บาท

6.0 mm JIS

 197.0 kg. bks

 บาท

9.0 mm JIS

296.20 kg. bks

 มีทำ 3 รุ่น  เลือกเรา  เราพร้อม

ส่งของ

ได้เลย

ราคาเหล็กกล่อง 300mmx150mmย 6 เมตร มาตราฐานโรงใหญ่ 

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 12"x 6 " ยาว 6 เมตร

 บาท

4.5 mm JIS

168.8 kg.bks

 บาท

6.0 mm JIS

222.5 kg.bks

บาท

9.0 mm JIS

335.1kg. bks

มีทำ 3 รุ่น  เลือกเรา  เราพร้อม  

ส่งของ

ได้เลย

ราคาเหล็กกล่อง 300mmx200mmย 6 เมตร มาตราฐานโรงใหญ่ 

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 12"x 8 " ยาว 6 เมตร

 บาท

4.5 mm JIS

 188.20 kg.bks

 บาท

6.0 mm JIS

 248.20 kg.bks

บาท

9.0 mm JIS

 373.30 kg.bks

มีทำ 3 รุ่น  เลือกเรา  เราพร้อม  

ส่งของ

ได้เลย

ราคาเหล็กกล่อง 350mmx150mmย 6 เมตร มาตราฐาน โรงใหญ่ 

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 14"x 6 " ยาว 6 เมตร

 บาท

6.0 mm JIS

249.3 kg. bks

บาท

9.0 mm JIS

373.8 kg. bks

มีทำ 2 รุ่น  เลือกเรา  เราพร้อม  

ส่งของ

ได้เลย

ราคาเหล็กกล่อง 400mmx200mm ม. มาตราฐาน โรงใหญ่ 

โทร.สั่ง 081-735-9191. bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 16"x 8 " ยาว 6 เมตร

 บาท

4.5 mm JIS

228.0 kg. bks

 บาท

6.0 mm JIS

302.0 kg bks

บาท

9.0 mm JIS

448.7 kg. bks

บาท

12.0 mm JIS

586.7 kg. bks

 มีทำ 4 รุ่น  เลือกเรา  เราพร้อม
               

1.ราคาเหล็กกล่อง 25 มม. x 12 มม x 1.2 มม  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกล่อง 25 x 12 x 1.2 มม  ยาว 6 เมตร

โทร.สั่งของ 081-735-9191 bks steel

ราคาเหล็กกล่อง  1" x 1/2 x1.2mm  ยาว 6 เมตร 

ราคาเหล็กกล่อง 1 นิ้ว x 1/2 นิ้ว x1.2mm  ยาว 6 เมตร 

             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

 

 

เหล็กกล่อง (ท่อเหล็ก) หรือที่รู้จักกันอีกชื่อคือเหล็กแป๊บจัดอยู่ในประเภทเหล็กรูปพรรณซึ่ง เหล็กกล่องมี 2 ประเภทคือเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยม (ท่อเหล็กสแควร์) หรือ ที่เรียกกันว่าเหล็กแป๊บโปร่ง  และ เหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมแบน(ท่อเหล็กสี่เหลี่ยม) หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่าเหล็กแป๊บแบน เช่นที่พักอาศัยและอาคารพาณิชย์

ราคาเหล็กกล่องไม้ขีดแป๊ปแบนสี่เหลี่ยมแบนท่อแบนLGวันนี้ จำหน่ายเหล็กกล่องไม้ขีดแป๊ปแบนสี่เหลี่ยมแบนท่อแบนLG ราคาเหล็ก จำหน่าย จำหน่ายเหล็ก ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก

thaiflag small Thailand