เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

ราคาเหล็กแบน ราคาแฟลตบาร์ Flat Bar

 

 

 

      

 

โทร ทรู 082-954-2286โทรหา น้องได้เลยค่ะ 

  โทร.Ais 089-838-4499 โทรหา น้องได้เลยค่ะ 

  โทร.Ais 081-887-9449 โทรหา น้องได้เลยค่ะ 

2456

 ขนาดเหล็กแบน

bks steel โทร.สั่ง 082-954-2286

..............................................................................

bks steel

.............................

bks steel

............................

bks steel

............................

bks steel

............................

bks steel

............................

bks steel

............................

 

เหล็กแบนหน้าต่าง  1/2 ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กแบน  12 มิล

ราคาFlat Bar 12mm.

bks steel โทร.สั่ง 082-954-2286

 /ส

แบนตัด

หนา 3.0 มิล

1.7 Kg. A

 /ส

แบนรีด

หนา 4.0 มิล

2.0 Kg. A

 

 

มีทำ 2 รุ่น

     

ราคาเหล็กแบน  5/8  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กแบน 15 มิล 

ราคาFlat Bar 15mm.

bks steel โทร.สั่ง 082-954-2286

 /ส

แบนตัด

หนา 3.0 มิล

2.2 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 4.0 มิล

2.9 Kg. A

มีทำ 2 รุ่น      

ราคาเหล็กแบน  3/4  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กแบน 19 มิล 

ราคาFlat Bar 19mm.

bks steel โทร.สั่ง 082-954-2286

 /ส

แบนตัด

หนา 3.0 มิล

2.6 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 4.0 มิล

3.5 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 4.5 มิล

3.9 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 6.0 มิล

5.2 Kg. A

มีทำ 4 รุ่น  

ราคาเหล็กแบน 1"  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กแบน 25 มิล 

ราคาFlat Bar 25mm.

bks steel โทร.สั่ง 082-954-2286

 /ส

แบนตัด

หนา 3.0 มิล

3.5 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 4.5 มิล

5.0 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 12 มิล

13.2 Kg. A

 มีทำ 3 รุ่น    

ราคาเหล็กแบน 1"  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กแบน 25 มิล 

ราคาFlat Bar 25mm.

bks steel โทร.สั่ง 082-954-2286

 /ส

แบนรีด

หนา 4.0 มิล

4.7 Kg. A

 /ส

แบนรีด

หนา 6.0 มิล

7.0 Kg. A

 /ส

แบนรีด

หนา 9.0 มิล

10.5 Kg. A

 /ส

แบนรีด

หนา 12.0 มิล

13.7 Kg. A

มีทำ 4 รุ่น   

ราคาเหล็กแบน 1"1/4  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กแบน 32 มิล 

ราคาFlat Bar 32mm.

bks steel โทร.สั่ง 082-954-2286

 /ส

แบนตัด

หนา 3.0 มิล

4.4 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 4.0 มิล

5.8 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 4.5 มิล

6.6 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 6.0 มิล

9.0 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 9.0 มิล

12.9 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 12.0 มิล

17.2 Kg. A 

ราคาเหล็กแบน 1"1/4 ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กแบน 32 มิล 

ราคาFlat Bar 32mm.

bks steel โทร.สั่ง 082-954-2286

 /ส

แบนรีด

หนา 4.0 มิล

6.0 Kg. A

 /ส

แบนรีด

หนา 6.0 มิล

8.7 Kg. A 

 /ส

แบนรีด

หนา 9.0 มิล

13.5 Kg. A

 /ส

แบนรีด

หนา 12.0 มิล

17.5 Kg. A

มีทำ 4 รุ่น   

ราคาเหล็กแบน 1"1/2  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กแบน 38 มิล 

ราคาFlat Bar 38mm.

bks steel โทร.สั่ง 082-954-2286

 /ส

แบนตัด

หนา 3.0 มิล

5.3 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 4.5 มิล

7.9 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 10.0 มิล

17.8 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 12.0 มิล

21.1 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 15.0 มิล

28.1 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 19.0 มิล

34.9 Kg. A

ราคาเหล็กแบน 1"1/2  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กแบน 38 มิล 

ราคาFlat Bar 38mm.

bks steel โทร.สั่ง 082-954-2286

 /ส

แบนรีด

หนา 4.0 มิล

7.2 Kg. A

 /ส

แบนรีด

หนา 6.0 มิล

10.5 Kg. A

 /ส

แบนรีด

หนา 9.0 มิล

15.4 Kg. A

 /ส

แบนรีด

หนา 12.0 มิล

20.8 Kg. A

มีทำ 4 รุ่น   

ราคาเหล็กแบน 1"3/4  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กแบน 44 มิล 

ราคาFlat Bar 44mm.

bks steel โทร.สั่ง 082-954-2286

 /ส

แบนตัด

หนา 3.0 มิล

 6.0 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 4.5 มิล

9.2  Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 6.0 มิล

12.1 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 9.0 มิล

18.1 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 12.0 มิล

24.5 Kg. A

มีทำ 5 รุ่น 
 

ราคาเหล็กแบน 2"  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กแบน 50 มิล 

ราคาFlat Bar 50mm.

bks steel โทร.สั่ง 082-954-2286

 /ส

แบนตัด

หนา 3.0  มิล

6.9 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 4.5  มิล

10.5 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 5.0 มิล

11.3 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 10.0 มิล

23.2 Kg. A

มีทำ 4 รุ่น  

ราคาเหล็กแบน 2"  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กแบน 50 มิล 

ราคาFlat Bar 50mm.

bks steel โทร.สั่ง 082-954-2286

 /ส

แบนรีด

หนา 4.0 มิล

9.5 Kg. A

 /ส

แบนรีด

หนา 6.0 มิล

13.8 Kg. A

 /ส

แบนรีด

หนา 9.0  มิล

20.9 Kg. A

 /ส

แบนรีด

หนา 12.0 มิล

27.5 Kg. A

 /ส

แบนรีด

หนา 16.0 มิล

37 Kg. A

 /ส

แบนรีด

หนา 19.0 มิล

43.8 Kg. A 

ราคาเหล็กแบน 2"  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กแบน 50 มิล 

ราคาFlat Bar 50mm.

bks steel โทร.สั่ง 082-954-2286

 /ส

แบนรีด

หนา 25.0 มิล

57.4 Kg. A

 มีทำ 7 รุ่น

   

ราคาเหล็กแบน 2"1/2  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กแบน 65 มิล 

ราคาFlat Bar 65mm.

bks steel โทร.สั่ง 082-954-2286

 /ส

แบนตัด

หนา 4.0 มิล

11.9 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 4.5 มิล

13.2 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 12.0 มิล

36.6 Kg. A

 มีทำ 3 รุ่น

   

ราคาเหล็กแบน 2"1/2  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กแบน 65 มิล 

ราคาFlat Bar 65mm.

bks steel โทร.สั่ง 082-954-2286

 /ส

แบนรีด

หนา 3.0 มิล

9.0 Kg. A

/ส

แบนรีด

หนา 6.0 มิล

18.0 Kg. A

 /ส

แบนรีด

หนา 9.0 มิล

27.1 Kg. A

 /ส

แบนรีด

หนา 12 มิล

35.9 Kg. A

 /ส

แบนรีด

หนา 16 มิล

47.8 Kg. A

 /ส

แบนรีด

หนา 19 มิล

57.8 Kg. A

 

ราคาเหล็กแบน 2"1/2  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กแบน 65 มิล 

ราคาFlat Bar 65mm.

bks steel โทร.สั่ง 082-954-2286

 /ส

แบนรีด

หนา 25 มิล

74.5 Kg. A

 มีทำ 7 รุ่น        

ราคาเหล็กแบน 3"  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กแบน 75 มิล 

ราคาFlat Bar 75mm.

bks steel โทร.สั่ง 082-954-2286

 /ส

แบนตัด

หนา 3.5 มิล

12.3 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 4.0 มิล

13.5 Kg. A

/ส

แบนตัด

หนา 4.5 มิล

15.3 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 6.0 มิล

20.5 Kg. P

 /ส

แบนตัด

หนา 9.0 มิล

30.7 Kg. P

 /ส

แบนตัด

หนา 12.0 มิล

41.2 Kg. P

 

ราคาเหล็กแบน 3"  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กแบน 75 มิล 

ราคาFlat Bar 75mm.

bks steel โทร.สั่ง 082-954-2286

 /ส

แบนตัด

หนา 16.0 มิล

57.1 Kg. A

 มีทำ 7 รุ่น        

ราคาเหล็กแบน 3"  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กแบน 75 มิล 

ราคาFlat Bar 75mm.

bks steel โทร.สั่ง 082-954-2286

 /ส

แบนรีด

หนา 6.0 มิล

21.0 Kg. A

 /ส

แบนรีด

หนา 9 มิล

21.2 Kg. A

 /ส

แบนรีด

หนา 12 มิล

41.8 Kg. A

 /ส

แบนรีด

หนา 16 มิล

55.3 Kg. A

 /ส

แบนรีด

หนา 19 มิล

66.3 Kg. A

 /ส

แบนรีด

หนา 25 มิล

86.7 Kg. A

ราคาเหล็กแบน 3"1/2  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กแบน 90 มิล 

ราคาFlat Bar 90mm.

bks steel โทร.สั่ง 082-954-2286

 /ส

แบนตัด

หนา 6.0 มิล

24.5 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 9  มิล

38.1 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 12 มิล

50.1 Kg. A

 มีทำ 3 รุ่น    
 

ราคาเหล็กแบน 4"  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กแบน 100 มิล 

ราคาFlat Bar 100mm.

bks steel โทร.สั่ง 082-954-2286

 /ส

แบนตัด

หนา 3.0 มิล

13.7 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 4.5 มิล

20.3 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 5.0 มิล

22.5 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 6.0 มิล

 Kg. P

 /ส

แบนตัด

หนา 9 มิล

 Kg. P

 /ส

แบนตัด

หนา 10 มิล

46.2 Kg. A

 

ราคาเหล็กแบน 4"  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กแบน 100 มิล 

ราคาFlat Bar 100mm.

bks steel โทร.สั่ง 082-954-2286

 /ส

แบนตัด

หนา 12 มิล

 Kg. P

 /ส

แบนตัด

หนา 16 มิล

 Kg. P

 มีทำ 8 รุ่น      

ราคาเหล็กแบน 4"  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กแบน 100 มิล 

ราคาFlat Bar 100mm.

bks steel โทร.สั่ง 082-954-2286

 /ส

แบนรีด

หนา 6 มิล

27.6 Kg. A

 /ส

แบนรีด

หนา 9 มิล

41.3 Kg. A

 /ส

แบนรีด

หนา 12 มิล

55.2 Kg. 

 /ส

แบนรีด

หนา 16 มิล

73.9 Kg. A

 /ส

แบนรีด

หนา 19 มิล

88.4 Kg. A

 /ส

แบนรีด

หนา 25 มิล

116.1 Kg. A

ราคาเหล็กแบน 5"  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กแบน 125 มิล 

ราคาFlat Bar 125mm.

bks steel โทร.สั่ง 082-954-2286

 /ส

แบนตัด

หนา 3.0 มิล

17.5 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 4.5 มิล

25.3 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 6.0  มิล

35.2 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 9  มิล

52.4 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 12 มิล

69.7 Kg. A

 
 /ส

แบนตัด

หนา 15  มิล

89.9 Kg. A

 

ราคาเหล็กแบน 5"  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กแบน 125 มิล 

ราคาFlat Bar 5mm.

bks steel โทร.สั่ง 082-954-2286

 /ส

แบนตัด

หนา 19 มิล

114.7 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 25 มิล

152.0 Kg. A

 มีทำ 8 รุ่น

   

ราคาเหล็กแบน 5"  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กแบน 125 มิล 

ราคาFlat Bar 5mm.

bks steel โทร.สั่ง 082-954-2286

 /ส

แบนรีด

หนา 4.0 มิล

23.1 Kg. A

 /ส

แบนรีด

หนา 6.0 มิล

34.2 Kg. A

 /ส

แบนรีด

หนา 9 มิล

53.0 Kg. 

 /ส

แบนรีด

หนา 12 มิล

68.9 Kg. A

 มีทำ 4 รุ่น   

ราคาเหล็กแบน 6"  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กแบน 150 มิล 

ราคาFlat Bar  150mm.

bks steel โทร.สั่ง 082-954-2286

 /ส

แบนตัด

หนา 3.0 มิล

21.0 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 4.0 มิล

26.9 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 4.5 มิล

31.8 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 5 มิล

34.2 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 6 มิล

41.1 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 9 มิล

62.3 Kg. A

 

ราคาเหล็กแบน 6"  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กแบน 150  มิล 

ราคาFlat Bar  150mm.

bks steel โทร.สั่ง 082-954-2286

/ส

แบนตัด

หนา 10 มิล

69.2 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 12 มิล

84.0 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 15 มิล

108.5 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 19  มิล

138.1 Kg. A

/ส

แบนตัด

หนา 25 มิล

181.4 Kg. A

มีทำ 11 รุ่น

ราคาเหล็กแบน 6"  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กแบน 150  มิล 

ราคาFlat Bar  150mm.

bks steel โทร.สั่ง 082-954-2286

 /ส

แบนรีด

หนา 9 มิล

62.3 Kg. 

 /ส

แบนรีด

หนา 12 มิล

83.2 Kg. A

มีทำ 2 รุ่น

   

ราคาเหล็กแบน 7"  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กแบน 170  มิล 

ราคาFlat Bar  170mm.

bks steel โทร.สั่ง 082-954-2286

 /ส

แบนตัด

หนา 9.0 มิล

70.0 Kg. A

มีทำ 1 รุ่น


 
 

ราคาเหล็กแบน 8"  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กแบน 200 มิล 

ราคาFlat Bar 200 mm.

bks steel โทร.สั่ง 082-954-2286

 /ส

แบนตัด

หนา 6 มิล

55.5 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 9 มิล

83.0 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 10 มิล

92.4 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 12 มิล

111.5 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 15 มิล

145.4 Kg. A

 
 /ส

แบนตัด

หนา 19 มิล

183.0 Kg. A

ราคาเหล็กแบน 10"  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กแบน 250 มิล 

ราคาFlat Bar  250mm.

bks steel โทร.สั่ง 082-954-2286

 /ส

แบนตัด

หนา 6 มิล

70.9 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 9 มิล

104.7 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 10 มิล

115.7 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 12 มิล

139.4 Kg. A

 มีทำ 4 รุ่น   

ราคาเหล็กแบน 12"  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กแบน 300  มิล 

ราคาFlat Bar 300 mm.

bks steel โทร.สั่ง 082-954-2286

 /ส

แบนตัด

หนา 6 มิล

83.2 Kg. A

/ส

แบนตัด

หนา 9 มิล

124.5 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 10 มิล

138.4 Kg. A

 /ส

แบนตัด

หนา 12 มิล

173.0 Kg. A

  มีทำ 4 รุ่น  

 

    เหล็กแบน(Steel Flat Bar)  ผลิตจากเหล็ก แผ่นIคุณภาพสูง ตัดสลิต ได้ขนาด และความหนาเท่ากันทั้งเส้น มีทั้งแบบ เหล็กแบนรีดร้อนชนิดรีดและชนิดตัดเหล็กแบนหน้าต่างกว้าง4หุน เหล็กแบนทำเหล็กดัด เหล็กแบนแข็ง s50c เหล็กแบนมีทั้งแบบที่ถูกผลิตโดยการรีดเย็นและการรีดร้อนหรือแบบตัดขึ่น ตามความต้องการในการใช้งานเหล็กแบนใช้งานได้หลากหลาย สำหรับงานเชื่อมทำเหล็กดัด งานฝาท่อ งานทำแหนบรถยนต์ ตัดทำเหล็กแซกเพิ่มความแข็งแรงแก่เหล็กประเภทอื่นได้ง่าย ประกอบเป็นชิ้นงานกลึงได้เหมาะสมเหล็กแบนที่ดีจะต้องมีความเหนียว ทนแรงยืดแรงพับได้ดี

thaiflag small Thailand