ราคาเหล็กแบน ราคาแฟลตบาร์ Flat Bar

 

 

  

BKS STEEL

ราคาเหล็กแบน Flat Bar  โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า

เหล็กแบน Flat Barขนาด1/2"นิ้ว(สี่หุน)หนา 3.0มิล ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา 158 บาท

Flat Bar 12mm x 3.0mm x 6000mm bkssteel น้ำหนัก 1.7กิโล/เส้น

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Barขนาด1/2"นิ้ว(สี่หุน)หนา 4.0มิล ยาว 6เมตร bkssteel.com ราคา 169บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 12mm x 4.0mm x 6000mm bkssteel น้ำหนัก 2.1กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ราคาเหล็กแบน Flat Barขนาด5/8"นิ้ว(ห้าหุน)หนา 3.0มิล ยาว 6เมตร bkssteel.com ราคา 175บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 15mm x 3.0mm x 6000mm bkssteel น้ำหนัก 2.2กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Barขนาด5/8"นิ้ว(ห้าหุน)หนา 4.0มิล ยาว 6เมตร bkssteel.com ราคา 197 บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 15mm x 4.0mm x 6000mm bkssteel น้ำหนัก 2.8กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ราคาเหล็กแบน Flat Barขนาด3/4"นิ้ว(หกหุน)หนา 3.0มิล ยาว 6เมตร bkssteel.com ราคา 187บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 19mm x 3.0mm x 6000mm bkssteel น้ำหนัก 2.6กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Barขนาด3/4"นิ้ว(หกหุน)หนา 4.0มิล ยาว 6เมตร bkssteel.com ราคา 215บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 19mm x 4.0mm x 6000mm bkssteel น้ำหนัก 3.4กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Barขนาด3/4"นิ้ว(หกหุน)หนา 4.5มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 235บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 19mm x 4.5mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 4กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Barขนาด3/4"นิ้ว(หกหุน)หนา 6.0มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 270บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 19mm x 6.0mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 5.2กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด1"นิ้ว หนา 2.5มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 190บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 25mm x 2.5mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 2.8กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด1"นิ้ว หนา 3.0มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 220บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 25mm x 3.0mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 3.5กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด1"นิ้ว หนา 4.0มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 240บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 25mm x 4.0mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 4.5กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด1"นิ้ว หนา 4.5มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 270บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 25mm x 4.5mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 5.1กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด1"นิ้ว หนา 5.0มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 290บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 25mm x 5.0mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 5.6กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด1"นิ้ว หนา 6.0มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 320บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 25mm x 6.0mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 6.8กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด1"นิ้ว หนา 9.0มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 410บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 25mm x 9.0mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 10กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด1"นิ้ว หนา 12.0มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 570บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 25mm x 12.0mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 13.5กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ราคาเหล็กแบน Flat Barขนาด1-1/4"นิ้ว(นิ้วสอง)หนา 2.5มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 220บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 32mm x 2.5mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 3.8กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Barขนาด1-1/4"นิ้ว(นิ้วสอง)หนา 3.0มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 240บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 32mm x 3.0mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 4.3กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Barขนาด1-1/4"นิ้ว(นิ้วสอง)หนา 4.0มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 280บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 32mm x 4.0mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 5.9กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Barขนาด1-1/4"นิ้ว(นิ้วสอง)หนา 4.5มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 300บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 32mm x 4.5mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 6.4กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Barขนาด1-1/4"นิ้ว(นิ้วสอง)หนา 5.0มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 340บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 32mm x 5.0mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 7.4กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Barขนาด1-1/4"นิ้ว(นิ้วสอง)หนา 6.0มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 360บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 32mm x 6.0mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 8.7กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Barขนาด1-1/4"นิ้ว(นิ้วสอง)หนา 9.0มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 490บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 32mm x 9.0mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 13กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบนFlat Barขนาด1-1/4"นิ้ว(นิ้วสอง)หนา12.0มิล ยาว 6เมตร bks steel.comราคา 690บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 32mm x 12.0mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 17.5กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ราคาเหล็กแบน Flat Barขนาด1-1/2"นิ้ว(นิ้วครึ่ง)หนา2.5มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 230บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 38mm x 2.5mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 4กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Barขนาด1-1/2"นิ้ว(นิ้วครึ่ง)หนา3.0มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 260บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 38mm x 3.0mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 5กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Barขนาด1-1/2"นิ้ว(นิ้วครึ่ง)หนา 4.0มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 320บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 38mm x 4.0mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 7.2กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Barขนาด1-1/2"นิ้ว(นิ้วครึ่ง)หนา 4.5มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 335บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 38mm x 4.5mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 7.5กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Barขนาด1-1/2"นิ้ว(นิ้วครึ่ง)หนา5.0มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 360บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 38mm x 5.0mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 8.5กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Barขนาด1-1/2"นิ้ว(นิ้วครึ่ง)หนา 6.0มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 410บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 38mm x 6.0mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 10.3กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Barขนาด1-1/2"นิ้ว(นิ้วครึ่ง)หนา 9.0มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 570บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 38mm x 9.0mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 15.4กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Barขนาด1-1/2"นิ้ว(นิ้วครึ่ง)หนา 10มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 720บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 38mm x 10mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 19กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Barขนาด1-1/2"นิ้ว(นิ้วครึ่ง)หนา 12มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 890บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 38mm x 12mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 21กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบนFlat Barขนาด1-1/2"นิ้ว(นิ้วครึ่ง)หนา15มิล ยาว 6เมตร bks steel.comราคา1,290บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 38mm x 15mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 27.7กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบนFlat Barขนาด1-1/2"นิ้ว(นิ้วครึ่ง)หนา25มิล ยาว6เมตร bks steel.comราคา2,300บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 38mm x 25mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 46กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 44มิล หนา 3มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 290บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 44mm x 3mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 6กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 44มิล หนา 4.5มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 380บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 44mm x 4.5mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 9กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 44มิล หนา 6มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 480บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 44mm x 6mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 12กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 44มิล หนา 9มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 670บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 44mm x 9mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 18กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 44มิล หนา 12มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 870บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 44mm x 12mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 24กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2"นิ้ว(สองนิ้ว)หนา 2.5มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 280บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 50mm x 2.5mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 5.5กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2"นิ้ว(สองนิ้ว)หนา 3มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 330บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 50mm x 3mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 7กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2"นิ้ว(สองนิ้ว)หนา 4มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 380บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 50mm x 4mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 9.4กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2"นิ้ว(สองนิ้ว)หนา 4.5มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 430บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 50mm x 4.5mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 10กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2"นิ้ว(สองนิ้ว)หนา 5มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 450บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 50mm x 5mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 11กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2"นิ้ว(สองนิ้ว)หนา 6มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 510บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 50mm x 6mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 14กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2"นิ้ว(สองนิ้ว)หนา 9มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 695บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 50mm x 9mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 20.5กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2"นิ้ว(สองนิ้ว)หนา 10มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 840บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 50mm x 10mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 22.6กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2"นิ้ว(สองนิ้ว)หนา 12มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 890บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 50mm x 12mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 27.2กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2"นิ้ว(สองนิ้ว)นา 16มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 1,400บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 50mm x 16mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 36.5กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2"นิ้ว(สองนิ้ว)หนา 19มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 1,590บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 50mm x 19mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 44กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2"นิ้ว(สองนิ้ว)หนา 20มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 2,100บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 50mm x 20mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 48กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2"นิ้ว(สองนิ้ว)หนา 25มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 2,300บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 50mm x 25mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 57กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ราคาเหล็กแบนFlat Barขนาด2-1/2"(สองนิ้วครึ่ง)หนา3มิล ยาว6เมตร bks steel.com ราคา 395บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 65mm x 3mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 9กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบนFlat Barขนาด2-1/2"(สองนิ้วครึ่ง)หนา4มิล ยาว6เมตร bks steel.com ราคา 490บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 65mm x 4mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 11.8กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบนFlat Barขนาด2-1/2"(สองนิ้วครึ่ง)หนา4.5มิล ยาว6เมตร bks steel.com ราคา 530บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 65mm x 4.5mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 13.2กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบนFlat Barขนาด2-1/2"(สองนิ้วครึ่ง)หนา5มิล ยาว6เมตร bks steel.com ราคา 590บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 65mm x 5mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 15กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบนFlat Bar ขนาด 2-1/2"(สองนิ้วครึ่ง)หนา6มิล ยาว6เมตร bks steel.com ราคา 640บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 65mm x 6mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 17.6กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบนFlat Barขนาด2-1/2"(สองนิ้วครึ่ง)หนา 9มิล ยาว6เมตร bks steel.com ราคา 920บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 65mm x 9mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 27.1กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบนFlat Barขนาด2-1/2"(สองนิ้วครึ่ง)หนา10มิล ยาว6เมตร bks steel.com ราคา1,160บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 65mm x 10mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 29.7กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบนFlat Barขนาด2-1/2"(สองนิ้วครึ่ง)หนา12มิล ยาว6เมตร bks steel.com ราคา1,290บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 65mm x 12mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 36กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบนFlat Barขนาด2-1/2"(สองนิ้วครึ่ง)หนา16มิล ยาว6เมตร bks steel.com ราคา1,870บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 65mm x 16mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 48.5กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบนFlat Barขนาด2-1/2"(สองนิ้วครึ่ง)หนา19มิล ยาว6เมตร bks steel.com ราคา2,200บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 65mm x 19mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 57กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบนFlat Barขนาด2-1/2"(สองนิ้วครึ่ง)หนา25มิล ยาว6เมตร bks steel.com ราคา2,900บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 65mm x 25mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 74.5กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 3"นิ้ว(สามนิ้ว)หนา 3มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 430บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 75mm x 3mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 10กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 3"นิ้ว(สามนิ้ว)หนา 4มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 530บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 75mm x 4mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 13.2กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 3"นิ้ว(สามนิ้ว)หนา 4.5มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 650บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 75mm x 4.5mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 15.4กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 3"นิ้ว(สามนิ้ว)หนา 5มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 740บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 75mm x 5mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 17.5กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 3"นิ้ว(สามนิ้ว)หนา 6มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 790บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 75mm x 6mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 20.8กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 3"นิ้ว(สามนิ้ว)หนา 9มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 1,150บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 75mm x 9mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 31กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 3"นิ้ว(สามนิ้ว)หนา 10มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 1,390บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 75mm x 10mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 34.5กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 3"นิ้ว(สามนิ้ว)หนา 12มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 1,590บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 75mm x 12mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 41.5กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 3"นิ้ว(สามนิ้ว)หนา 16มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 2,180บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 75mm x 16mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 56กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 3"นิ้ว(สามนิ้ว)หนา 19มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 2,490บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 75mm x 19mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 67กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 3"นิ้ว(สามนิ้ว)หนา 25มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 3,400บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 75mm x 25mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 86กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 90มิล หนา 6มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 990บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 90mm x 6mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 24.5กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 90มิล หนา 9มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 1,450บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 90mm x 9mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 37.5กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 90มิล หนา 12มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 1,995บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 90mm x 12mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 49.5กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 4"นิ้ว(สี่นิ้ว) หนา 3มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 590บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 100mm x 3mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 14กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 4"นิ้ว(สี่นิ้ว) หนา 4.5มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 790บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 100mm x 4.5mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 21กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 4"นิ้ว(สี่นิ้ว) หนา 5มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 895บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 100mm x 5mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 22.5กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 4"นิ้ว(สี่นิ้ว) หนา 6มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 995บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 100mm x 6mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 27.5กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 4"นิ้ว(สี่นิ้ว) หนา 9มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 1,290บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 100mm x 9mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 41กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 4"นิ้ว(สี่นิ้ว) หนา 10มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 1,690บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 100mm x 10mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 46.5กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 4"นิ้ว(สี่นิ้ว) หนา 12มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 1,790บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 100mm x 12mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 55.3กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 4"นิ้ว(สี่นิ้ว) หนา 16มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 2,490บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 100mm x 16mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 74กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 4"นิ้ว(สี่นิ้ว) หนา 19มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 2,990บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 100mm x 19mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 88.5กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 4"นิ้ว(สี่นิ้ว) หนา 25มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 3,980บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 100mm x 25mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 115กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 5"นิ้ว(ห้านิ้ว) หนา 3มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 690บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 125mm x 3mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 17กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 5"นิ้ว(ห้านิ้ว) หนา 4มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 850บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 125mm x 4mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 22.5กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 5"นิ้ว(ห้านิ้ว) หนา 4.5มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 970บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 125mm x 4.5mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 26กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 5"นิ้ว(ห้านิ้ว) หนา 6มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 1,250บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 125mm x 6mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 35.4กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 5"นิ้ว(ห้านิ้ว) หนา 9มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 1,870บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 125mm x 9mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 51.5กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 5"นิ้ว(ห้านิ้ว) หนา 12มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 2,450บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 125mm x 12mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 69กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 5"นิ้ว(ห้านิ้ว) หนา 15มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 3,590บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 125mm x 15mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 90กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 5"นิ้ว(ห้านิ้ว) หนา 19มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 4,500บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 125mm x 19mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 115กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 5"นิ้ว(ห้านิ้ว) หนา 25มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 5,890บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 125mm x 25mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 151กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 6"นิ้ว(หกนิ้ว) หนา 3มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 980บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 150mm x 3mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 21กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 6"นิ้ว(หกนิ้ว) หนา 4มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 1,100บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 150mm x 4mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 26.6กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 6"นิ้ว(หกนิ้ว) หนา 4.5มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 1,200บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 150mm x 4.5mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 31กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 6"นิ้ว(หกนิ้ว) หนา 6มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 1,390บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 150mm x 6mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 41กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 6"นิ้ว(หกนิ้ว) หนา 9มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 1,900บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 150mm x 9mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 62กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 6"นิ้ว(หกนิ้ว) หนา 10มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 2,560บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 150mm x 10mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 70กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 6"นิ้ว(หกนิ้ว) หนา 12มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 2,800บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 150mm x 12mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 81.5กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 6"นิ้ว(หกนิ้ว) หนา 15มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 3,950บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 150mm x 15mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 106กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด 6"นิ้ว(หกนิ้ว) หนา 19มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 4,900บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 150mm x 19mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 138กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด  6"นิ้ว(หกนิ้ว) หนา 25มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา7,500 บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 150mm x 25mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 180.5กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด  7"นิ้ว(เจ็ดนิ้ว) หนา 9มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 3,400บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 175mm x 9mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 70กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด  8"นิ้ว(แปดนิ้ว) หนา 6มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 2,250บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 200mm x 6mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 54กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด  8"นิ้ว(แปดนิ้ว) หนา 9มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 3,200บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 200mm x 9mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 83กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด  8"นิ้ว(แปดนิ้ว) หนา 10มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 3,950บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 200mm x 10mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 92กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด  8"นิ้ว(แปดนิ้ว) หนา 12มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 4,600บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 200mm x 12mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 111กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด  8"นิ้ว(แปดนิ้ว) หนา 15มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 6,400บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 200mm x 15mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 144กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด  8"นิ้ว(แปดนิ้ว) หนา 19มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 7,900บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 200mm x 19mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 184กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด  10"นิ้ว(สิบนิ้ว) หนา 6มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 3,200บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 250mm x 6mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 69กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด  10"นิ้ว(สิบนิ้ว) หนา 9มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 4,250บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 250mm x 9mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 103กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด  10"นิ้ว(สิบนิ้ว) หนา 10มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 4,600บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 250mm x 10mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 115กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Bar ขนาด  10"นิ้ว(สิบนิ้ว) หนา 12มิล ยาว 6เมตร bks steel.com ราคา 5,400บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 250mm x 12mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 141กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ราคาเหล็กแบน Flat Barขนาด 12"นิ้ว(สิบสองนิ้ว)หนา 6มิล ยาว6เมตร bks steel.com ราคา 3,560บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 300mm x 6mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 82กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Barขนาด 12"นิ้ว(สิบสองนิ้ว)หนา 9มิล ยาว6เมตร bks steel.com ราคา 4,900บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 300mm x 9mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 125กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Barขนาด 12"นิ้ว(สิบสองนิ้ว)หนา10มิล ยาว6เมตร bks steel.com ราคา 5,300บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 300mm x mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 138กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Barขนาด 12"นิ้ว(สิบสองนิ้ว)หนา12มิล ยาว6เมตร bks steel.com ราคา 6,300บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 300mm x mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 168กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กแบน Flat Barขนาด 12"นิ้ว(สิบสองนิ้ว)หนา15มิล ยาว6เมตร bks steel.com ราคา 9,000บาท

ราคาเหล็กแบนFlat Bar 300mm x mm x 6000mm bks steel น้ำหนัก 216กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กแบน.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

 

 

 

   เหล็กแบน(Steel Flat Bar)  ผลิตจากเหล็ก แผ่นIคุณภาพสูง ตัดสลิต ได้ขนาด และความหนาเท่ากันทั้งเส้น มีทั้งแบบ เหล็กแบนรีดร้อนชนิดรีดและชนิดตัดเหล็กแบนหน้าต่างกว้าง4หุน เหล็กแบนทำเหล็กดัด เหล็กแบนแข็ง s50c เหล็กแบนมีทั้งแบบที่ถูกผลิตโดยการรีดเย็นและการรีดร้อนหรือแบบตัดขึ่น ตามความต้องการในการใช้งานเหล็กแบนใช้งานได้หลากหลาย สำหรับงานเชื่อมทำเหล็กดัด งานฝาท่อ งานทำแหนบรถยนต์ ตัดทำเหล็กแซกเพิ่มความแข็งแรงแก่เหล็กประเภทอื่นได้ง่าย ประกอบเป็นชิ้นงานกลึงได้เหมาะสมเหล็กแบนที่ดีจะต้องมีความเหนียว ทนแรงยืดแรงพับได้ดี

 
 
thaiflag small Thailand