สี่เหลี่ยมตัน สี่หุนตัน เหล็กสี่เหลี่ยมตัน

 

 

 

    

 

 

2456

ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน ขนาด

โทรสั่งของ  064-468-2654 bks steel

.............................................................................................................

bks steel

.............................

bks steel

.............................

 1

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 3/16 x 3/16 bks steel ยาว 4 เมตร  

โทรสั่งของ 064-468-2654 bks steel

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 4.7 mm x4.7 mm bks steel ยาว 4 เมตร

บาท/เส้น

ยาว 4 เมตร

นน 0.7 Kg.

bks steel

ของมีจ้า

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 5 mm x 5 mm  bks steel ยาว 4 เมตร

โทรสั่งของ  064-468-2654 bks steel

bks steel ของมีจ้า

บาท/เส้น

ยาว 4 เมตร

นน 0.8 Kg.

bks steel

 

ของมีจ้า

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 6.4 mm x 6.4 mm bks steel ยาว 4 เมตร

โทรสั่งของ 064-468-2654 bks steel

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 1/4 x 1/4 bks steel  ยาว 4 เมตร


ยาว 4 เมตร

นน 1.3 Kg.

bks steel

 

ของมีจ้า

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 8.1 mm x 8.1 mm bks steel ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ  064-468-2654 bks steel

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 3/8 x 3/8 bks steel ยาว 6 เมตร

 

บาท/เส้น

ยาว 6 เมตร

นน 3.1 Kg.

bks steel

 

ของมีจ้า

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 1/2 x 1/2 bks steel ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ  064-468-2654bks steel

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 12x12 มิล bks steel ยาว 6 เมตร

บาท/เส้น

9.5x9.5 mm

นน 4 Kg.

บาท/เส้น 

12x12 mm

นน 6.4 Kg.

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 5/8 x 5/8 bks steel ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ  064-468-2654bks steel

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 15x15 มิล bks steel ยาว 6 เมตร

บาท /ส

13.3x13.3mm

นน 8.1 Kg.

บาท /ส

15 x 15 mm

นน 11.8 Kg.

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 3/4 x 3/4 bks steel ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ  064-468-2654 bks steel

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 19x19 มิล bks steel ยาว 6 เมตร

บาท/เส้น

16.7x16.7 mm

นน 13.5 Kg.

 
บาท/เส้น

19x19 mm

นน 16.6 Kg.

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 1" x 1" bks steel ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ  064-468-2654 bks steel

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 25x25 มิล bks steel ยาว 6 เมตร

บาท/เส้น

นน 29.1 Kg.

 

bks steel

ของมีจ้า

 

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 1" 1/4 x 1"1/4 bks steel ยาว 6 เมตร 

โทรสั่งของ 064-468-2654 bks steel

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 32x32 มิล bks steel ยาว 6 เมตร


บาท/เส้น 

นน 47.8 Kg.

 

bks steel

ของมีจ้า

 
10 

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 1" 1/2 x1"1/2 bks steel ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ  064-468-2654 bks steel

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 38 x 38 มิล bks steel ยาว 6 เมตร


บาท/เส้น 

นน 68 Kg.

 

bks steel

ของมีจ้า

 

11 

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 2"x2" bks steel  ยาว 6 เมตร

โทรสั่งของ  064-468-2654 bks steel

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 50x50 มิล bks steel ยาว 6 เมตร

บาท/เส้น

50x50 mm

นน 118 Kg.

 

bks steel

ของมีจ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน ราคาเหล็กสี่หุนตัน ราคาเหล็กตันเหลี่ยม ราคาเหล็กตันเหลี่ยม 

เหลี่ยมตัน สี่เหลี่ยมตัน ราคาสี่เหลี่ยมตันราคาไม่แพง ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตันน่าซื้อ ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตันวันนี้ จำหน่ายเหล็กสี่หุนตัน จำหน่ายเหล็กสี่เหลี่ยมตันทุกชนิด ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตันถูกถูก ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน ศูนย์จำหน่ายเหล็กสี่เหลี่ยมตัน สอบถามราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน ขายส่งเหล็กสี่หุนตัน ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตันพร้อม ขายส่งเหล็กสี่เหลี่ยมตันไม่แพง ราคาเหล็กรูปพรรณสี่เหลี่ยมตัน ขายสี่เหลี่ยมตันทำศรรั้วบ้าน ขายสี่เหลี่ยมตันศรแหลม

ราคาเหล็ก 

 

     เหลี่ยมตัน  หรือ เหล็กสี่เหลี่ยมตัน เป็นเหล็กที่ใช้กับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไป ส่วนมากเหล็กประเภทนี้จะนำไปใช้งานหน้าต่าง รั้ว ระเบียงกันตก เป็นต้น ไม่มีมาตรฐานการผลิตที่ชัดเจน ในท้องตลาดทั่วไปจะใช้ขนาด 3/8" และ 1/2" เป็นหลัก เหลี่ยมตัน  เกรด A เนื้อผิวค่อนข้างตรงและทนทาน เหมาะใช้กับงานทำ เหล็กดัดหน้าต่าง เหล็กดัดกันขโมย หรืออื่นๆ ตามแต่ต้องการ

 

ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน ราคาเหล็กสี่หุนตัน ราคาเหล็กตันเหลี่ยม ราคาเหล็กรางน้ำ ราคาชาแนล ราคาซีชาแนล ราคาเอชบีม ราคาเหล็กเอชบีม H ราคาไอบีม ราคาเหล็กไอบีม ราคาไวร์แฟรงค์ ราคไอบีม เหลี่ยมตัน สี่เหลี่ยมตัน ราคาเอชบีม ราคาเหล็กไอ ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ

 

 
 
thaiflag small Thailand