เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

ราคาเหล็ก ราคาเหล็กแป๊บโปร่งสี่เหลี่ยมโปร่งเหล็กไลน์เกรตแป๊ปสี่เหลี่ยมเหล็กเหลี่ยมLGวันนี้ จำหน่ายเหล็กแป๊บโปร่งสี่เหลี่ยมโปร่งเหล็กไลน์เกรตแป๊ปสี่เหลี่ยมเหล็กเหลี่ยมLG 

ราคาแป๊บโปร่ง ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง ราคาไลน์เกรต ราคาเสาเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง

 

โทร.โทร. 081-735-9191   ID:0817359191 

Lek-pp-1

           เหล็กแป๊ปโปร่ง เหมาะสำหรับงานโครงสร้างใช้ในงานทั่วไปที่ไม่รับน้ำหนักมาก ทดแทนการใช้ไม้ คอนกรีตและเหล็กรูปพรรณชนิดอื่นๆเพราะ เหล็กแป๊ปโปร่งมีคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา ราคาถูกนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายมาก เช่น เสาคาน นั่งร้าน,ผนัง , ประตู, ชั้นวางของ, รั้ว

 โทร. 081-735-9191   ID:0817359191

 

ใบเสนอราคา

BKS STEEL

ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมโปร่ง
ราคาเหล็กแป๊ปโปร่ง
โทร.081-735-9191

 

........................................................................................

 

 

 

 

 

 

ราคาเหล็ก

 

 

 

........................................

ราคาแป๊ปโปร่ง 3" x 3" x 3.0 มม โทร.081-735-9191   bks steel

1,250 บาท

28/02/62  8.45.

ราคาเหล็กแป๊ปโปร่งโทร.081-735-9191 ราคาเหล็ก

สี่เหลี่ยมโปร่ง  1/2 x 1/2 x1.2 มม.

 

แป๊ปโปร่ง 3/4 x 3/4 x 1.2 มม.

 

ป๊ปโปร่ง 1" x 1" x 1.2 มม. เต็ม

 

ป๊ปโปร่ง 1" x 1" x 1.6 มม.

 

ป๊ปโปร่ง 1" x 1" x 1.8 มม.

 

ป๊ปโปร่ง 1" x 1" x 2.0 มม.

 

ป๊ปโปร่ง 1" x 1" x 2.3 มม.

 

ป๊ปโปร่ง 1"x1"x 2.5 มม. 

 

ป๊ปโปร่ง 1" x 1" x 3.2 มม.

 

แป๊ปโปร่ง 1"1/4 x 1"1/4 x 1.2 มม..

 

แป๊ปโปร่ง 1"1/4 x 1"1/4 x 1.6 มม.

 
ป๊ปโปร่ง 1"1/4 x 1"1/4 x 1.8 มม.  
แป๊ปโปร่ง 1"1/4 x 1"1/4 x 2.0 มม.  

แป๊ปโปร่ง 1"1/4 x 1"1/4 x 2.3 มม. 

 
แป๊ปโปร่ง 1"1/4 x 1"1/4 x 2.5 มม.   
แป๊ปโปร่ง 1"1/4 x 1"1/4 x 3.0 มม.   

แป๊ปโปร่ง 1"1/4 x 1"1/4 x 3.2 มม. 

 

แป๊ปโปร่ง 1"1/2 x 1"1/2 x 1.2 มม.

 
แป๊ปโปร่ง 1"1/2 x 1"1/2 x 1.6 มม.  
แป๊ปโปร่ง 1"1/2 x 1"1/2 x 1.8 มม.  
แป๊ปโปร่ง 1"1/2 x 1"1/2 x 2.0 มม.  
แป๊ปโปร่ง 1"1/2 x 1"1/2 x 2.3 มม.  
แป๊ปโปร่ง 1"1/2 x 1"1/2 x 2.5 มม.  

แป๊ปโปร่ง 1"1/2 x 1"1/2 x 3.0 มม.

 

แป๊ปโปร่ง 1"1/2 x 1"1/2 x 3.2 มม.

 

แป๊ปโปร่ง 2" x 2" x 1.2 มม.

 

แป๊ปโปร่ง 2" x 2" x 1.6 มม.

 

แป๊ปโปร่ง 2" x 2" x 1.8 มม.

 

แป๊ปโปร่ง 2" x 2" x 2.0 มม.

 

แป๊ปโปร่ง 2" x 2" x 2.3 มม.

 

แป๊ปโปร่ง 2" x 2" x 2.5 มม.

 

แป๊ปโปร่ง 2" x 2" x 3.0 มม.

 

แป๊ปโปร่ง 2" x 2" x 3.2 มม.

 

แป๊ปโปร่ง 2"1/2 x 2"1/2 x 3.2 มม.

 

แป๊ปโปร่ง 3" x 3" x 1.6 มม.

 

แป๊ปโปร่ง 3" x 3" x 1.8 มม.

 

แป๊ปโปร่ง 3" x 3" x 2.0 มม. 

 

แป๊ปโปร่ง 3" x 3" x 2.3 มม.

 
ราคาแป๊ปโปร่ง 3" x 3" x 3.0 มม 1,250 บาท

แป๊ปโปร่ง 3" x 3" x 3.2 มม.

 
แป๊ปโปร่ง 3" x 3" x 4.5 มม.  

แป๊ปโปร่ง 4" x 4" x 1.6 มม.

 

แป๊ปโปร่ง 4" x 4" x 1.8 มม.

 

แป๊ปโปร่ง 4" x 4" x 2.0 มม.

 

แป๊ปโปร่ง 4" x 4" x 2.3 มม.

 

แป๊ปโปร่ง 4" x 4" x 2.5 มม.

 

แป๊ปโปร่ง 4" x 4" x 3.0 มม.

 

แป๊ปโปร่ง 4" x 4" x 3.2 มม.

 

แป๊ปโปร่ง 4" x 4" x  4.0 มม.

 

แป๊ปโปร่ง 4" x 4" x  4.5 มม.

 
แป๊ปโปร่ง 4" x 4" x  6.0 มม.  

แป๊ปโปร่ง 5" x 5" x 2.3 มม.

 

แป๊ปโปร่ง 5" x 5" x 3.2 มม.

 

แป๊ปโปร่ง 6" x 6" x 3.0 มม.

 

แป๊ปโปร่ง 6" x 6" x 3.2 มม.

 

แป๊ปโปร่ง 6" x 6" x 4.5 มม.

 

แป๊ปโปร่ง 6" x 6" x 6.0 มม.

 

แป๊ปโปร่ง 8" x 8" x 4.5 มม.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โทร. 081-735-9191   ID:0817359191

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thaiflag small Thailand