ราคาแป๊บประปา

ราคาท่อน้ำราคาแป๊ปน้ำ.

ราคาท่อกาว์วาไนส์

ราคาท่อชุบสังกะสี

ราคาท่อประปา มอก.

 

   

ราคาท่อประปา ฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์ Galvanized Pipe 

ราคาท่อประปา ฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์ Galvanized Pipe ขนาด 1/2"คาดน้ำเงิน มอก.ยาว6เมตร bkssteel.com

ราคาGalvanized Pipe ขนาด 1/2"คาดน้ำเงิน มอก.ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา 870บาท 

น้ำหนัก 7กก/เส้น  โทรสั่งท่อประปา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า  พร้อมจ้า  

ราคาท่อประปา ฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์ Galvanized Pipe ขนาด 3/4"คาดน้ำเงิน มอก.ยาว6เมตร bkssteel.com

ราคาGalvanized Pipe ขนาด 3/4"คาดน้ำเงิน มอก.ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา 950บาท

 น้ำหนัก 9กก/เส้น โทรสั่งท่อประปา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า  พร้อมจ้า

ราคาท่อประปา ฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์ Galvanized Pipe ขนาด 1"คาดน้ำเงิน มอก.ยาว6เมตร bkssteel.com

ราคาGalvanized Pipe ขนาด 1"คาดน้ำเงิน มอก.ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา 1,160บาท 

น้ำหนัก 14.0กก/เส้น โทรสั่งท่อประปา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า  พร้อมจ้า

ราคาท่อประปาฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์ Galvanized Pipe ขนาด1-1/4"คาดน้ำเงิน มอก.ยาว6เมตร bkssteel.com

ราคาGalvanized Pipe ขนาด 1-1/4"คาดน้ำเงิน มอก.ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา 1,350บาท 

น้ำหนัก 17.5กก/เส้น โทรสั่งท่อประปา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า  พร้อมจ้า

ราคาท่อประปาฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์ Galvanized Pipe ขนาด1-1/2" คาดน้ำเงิน มอก.ยาว6เมตร bkssteel.com

ราคาGalvanized Pipe ขนาด 1-1/2"คาดน้ำเงิน มอก.ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา 1,450บาท 

 น้ำหนัก 20กก/เส้น โทรสั่งท่อประปา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า  พร้อมจ้า

ราคาท่อประปาฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์ Galvanized Pipe ขนาด 2" คาดน้ำเงิน มอก.ยาว6เมตร bkssteel.com

ราคาGalvanized Pipe ขนาด 2"คาดน้ำเงิน มอก.ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา 1,800บาท

น้ำหนัก 28กก/เส้น โทรสั่งท่อประปา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า  พร้อมจ้า

ราคาท่อประปาฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์ Galvanized Pipe ขนาด 2-1/2" คาดน้ำเงิน มอก.ยาว6เมตร bkssteel.com

ราคาGalvanized Pipe 2-1/2"คาดน้ำเงิน มอก.ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา 2,950บาทน้ำหนัก 36กก/เส้น 

โทรสั่งท่อประปา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า  พร้อมจ้า

ราคาข้องอ 90องศา ประปาฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์ Galvanized  ขนาด 2-1/2" bkssteel.com

ราคาข้องอ 90องศา Galvanized ขนาด 2-1/2" bkssteel.com ราคา 590บาท น้ำหนัก 1.2กก/ตัว 

โทรสั่งท่อประปา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า  พร้อมจ้า

ราคาต่อตรงเกลียวใน ท่อประปาฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์ Galvanized Pipe ขนาด 2-1/2"  bkssteel.com

ราคาต่อตรงเกลียวใน Galvanized Pipe ขนาด 2-1/2" bkssteel.com ราคา 350บาท น้ำหนัก 0.8กก/ตัว

โทรสั่งท่อประปา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า  พร้อมจ้า

ราคานิเปิ้ล ท่อประปาฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์ Galvanized Pipe ขนาด 2-1/2"  bkssteel.com

ราคานิเปิ้ล Galvanized Pipe ขนาด 2-1/2" bkssteel.com ราคา 490บาท น้ำหนัก 0.8กก/ตัว

โทรสั่งท่อประปา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า  พร้อมจ้า

ราคายูเนี่ยน ท่อประปาฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์ Galvanized Pipe ขนาด 2-1/2"  bkssteel.com

ราคายูเนี่ยน Galvanized Pipe ขนาด 2-1/2" bkssteel.com ราคา 790บาท น้ำหนัก 1.5กก/ตัว 

โทรสั่งท่อประปา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า  พร้อมจ้า

ราคาท่อประปาฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์ Galvanized Pipe ขนาด 3" คาดน้ำเงิน มอก.ยาว6เมตร bkssteel.com

ราคาGalvanized Pipe ขนาด3"คาดน้ำเงิน มอก.ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา 3,300บาท

น้ำหนัก 47กก/เส้น โทรสั่งท่อประปา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า  พร้อมจ้า

ราคาท่อประปาฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์ Galvanized Pipe ขนาด 4" คาดน้ำเงิน มอก.ยาว6เมตร bkssteel.com

ราคาGalvanized Pipe ขนาด 4"คาดน้ำเงิน มอก.ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา 3,800บาท

น้ำหนัก 69กก/เส้น โทรสั่งท่อประปา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า  พร้อมจ้า

ราคาท่อประปาฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์ Galvanized Pipe ขนาด 5" คาดน้ำเงิน มอก.ยาว6เมตร bkssteel.com

ราคาGalvanized Pipe ขนาด 5"คาดน้ำเงิน มอก.ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา 5,900บาท

น้ำหนัก 91กก/เส้น โทรสั่งท่อประปา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า  พร้อมจ้า  

ราคาท่อประปาฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์ Galvanized Pipe ขนาด 6" คาดน้ำเงิน มอก.ยาว6เมตร bkssteel.com

ราคาGalvanized Pipe ขนาด 6"คาดน้ำเงิน มอก.ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา 6,300บาท

น้ำหนัก 110กก/เส้น โทรสั่งท่อประปา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า  พร้อมจ้า

ราคาท่อประปาฮอตดิ๊บ กัลวาไนซ์ Galvanized Pipe ขนาด 8" คาดน้ำเงิน มอก.ยาว6เมตร bkssteel.com

ราคาGalvanized Pipe ขนาด 8"คาดน้ำเงิน มอก.ยาว6เมตร bksstee.com ราคา 13,900บาท

น้ำหนัก 234กก/เส้น โทรสั่งท่อประปา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า  พร้อมจ้า

 hotdip 2654

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

2456

ราคาท่อประปา ราคาท่อกาวาไนซ์

 bks steel

โทร.095-232-6296

.............................................................................................

ราคาท่อประปาปลายเรียบ

คาดแดง

................................

ราคาท่อประปา คาดเหลือง HD

..........................

ราคาท่อประปา คาดน้ำเงิน HD

................................

ราคาท่อประปา มอก.277.

................................

 ราคาท่อประปา ราคาแป๊บประปา 1/2 สี่หุน

ท่อHD,HDG เป็นท่อหน่วยงานราชการใช้

 bks steel

ท่อโบราณ ใช้เดินท่อน้ำประปาทนทาน 

 /ส

คาดเหลือง HD

นน. 4.3 Kg.

หนา 1.6 mm.

 /ส

คาดน้ำเงิน HD นน. 5.5 Kg.

หนา 2.0 mm.

 /ส

มอก.277 HD

นน. 6.6 Kg.

หนา 2.4 mm.

  #ราคาท่อประปา ราคาแป๊บประปา 3/4   หกหุน ท่อHD,HDG เป็นท่อหน่วยงานราชการใช้ 

 bks steel

ท่อโบราณ ใช้เดินท่อน้ำประปาทนทาน   /ส

คาดเหลือง HD

นน. 5.6 Kg.

หนา 1.7 mm.

 /ส

คาดน้ำเงิน HD นน. 7.4 Kg.

หนา 2.0 mm.

 /ส

มอก.277 HD

นน. 8.8 Kg.

หนา 2.5 mm.

ราคาท่อประปา  ราคาแป๊บประปา 1" หนึ่งนิ้ว 

ท่อHD,HDGเป็นท่อหน่วยงานราชการใช้

 bks steel

ท่อโบราณ ใช้เดินท่อน้ำประปาทนทาน 

 /ส

คาดเหลือง HD

นน. 8.3 Kg.

หนา 1.8 mm.

 /ส

คาดน้ำเงิน HD นน. 11.9 Kg.

หนา 2.2 mm.

 /ส

มอก.277 HD

นน. 13.9 Kg.

หนา 3.1 mm.

ราคาท่อประปา แป๊บประปา1"1/4นิ้วสองหุน 

ท่อHD,HDGเป็นท่อหน่วยงานราชการใช้

 bks steel

ท่อโบราณ ใช้เดินท่อน้ำประปาทนทาน 

 /ส

คาดเหลือง HD

นน. 11.8 Kg.

หนา 2.2 mm.

 /ส

คาดน้ำเงิน HD นน. 15.0 Kg.

หนา 2.5 mm.

 /ส

มอก.277 HD

นน. 17.6 Kg.

หนา 3.0 mm.

ราคาท่อประปา ราคาแป๊บประปา 1"1/2 นิ้วครึ่ง

ท่อHD,HDGเป็นท่อหน่วยงานราชการใช้

 bks steel

 /ส

คาดแดง HD

นน. 10.5 Kg.

หนา 1.5 mm.

 /ส

คาดเหลือง HD

นน. 13.6 Kg.

หนา 2.0 mm.

 /ส

คาดน้ำเงิน HD นน. 17.5 Kg.

หนา 2.5 mm.

 /ส

มอก.277 HD

นน. 20.6 Kg.

หนา 3.0 mm.

ราคาท่อประปา ราคาแป๊บประปา 2" สองนิ้ว  

ท่อHD,HDGเป็นท่อหน่วยงานราชการใช้

 bks steel

ท่อโบราณ ใช้เดินท่อน้ำประปาทนทาน   /ส

คาดเหลือง HD

นน. 17.2 Kg.

หนา 2.0 mm.

 /ส

คาดน้ำเงิน HD นน. 22.0 Kg.

หนา 2.6 mm.

 /ส

มอก.277 HD

นน. 29.0 Kg.

หนา 3.3 mm.

ราคาท่อประปา 2"1/2 สองนิ้วครึ่ง 

ท่อHD,HDGเป็นท่อหน่วยงานราชการใช้

 bks steel

ท่อโบราณ ใช้เดินท่อน้ำประปาทนทาน   /ส

คาดเหลือง HD

นน. 22.0 Kg.

หนา 2.1 mm.

/ส

คาดน้ำเงิน HD นน. 27.0 Kg.

หนา 2.6 mm.

 /ส

มอก.277 HD

นน. 36.2 Kg.

หนา 3.2 mm.

ราคาท่อประปา ราคาแป๊บประปา 3" สามนิ้ว

ท่อHD,HDGเป็นท่อหน่วยงานราชการใช้

 bks steel

ท่อโบราณ ใช้เดินท่อน้ำประปาทนทาน   /ส

คาดเหลือง HD นน. 28.6 Kg.

หนา 2.1 mm.

 /ส

คาดน้ำเงิน HD นน. 34.7 Kg.

หนา 2.7 mm.

 /ส

มอก.277 HD

นน. 46.4 Kg.

หนา 3.7 mm.

ราคาท่อประปา ราคาแป๊บประปา 4" สี่นิ้ว

ท่อHD,HDGเป็นท่อหน่วยงานราชการใช้

 bks steel

ท่อโบราณ ใช้เดินท่อน้ำประปาทนทาน   /ส

คาดเหลือง HD นน. 42.5 Kg.

หนา 2.6 mm.

 /ส

คาดน้ำเงิน HD นน. 49.6 Kg.

หนา 3.1 mm.

 /ส

มอก.277 HD

นน. 69.0 Kg.

หนา 4.3 mm.

ราคาท่อประปา ราคาแป๊บประปา 5" ห้านิ้ว 

ท่อHD,HDGเป็นท่อหน่วยงานราชการใช้

 bks steel

ท่อโบราณ ใช้เดินท่อน้ำประปาทนทาน 

/ส

คาดน้ำเงิน HD 

นน 67.4Kg.

หนา mm. 

 /ส

มอก.277 HD ยี่ห้อ สหไทย

นน. 94 Kg.

หนา 4.8 mm.

ราคาท่อประปา ราคาแป๊บประปา 6" หกนิ้ว 

ท่อHD,HDGเป็นท่อหน่วยงานราชการใช้

 bks steel

ท่อโบราณ ใช้เดินท่อน้ำประปาทนทาน   /ส

คาดน้ำเงิน HD นน. 87.8 Kg.

หนา 3.6 mm.

 /ส

ปลายเกลียว

มอก.277 HD

ยี่ห้อFrist

นน. 114.1 Kg.

หนา 4.5 mm.

/ส

ปลายเรียบ

มอก.277 HD

ยี่ห้อ สหไทย

นน. 115.7 Kg.

หนา 4.9 mm.

ราคาท่อประปา ราคาแป๊บประปา 8" แปดนิ้ว

ท่อHD,HDGเป็นท่อหน่วยงานราชการใช้

 bks steel

ท่อโบราณ ใช้เดินท่อน้ำประปาทนทาน 

 /ส

JISg3452 HD

นน. 135 Kg.

หนา 4.5 mm.

/ส

JISg3452 HD

นน. 175.7 Kg.

หนา 5.8 mm.

/ส

มอก.277 HD

นน. 232 Kg.

หนา 7.4 mm.

 

 

 

 

 

 ราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี  หรือที่เรียกว่า แป๊บน้ำ แป๊บประปา  มีลักษณะเป็นท่อกล้ากลมชุบกัลป์วาไนซ์ และชุบสังกะสี มีทั้งเป็นปลายเกลียว คาดเหลือง สัญลักษณ์ BS-S , คาดน้ำเงิน สัญลักษณ์BS-M , ปลายเรียบ คาดแดง สัญลักษณ์ BS-H  มีความยาว6,000มิลลิเมตร/เส้นท่อเหล็กอาบสังกะสี เหมาะสำหรับต้องการความทนทาน กลางแจ้ง ใกล้ทะเล งานเดินท่อลำเลียง ท่อประปา ท่อชลประทาน  งานเดินสายไฟนอกอาคาร  และยังนำมาประยุกต์ใช้เป็นราวแขวนต้นไม้ ในเรือนเพาะชำ ,ทำแซงรถบรรทุกผลไม้ ทำโครงสร้าง(เสา)ในบ่อเลี้ยงกุ้ง,รั้ว,ประตูเสาวิทยุ,เสาโทรทัศน์,ราวตากผ้า งานตกแต่งทั่วไป และงานขึ้นรูปโครงสร้างต่างๆ ท่อเหล็กอาบสังกะสี มีความสามารถในการรับแรงดัน มีความแข็งแรงทนทาน สะดวกในการเชื่อมต่อ และที่สำคัญไม่เป็นสนิม

อยากรู้เรื่องน้ำ อยากได้อุปกรณ์ท่อน้ำ โทร.064-468-2654

 

 
 
thaiflag small Thailand