ราคาไอบีม ราคาเหล็กไอบีม

 

 

www.bkssteel.com 

ราคาเหล็กไอบีม

โทรเหล็กไอบีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

ราคาเหล็กบีมH รุ่น 100x50 รุ่นน้ำหนัก 9.3Kg/m.

ราคาเหล็กบีมH 100x50x5(t1)x7(t2)(9.3Kg/m)ยาว6เมตร bkssteel.comราคา3,100บาท 

น้ำหนัก55.8กก/เส้น

โทรเหล็กไอบีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 150x75 รุ่นน้ำหนัก 17.1Kg/m.

ราคาไอบีม 150x75x5.5(t1)x9.5(t2)(17.1Kg/m)ยาว6เมตร bkssteelราคา4,990บาทน้ำหนัก102.6กก/เส้น

โทรเหล็กไอบีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 150x75 รุ่นน้ำหนัก 17.1Kg/m.

ราคาไอบีม 150x75x5.5(t1)x9.5(t2)(17.1Kg/m)ยาว9เมตร bkssteelราคา7,200บาทน้ำหนัก154.9กก/เส้น

โทรเหล็กไอบีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 150x75 รุ่นน้ำหนัก 17.1Kg/m.

ราคาไอบีม 150x75x5.5(t1)x9.5(t2)(17.1Kg/m)ยาว12เมตร bkssteelราคา9,200บาทน้ำหนัก205.2กก/เส้น

โทรเหล็กไอบีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 200x100 รุ่นน้ำหนัก 26Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 200x100x7(t1)x10(t2)(26Kg/m)ยาว6เมตร bkssteelราคา7,060บาทน้ำหนัก156กก/เส้น

โทรเหล็กไอบีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 200x100 รุ่นน้ำหนัก 26Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 200x100x7(t1)x10(t2)(26Kg/m)ยาว9เมตร bkssteelราคา10,090บาท น้ำหนัก 234กก/เส้น

โทรเหล็กไอบีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 200x100 รุ่นน้ำหนัก 26Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 200x100x7(t1)x10(t2)(26Kg/m)ยาว12เมตร bkssteelราคา13,120บาท น้ำหนัก 312กก/เส้น

โทรเหล็กไอบีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 200x150 รุ่นน้ำหนัก 50.4Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 200x150x9(t1)x16(t2)(50.4Kg/m)ยาว6เมตร bkssteelราคา13,500บาท น้ำหนัก302.4กก/เส้น

โทรเหล็กไอบีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 200x150 รุ่นน้ำหนัก 50.4Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 200x150x9(t1)x16(t2)(50.4Kg/m)ยาว9เมตร bkssteelราคา19,500บาท น้ำหนัก453.6กก/เส้น

โทรเหล็กไอบีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 200x150 รุ่นน้ำหนัก 50.4Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 200x150x9(t1)x16(t2)(50.4Kg/m)ยาว12เมตร bkssteel.com

โทรเหล็กไอบีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 250x125 รุ่นน้ำหนัก38.3 Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 250x125x7.5(t1)x12.5(t2)(38.3Kg/m)ย6เมตรbkssteelราคา10,150บาท หนัก229.8กก/เส้น

โทรเหล็กไอบีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 250x125 รุ่นน้ำหนัก38.3 Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 250x125x7.5(t1)x12.5(t2)(38.3Kg/m)ย9เมตรbkssteelราคา14,600บาท นน344.7กก/เส้น

โทรเหล็กไอบีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 250x125 รุ่นน้ำหนัก38.3 Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 250x125x7.5(t1)x12.5(t2)(38.3Kg/m)ยาว12เมตร bkssteelขาย19,200บาท 604.8กก/เส้น

โทรเหล็กไอบีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 250x125 รุ่นน้ำหนัก 55.5Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 250x125x10(t1)x19(t2)(55.5Kg/m)ยาว6เมตร bkssteel.comขาย14,200บาท 333กก/เส้น

โทรเหล็กไอบีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 250x125 รุ่นน้ำหนัก 55.5Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 250x125x10(t1)x19(t2)(55.5Kg/m)ยาว9เมตร bkssteel.comขาย20,800บาท 499.5กก/เส้น

โทรเหล็กไอบีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 250x125 รุ่นน้ำหนัก 55.5Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 250x125x10(t1)x19(t2)(55.5Kg/m)ยาว12เมตร bkssteel.comขาย27,300บาท 666กก/เส้น

โทรเหล็กไอบีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 300x150 รุ่นน้ำหนัก 48.3Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 300x150x8(t1)x13(t2)(48.3Kg/m)ยาว6เมตร bkssteel.comขาย12,500บาท 289.8กก/เส้น 

โทรเหล็กไอบีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 300x150 รุ่นน้ำหนัก 48.3Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 300x150x8(t1)x13(t2)(48.3Kg/m)ยาว9เมตร bkssteel.comขาย18,200บาท 434.7กก/เส้น

โทรเหล็กไอบีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 300x150 รุ่นน้ำหนัก 48.3Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 300x150x8(t1)x13(t2)(48.3Kg/m)ยาว12เมตร bkssteel.comขาย23,900บาท 579.6กก/เส้น

โทรเหล็กไอบีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 300x150 รุ่นน้ำหนัก 65.5Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 300x150x10(t1)x18.5(t2)(65.5Kg/m)ยาว6เมตร bkssteel.comขา16,500บาท 393กก/เส้น

โทรเหล็กไอบีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 300x150 รุ่นน้ำหนัก 65.5Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 300x150x10(t1)x18.5(t2)(65.5Kg/m)ย9เมตร bkssteel.comขาย24,600บาท 589.5กก/เส้น

โทรเหล็กไอบีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 300x150 รุ่นน้ำหนัก 65.5Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 300x150x10(t1)x18.5(t2)(65.5Kg/m)ย12เมตร bkssteel.comขาย32,800บาท 786กก/เส้น

โทรเหล็กไอบีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 300x150 รุ่นน้ำหนัก 76.8Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 300x150x11.5(t1)x22(t2)(76.8Kg/m)ย6เมตร bkssteel.comขาย19,800บาท 460.8กก/เส้น

โทรเหล็กไอบีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 300x150 รุ่นน้ำหนัก 76.8Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 300x150x11.5(t1)x22(t2)(76.8Kg/m)ย9เมตร bkssteel.comขาย29,600บาท 691.2กก/เส้น

โทรเหล็กไอบีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 300x150 รุ่นน้ำหนัก 76.8Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 300x150x11.5(t1)x22(t2)(76.8Kg/m)ย12เมตร bkssteel.comขาย39,500บาท 921.6กก/ส

โทรเหล็กไอบีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 350x150 รุ่นน้ำหนัก 58.5Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 350x150x9(t1)x15(t2)(58.5Kg/m)ยาว6เมตร bkssteel.comขาย14,700บาท 351กก/ส

โทรเหล็กไอบีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 350x150 รุ่นน้ำหนัก 58.5Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 350x150x9(t1)x15(t2)(58.5Kg/m)ยาว9เมตร bkssteel.comขาย22,000บาท 526.5กก/เส้น

โทรเหล็กไอบีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 350x150 รุ่นน้ำหนัก 58.5Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 350x150x9(t1)x15(t2)(58.5Kg/m)ยาว12เมตร bkssteel.comขาย29,500บาท 702กก/เส้น

โทรเหล็กไอบีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 350x150 รุ่นน้ำหนัก 87.2Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 350x150x12(t1)x24(t2)(87.2Kg/m)ยาว6เมตร bkssteel.comขาย22,000บาท 523.2กก/เส้น

โทรเหล็กไอบีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 350x150 รุ่นน้ำหนัก 87.2Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 350x150x12(t1)x24(t2)(87.2Kg/m)ยาว9เมตร bkssteel.comขาย42,800บาท 784.8กก/เส้น

โทรเหล็กไอบีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 350x150 รุ่นน้ำหนัก 87.2Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 350x150x12(t1)x24(t2)(87.2Kg/m)ย12เมตร bkssteel.comขาย49,800บาท 1,046.4กก/ส

โทรเหล็กไอบีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 400x150 รุ่นน้ำหนัก 72Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 400x150x10(t1)x18(t2)(72Kg/m)ย6เมตร bkssteel.comขาย18,200บาท น้ำหนัก432กก/เส้น

โทรเหล็กไอบีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 400x150 รุ่นน้ำหนัก 72Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 400x150x10(t1)x18(t2)(72Kg/m)ย9เมตร bkssteel.comขาย27,100บาท น้ำหนัก648กก/เส้น

โทรเหล็กไอบีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 400x150 รุ่นน้ำหนัก 72Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 400x150x10(t1)x18(t2)(72Kg/m)ย12เมตร bkssteel.comขาย36,100บาท น้ำหนัก864กก/ส

โทรเหล็กไอบีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 400x150 รุ่นน้ำหนัก 95.8Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 400x150x12.5(t1)x25(t2)(72Kg/m)ย6เมตร bkssteel.comขาย24,500บาท นน574.8กก/ส

โทรเหล็กไอบีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 400x150 รุ่นน้ำหนัก 95.8Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 400x150x12.5(t1)x25(t2)(72Kg/m)ยาว9เมตร bkssteel.comขาย37,000บาท นน862.2กก/ส

โทรเหล็กไอบีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 400x150 รุ่นน้ำหนัก 95.8Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 400x150x12.5(t1)x25(t2)(72Kg/m)ย12เมตร bkssteel.comขาย49,000บาท 1,149.6กก/ส

โทรเหล็กไอบีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 450x175 รุ่นน้ำหนัก 91.7Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 450x175x11(t1)x20(t2)(91.7Kg/m)ยาว6เมตร bkssteel.comขาย23,600บาท 550.2กก/เส้น

โทรเหล็กไอบีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 450x175 รุ่นน้ำหนัก 91.7Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 450x175x11(t1)x20(t2)(91.7Kg/m)ยาว9เมตร bkssteel.comขาย35,500บาท 825.3กก/เส้น

โทรเหล็กไอบีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 450x175 รุ่นน้ำหนัก 91.7Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 450x175x11(t1)x20(t2)(91.7Kg/m)ย12เมตร bkssteel.comขาย48,000บาท 1,100.4กก/ส

โทรเหล็กไอบีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 450x175 รุ่นน้ำหนัก 115Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 450x175x13(t1)x26(t2)(115Kg/m)ยาว6เมตร bkssteel.comขาย29,600บาท 690กก/เส้น

โทรเหล็กไอบีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 450x175 รุ่นน้ำหนัก 115Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 450x175x13(t1)x26(t2)(115Kg/m)ย9เมตร bkssteel.comขาย44,300บาท 1,035กก/เส้น

โทรเหล็กไอบีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 450x175 รุ่นน้ำหนัก 115Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 450x175x13(t1)x26(t2)(115Kg/m)ย12เมตร bkssteel.comขาย59,500บาท 1,380กก/เส้น

โทรเหล็กไอบีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 600x190 รุ่นน้ำหนัก 133Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 600x190x13(t1)x25(t2)(133Kg/m)ยาว6เมตร bkssteel.comขาย35,900บาท นน798กก/เส้น

โทรเหล็กไอบีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กไอบีม รุ่น 600x190 รุ่นน้ำหนัก 133Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 600x190x13(t1)x25(t2)(133Kg/m)ย9เมตร bkssteel.comขาย53,800บาท นน1,197กก/เส้น

โทรเหล็กไอบีม.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

 

 

 

 

ราคาเหล็กไอบีม

 bks steel 

......................................................................................................

bks steel

ยาว 6 เมตร.

.......................................

bks steel

ยาว 9 เมตร.

.....................................

bks steel

ยาว 12 เมตร.

......................................

ไอบีม รุ่น I 150x75 รุ่นน้ำหนัก 17.1 Kg/m.

1.ไอบีม I  150 x 75 x 5.5 x 9.5  นน 17.10 Kg/m.

 bks steel 

 /ส

ยาว 6 เมตร.

นน 102.6 Kg.

 /ส

ยาว 9 เมตร.

นน 153.9 Kg.

 /ส

ยาว 12 เมตร.

นน 205.2 Kg.

ไอบีม รุ่น I 200x100 รุ่นน้ำหนัก 26 Kg/m.

2.ไอบีม I  200 x 100 x 7x 10  นน 26 Kg/m.

 bks steel

 /ส

ยาว 6 เมตร.

นน 156 Kg.

 /ส

ยาว 9 เมตร.

นน 234 Kg.

 /ส

ยาว 12 เมตร.

นน 312 Kg.

ไอบีม รุ่น I 200x150 รุ่นน้ำหนัก 50.4 Kg/m.

3.ไอบีม 200 x 150 x 9 x 16  นน 50.4 Kg/m.

bks steel 

/ส

ยาว 6 เมตร.

นน 302.4 Kg.

 /ส

ยาว 9 เมตร.

นน 453.6 Kg.

/ส

ยาว 12 เมตร.

นน 604.8 Kg.

ไอบีม รุ่น I 250x125 รุ่นน้ำหนัก 38.3 Kg/m.

4.ไอบีม 250 x 125 x 7.5 x 12  นน 38.3 Kg/m. บาง

bks steel 

 /ส

ยาว 6 เมตร.

นน 229.8 Kg.

 /ส

ยาว 9 เมตร.

นน 344.7 Kg.

 /ส

ยาว 12 เมตร.

นน 459.6 Kg.

ไอบีม รุ่น I 250x125 รุ่นน้ำหนัก 55.5 Kg/m.

5.ไอบีม  250 x 125 x 10 x 19  นน 55.5 Kg/m. หนา

bks steel 

 /ส

ยาว 6 เมตร.

นน 333 Kg.

/ส

ยาว 9 เมตร.

นน 499.5 Kg.

/ส

ยาว 12 เมตร.

นน 666 Kg.

ไอบีม รุ่น I 300x150 รุ่นน้ำหนัก 48.3 Kg/m.

6.ไอบีม I 300x150x8x13  นน 48.3 Kg/m. บาง

bks steel 

/ส

ยาว 6 เมตร.

นน 289.8 Kg.

/ส

ยาว 9 เมตร.

นน 434.7 Kg.

 /ส

ยาว 12 เมตร.

นน 579.6 Kg.

ไอบีม รุ่น I 300x150 รุ่นน้ำหนัก 65.5 Kg/m.

7.ไอบีม I 300x150x10x18.5  นน 65.5 Kg/m.หนากลาง

 bks steel 

 /ส

ยาว 6 เมตร.

นน 393 Kg.

/ส

ยาว 9 เมตร.

นน 589.5 Kg.

 /ส

ยาว 12 เมตร.

นน 786 Kg.

ไอบีม รุ่น I 300x150 รุ่นน้ำหนัก 76.8 Kg/m.

8.ไอบีม I 300x150x11.5x22  นน 76.8 Kg/m. หนามาก

bks steel 

 /ส

ยาว 6 เมตร.

นน 460.8 Kg.

/ส

ยาว 9 เมตร.

นน 691.2 Kg.

 /ส

ยาว 12 เมตร.

นน 921.6 Kg.

ไอบีม รุ่น I 350x150 รุ่นน้ำหนัก 58.5Kg/m.

9.ไอบีม I 350x150x9 x15   นน 58.5 Kg/m.บาง

bks steel 

/ส

ยาว 6 เมตร.

นน 351 Kg.

 /ส

ยาว 9 เมตร.

นน 526.5 Kg.

 /ส

ยาว 12 เมตร.

นน 702 Kg.

ไอบีม รุ่น I 350x150 รุ่น น้ำหนัก 87.2Kg/m.

รุ่น 10.ไอบีม I 350x150x12 x24   นน 87.2 Kg/m.หนา

bks steel 

 /ส

ยาว 6 เมตร.

นน 523.2 Kg.

/ส

ยาว 9 เมตร.

นน 784.8 Kg.

 /ส

ยาว 12 เมตร.

นน 1,046.40 Kg.

ไอบีม รุ่น I 400x150 รุ่นน้ำหนัก 72 Kg/m.

11.ไอบีม I 400x150x10 x18   นน 72.0 Kg/m.บาง

 bks steel 

/ส

ยาว 6 เมตร.

นน 432 Kg.

 /ส

ยาว 9 เมตร.

นน 648 Kg.

 /ส

ยาว 12 เมตร.

นน 864 Kg.

ไอบีม รุ่น I 400x150 รุ่นน้ำหนัก 95.8Kg/m.

12.ไอบีม I 400x150x12.5 x25   นน 95.8 Kg/m.หนา

bks steel 

 /ส

ยาว 6 เมตร.

นน 574.8 Kg.

 /ส

ยาว 9 เมตร.

นน 862.2 Kg.

/ส

ยาว 12 เมตร.

นน 1,149.6 Kg.

ไอบีม รุ่น I 450x175 รุ่นน้ำหนัก 91.7Kg/m.

13.ไอบีม I 450x175x11 x20   นน 91.7 Kg/m.บาง

 bks steel 

 /ส

ยาว 6 เมตร.

นน 550.2 Kg.

/ส

ยาว 9 เมตร.

นน 825.3 Kg.

/ส

ยาว 12 เมตร.

นน 1,100.4 Kg.

ไอบีม รุ่น I 450x175 รุ่นน้ำหนัก 115 Kg/m.

14.ไอบีม I 450x175x13 x26   นน 115 Kg/m.หนา

bks steel

/ส

ยาว 6 เมตร.

นน 690 Kg.

 /ส

ยาว 9 เมตร.

นน 1,035 Kg.

 /ส

ยาว 12 เมตร.

นน 1,380 Kg.

ไอบีม รุ่น I 600x190 รุ่นน้ำหนัก 133 Kg/m.

15.ไอบีม I 600x190x13 x25   นน 133 Kg/m.บาง

 bks steel 

/ส

ยาว 6 เมตร.

นน 798 Kg.

/ส

ยาว 9 เมตร.

นน 1,197 Kg.

/ส

ยาว 12 เมตร.

นน 1,596 Kg.

ไอบีม รุ่น I 600x190 รุ่นน้ำหนัก 176Kg/m.

16.ไอบีม I 600x190x16 x35   นน 176 Kg/m.หนา

 bks steel 

 /ส

ยาว 6 เมตร.

นน 1,056 Kg.

/ส

ยาว 9 เมตร.

นน 1,584 Kg.

 /ส

ยาว 12 เมตร.

นน 2,112 Kg.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เหล็กไอบีม(I-Beam) ไอบีม  มีหน้าตัดเป็นรูปตัวไอ (I) ไอบีม  เป็นเหล็กโครงสร้างประเภทที่รับแรงอัดในการก่อสร้างไอบีม นิยมใช้ทำเสาคานและรางเครนที่ต้องการรับน้ำหนักมากไอบีมมองจากหน้าตัดเหล็กจะเป็นรูปตัวไอไอบีมนอกจากแข็งแรงทนทานแล้วยังรับแรงกระแทกได้ดีไอบีมจึงนิยมนำไปทำเป็นรางวิ่งเครนยกของตามโรงงานอุตสาหกรรม 
ราคาไอบีม ราคาเหล็กไอบีม ราคาไวร์แฟรงค์ ราคไอบีม ราคาเอชบีม ราคาเหล็กไอ ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ

 

 
 
thaiflag small Thailand