เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

ราคาเอชบีม H บีม ราคาเหล็กเอชบีม ราคาเสาHB ราคาHB

 

 

 

ราคาH เอชบีม ราคาHB 

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

......................................................................................................................

.............................

ราคาเสา H บีม 

ยาว 6 เมตร

.............................

ราคาเสา H บีม 

ยาว 9 เมตร

..............................

ราคาเสา H บีม 

ยาว 12 เมตร

1.เอชบีม ราคาHB 100x100x6x8  นน.17.2 Kg/m.

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

 

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 103.2 Kg.

 

 

4,060 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 154.8 Kg.

 

5,460 /ส

ยาว 12 เมตร

นน  206.4 Kg.

 

2.เอชบีม ราคาHB  125x125x6.5x9  นน. 23.8 Kg/m.

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

 

/ส

ยาว 6 เมตร

นน 142.8 Kg.

 

 

5,670/ส

ยาว 9 เมตร

นน 214.2 Kg.

 

7,500 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 285.6 Kg.

 

3.เอชบีม ราคาHB  150x150x7x10  นน. 31.5 Kg/m.

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

 

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 189 Kg.

 

7,450 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 283.5 Kg.

 

9,920 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 378 Kg.

 

4.เอชบีม ราคาHB  175x175x7.5x11  นน. 40.2 Kg/m.

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

 

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 241.2 Kg.

 

9,500 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 361.8 Kg.

 

12,650 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 482.4 Kg.

 

5.เอชบีม ราคาHB 200x200x8x12  นน. 49.9 Kg/m.

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

 

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 299.4 Kg.

 

 

11,800 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 449.10 Kg.

 

 

15,700 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 598.8 Kg.

 

 

6.เอชบีม ราคาHB  250x250x9x14  นน. 72.4 Kg/m.

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

 

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 434.4 Kg.

 

17,090 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 651.6 Kg.

 

22,800 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 868.8 Kg.

 

7.เอชบีม ราคาHB  300x300x10x15  นน. 94 Kg/m.

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

 

/ส

ยาว 6 เมตร

นน 564 Kg.

 

22,200 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 846 Kg.

 

29,250 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 1,128 Kg.

 

8.เอชบีม ราคาHB   350x350x12x19  นน. 137 Kg/m.

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

 

 /ส

ยาว 6 เมตร

นน 822 Kg.

 

34,450 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 1,233 Kg.

 

45,950 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 1,644 Kg.

 

9.เอชบีม ราคาHB  400x400x13x21  นน. 172 Kg/m.

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

 

/ส

ยาว 6 เมตร

นน 1,032 Kg.

 

 

44,400 /ส

ยาว 9 เมตร

นน 1,548 Kg.

 

 59,200 /ส

ยาว 12 เมตร

นน 2,064 Kg.

 

 

 

 

ราคาเอชบีม ราคาเหล็กเอชบีม H ราคาไอบีม ราคาเหล็กไอบีม ราคาไวร์แฟรงค์ ราคไอบีม ราคาเอชบีม ราคาเหล็กไอ ราคาเหล็กวันนี้
จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก
ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ

ราคาเหล็กHB 

 

        ราคาเอชบีม ราคาเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน Hot Rolled Structural Steel Sectionsมีหน้าตัดเป็นรูปลักษณะต่างๆ ใช้ในงานโครงสร้างการรีดร้อนคือการรีด และแปรรูป ที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิวิกฤต    Critical temperature ราคาเหล็กเอชบีม  สามารถต้านทานการตัดโค้ง (Bending)และการบิด (Twisting) ได้ดี จึงใช้เป็น ราคาเสา (Columns), คาน (Beams) และตงพื้น (Bridge girders) ในงานก่อสร้างและงานสถาปนิก

thaiflag small Thailand