ราคาบีม H ราคาเสาเอชบีมH ราคาHB

 

 

ราคาH ยาว9เมตร ราคาH ยาว12เมตร

 

 

 

 

 

 

    

 BKSSTEEL.COM

ราคาH เอชบีม ราคาHB

โทรสั่งเหล็กบีม 064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

......................................................................................................................

1 .ราคาเหล็ก H 100x100 รุ่น17.2Kg/m เอชบีม ราคาHB 100x100x6x8  นน.17.2 Kg/m. 

1 .1 ราคาเหล็ก H 100x100x6x8(17.2Kg/m)bkssteel.com ราคา 4,900บาท ยาว 6 เมตร น้ำหนัก103.2กิโล/เส้น  

1 .2 ราคาเหล็ก H 100x100x6x8(17.2Kg/m)bkssteel.com ราคา 6,900บาท ยาว 9 เมตร  น้ำหนัก154.8กิโล/เส้น

1 .3 ราคาเหล็ก H 100x100x6x8(17.2Kg/m)bkssteel.com ราคา 8,700บาท ยาว 12 เมตร น้ำหนัก206.4กิโล/เส้น

เหล็กบีม รุ่นนี้ H ขนาด 4นิ้วx4นิ้ว เป็นเสาที่เล็กสุด หรือ H 10 เซ็นติเมตร x 10 เซ็นติเมตร (10cm x 10cm)

จะพบเห็นได้ตาม ตลาดนัดกลางคืนทำโครงสร้าง   เล็กจริงแต่แข็งแรงมาก ทำเสาโครงสร้าง เน้นประหยัดก็ตัวนี้ละ 

โทรสั่งเหล็กบีม 064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

2.ราคาเหล็ก H 125x125 รุ่น23.8Kg/m. เอชบีม ราคาHB  125x125x6.5x9  นน. 23.8 Kg/m. 

2.1 ราคาเหล็ก H 125x125x6.5x9(23.8Kg/m)bkssteel.com ราคา 6,500บาท ยาว 6เมตร น้ำหนัก142.8กิโล/เส้น

2.2 ราคาเหล็ก H 125x125x6.5x9(23.8Kg/m)bkssteel.com ราคา 8,900บาท ยาว 9เมตร น้ำหนัก214.2กิโล/เส้น

2.3 ราคาเหล็ก H 125x125x6.5x9(23.8Kg/m)bkssteel.com ราคา 11,500บาท ยาว 12เมตรน้ำหนัก285.6กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กบีม 064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

3.ราคาเหล็ก H 150x150 รุ่นน้ำหนัก31.5กิโล/เมตร เอชบีม ราคาHB  150x150x7x10  นน. 31.5 Kg/m.  

3.1 ราคาเหล็ก H 150x150x7x10(31.5Kg/m)bkssteel.com ราคา 8,020บาท ยาว 6เมตรน้ำหนัก189กิโล/เส้น

3.2 ราคาเหล็ก H 150x150x7x10(31.5Kg/m)bkssteel.com ราคา 11,530บาท ยาว 9เมตรน้ำหนัก283.5กิโล/เส้น

3.3 ราคาเหล็ก H 150x150x7x10(31.5Kg/m)bkssteel.com ราคา 15,040บาท ยาว 12เมตรน้ำหนัก378กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กบีม 064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

4.ราคาเหล็ก H 175x175 รุ่นน้ำหนัก40.2Kg/m เอชบีม 175x175x7.5x11  นน. 40.2 Kg/m.  

4.1 ราคาเหล็ก H 175x175x7.5x11(40.2Kg/m)bkssteel.com ราคา 10,500บาท ยาว 6เมตรน้ำหนัก241.2กิโล/เส้น

4.2 ราคาเหล็ก H 175x175x7.5x11(40.2Kg/m)bkssteel.com ราคา 14,900บาท ยาว 9เมตรน้ำหนัก361.8กิโล/เส้น

4.3 ราคาเหล็ก H 175x175x7.5x11(40.2Kg/m)bkssteel.com ราคา 19,500บาท ยาว12เมตรน้ำหนัก482.4กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กบีม 064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

5.ราคาเหล็ก H 200x200 รุ่นน้ำหนัก49.9Kg/m เอชบีม200x200x8x12  นน. 49.9 Kg/m.    

5.1 ราคาเหล็ก H 200x200x8x12(299.4Kg/m)bkssteel.com ราคา 12,150บาท ยาว 6เมตรน้ำหนัก299.4กิโล/เส้น

5.2 ราคาเหล็ก H 200x200x8x12(49.9Kg/m)bkssteel.com ราคา 17,700บาท ยาว 9เมตรน้ำหนัก449.1กิโล/เส้น

5.3 ราคาเหล็ก H 200x200x8x12(49.9Kg/m)bkssteel.com ราคา 23,300บาท ยาว 12เมตรน้ำหนัก598.8กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กบีม 064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

6.ราคาเหล็ก H 250x250 รุ่น72.4Kg/m เอชบีม ราคาHB 250x250x9x14  นน. 72.4 Kg/m.  

6.1 ราคาเหล็ก H 250x250x9x14(72.4Kg/m)bkssteel.com ราคา 17,200บาท ยาว 6เมตรน้ำหนัก434.4กิโล/เส้น

6.2 ราคาเหล็ก H 250x250x9x14(72.4Kg/m)bkssteel.com ราคา 25,200บาท ยาว 9เมตรน้ำหนัก651.6กิโล/เส้น

6.3 ราคาเหล็ก H 250x250x9x14(72.4Kg/m)bkssteel ราคา 33,300บาท ยาว 12เมตรน้ำหนัก868.8กิโล/เส้น 

โทรสั่งเหล็กบีม 064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

7.ราคาเหล็ก H 300x300 รุ่นน้ำหนัก94Kg/m เอชบีม ราคาHB  300x300x10x15  นน. 94 Kg/m.   

7.1 ราคาเหล็ก H 300x300x10x15(94Kg/m)bkssteel.com ราคา 21,700บาท ยาว 6เมตรน้ำหนัก564กิโล/เส้น

7.2 ราคาเหล็ก H 300x300x10x15(94Kg/m)bkssteel.com ราคา 32,050บาท ยาว 9เมตรน้ำหนัก 846กิโล/เส้น

7.3 ราคาเหล็ก H 300x300x10x15(94Kg/m)bkssteel.com ราคา 42,400บาท ยาว 12เมตรน้ำหนัก1,128กิโลเส้น

โทรสั่งเหล็กบีม 064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

8.ราคาเหล็ก H 350x350 รุ่นน้ำหนัก 137Kg/m เอชบีม ราคาHB   350x350x12x19  นน. 137 Kg/m.  

 8.1 ราคาเหล็ก H 350x350x12x19(137Kg/m)bkssteel.com ราคา 32,500บาท ยาว 6 เมตรน้ำหนัก822กิโล/เส้น

8.2 ราคาเหล็ก H 350x350x12x19(137Kg/m)bkssteel.com ราคา 48,300บาท ยาว 9 เมตรน้ำหนัก1,233กิโล/เส้น

8.3 ราคาเหล็ก H  350x350x12x19(137Kg/m)bkssteel.com ราคา 64,000บาท ยาว 12 เมตรน้ำหนัก1,644กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กบีม 064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

9.ราคาเหล็ก H 400x400 รุ่น 172Kg/m เอชบีม ราคาHB  400x400x13x21  นน. 172 Kg/m.  

 9.1 ราคาเหล็ก H  400x400x13x21(172Kg/m)bkssteel.com ราคา 41,500 บาท ยาว 6 เมตรน้ำหนัก1,032กิโล/เส้น

9.2 ราคาเหล็ก H 400x400x13x21(172Kg/m)bkssteel.com ราคา 61,500บาท ยาว 9 เมตรน้ำหนัก1,548กิโล/เส้น

9.3 ราคาเหล็ก H 400x400x13x21(172Kg/m)bkssteel.com ราคา 81,700บาท ยาว 12 เมตรน้ำหนัก2,064กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กบีม 064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคา 400x400 รุ่นน้ำหนัก 232Kg/m.

10. ราคาH 414x405x18x28mm.bks steel น้ำหนัก232Kg/m.    

10.1.ราคาH 414x405x18x28mm.(232Kg/m)bkssteel.com ราคา 67,000บาท ยาว 6 เมตร. น้ำหนัก 1,392กิโล/เส้น

10.2.ราคาH 414x405x18x28mm.(232Kg/m)bkssteel.com ราคา 100,600บาท ยาว 9 เมตร.น้ำหนกั 2,088กิโล/เส้น

10.3.ราคาH 414x405x18x28mm.(232Kg/m)bkssteel.com ราคา 134,000บาท ยาว 12 เมตรน้ำหนัก2,784กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กบีม 064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ราคาเอชบีม ราคาเหล็กเอชบีม H ราคาไอบีม ราคาเหล็กไอบีม ราคาไวร์แฟรงค์ ราคไอบีม ราคาเอชบีม ราคาเหล็กไอ ราคาเหล็กวันนี้
จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก
ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ

ราคาเหล็กHB 

 

        ราคาเอชบีม ราคาเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน Hot Rolled Structural Steel Sectionsมีหน้าตัดเป็นรูปลักษณะต่างๆ ใช้ในงานโครงสร้างการรีดร้อนคือการรีด และแปรรูป ที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิวิกฤต    Critical temperature ราคาเหล็กเอชบีม  สามารถต้านทานการตัดโค้ง (Bending)และการบิด (Twisting) ได้ดี จึงใช้เป็น ราคาเสา (Columns), คาน (Beams) และตงพื้น (Bridge girders) ในงานก่อสร้างและงานสถาปนิก

 
 
thaiflag small Thailand