เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

ราคาไวด์แฟรงค์ ราคไอบีม ราคาเอชบีม ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์วันนี้ จำหน่ายเหล็กไวด์แฟรงค์ จำหน่ายเหล็กไวด์แฟรงค์ทุกชนิด ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ถูกถูก ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ ศูนย์จำหน่ายเหล็กไวด์แฟรงค์ สอบถามราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ ขายส่งเหล็กไวด์แฟรงค์ ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์  ขายส่งเหล็กไวด์แฟรงค์ ราคาเหล็กรูปพรรณไวด์แฟรงค์

ราคาเหล็ก 

 ไวด์แฟรงค์ เหล็กไวร์แฟรงค์ WF

 

โทร.089-838-4499

Lek-wf-1

         ไวด์แฟรงค์ (Wide Flange) (สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป และงานเชื่อม) มีรูปทรงลักษณะเดียวกับไอบีมแต่มีขนาดบางกว่านิยมใช้สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป และงานเชื่อม

 

 2456 

เหล็กไวร์แฟรงค์ WF

ยาว 6 เมตร

น้ำหนักหนัก............ 
ไวด์แฟรงค์ 100 x 50 x 5 x 7 ยาว 6 เมตร.   55.80 กิโล
ไวด์แฟรงค์ 148 x 100 x 6 x 9 ยาว 6 เมตร.   126 กิโล
ไวด์แฟรงค์ 150 x 75 x 5 x 7 ยาว 6 เมตร.   84 กิโล 
ไวด์แฟรงค์ 194 x 150 x 6 x 9 ยาว 6 เมตร.   183.60 กิโล
ไวด์แฟรงค์ 200 x 100 x 5.5 x 8 ยาว 6 เมตร.   127.80 กิโล 
ไวด์แฟรงค์ 244 x 175 x 7 x 11 ยาว 6 เมตร.  264 กิโล 
ไวด์แฟรงค์ 250 x 125 x 6 x 9 ยาว 6 เมตร. 177.60 กิโล 
ไวด์แฟรงค์ 294 x 200 x 8 x 12 ยาว 6 เมตร. 340.80 กิโล 
ไวด์แฟรงค์ 300 x 150 x 6.5 x 9 ยาว 6 เมตร. 220.20 กิโล 
ไวด์แฟรงค์  350 x 250 x 9 x 14 ยาว 6 เมตร.  479 กิโล
ไวด์แฟรงค์  400 x  200 x 8 x 13 ยาว 6 เมตร. 396 กิโล 
ไวด์แฟรงค์  500 x  200 x 10 x 16 ยาว 6 เมตร. 537.60 กิโล 
ไวด์แฟรงค์  600 x  200 x11 x 17 ยาว 6 เมตร. 636 กิโล 
ไวด์แฟรงค์700 x 300 x 13 x 24 ยาว 6 เมตร. 1,110 กิโล 
เหล็กยาว 9 เมตร ด้านล่างนี้  
เหล็กไวร์แฟรงค์ WF ยาว 9 เมตร  น้ำหนักหนัก............ 
  ไวด์แฟรงค์ 150 x 75 x 5 x 7 ยาว 9 เมตร. 126 กิโล
ไวด์แฟรงค์  200 x 100 x 5.5 x 8 ยาว 9 เมตร. 191.70 กิโล 
 

 เหล็กไวร์แฟรงค์ WF

ยาว 12 เมตร

น้ำหนักหนัก............  
 ไวด์แฟรงค์ 400*200*8*13* ยาว 12 เมตร. 738 กิโล 

 

 

ราคาไวร์แฟรงค์ ราคไอบีม ราคาเอชบีม ราคาเหล็กไอ ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ ราคาเหล็ก 

thaiflag small Thailand