www.bkssteel.com

ราคาเหล็กข้ออ้อย ราคาเหล็กเส้นกลม ราคาRB ราคาDB ราคาSD40

โทรสั่งเหล็กเส้น 064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

..............................................................................................................................................................

ราคาเหล็กข้ออ้อย SD40 ยาว 10 เมตร 

โทรสั่งเหล็กเส้น 064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กเส้นกลม RB 6mm SR24 x10เมตร เหล็กพับ bkssteel.com ขาย 56บาทต่อเส้น มอก.เต็มโรงใหญ่

น้ำหนัก 2.22กิโลต่อเส้น

โทรสั่งเหล็กเส้น 064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กเส้นกลม RB 9mm SR24 x10เมตร เหล็กพับ bkssteel.com ขาย 121บาทต่อเส้น มอก.เต็มโรงใหญ่ 

น้ำหนัก 4.99กิโลต่อเส้น

โทรสั่งเหล็กเส้น 064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กเส้นกลม RB 15mm SR24 x10เมตร เหล็กพับ bkssteel.com ขาย 395บาทต่อเส้น มอก.เต็มโรงใหญ่ 

น้ำหนัก 13.87กิโลต่อเส้น

โทรสั่งเหล็กเส้น 064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กเส้นกลม RB 19mm SR24 x10เมตร เหล็กพับ bkssteel.com ขาย 620บาทต่อเส้น มอก.เต็มโรงใหญ่ 

น้ำหนัก 22.26กิโลต่อเส้น

โทรสั่งเหล็กเส้น 064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กเส้นกลม RB 25mm SR24 x10เมตร เหล็กพับ bkssteel.com ขาย 1,190บาทต่อเส้น มอก.เต็มโรงใหญ่ 

น้ำหนัก 38.53กิโลต่อเส้น

โทรสั่งเหล็กเส้น 064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12mm SD40x10เมตร เหล็กพับ bkssteel.com ขาย 205บาทต่อเส้น มอก.เต็มโรงใหญ่ 

น้ำหนัก 8.88กิโลต่อเส้น

โทรสั่งเหล็กเส้น 064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กเส้นข้ออ้อย DB 16mm SD40x10เมตร เหล็กพับ bkssteel.com ขาย 360บาทต่อเส้น มอก.เต็มโรงใหญ่ 

น้ำหนัก 15.78 กิโลต่อเส้น

โทรสั่งเหล็กเส้น 064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กเส้นข้ออ้อย DB 20mm SD40x10เมตร เหล็กพับ bkssteel.com ขาย 563บาทต่อเส้น มอก.เต็มโรงใหญ่ 

น้ำหนัก 24.66กิโลต่อเส้น

โทรสั่งเหล็กเส้น 064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กเส้นข้ออ้อย DB 25mm SD40x10เมตร เหล็กพับ bkssteel.com ขาย 880บาทต่อเส้น มอก.เต็มโรงใหญ่ 

น้ำหนัก 38.53กิโลต่อเส้น

โทรสั่งเหล็กเส้น 064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กเส้นข้ออ้อย DB 28mm SD40x10เมตร เหล็กตรง bkssteel.com ขาย 3,500บาท มอก.เต็มโรงใหญ่ 

น้ำหนัก 48.34กิโลต่อเส้น

โทรสั่งเหล็กเส้น 064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กเส้นข้ออ้อย DB32mmSD40x10เมตร เหล็กตรง bkssteel.com ขาย 4,590บาท มอก.เต็มโรงใหญ่ 

 น้ำหนัก 63.13กิโลต่อเส้น 

โทรสั่งเหล็กเส้น 064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาตะปูตอกไม้ ขนาด 2" ยกลัง 18 กิโล bkssteel.com ราคา 890บาทมอก.เต็มโรงใหญ่

น้ำหนัก 18 กิโลต่อลัง

โทรสั่งเหล็กเส้น 064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาตะปูตอกไม้ ขนาด 2-1/2" ยกลัง 18 กิโล bkssteel.com ราคา 790บาท มอก.เต็มโรงใหญ่

น้ำหนัก 18 กิโลต่อลัง

โทรสั่งเหล็กเส้น 064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาตะปูตอกไม้ ขนาด 3" ยกลัง 18 กิโล bkssteel.com ราคา 750บาท มอก.เต็มโรงใหญ่

น้ำหนัก 18 กิโลต่อลัง

โทรสั่งเหล็กเส้น 064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาตะปูตอกไม้ ขนาด 4" ยกลัง 18 กิโล bkssteel.com ราคา 730บาท มอก.เต็มโรงใหญ่

น้ำหนัก 18 กิโลต่อลัง

โทรสั่งเหล็กเส้น 064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาตะปูตอกไม้ ขนาด 5" ยกลัง 18 กิโล bkssteel.com ราคา 780บาท มอก.เต็มโรงใหญ่

น้ำหนัก 18 กิโลต่อลัง

โทรสั่งเหล็กเส้น 064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กข้ออ้อย SD40 12เมตร

โทรสั่งเหล็กเส้น 064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

...........................................................................................................................

ราคาเหล็กเส้นกลม RB 6มิล SR24 x10เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ bkssteel.com ขาย 55บาทต่อเส้น 

น้ำหนัก 2.22กก/เส้น

โทรสั่งเหล็กเส้น 064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กเส้นกลม RB 9มิล SR24 x10เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ bkssteel.com ขาย 121บาทต่อเส้น

น้ำหนัก 4.99กก/เส้น

โทรสั่งเหล็กเส้น 064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กข้ออ้อย DB 12 มม.SD40 x12เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ bkssteel.com ขาย 245บาทต่อเส้น 

หนัก10.656กก/เส้น 

โทรสั่งเหล็กเส้น 064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กข้ออ้อย DB16 มม.SD40 x 12เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ bkssteel.com ขาย 435บาทต่อเส้น

น้ำหนัก 18.936กก/เส้น

โทรสั่งเหล็กเส้น 064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กข้ออ้อย DB 20 มม.SD40 x 12เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ bkssteel.com ขาย 675บาทต่อเส้น

น้ำหนัก29.592กก/เส้น

โทรสั่งเหล็กเส้น 064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กข้ออ้อย DB 25 มม.SD40 x 12เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ bkssteel.com ขาย 1,050บาทต่อเส้น

น้ำหนัก 46.236กก/เส้น

โทรสั่งเหล็กเส้น 064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

ราคาเหล็กข้ออ้อย DB 28 มม.SD40 มอก.เต็ม โรงใหญ่ ยาว 12เมตร bkssteel.com

น้ำหนัก 58.008กิโลต่อเส้น

ราคาเหล็กข้ออ้อย DB 32 มม.SD40 มอก.เต็ม โรงใหญ่ ยาว 12เมตร bkssteel.com

น้ำหนัก 75.756กิโลต่อเส้น 

 

 

เหล็กข้ออ้อย(Steel Deformed Bar)alt

        เหล็กข้ออ้อย (Steel Deformed Bar) เหล็กเส้นข้ออ้อยจัดอยู่ในประเภท เหล็กเส้นแต่เหล็กข้ออ้อยจะแตกต่างกับเหล็กเส้นกลมตรงที่มีลักษณะเป็นเกลียวเพื่อเพิ่มความแข็งแรง และการยึดติดให้มากขึ้นกว่าเหล็กเส้นกลมโดยทั่วไป และเหล็กข้ออ้อย มีหลายประเภท เหล็กข้ออ้อย มีทั้ง SD30,SD40,SD50 เหล็กข้ออ้อย มีกำลังรับแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 3000,4000,5000 ksc. ตามลำดับโดยปกติ เหล็กข้ออ้อย จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแบ่งตามประเภทต่างๆ ดังนี้ ได้แก่ DB10(หาในตลาดทั่วไปยาก), DB12 (หมายถึง Deformed Bar  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง12มม.) และเหล็กข้ออ้อย DB16, DB20, DB25, DB28, DB32  เหล็กข้ออ้อยของเราจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6-40 มม.ชั้นคุณภาพ SD30 SD40 และ SD50 เหมาะสำหรับการใช้งานก่อสร้างขนาดใหญ่

 
 
thaiflag small Thailand