ราคาเหล็กแผ่นเพลท ราคาแผ่นเพจ ราคาเหล็กรองพื้นเสา
 

   

2456 ขนาด เหล็กแผ่นเพลท Plate
 โทร.064-468-2654 bks steel ขอบคุณมากจ้า แวะเวียนมาถามได้ ยินดี We are ready
1 เหล็กแผ่นเพลท 4 นิ้ว x 4 นิ้ว x 3 มิล ไม่เจาะรู ราคา 50บาทต่อแผ่น
2 เหล็กแผ่นเพลท 4 นิ้ว x 4 นิ้ว x 3 มิล เจาะรู ราคา 70บาทต่อแผ่น

3 

เหล็กแผ่นเพลท 4 นิ้ว x 4 นิ้ว x 6 มิล (สองหุน) ไม่เจาะรู ราคา 70บาท

เหล็กแผ่นเพลท 10 เซ็น x 10 เซ็น x 6 มิล (สองหุน) ไม่เจาะรู ราคา 70บาท

เหล็กแผ่นเพลท 100มิล x 100 มิล x 6 มิล (สองหุน) ไม่เจาะรู ราคา 70บาท

4

เหล็กแผ่นเพลท 4 นิ้ว x 4 นิ้ว x 6 มิล (สองหุน) เจาะรู ราคา 80บาท

เหล็กแผ่นเพลท 10 เซ็น x 10 เซ็น x 6 มิล (สองหุน) เจาะรู ราคา 80บาท

เหล็กแผ่นเพลท 100มิล x 100 มิล x 6 มิล (สองหุน) เจาะรู ราคา 80บาท

5 เหล็กแผ่นเพลท 4 นิ้ว x 4 นิ้ว x 9 มิล (สามหุน) ไม่เจาะรู ราคา 150บาท

1 

เหล็กแผ่นเพลท 6 นิ้ว x 6 นิ้ว x 6 มิล (สองหุน) 

เหล็กแผ่นเพลท 15 เซ็น x 15 เซ็น x 6 มิล (หนา สองหุน)

เหล็กแผ่นเพลท 150มิล x 150 มิล x 6 มิล (หนา สองหุน)

1 

เหล็กแผ่นเพลท 8 นิ้ว x 8 นิ้ว x 6 มิล (สองหุน) 

เหล็กแผ่นเพลท 20 เซ็น x 20 เซ็น x 6 มิล (หนา 6 มิลหรือ สองหุน)

เหล็กแผ่นเพลท 200มิล x 200 มิล x 6 มิล (หนา 6 มิล หรือ สองหุน)

1 

เหล็กแผ่นเพลท 10 นิ้ว x 10 นิ้ว x 6 มิล (สองหุน) 

เหล็กแผ่นเพลท 25 เซ็น x 25 เซ็น x 6 มิล (สองหุน)

เหล็กแผ่นเพลท 250มิล x 250 มิล x 6 มิล (สองหุน)

1 

เหล็กแผ่นเพลท 12 นิ้ว x 12 นิ้ว x 6 มิล (สองหุน) 

เหล็กแผ่นเพลท 30 เซ็น x 30 เซ็น x 6 มิล (สองหุน)

เหล็กแผ่นเพลท 300มิล x 300 มิล x 6 มิล (สองหุน)

ขนาด Plate วัดเป็น mm. x mm. x mm. ความหนาเหล็กแผ่น
1  เหล็กแผ่นเพลท 450 มิล x 450 มิล x 10 มิล 
 1 เหล็กแผ่นเพลท 150 มิล x 300 มิล x 9 มิล 
 1 เหล็กแผ่นเพลท 200 มิล x 350 มิล x 9 มิล 
 1 เหล็กแผ่นเพลท 400 มิล x 500 มิล x 20 มิล    
 1 เหล็กแผ่นเพลท 300 มิล x 300 มิล x 20 มิล  
 1 เหล็กแผ่นเพลท 400 มิล x 550 มิล x 20 มิล 
 1 เหล็กแผ่นเพลท 150 มิล x 150 มิล x 9 มิล  
 1 เหล็กแผ่นเพลท 200 มิล x 200 มิล x 9 มิล   
 1 เหล็กแผ่นเพลท 300 มิล x 200 มิล x 12 มิล     
 1 เหล็กแผ่นเพลท 125 มิล x 125 มิล x 9 มิล  
  ขนาด วัดเป็น cm  x cm x ความหนาเป็น mm
 1 เหล็กแผ่นเพลท 25 cm  x 25 cm x 9 mm  
  ขนาด วัดเป็น ซม. x ซ.ม. x ความหนา เป็น mm 
 1  เหล็กแผ่นเพลท 20 ซ.ม.  x 35 ซ.ม. x 9 mm  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ 
 
 
 

ราคาเหล็กแผ่นเพลทวันนี้ จำหน่ายเหล็กเพลท จำหน่ายเหล็กแผ่นเพลททุกชนิด ราคาเหล็กเพลท ราคาเหล็กแผ่นเพลทถูกถูก ราคาเหล็กแผ่นเพลท ศูนย์จำหน่ายเหล็กแผ่นเพลท สอบถามราคาเหล็กแผ่นเพล เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กเพลท ขายส่งเหล็กเพลท ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเพลทเหล็ก ราคาเหล็กเพลทรูปพรรณ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
thaiflag small Thailand