เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

ราคาเหล็กเส้น

 

 

 

 2456

         ขนาด(mm.) 10 เมตร พับ

เหล็กเส้นกลม มีแต่เหล็กพับ   

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

...................................................................................................................

ราคายกมัด เฉลี่ยต่อเส้น ราคา

.........................

 น้ำหนัก

...........     

เหล็กเส้นกลม 6 มิล SR24(เต็มโรงใหญ่) 10 เมตร เหล็กพับ ( RB 6 ) 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

  บาท 

2.22

เหล็กเส้นกลม 9 มิล SR24(เต็มโรงใหญ่)10 เมตร เหล็กพับ ( RB 9 )

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 บาท 

4.99

เหล็กเส้นกลม 12 มิล SR24(เต็มโรงใหญ่) 10 เมตร เหล็กพับ ( RB 12 )

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 บาท

        8.88        

เหล็กเส้นกลม 15 มิล SR24(เต็มโรงใหญ่)10 เมตร เหล็กพับ ( RB 15 )

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 บาท 

13.87

เหล็กเส้นกลม 19 มิล SR24(เต็มโรงใหญ่) 10 เมตร เหล็กพับ ( RB 19 )

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 บาท 

22.26

เหล็กเส้นกลม 25 มิล SR24(เต็มโรงใหญ่) 10 เมตร เหล็กพับ ( RB 25 )

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 บาท 

38.53

 

 ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ

เหล็กเส้น  Steel Bar alt

      เหล็กเส้น  ( Steel Bar) หรือ เหล็กเส้นกลม  จัดอยู่ในประเภท  เหล็กเส้น  เหมาะสำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็กและงานก่ออิฐทั่วไป โดยเหล็กเส้นนี้ใช้ในการเพิ่มความสามารถในการรับแรงกับโครงสร้าง เหล็กเส้นกลม  ผิวเรียบ SR24 เป็นเหล็กที่มีกำลังรับแรงดึงที่จุดคราก ไม่น้อยกว่า  2400 ksc. กก./ตร.ซม. และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดต่างๆ เช่น RB6  Round Bar ขนาด ศก.มม.  RB9 RB12 RB15 RB19 RB25 

 

thaiflag small Thailand