ราคาเหล็กกล่องแบนรุ่นกัลวาไนซ์


www.bks steel.com

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ รุ่นราคาถูก โทร.064-468-2654.

เหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 1"x1"x1.2mm ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา175บาท

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

เหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 1"x1"x1.5mm ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา 195บาท  

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

เหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 2"x1"x1.2mm ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา 255บาท 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

เหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 2"x1"x1.5mm ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา 275บาท  

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

เหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 2"x1"x1.8mm ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา 335บาท  

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

 

เหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 3"x1"1/2x1.2mm ยาว6เมตร bks steel.com ราคา 450บาท  

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

เหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 3"x1"1/2x1.5mm ยาว6เมตร bks steel.com ราคา 540บาท 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

เหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 3"x1"1/2x1.8mm ยาว6เมตร bks steel.com ราคา 590บาท  

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

เหล็กกล่องเสา รุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 3"x3"x1.5mm ยาว6เมตร bks steel.com ราคา 690บาท  .

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

เหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 4"x2"x1.2mm ยาว6เมตร bks steel.com ราคา 590บาท  

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

เหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 4"x2"x1.5mm ยาว6เมตร bks steel.com ราคา 690บาท  

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

เหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 4"x2"x1.8mm ยาว6เมตร bks steel.com ราคา 790บาท  

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

เหล็กกล่องเสา รุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 4"x4"x1.5mm ยาว6เมตร bks steel.com ราคา 890บาท 

โทร.สั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

.

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์  รุ่นมาตราฐานโรงงาน จากโรงงานมีเสียงชื่อในไทย

มีพ่นข้างเหล็กทั้ง ขนาด ความหนา ความยาว เกรดสินค้า จากโรงงานโดยตรง

โทรสั่ง064-468-2654ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

เหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 50x25x2.3mm.x6000mm bks steel.com ราคา 850บาท

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

เหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 50x25x3.2mm.x6000mm bks steel.com ราคา990บาท

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

เหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 75x38x2.3mm.x6000mm bks steel.com ราคา 980บาท

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

เหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 75x45x3.2mm.x6000mm bks steel.com ราคา1,400บาท

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า 

เหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 75x50x3.2mm.x6000mm bks steel.com ราคา 1,550บาท

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

เหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 125x50x3.2mm.x6000mm bks steel.com ราคา 1,990บาท

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

เหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 125x75x3.2mm.x6000mm bks steel.com ราคา 2,690บาท

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

เหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 150x100x3.2mm.x6000mm bks steel.com ราคา 3,250บาท

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

เหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 200x100x3.2mm.x6000mm bks steel.com ราคา 3,800บาท

โทร.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า  

 โทรสั่ง064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า

เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

 

   

  

 

 

 
 
thaiflag small Thailand