เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์

 

 

 

 

 โทรสั่งของ 081-735-9191 โทรสั่งของ 081-887-9449

  

 

 

 

 

 ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ โทรสั่ง 081-735-9191

ชุดทำโครงหลังคา

1.ราคาเสาสี่เหลี่ยมรุ่นกัลวาไนซ์ bks steel ขนาด 4"x4"หนา1.5มิล 

2.ราคากล่องเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ bks steel ขนาด 4"x2"หนา2.0มิล 

3.ราคากล่องเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ bks steel ขนาด 2"x1"หนา2.0มิล 

4.ราคากล่องสี่เหลี่ยมรุ่นกัลวาไนซ์ bks steelขนาด 2"x2"หนา1.5มิล

5.ตัวซี,เหล็กกล่อง รุ่นอื่น ของแท้ หนาจริง จำหน่าย

   

  

 

 

thaiflag small Thailand