เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์

 

 

 

 

 โทรสั่งของ 081-735-9191

 

 

 

 

 ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ โทรสั่ง 081-735-9191

ชุดทำโครงหลังคา

1.ราคาเสาสี่เหลี่ยมรุ่นกัลวาไนซ์ bks steel ขนาด 4"x4"หนา1.5มิล ราคา 690 บาท

2.ราคากล่องเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ bks steel ขนาด 4"x2"หนา2.0มิล ราคา 590 บาท

3.ราคากล่องเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ bks steel ขนาด 2"x1"หนา2.0มิล ราคา 290 บาท

4.ราคากล่องสี่เหลี่ยมรุ่นกัลวาไนซ์ bks steelขนาด 2"x2"หนา1.5มิลราคา350 บาท

5.ตัวซี,เหล็กกล่อง รุ่นอื่น ของแท้ หนาจริง จำหน่าย

   

  

 

 

thaiflag small Thailand