เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์

 

 

 

 

 โทรสั่งของ 081-735-9191

โทร.081-887-9449.โทร 089-838-4499

 

 

 ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ โทรสั่ง 081-735-9191

1.ราคาเสาสี่เหลี่ยมรุ่นกัลวาไนซ์ bks steel ขนาด 4"x4"หนา 1.5 มิล ราคา 690 บาท

2.ราคากล่องเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ bks steel ขนาด 4"x2" หนา 2.0 มิล ราคา 590 บาท

3.ราคากล่องเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ bks steel ขนาด 2"x1" หนา 2.0 มิล ราคา 290 บาท

4.ราคากล่องสี่เหลี่ยมรุ่นกัลวาไนซ์ bks steel ขนาด 2"x2"หนา1.5 มิล ราคา 350 บาท

5.ตัวซี,เหล็กกล่อง รุ่นอื่น ของแท้ หนาจริง จำหน่าย

   

  

 

 

thaiflag small Thailand