ราคาเหล็กเพลาขาว

เหล็กเพลาขาวราคา

ราคาเหล็กเพลาขาว

 

เหล็กเพลาขาว เกรด SS400 เนื้อเหนียว งอได้ไม่หัก

เหล็กเพลา เกรด S45C เนื้อแข็งกรอบ หักได้

เหล็กเพลา เกรด SCM 440 เนื้อแข็ง และเหนียว

 

 

2456

www.bkssteel.com

ราคาเหล็กเพลาขาว Mild Round Bar

โทรสั่งเหล็กเพลา 064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

.......................................................................................................................................................................................................

1.ราคาเหล็กเพลาขาว 3 มิล ยาว 4 เมตร bkssteel.com ราคา 340บาท/เส้น น้ำหนัก 0.2 กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กเพลา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า 

 

2.ราคาเหล็กเพลาขาว 4 มิล ยาว 4 เมตร bkssteel.com ราคา 350บาท/เส้น น้ำหนัก  0.4กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กเพลา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

3.ราคาเหล็กเพลาขาว 4.5 มิล ยาว 4 เมตร bkssteel.com ราคา 360บาท/เส้น น้ำหนัก  0.6กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กเพลา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

 

4.ราคาเหล็กเพลาขาว 5 มิล ยาว 4 เมตร bkssteel.com ราคา 380บาท/เส้น น้ำหนัก  0.65กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กเพลา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

5.ราคาเหล็กเพลาขาว 6 มิล ยาว 4 เมตร bkssteel.com ราคา 390บาท/เส้น น้ำหนัก  0.9กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กเพลา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

6.ราคาเพลาขาว 1/4 (เหล็กเพลาขาวสองหุน) ยาว 4เมตร

ราคาเหล็กเพลาขาว  6.35 มิล ยาว 4 เมตร  bkssteel.com ราคา 400บาท/เส้น น้ำหนัก 1 กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กเพลา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

7.ราคาเหล็กเพลาขาว 7 มิล ยาว 4 เมตร  bkssteel.com ราคา 460บาท/เส้น น้ำหนัก  1.2กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กเพลา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

8.ราคาเหล็กเพลาขาว 8 มิล ยาว 4 เมตร  bkssteel.com ราคา 470บาท/เส้น น้ำหนัก  1.6กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กเพลา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

9.ราคาเหล็กเพลาขาว 9 มิล ยาว 6 เมตร  bkssteel.com ราคา 480บาท/เส้น น้ำหนัก  3กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กเพลา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

10.ราคาเพลาขาว 3/8(เหล็กเพลาขาวสามหุน)ยาว 6เมตร bkssteel.com ราคา 290บาท/เส้น น้ำหนัก 3.4กิโล/เส้น

ราคาเหล็กเพลาขาว 9.5 มิล ยาว 6 เมตร  bkssteel.comราคา 290บาท/เส้น น้ำหนัก 3.4กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กเพลา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

11.ราคาเหล็กเพลาขาว 10 มิล ยาว 6 เมตร  bkssteel.com ราคา 440บาท/เส้น น้ำหนัก 3.7กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กเพลา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

12.ราคาเหล็กเพลาขาว 11 มิล ยาว 6 เมตร  bkssteel.com ราคา 460บาท/เส้น น้ำหนัก 4.5กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กเพลา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

13.ราคาเหล็กเพลาขาว 12 มิล ยาว 6 เมตร  bkssteel.com ราคา 480บาท/เส้น น้ำหนัก 5.3กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กเพลา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

14.ราคาเพลาขาว 1/2 (เหล็กเพลาขาวสี่หุน) ยาว 6 เมตร bkssteel.com ราคา 495บาท/เส้น น้ำหนัก 6กิโล/เส้น

ราคาเหล็กเพลาขาว 12.6 มิล ยาว 6 เมตร  bkssteel.comราคา 495บาท/เส้น น้ำหนัก 6กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กเพลา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

15.ราคาเหล็กเพลาขาว 13 มิล ยาว 6 เมตร bkssteel.com ราคา 500บาท/เส้น น้ำหนัก 6.2กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กเพลา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

16.ราคาเหล็กเพลาขาว 14 มิล ยาว 6 เมตร bkssteel.com ราคา 580บาท/เส้น น้ำหนัก 7.3กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กเพลา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

17.ราคาเหล็กเพลาขาว 15 มิล ยาว 6 เมตร bkssteel.com ราคา 600บาท/เส้น น้ำหนัก 8.3กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กเพลา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

18. ราคาเพลาขาว 5/8 (เหล็กเพลาขาวห้าหุน) ยาว 6 เมตร bkssteel.com ราคา 600บาท/เส้น น้ำหนัก 9.4กิโล/เส้น

ราคาเหล็กเพลาขาว 15.9 มิล ยาว 6 เมตร  bkssteel.comราคา 600บาท/เส้น น้ำหนัก 9.4กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กเพลา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

19.ราคาเหล็กเพลาขาว 18 มิล ยาว 6 เมตร  bkssteel.com ราคา 690บาท/เส้น น้ำหนัก 12.2กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กเพลา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

20.ราคาเพลาขาว 3/4(เหล็กเพลาขาวหกหุน)ยาว 6เมตร bkssteel.com ราคา 730บาท/เส้น น้ำหนัก 13.5กิโล/เส้น

ราคาเหล็กเพลาขาว 19 มิล ยาว 6 เมตร bkssteel.comราคา 730บาท/เส้น น้ำหนัก 13.5กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กเพลา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

21.ราคาเหล็กเพลาขาว 20 มิล ยาว 6 เมตร  bkssteel.com ราคา 890บาท/เส้น น้ำหนัก 14.8กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กเพลา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

22.ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 7/8 มิล ยาว 6 เมตร bkssteel.com ราคา 920บาท/เส้น น้ำหนัก 18.2กิโล/เส้น

ราคาเหล็กเพลาขาว 22.3มิล ยาว6เมตรbkssteel.comราคา 920บาท/เส้น น้ำหนัก 18.2กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กเพลา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

23.ราคาเหล็กเพลาขาว 25 มิล ยาว 6 เมตร  bkssteel.com ราคา 1,490บาท/เส้น น้ำหนัก 23กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กเพลา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

24. ราคาเพลาขาว 1"(เหล็กเพลาขาวหนึ่งนิ้ว)ยาว 6เมตร bkssteel.com ราคา 1,390บาท/เส้น น้ำหนัก 24กิโล/เส้น

ราคาเหล็กเพลาขาว 25.4 มิล ยาว 6 เมตร  bkssteel.comราคา 1,390บาท/เส้น น้ำหนัก 24กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กเพลา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

25.ราคาเพลาขาว 1"1/8(เหล็กเพลาขาวนิ้วหนึ่งหุน)ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา 1,690บาท/เส้น 33.7กิโล/เส้น

ราคาเหล็กเพลาขาว 28.6 มิล ยาว 6 เมตร  bkssteel.comราคา 1,690บาท/เส้น น้ำหนัก 33.7 กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กเพลา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

26.ราคาเหล็กเพลาขาว 30 มิล ยาว 6 เมตร  bkssteel.com ราคา 1,750บาท/เส้น น้ำหนัก 34.2กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กเพลา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

27.ราคาเพลาขาว 1"1/4(เหล็กเพลาขาวนิ้วสองหุน)ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา 1,890บาท/เส้น  38.1กิโล/เส้น

ราคาเหล็กเพลาขาว 31.8 มิล ยาว 6 เมตร  bkssteel.comราคา 1,890บาท/เส้น น้ำหนัก  38.1กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กเพลา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

28.ราคาเพลาขาว 1"3/8(เหล็กเพลาขาวนิ้วสามหุน)ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา 2,100บาท/เส้น   48.6กิโล/เส้น

ราคาเหล็กเพลาขาว 34.9 มิล ยาว 6 เมตร  bkssteel.comราคา 2,100บาท/เส้น น้ำหนัก  48.6กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กเพลา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

29.ราคาเพลาขาว 1"1/2(เหล็กเพลาขาวนิ้วครึ่ง)ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา 2,560บาท/เส้น  54.5กิโล/เส้น

ราคาเหล็กเพลาขาว 38.1 มิล ยาว 6 เมตร  bkssteel.comราคา บาท/เส้น น้ำหนัก  กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กเพลา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

30.ราคาเหล็กเพลาขาว 40 มิล ยาว 6 เมตร  bkssteel.com ราคา 3,560บาท/เส้น น้ำหนัก 64 กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กเพลา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

31.ราคาเพลาขาว 1"5/8(เหล็กเพลาขาวนิ้วห้าหุน)ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา 3,600บาท/เส้น  65กิโล/เส้น

ราคาเหล็กเพลาขาว 41.2 มิล ยาว 6 เมตร  bkssteel.comราคา 3,600บาท/เส้น น้ำหนัก  65กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กเพลา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

32.ราคาเพลาขาว 1"3/4(เหล็กเพลาขาวนิ้วหกหุน)ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา 3,800บาท/เส้น   74.6กิโล/เส้น

ราคาเหล็กเพลาขาว 44.4 มิล ยาว 6 เมตร  bkssteel.comราคา 3,800บาท/เส้น น้ำหนัก  74.6กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กเพลา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

33.ราคาเพลาขาว 2"(เหล็กเพลาขาวสองนิ้ว)ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา 5,080บาท/เส้น น้ำหนัก 97กิโล/เส้น

ราคาเหล็กเพลาขาว 50.8 มิล ยาว 6 เมตร  bkssteel.comราคา 5,080บาท/เส้น น้ำหนัก 97กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กเพลา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ราคาเพลาขาว 2"1/4(เหล็กเพลาขาวสองนิ้วสองหุน)ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา 6,300บาท/เส้น  124กิโล/เส้น

34.ราคาเหล็กเพลาขาว 57.2 มิล ยาว 6 เมตร  bkssteel.comราคา 6,300บาท/เส้น น้ำหนัก  124กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กเพลา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 60 มิล ยาว 6 เมตร  bkssteel.com ราคา 6,600บาท/เส้น น้ำหนัก  144กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กเพลา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ราคาเพลาขาว 2"3/8 (เหล็กเพลาขาวสองนิ้วสามหุน) ยาว 6 เมตร bkssteel.com ราคา บาท/เส้น น้ำหนัก  กิโล/เส้น

35.ราคาเหล็กเพลาขาว 60.3 มิล ยาว 6 เมตร  bkssteel.comราคา บาท/เส้น น้ำหนัก  กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กเพลา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ราคาเพลาขาว 2"1/2(เหล็กเพลาขาวสองนิ้วครึ่ง)ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา 7,700บาท/เส้น  154กิโล/เส้น

36.ราคาเหล็กเพลาขาว 63.5 มิล ยาว 6 เมตร  bkssteel.comราคา 7,700บาท/เส้น น้ำหนัก 154 กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กเพลา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

37.ราคาเหล็กเพลาขาว 65 มิล ยาว 6 เมตร bkssteel.com ราคา 8,700บาท/เส้น น้ำหนัก  171.5กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กเพลา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

ราคาเพลาขาว 2"3/4(เหล็กเพลาขาวสองนิ้วหกหุน)ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา 9,500บาท/เส้น 184.5กิโล/เส้น

38.ราคาเหล็กเพลาขาว 69.9 มิล ยาว 6 เมตร  bkssteel.comราคา 9,500บาท/เส้น น้ำหนัก  184.5กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กเพลา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

39.ราคาเหล็กเพลาขาว 75 มิล ยาว 6 เมตร  bkssteel.com ราคา 11,200บาท/เส้น  215.5กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กเพลา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

  40.ราคาเหล็กเพลาขาว3"(เหล็กเพลาขาวสามนิ้ว) ยาว 6 เมตร bkssteel.com ราคา 11,600บาท/เส้น 216กิโล/เส้น

ราคาเหล็กเพลาขาว 76.2 มิล ยาว 6 เมตร  bkssteel.comราคา 11,600บาท/เส้น น้ำหนัก 216 กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กเพลา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

   

41.ราคาเหล็กเพลาขาว 80 มิล ยาว 6 เมตร  bkssteel.com ราคา 11,700บาท/เส้น น้ำหนัก 249 กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กเพลา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

   

ราคาเพลาขาว 3"1/4(เหล็กเพลาขาวสามนิ้วสองหุน)ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา 12,800บาท/เส้น 255กิโล/เส้น

42.ราคาเหล็กเพลาขาว 82.6 มิล ยาว 6 เมตร  bkssteel.comราคา 12,800บาท/เส้น น้ำหนัก  255กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กเพลา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

   

ราคาเพลาขาว 3"1/2(เหล็กเพลาขาวสามนิ้วครึ่ง)ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา 14,500บาท/เส้น 301กิโล/เส้น

43.ราคาเหล็กเพลาขาว 88.9 มิล ยาว 6 เมตร  bkssteel.comราคา 14,500บาท/เส้น น้ำหนัก 301 กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กเพลา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

44.ราคาเหล็กเพลาขาว 90 มิล ยาว 6 เมตร bkssteel.comราคา 13,800บาท/เส้น น้ำหนัก 300กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กเพลา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

45.ราคาเพลาขาว 4"(เหล็กเพลาขาวสี่นิ้ว)ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา 18,000บาท/เส้น 397กิโล/เส้น

ราคาเหล็กเพลาขาว 101.6 มิล ยาว 6 เมตร  bkssteel.comราคา 18,000บาท/เส้น น้ำหนัก  397กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กเพลา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

  46.ราคาเพลาขาว 4"1/2(เหล็กเพลาขาวสี่นิ้วครึ่ง)ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา28,950บาท/เส้น 493 กิโล/เส้น

ราคาเหล็กเพลาขาว 114.6 มิล ยาว 6 เมตร  bkssteel.comราคา28,950บาท/เส้น น้ำหนัก  493กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กเพลา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

   

47.ราคาเพลาขาว 5"(เหล็กเพลาขาวห้านิ้ว)ยาว6เมตร bkssteel.com ราคา 31,500บาท/เส้น 606กิโล/เส้น

ราคาเหล็กเพลาขาว 127 มิล ยาว 6 เมตร  bkssteel.comราคา 31,500บาท/เส้น น้ำหนัก  606กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กเพลา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

48.ราคาเพลาขาว 6" (เหล็กเพลาขาวหกนิ้ว) ยาว 6 เมตร bkssteel.com ราคา 43,500บาท/เส้น 880กิโล/เส้น

ราคาเหล็กเพลาขาว 152.4 มิล ยาว 6 เมตร  bkssteel.comราคา 43,500บาท/เส้น น้ำหนัก  880กิโล/เส้น

โทรสั่งเหล็กเพลา.064-468-2654 ขอบคุณมากจ้า เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยจ้า พร้อมจ้า

 

 

 

 

 

 


 

ราคาเหล็กเพลาขาว สอบถามราคาเหล็กเพลาขาว จำหน่ายเหล็กเพลาขาว ศูนย์จำหน่ายเหล็กเพลาขาว

ราคาเหล็กเพลาขาว เหล็กเพลาขาวราคา ทำรางประตูรั้วบ้าน

ราคาเหล็กเพลาขาว 

  ราคาเหล็กกลมเพลาขาว  หรือ เหล็กเพลาขาวราคา เป็นเหล็กที่ใช้กับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไป ส่วนมากเหล็กประเภทนี้จะนำไปใช้งานหน้าต่าง รั้ว ระเบียงกันตก เป็นต้น ไม่มีมาตรฐานการผลิตที่ชัดเจน ในท้องตลาดทั่วไปจะใช้ขนาด 3/8" และ 1/2" เป็นหลัก ราคาเหล็กเพลาขาว  เกรด A เนื้อผิวค่อนข้างตรงและทนทาน เหมาะใช้กับงานทำ เหล็กดัดหน้าต่าง เหล็กดัดกันขโมย หรืออื่นๆ ตามแต่ต้องการ

 

 
 
thaiflag small Thailand