เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

ข้องอเชื่อม #40 ข้องอเชื่อมมีตะเข็บ 

 

 

HW013-1

 

ข้องอเชื่อมalt

 

 

 

         ขนาด(mm.) 

ข้องอเชื่อม90 องศา #40 มีตะเข็บ      

ข้องอเชื่อม90 องศา  1/2 สี่หุน
ข้องอเชื่อม90 องศา  3/4 หกหุน
ข้องอเชื่อม90 องศา 1" หนึ่งนิ้ว
ข้องอเชื่อม90 องศา 1"1/4 นิ้วสอง

ข้องอเชื่อม90 องศา 1"1/2 นิ้วครึ่ง

ข้องอเชื่อม90 องศา 2" นิ้วสอง
ข้องอเชื่อม90 องศา  2" 1/2 สองนิ้วครึ่ง
ข้องอเชื่อม90 องศา 3"  สามนิ้ว
ข้องอเชื่อม90  องศา  4"  สี่นิ้ว
ข้องอเชื่อม90 องศา  5" ห้านิ้ว
ข้องอเชื่อม90 องศา  6" หกนิ้ว
 
สามทางเชื่อม #40 มีตะเข็บ
สามทางเชื่อม #40 มีตะเข็บ 1/2"  สี่หุน
สามทางเชื่อม #40 มีตะเข็บ 3/4"  หกหุน
สามทางเชื่อม #40 มีตะเข็บ 1"  หนึ่งนิ้ว
สามทางเชื่อม #40 มีตะเข็บ 1" 1/4 นิ้วสอง
สามทางเชื่อม #40 มีตะเข็บ 1" 1/2 นิ้วครึ่ง
สามทางเชื่อม #40 มีตะเข็บ 2"  สองนิ้ว
สามทางเชื่อม#40มีตะเข็บ2"1/2สองนิ้วครึ่ง
สามทางเชื่อม #40 มีตะเข็บ 3"  สามนิ้ว
สามทางเชื่อม #40 มีตะเข็บ 4"  สี่นิ้ว
สามทางเชื่อม #40 มีตะเข็บ 5"  ห้านิ้ว
สามทางเชื่อม #40 มีตะเข็บ 6"  หกนิ้ว
 
ลดกลมเชื่อม #40มีตะเข็บ
ลดกลมเชื่อม 2"1/2 ลง 1"1/2
ลดกลมเชื่อม 3"       ลง 1"1/2
ลดกลมเชื่อม 3"       ลง 2"1/2

 

 

ข้องอเชื่อม45 องศา #40 มีตะเข็บ
ข้องอเชื่อม45 องศา 2"
 
 

  

 

 

 

 

 

thaiflag small Thailand