Flat Bar

 

  

Bks steel

ราคาเหล็กแบน Flat Bar โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

1.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด  1/2"สี่หุน หนา 3มิล ยาว 6เมตร ราคา150บาท

เหล็กแบนFlat Bar 12mm x 3.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 1.7กิโล/เส้น ราคา 150บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

2.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด  1/2"สี่หุน หนา 4มิล ยาว 6เมตร ราคา 198บาท

เหล็กแบนFlat Bar 12mm x 4.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 2.2กิโล/เส้น ราคา 198บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

3.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 5/8"ห้าหุน หนา 3มิล ยาว 6เมตร ราคา280บาท

เหล็กแบนFlat Bar 15mm x 3.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 2.2กิโล/เส้น ราคา 280บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

4.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 5/8"ห้าหุน หนา 4มิล ยาว 6เมตร ราคา 320บาท

เหล็กแบนFlat Bar 15mm x 4.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 2.8กิโล/เส้น ราคา 320บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

5.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 3/4"หกหุน หนา 2.5มิล ยาว 6เมตร ราคา 275บาท

เหล็กแบนFlat Bar 19mm.x 2.5mm x 6000mm.น้ำหนัก 2.2กิโล/เส้น ราคา 275บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

6.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 3/4"หกหุน หนา 3มิล ยาว 6เมตร ราคา 287บาท

เหล็กแบนFlat Bar 19mm x 3.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 2.5กิโล/เส้น ราคา 287บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

7.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 3/4"หกหุน หนา 4มิล ยาว 6เมตร ราคา 315บาท

เหล็กแบนFlat Bar 19mm x 4.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 3.4กิโล/เส้น ราคา 315บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

8.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 3/4"หกหุน หนา 4.5มิล ยาว 6เมตร ราคา 335บาท

เหล็กแบนFlat Bar 19mm x 4.5mm x 6000mm.น้ำหนัก 3.9กิโล/เส้น ราคา 335บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

9.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 3/4"หกหุน หนา 6มิล ยาว 6เมตร ราคา 375บาท

เหล็กแบนFlat Bar 19mm x 6.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 5.1กิโล/เส้น ราคา 375บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

10.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1" หนา 2.5มิล ยาว 6เมตร ราคา 190บาท

เหล็กแบนFlat Bar 25mm x 2.5mm x 6000mm.น้ำหนัก 2.5กิโล/เส้น ราคา 190บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

11.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1" หนา 3มิล ยาว 6เมตร ราคา 210บาท

เหล็กแบนFlat Bar 25mm x 3.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 3.4กิโล/เส้น ราคา 210บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

12.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1" หนา 4มิล ยาว 6เมตร ราคา 240บาท

เหล็กแบนFlat Bar 25mm x 4.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 4.4กิโล/เส้น ราคา 240บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

13.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1" หนา 4.5มิล ยาว 6เมตร ราคา 270บาท

เหล็กแบนFlat Bar 25mm x4.5 mm x 6000mm.น้ำหนัก 5กิโล/เส้น ราคา 270บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

14.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1" หนา 5มิล ยาว 6เมตร ราคา 290บาท

เหล็กแบนFlat Bar 25mm x 5.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 5.5กิโล/เส้น ราคา 290บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

15.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1" หนา 6มิล ยาว 6เมตร ราคา 320บาท

เหล็กแบนFlat Bar 25mm x 6.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 6.7กิโล/เส้น ราคา 320บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

16.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1" หนา 9มิล ยาว 6เมตร ราคา 420บาท

เหล็กแบนFlat Bar 25mm x 9.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 10.2กิโล/เส้น ราคา 420บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

17.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1" หนา 12มิล ยาว 6เมตร ราคา 550บาท

เหล็กแบนFlat Bar 25mm x 12mm x 6000mm.น้ำหนัก 14กิโล/เส้น ราคา 550บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

18.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1-1/4" หนา 2.5มิล ยาว 6เมตร ราคา 220บาท

เหล็กแบนFlat Bar 32mm x 2.5mm x 6000mm.น้ำหนัก 3.5กิโล/เส้น ราคา 220บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

19.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1-1/4" หนา 3มิล ยาว 6เมตร ราคา 240บาท

เหล็กแบนFlat Bar 32mm x 3.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 4.2กิโล/เส้น ราคา 240บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

20.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1-1/4" หนา 4มิล ยาว 6เมตร ราคา 290บาท

เหล็กแบนFlat Bar 32mm x 4.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 6.0กิโล/เส้น ราคา 290บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

21.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1-1/4" หนา 4.5มิล ยาว 6เมตร ราคา 320บาท

เหล็กแบนFlat Bar 32mm x 4.5mm x 6000mm.น้ำหนัก 6.4กิโล/เส้น ราคา 320บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

22.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1-1/4" หนา 5มิล ยาว 6เมตร ราคา 340บาท

เหล็กแบนFlat Bar 32mm x 5.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 7.3กิโล/เส้น ราคา 340บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

23.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1-1/4" หนา 6มิล ยาว 6เมตร ราคา 370บาท

เหล็กแบนFlat Bar 32mm x 6.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 8.6กิโล/เส้น ราคา 370บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

24.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1-1/4" หนา 9มิล ยาว 6เมตร ราคา 495บาท

เหล็กแบนFlat Bar 32mm x 9.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 13กิโล/เส้น ราคา 495บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

25.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1-1/4" หนา 12มิล ยาว 6เมตร ราคา 690บาท

เหล็กแบนFlat Bar 32mm x 12mm x 6000mm.น้ำหนัก 17.4กิโล/เส้น ราคา 690บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

26.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1-1/2" หนา 2.5มิล ยาว 6เมตร ราคา 230บาท

เหล็กแบนFlat Bar 38mm x 2.5mm x 6000mm.น้ำหนัก 4.1กิโล/เส้น ราคา 230บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

27.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1-1/2" หนา 3.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 260บาท

เหล็กแบนFlat Bar 38mm x 3.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 5กิโล/เส้น ราคา 260บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

28.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1-1/2" หนา 4.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 320บาท

เหล็กแบนFlat Bar 38mm x 4.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 7.1กิโล/เส้น ราคา 320บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

29.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1-1/2" หนา 4.5มิล ยาว 6เมตร ราคา 340บาท

เหล็กแบนFlat Bar 38mm x 4.5mm x 6000mm.น้ำหนัก 7.5กิโล/เส้น ราคา 340บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

30.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1-1/2" หนา 5.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 360บาท

เหล็กแบนFlat Bar 38mm x 5.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 8.4กิโล/เส้น ราคา 360บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

31.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด1-1/2" หนา 6.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 420บาท

เหล็กแบนFlat Bar 38mm x 6.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 10.4กิโล/เส้น ราคา 420บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

32.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด1-1/2" หนา 9.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 570บาท

เหล็กแบนFlat Bar 38mm x 9.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 15.5กิโล/เส้น ราคา 570บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

33.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด1-1/2" หนา 10.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 740บาท

เหล็กแบนFlat Bar 38mm x 10.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 19กิโล/เส้น ราคา 740บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

34.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1-1/2" หนา 12.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 780บาท

เหล็กแบนFlat Bar 38mm x 12.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 21กิโล/เส้น ราคา 780บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

35.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1-1/2" หนา 15.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 1,350บาท

เหล็กแบนFlat Bar 38mm x 15.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 27.7กิโล/เส้น ราคา 1,350บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

36.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1-1/2" หนา 19.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 1,750บาท

เหล็กแบนFlat Bar 38mm x 19.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 35.2กิโล/เส้น ราคา 1,750บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

37.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 1-1/2" หนา 25มิล ยาว 6เมตร ราคา 2,450บาท

เหล็กแบนFlat Bar 38mm x 25mm x 6000mm.น้ำหนัก 46.2กิโล/เส้น ราคา 2,450บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 

38.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 44มิล หนา 3.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 295บาท

เหล็กแบนFlat Bar 44mm x 3.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 6กิโล/เส้น ราคา 295บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

39.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 44มิล หนา 4.5มิล ยาว 6เมตร ราคา 380บาท

เหล็กแบนFlat Bar 44mm x 4.5mm x 6000mm.น้ำหนัก 9.2กิโล/เส้น ราคา 380บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

40.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 44มิล หนา 6.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 480บาท

เหล็กแบนFlat Bar 44mm x 6.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 11.9กิโล/เส้น ราคา 480บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

41.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 44มิล หนา 9.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 750บาท

เหล็กแบนFlat Bar 44mm x 9.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 17.8กิโล/เส้น ราคา 750บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

42.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 44มิล หนา 12มิล ยาว 6เมตร ราคา 950บาท

เหล็กแบนFlat Bar 44mm x 12.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 24กิโล/เส้น ราคา 950บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

 

43.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2" หนา 2.5มิล ยาว 6เมตร ราคา 280บาท

เหล็กแบนFlat Bar 50mm x 2.5mm x 6000mm.น้ำหนัก 5.4กิโล/เส้น ราคา 280บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

44.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2" หนา 3.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 320บาท

เหล็กแบนFlat Bar 50mm x 3.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 6.9กิโล/เส้น ราคา 320บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

45.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2" หนา 4.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 380บาท

เหล็กแบนFlat Bar 50mm x 4.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 9.4กิโล/เส้น ราคา 380บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

46.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2" หนา 4.5มิล ยาว 6เมตร ราคา 420บาท

เหล็กแบนFlat Bar 50mm x 4.5mm x 6000mm.น้ำหนัก 10.4กิโล/เส้น ราคา 420บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

47.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2" หนา 5.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 460บาท

เหล็กแบนFlat Bar 50mm x 5.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 11.4กิโล/เส้น ราคา 460บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

48.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2" หนา 6.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 520บาท

เหล็กแบนFlat Bar 50mm x 6.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 13.7กิโล/เส้น ราคา 520บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

49.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2" หนา 9.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 730บาท

เหล็กแบนFlat Bar 50mm x 9.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 20.7กิโล/เส้น ราคา 730บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

50.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2" หนา 10.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 790บาท

เหล็กแบนFlat Bar 50mm x 10.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 22.8กิโล/เส้น ราคา 790บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

51.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2" หนา 12มิล ยาว 6เมตร ราคา 920บาท

เหล็กแบนFlat Bar 50mm x 12mm x 6000mm.น้ำหนัก 27.4กิโล/เส้น ราคา 920บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

52.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2" หนา 15มิล ยาว 6เมตร ราคา 1,650บาท

เหล็กแบนFlat Bar 50mm x 15mm x 6000mm.น้ำหนัก 36.4กิโล/เส้น ราคา 1,650บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

53.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2" หนา 16มิล ยาว 6เมตร ราคา 1,490บาท

เหล็กแบนFlat Bar 50mm x 16mm x 6000mm.น้ำหนัก 37กิโล/เส้น ราคา 1,490บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

54.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2" หนา 19มิล ยาว 6เมตร ราคา 1,690บาท

เหล็กแบนFlat Bar 50mm x 19mm x 6000mm.น้ำหนัก 44.4กิโล/เส้น ราคา 1,690บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

55.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2" หนา 20มิล ยาว 6เมตร ราคา 2,200บาท

เหล็กแบนFlat Bar 50mm x 20mm x 6000mm.น้ำหนัก 48กิโล/เส้น ราคา 2,200บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

56.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2" หนา 25มิล ยาว 6เมตร ราคา 2,900บาท

เหล็กแบนFlat Bar 50mm x 25mm x 6000mm.น้ำหนัก 57.2กิโล/เส้น ราคา 2,900บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

 

57.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2-1/2" หนา 3มิล ยาว 6เมตร ราคา 470บาท

เหล็กแบนFlat Bar 65mm x 3.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 9กิโล/เส้น ราคา 470บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

58.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2-1/2" หนา 4มิล ยาว 6เมตร ราคา 590บาท

เหล็กแบนFlat Bar 65mm x 4.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 11.8กิโล/เส้น ราคา 590บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

59.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2-1/2" หนา 4.5มิล ยาว 6เมตร ราคา 630บาท

เหล็กแบนFlat Bar 65mm x 4.5mm x 6000mm.น้ำหนัก 13.2กิโล/เส้น ราคา 630บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

60.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2-1/2" หนา 5มิล ยาว 6เมตร ราคา 690บาท

เหล็กแบนFlat Bar 65mm x 5.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 14.9กิโล/เส้น ราคา 690บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

61.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2-1/2" หนา 6มิล ยาว 6เมตร ราคา 740บาท

เหล็กแบนFlat Bar 65mm x 6mm x 6000mm.น้ำหนัก 17.7กิโล/เส้น ราคา 740บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

62.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2-1/2" หนา 9มิล ยาว 6เมตร ราคา 1,100บาท

เหล็กแบนFlat Bar 65mm x 9mm x 6000mm.น้ำหนัก 27.2กิโล/เส้น ราคา 1,100บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

63.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2-1/2" หนา 10มิล ยาว 6เมตร ราคา 1,200บาท

เหล็กแบนFlat Bar 65mm x 10mm x 6000mm.น้ำหนัก 29.7กิโล/เส้น ราคา 1,200บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

64.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2-1/2" หนา 12มิล ยาว 6เมตร ราคา 1,400บาท

เหล็กแบนFlat Bar 65mm x 12mm x 6000mm.น้ำหนัก 36กิโล/เส้น ราคา 1,400บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

65.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2-1/2" หนา 16มิล ยาว 6เมตร ราคา 1,750บาท

เหล็กแบนFlat Bar 65mm x 16mm x 6000mm.น้ำหนัก 47.4กิโล/เส้น ราคา 1,750บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

66.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2-1/2" หนา 19มิล ยาว 6เมตร ราคา 2,300บาท

เหล็กแบนFlat Bar 65mm x 19mm x 6000mm.น้ำหนัก 57กิโล/เส้น ราคา 2,300บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

67.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 2-1/2" หนา 25มิล ยาว 6เมตร ราคา 3,500บาท

เหล็กแบนFlat Bar 65mm x 25mm x 6000mm.น้ำหนัก 74.5กิโล/เส้น ราคา 3,500บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

 

68.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 3" หนา 3.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 520บาท

เหล็กแบนFlat Bar 75mm x 3.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 10กิโล/เส้น ราคา 520บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

69.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 3" หนา 4.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 600บาท

เหล็กแบนFlat Bar 75mm x 4.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 13.2กิโล/เส้น ราคา 600บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

70.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 3" หนา 4.5มิล ยาว 6เมตร ราคา 720บาท

เหล็กแบนFlat Bar 75mm x 4.5mm x 6000mm.น้ำหนัก 15.4กิโล/เส้น ราคา 720บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

71.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 3" หนา 6มิล ยาว 6เมตร ราคา 1,080บาท

เหล็กแบนFlat Bar 75mm x 6mm x 6000mm.น้ำหนัก 20.8กิโล/เส้น ราคา 1,080บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

72.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 3" หนา 9มิล ยาว 6เมตร ราคา 1,200บาท

เหล็กแบนFlat Bar 75mm x 9mm x 6000mm.น้ำหนัก 31.2กิโล/เส้น ราคา 1,200บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

73.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 3" หนา 10มิล ยาว 6เมตร ราคา 1,490บาท

เหล็กแบนFlat Bar 75mm x 10mm x 6000mm.น้ำหนัก 34.4กิโล/เส้น ราคา 1,490บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

74.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 3" หนา 12มิล ยาว 6เมตร ราคา 1,700บาท

เหล็กแบนFlat Bar 75mm x 12mm x 6000mm.น้ำหนัก 41.5กิโล/เส้น ราคา 1,700บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

75.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 3" หนา 16มิล ยาว 6เมตร ราคา 2,250บาท

เหล็กแบนFlat Bar 75mm x 16mm x 6000mm.น้ำหนัก 56กิโล/เส้น ราคา 2,250บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

76.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 3" หนา 19มิล ยาว 6เมตร ราคา 2,600บาท

เหล็กแบนFlat Bar 75mm x 19mm x 6000mm.น้ำหนัก 67กิโล/เส้น ราคา 2,600บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

77.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 3" หนา 25มิล ยาว 6เมตร ราคา 3,800บาท

เหล็กแบนFlat Bar 75mm x 25mm x 6000mm.น้ำหนัก 86.2กิโล/เส้น ราคา 3,800บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

 

78.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 90มิล หนา 6มิล ยาว 6เมตร ราคา 1,800บาท

เหล็กแบนFlat Bar 90mm x 6mm x 6000mm.น้ำหนัก 24.5กิโล/เส้น ราคา 1,800บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

79.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 90มิล หนา 9มิล ยาว 6เมตร ราคา 2,250บาท

เหล็กแบนFlat Bar 90mm x 9mm x 6000mm.น้ำหนัก 37.8กิโล/เส้น ราคา 2,250บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

80.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 90มิล หนา 12มิล ยาว 6เมตร ราคา 2,600บาท

เหล็กแบนFlat Bar 90mm x 12mm x 6000mm.น้ำหนัก 49.7กิโล/เส้น ราคา 2,600บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

 

81.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 4" หนา 3.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 720บาท

เหล็กแบนFlat Bar 100mm x 3.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 13.7กิโล/เส้น ราคา 720บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

82.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 4" หนา 4.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 750บาท

เหล็กแบนFlat Bar 100mm x 4.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 17.7กิโล/เส้น ราคา 750บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

83.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 4" หนา 4.5มิล ยาว 6เมตร ราคา 850บาท

เหล็กแบนFlat Bar 100mm x 4.5mm x 6000mm.น้ำหนัก 20.7กิโล/เส้น ราคา 850บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

84.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 4" หนา 6มิล ยาว 6เมตร ราคา 1,200บาท

เหล็กแบนFlat Bar 100mm x 6mm x 6000mm.น้ำหนัก 27.5กิโล/เส้น ราคา 1,200บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

85.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 4" หนา 9มิล ยาว 6เมตร ราคา 1,700บาท

เหล็กแบนFlat Bar 100mm x 9mm x 6000mm.น้ำหนัก 41.2กิโล/เส้น ราคา 1,700บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

86.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 4" หนา 10มิล ยาว 6เมตร ราคา 2,400บาท

เหล็กแบนFlat Bar 100mm x 10mm x 6000mm.น้ำหนัก 46กิโล/เส้น ราคา 2,400บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

87.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 4" หนา 12มิล ยาว 6เมตร ราคา 2,650บาท

เหล็กแบนFlat Bar 100mm x 12mm x 6000mm.น้ำหนัก 55.4กิโล/เส้น ราคา 2,650บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

88.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 4" หนา 16มิล ยาว 6เมตร ราคา 3,400บาท

เหล็กแบนFlat Bar 100mm x 16mm x 6000mm.น้ำหนัก 74.7กิโล/เส้น ราคา 3,400บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

89.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 4" หนา 19มิล ยาว 6เมตร ราคา 3,800บาท

เหล็กแบนFlat Bar 100mm x 19mm x 6000mm.น้ำหนัก 89กิโล/เส้น ราคา 3,800บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

90.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 4" หนา 25มิล ยาว 6เมตร ราคา 4,700บาท

เหล็กแบนFlat Bar 100mm x 25mm x 6000mm.น้ำหนัก 114.5กิโล/เส้น ราคา 4,700บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

 

91.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 5" หนา 3.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 950บาท

เหล็กแบนFlat Bar 125mm x 3.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 17.2กิโล/เส้น ราคา 950บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

92.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 5" หนา 4.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 1,200บาท

เหล็กแบนFlat Bar 125mm x 4.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 22.4กิโล/เส้น ราคา 1,200บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

93.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 5" หนา 4.5มิล ยาว 6เมตร ราคา 1,300บาท

เหล็กแบนFlat Bar 125mm x 4.5mm x 6000mm.น้ำหนัก 26กิโล/เส้น ราคา 1,300บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

94.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 5" หนา 6มิล ยาว 6เมตร ราคา 1,600บาท

เหล็กแบนFlat Bar 125mm x 6mm x 6000mm.น้ำหนัก 35.4กิโล/เส้น ราคา 1,600บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

95.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 5" หนา 9มิล ยาว 6เมตร ราคา 2,500บาท

เหล็กแบนFlat Bar 125mm x 9mm x 6000mm.น้ำหนัก 51.7กิโล/เส้น ราคา 2,500บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

96.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 5" หนา 12มิล ยาว 6เมตร ราคา 2,900บาท

เหล็กแบนFlat Bar 125mm x 12mm x 6000mm.น้ำหนัก 68.8กิโล/เส้น ราคา 2,900บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

97.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 5" หนา 15มิล ยาว 6เมตร ราคา 4,450บาท

เหล็กแบนFlat Bar 125mm x 15mm x 6000mm.น้ำหนัก 90กิโล/เส้น ราคา 4,450บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

98.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 5" หนา 19มิล ยาว 6เมตร ราคา 5,450บาท

เหล็กแบนFlat Bar 125mm x 19mm x 6000mm.น้ำหนัก 115.4กิโล/เส้น ราคา 5,450บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

99.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 5" หนา 25มิล ยาว 6เมตร ราคา 6,700บาท

เหล็กแบนFlat Bar 125mm x 25mm x 6000mm.น้ำหนัก 151กิโล/เส้น ราคา 6,700บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

 

100.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 6" หนา 3.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 1,250บาท

เหล็กแบนFlat Bar 150mm x 3.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 21กิโล/เส้น ราคา 1,250บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

101.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 6" หนา 4.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 1,870บาท

เหล็กแบนFlat Bar 150mm x 4.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 26.7กิโล/เส้น ราคา 1,870บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

102.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 6" หนา 4.5มิล ยาว 6เมตร ราคา 2,000บาท

เหล็กแบนFlat Bar 150mm x 4.5mm x 6000mm.น้ำหนัก 31.4กิโล/เส้น ราคา 2,000บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

103.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 6" หนา 6มิล ยาว 6เมตร ราคา 2,300บาท

เหล็กแบนFlat Bar 150mm x 6mm x 6000mm.น้ำหนัก 41.2กิโล/เส้น ราคา 2,300บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

104.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 6" หนา 9มิล ยาว 6เมตร ราคา 2,900บาท

เหล็กแบนFlat Bar 150mm x 9mm x 6000mm.น้ำหนัก 61.5กิโล/เส้น ราคา 2,900บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

105.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 6" หนา 10มิล ยาว 6เมตร ราคา 3,200บาท

เหล็กแบนFlat Bar 150mm x 10mm x 6000mm.น้ำหนัก 69.4กิโล/เส้น ราคา 3,200บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

106.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 6" หนา 12มิล ยาว 6เมตร ราคา 3,500บาท

เหล็กแบนFlat Bar 150mm x 12mm x 6000mm.น้ำหนัก 81.5กิโล/เส้น ราคา 3,500บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

107.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 6" หนา 15มิล ยาว 6เมตร ราคา 5,100บาท

เหล็กแบนFlat Bar 150mm x 15mm x 6000mm.น้ำหนัก 106กิโล/เส้น ราคา 5,100บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

108.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 6" หนา 19มิล ยาว 6เมตร ราคา 6,200บาท

เหล็กแบนFlat Bar 150mm x 19mm x 6000mm.น้ำหนัก 138.4กิโล/เส้น ราคา 6,200บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

109.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 6" หนา 25มิล ยาว 6เมตร ราคา 7,800บาท

เหล็กแบนFlat Bar 150mm x 25mm x 6000mm.น้ำหนัก 180.8กิโล/เส้น ราคา 7,800บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

 

110.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 7" หนา 9มิล ยาว 6เมตร ราคา 3,300บาท

เหล็กแบนFlat Bar 175mm x 9mm x 6000mm.น้ำหนัก 70.2กิโล/เส้น ราคา 3,300บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

 

111.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 8" หนา 6.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 2,700บาท

เหล็กแบนFlat Bar 200mm x 6.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 54.7กิโล/เส้น ราคา 2,700บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

112.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 8" หนา 9.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 3,600บาท

เหล็กแบนFlat Bar 200mm x 9.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 83กิโล/เส้น ราคา 3,600บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

113.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 8" หนา 10.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 3,950บาท

เหล็กแบนFlat Bar 200mm x 10.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 92กิโล/เส้น ราคา 3,950บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

114.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 8" หนา 12.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 4,500บาท

เหล็กแบนFlat Bar 200mm x 12.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 111.5กิโล/เส้น ราคา 4,500บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

115.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 8" หนา 15.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 6,700บาท

เหล็กแบนFlat Bar 200mm x 15.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 143กิโล/เส้น ราคา 6,700บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

116.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 8" หนา 19.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 8,300บาท

เหล็กแบนFlat Bar 200mm x 19.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 183.5กิโล/เส้น ราคา 8,300บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

 

117.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 10" หนา 6.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 3,200บาท

เหล็กแบนFlat Bar 250mm x 6.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 69.4กิโล/เส้น ราคา 3,200บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

118.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 10" หนา 9.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 4,300บาท

เหล็กแบนFlat Bar 250mm x 9.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 103.5กิโล/เส้น ราคา 4,300บาท

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

119.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 10" หนา 10.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 4,600บาท

เหล็กแบนFlat Bar 250mm x 10.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 115กิโล/เส้น ราคา 4,600บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

120.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 10" หนา 12.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 5,400บาท

เหล็กแบนFlat Bar 250mm x 12.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 141.5กิโล/เส้น ราคา 5,400บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

 

121.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 12" หนา 6.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 3,600บาท

เหล็กแบนFlat Bar 300mm x 6.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 82.4กิโล/เส้น ราคา 3,600บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

122.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 12" หนา 9.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 4,900บาท

เหล็กแบนFlat Bar 300mm x 9.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 125กิโล/เส้น ราคา 4,900บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

123.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 12" หนา 10.0มิล ยาว 6เมตร ราคา 5,300บาท

เหล็กแบนFlat Bar 300mm x 10.0mm x 6000mm.น้ำหนัก 138.5กิโล/เส้น ราคา 5,300บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

124.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 12" หนา 12มิล ยาว 6เมตร ราคา 6,300บาท

เหล็กแบนFlat Bar 300mm x 12mm x 6000mm.น้ำหนัก 168.2กิโล/เส้น ราคา 6,300บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

125.เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 12" หนา 15มิล ยาว 6เมตร ราคา 9,300บาท

เหล็กแบนFlat Bar 300mm x 15mm x 6000mm.น้ำหนัก 219.2กิโล/เส้น ราคา 9,300บาท

โทร.095-232-6296  ขอบคุณมากค่ะ

BKS STEEL

 Flat Bar  

Flat Bar 12mm x 3.0mm x 6000mm

Flat Bar 12mm x 4.0mm x 6000mm 

 

Flat Bar 15mm x 3.0mm x 6000mm 

Flat Bar 15mm x 4.0mm x 6000mm

 

Flat Bar 19mm x 3.0mm x 6000mm

Flat Bar 19mm x 4.0mm x 6000mm

Flat Bar 19mm x 4.5mm x 6000mm

Flat Bar 19mm x 6.0mm x 6000mm

 

Flat Bar 25mm x 2.5mm x 6000mm

Flat Bar 25mm x 3.0mm x 6000mm

Flat Bar 25mm x 4.0mm x 6000mm

Flat Bar 25mm x 4.5mm x 6000mm

Flat Bar 25mm x 5.0mm x 6000mm

Flat Bar 25mm x 6.0mm x 6000mm

Flat Bar 25mm x 9.0mm x 6000mm

Flat Bar 25mm x 12.0mm x 6000mm

 

Flat Bar 32mm x 2.5mm x 6000mm 

Flat Bar 32mm x 3.0mm x 6000mm

Flat Bar 32mm x 4.0mm x 6000mm

Flat Bar 32mm x 4.5mm x 6000mm 

Flat Bar 32mm x 5.0mm x 6000mm  

Flat Bar 32mm x 6.0mm x 6000mm

Flat Bar 32mm x 9.0mm x 6000mm

Flat Bar 32mm x 12.0mm x 6000mm

 

Flat Bar 38mm x 2.5mm x 6000mm 

Flat Bar 38mm x 3.0mm x 6000mm

Flat Bar 38mm x 4.0mm x 6000mm

Flat Bar 38mm x 4.5mm x 6000mm 

Flat Bar 38mm x 5.0mm x 6000mm

Flat Bar 38mm x 6.0mm x 6000mm

Flat Bar 38mm x 9.0mm x 6000mm

Flat Bar 38mm x 10mm x 6000mm

Flat Bar 38mm x 12mm x 6000mm

Flat Bar 38mm x 15mm x 6000mm

Flat Bar 38mm x 25mm x 6000mm

 

Flat Bar 44mm x 3mm x 6000mm 

Flat Bar 44mm x 4.5mm x 6000mm 

Flat Bar 44mm x 6mm x 6000mm 

Flat Bar 44mm x 9mm x 6000mm  

Flat Bar 44mm x 12mm x 6000mm

 

Flat Bar 50mm x 2.5mm x 6000mm

Flat Bar 50mm x 3mm x 6000mm

Flat Bar 50mm x 4mm x 6000mm

Flat Bar 50mm x 4.5mm x 6000mm 

Flat Bar 50mm x 5mm x 6000mm 

Flat Bar 50mm x 6mm x 6000mm 

Flat Bar 50mm x 9mm x 6000mm  

Flat Bar 50mm x 10mm x 6000mm 

Flat Bar 50mm x 12mm x 6000mm 

Flat Bar 50mm x 16mm x 6000mm

Flat Bar 50mm x 19mm x 6000mm

Flat Bar 50mm x 20mm x 6000mm

Flat Bar 50mm x 25mm x 6000mm

 

Flat Bar 65mm x 3mm x 6000mm

Flat Bar 65mm x 4mm x 6000mm

Flat Bar 65mm x 4.5mm x 6000mm 

Flat Bar 65mm x 5mm x 6000mm 

Flat Bar 65mm x 6mm x 6000mm 

Flat Bar 65mm x 9mm x 6000mm

Flat Bar 65mm x 10mm x 6000mm 

Flat Bar 65mm x 12mm x 6000mm

Flat Bar 65mm x 16mm x 6000mm

Flat Bar 65mm x 19mm x 6000mm

Flat Bar 65mm x 25mm x 6000mm

 

Flat Bar 75mm x 3mm x 6000mm

Flat Bar 75mm x 4mm x 6000mm

Flat Bar 75mm x 4.5mm x 6000mm

Flat Bar 75mm x 5mm x 6000mm

Flat Bar 75mm x 6mm x 6000mm 

Flat Bar 75mm x 9mm x 6000mm

Flat Bar 75mm x 10mm x 6000mm

Flat Bar 75mm x 12mm x 6000mm

Flat Bar 75mm x 16mm x 6000mm 

Flat Bar 75mm x 19mm x 6000mm

Flat Bar 75mm x 25mm x 6000mm

 

Flat Bar 90mm x 6mm x 6000mm

Flat Bar 90mm x 9mm x 6000mm

Flat Bar 90mm x 12mm x 6000mm

 

Flat Bar 100mm x 3mm x 6000mm 

Flat Bar 100mm x 4.5mm x 6000mm

Flat Bar 100mm x 5mm x 6000mm

Flat Bar 100mm x 6mm x 6000mm

Flat Bar 100mm x 9mm x 6000mm

Flat Bar 100mm x 10mm x 6000mm 

Flat Bar 100mm x 12mm x 6000mm

Flat Bar 100mm x 16mm x 6000mm

Flat Bar 100mm x 19mm x 6000mm

Flat Bar 100mm x 25mm x 6000mm

 

Flat Bar 125mm x 3mm x 6000mm

Flat Bar 125mm x 4mm x 6000mm

Flat Bar 125mm x 4.5mm x 6000mm 

Flat Bar 125mm x 6mm x 6000mm

Flat Bar 125mm x 9mm x 6000mm 

Flat Bar 125mm x 12mm x 6000mm

Flat Bar 125mm x 15mm x 6000mm

Flat Bar 125mm x 19mm x 6000mm

Flat Bar 125mm x 25mm x 6000mm

 

Flat Bar 150mm x 3mm x 6000mm

Flat Bar 150mm x 4mm x 6000mm 

Flat Bar 150mm x 4.5mm x 6000mm

Flat Bar 150mm x 6mm x 6000mm

Flat Bar 150mm x 9mm x 6000mm 

Flat Bar 150mm x 10mm x 6000mm

Flat Bar 150mm x 12mm x 6000mm

Flat Bar 150mm x 15mm x 6000mm

Flat Bar 150mm x 19mm x 6000mm

Flat Bar 150mm x 25mm x 6000mm 

 

Flat Bar 175mm x 9mm x 6000mm 

 

Flat Bar 200mm x 6mm x 6000mm

Flat Bar 200mm x 9mm x 6000mm

Flat Bar 200mm x 10mm x 6000mm

Flat Bar 200mm x 12mm x 6000mm

Flat Bar 200mm x 15mm x 6000mm

Flat Bar 200mm x 19mm x 6000mm

 

Flat Bar 250mm x 6mm x 6000mm

Flat Bar 250mm x 9mm x 6000mm

Flat Bar 250mm x 10mm x 6000mm

Flat Bar 250mm x 12mm x 6000mm

 

Flat Bar 300mm x 6mm x 6000mm

Flat Bar 300mm x 9mm x 6000mm 

Flat Bar 300mm x 10mm x 6000mm

Flat Bar 300mm x 12mm x 6000mm

Flat Bar 300mm x 15mm x 6000mm

 


 
 
thaiflag small Thailand