มือเสือ จับท่อ1-1/2" กับ ขนาด 2" 

 

 

 
 
thaiflag small Thailand