งานแก้ไขไลนด์เดรน Cooling tower รั่ว

 

งานแก้ไขไลนด์เดรน Cooling tower 
Elbow 90 ขนาด 4" เกรด WPB 234 SCH40 ราคา 1,550บาท
Reduce WPB 234 SCH40 ขนาด 5"x4"  ราคา 1,750บาท
Flange 4"Class 150 Sleeve On ราคา1,890บาท
ท่อ A53 Gr.B SCH 40 ขนาด 4" Seamless ยาว6เมตร  ราคา 8,290บาท

 
 
thaiflag small Thailand