เหล็กกล่อง150x150x3.2mm ยาว6เมตร

 

 
 
thaiflag small Thailand